Ammi Shaddai

Hits: 10270

Ammi Shaddai komt volgens de Hoeders van deze site uit het Aramees. Het Aramees was een Semitische taal die het dialect was van de Arameeën, een volk dat vernoemd werd naar hun eerste heerser; koning Aram. Deze naam en de schrijfvorm ‘Aramu’ komt al voor op spijkerschrift tabletten uit Mesopotamië van 2000 v.Chr. In de zesde eeuw v. Chr. was Aramees de voertaal in een gebied dat Syrië, Babylonië en het vroegere Perzië besloeg.

Met Ammi Shaddai worden Kinderen van de Almachtige bedoeld. Maar wij geven de voorkeur aan de eigentijdse term Kinderen van het Licht! Het is de vaste aanhef van een serie artikelen die, via het zesde chakra van een van de Hoeders van deze site, spontaan op het beeldscherm verschijnt. Ammi Shaddai artikelen zijn geen channelings in de zin van doorgevingen uit de Rijken van Licht aan gevorderde zielen op Aarde. Het zijn intuïtief getypte berichten, of door goddelijke ingeving ontstane teksten die het dagelijkse leven kleuren met een palet van gedachten die allerminst alledaags zijn.

Meestal ontstaat zo’n artikel uit de intentie om onze medereizigers op weg naar Thuis wakker te schudden uit de Droom die men het Leven noemt. De Ammi Shaddai artikelen willen mediaberichten zo belichten dat men niet langer voetstoots aanneemt dat het waar is omdat het gedrukt staat… Een spreekwoord in onze taal luidt nog immer: ”Liegen alsof het gedrukt is!” Merkwaardig genoeg geloven hele volksstammen nog altijd wat de media ons voorschotelen. Gesproken of geschreven waarheid is veelal een persoonlijk interpretatie van de gene die zo’n waarheid uit. Dit is wat wij noemen de waarheid van het verstand. Waarheid van een Hoger Lichtgehalte kan alleen waargenomen worden met je hart.

In een wereld waarin nog te veel mensen vasthouden aan verouderde overtuigingen met betrekking tot dualiteit en afgescheidenheid kunnen Licht, Kracht, Liefde en Mededogen slechts bloeien door de vasthoudendheid van te weinig Lichtwerkers. Ammi Shaddai beoogt dan ook dat mensen gaan lezen   met ogen die kunnen zien en luisteren met oren die kunnen horen! Dit laatste is een van de meest waardevolle uitspraken die Meester Sananda in zijn belichaming van Jezus van Nazareth aan zijn discipelen gaf. Nu het Netwerk van zuiver Christuslicht op Aarde weer is geactiveerd wordt de mens de unieke gelegenheid geboden weer medeschepper te zijn naast die ene Grote Schepper!