Het is voor mij al lang geen vraag meer of er parallelle werkelijkheden bestaan. Het is nog wel een vraag hoe ik dat aan mijn omgeving kan duiden. Daarvoor ga ik terug naar de tijd dat ik Kayleigh, een meisje van 7 jaar, begeleidde. Ze vertelde mij destijds dat ze niet begreep waarom mensen bij haar oma in een fauteuil gingen zitten terwijl er al iemand in zat. Kayleigh was kennelijk de enige die er altijd iemand in zag zitten.

Read More

We krijgen steeds vaker de vraag of we alleen maar aan touwtjes hangen. De Draco-elite en hun trawanten beschouwen en behandelen ons als marionet/slaven. De enige reden dat ze dat tot nu toe ongestraft konden doen is het ontbreken van ons Zelf bewustzijn. Ze hebben ons zo geprogrammeerd en geconditioneerd dat we hen toestonden de mensheid met hun verdeel en heers principe te manipuleren.

Read More

Het woordenboek definieert ‘geest’ als datgene in de mens wat denkt, voelt en wil. Het is ook de scheppende, bezielende kracht die van iemand of iets uit gaat of een onstoffelijk wezen. Als je geest naar het Engels vertaalt, krijg je bewustzijn, bezielende kracht of verschijning. Dan is er nog het spreekwoord: ‘De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Hiermee hebben we de benodigde ingrediënten vergaard voor het volgende schrijfseltje.

Read More

Mijn vader heeft mij, terwijl hij een shagje draaide, vaak verteld dat het verschil tussen ‘witte en zwarte magie’ zo dun was als het vloeipapier waar hij de tabak in rolde…Wanneer ons huis weer eens druk bezocht werd door Indische familie luisterde ik vaak naar hun verhalen. In alle ernst spraken de ouderen over ervaringen die met de Stille Kracht resoneerden.

Read More

Een echo is een verminderde weergave van het originele geluid. Volgens het woordenboek is een echo ook een geluidsweerkaatsing tegen verwijderde voorwerpen. In muziektermen is een echo de herhaling van een passage in mindere toonsterkte. Het woord afkorting is ook een verminderde weergave van het origineel. Kijken we naar een afkorting of verminderde weergave van het woord ‘Licht’ uit de regel: ‘God zei: er zij Licht’, dan krijgen we ‘Icht’…

Read More

Het woordenboek geeft er de volgende verklaring over. Karma is, volgens de leer van de zielsverhuizing in het hindoeïsme en boeddhisme, het geheel van goede en slechte daden en gedachten tijdens het aardse bestaan, dat iemands latere existenties bepaalt.

Read More

Kinderen die vragen worden overgeslagen. Doe wel en zie niet om. Wat een conditionering om vooral geen leugens en bedrog aan de kaak te stellen. Het vervelende van vragen stellen is dat een onjuiste vraag ook een onjuist antwoord genereert. Het is nog lastiger dat de juiste antwoorden meer vragen oproepen. Er zijn ook uitdrukkingen waarin vragen een positieve reactie creëren.

Read More

Lang, heel lang geleden, in een vergeten toekomst… Het lijkt op een contradictio in terminis. Aangezien tijd circulair is, komen we op een punt waar het ooit begon. In technologisch opzicht naderen we steeds sneller het punt van herhaling. Een van de minder bekende duidingen van het woord evolutie is draaiende beweging! En, verdraaid, de vooruitgang is terug gedraaid.

Read More

Het woordenboek geeft twee definities van het woord verschil. De eerste definitie is ongelijkheid of onderscheid. De tweede definitie is de uitkomst van een aftreksom. Het verschil tussen de ziel die we zijn en de mens die we spelen, is dat de mens een aftreksom of een flauwe weergave is van de Bron. We willen hierna onderscheid maken in het verschil tussen de Engelse woorden Mind en Spirit, die beide Geest betekenen.

Read More

Op 25 maart 2016 heb ik een uitgebreid schrijfseltje gepubliceerd over het ego, de ziel en de monade. Omdat ons korte geheugen steeds meer krimpt, geef ik hier wat geheugensteuntjes over de ziel.

Read More