Hits: 262

In de lijn van het schrijfseltje over semantiek is dit een essay over etymologie en emancipatie. Etymologie is een laag frequente (weinig gebruikte) uitdrukking voor woordherkomst. Dit woord is afgeleid van het Griekse bijvoeglijke naamwoord étymos, wat een compositie (samenstelling) is van de woorden ‘werkelijk/waar’ en ‘leer/wetenschap’. Nog simpeler: etymologie is de studie de herkomst van woorden.

Read More
Hits: 228

Semantiek is de leer van de betekenis van de woorden en woordgroepen. Het is een van mijn stokpaardjes omdat het interessant is dat veel mensen niet beseffen wat ze zeggen als ze, vaak met stemverheffing, het woord bullshit uiten. Laten we deze ingeburgerde vulgaire Amerikaanse krachtterm eens vanuit de semantiek verklaren.

Read More
Hits: 245

Volgens het woordenboek is een pedofiel iemand met voorkeur voor seksueel verkeer met jonge kinderen. Enkele verwante termen zijn pedoseksueel en pederast. Het is opmerkelijk dat de beginletter gelijk is aan woorden als politiek, psychopaat en potloodventer. De politieke psychopaten die dit land besturen hebben de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit goedgekeurd.

Read More
Hits: 225

De term genocide is een combinatie van het Griekse woord genos (ras, natie of volk) en het Latijnse caedere (vellen, doden, vermoorden).

Read More
Hits: 552

Een dag vóór Pinksteren ontving ik onderstaande e-mail van een oud cursist;

Broeder, Ik zou je graag willen wijzen op een gesprek bij Café Weltschmerz, met de wetenschapper Willem Engel (What’s in the name) deze man weet echt wat er gaande is, zonder oordelen of verwijten. Puur op wetenschappelijke basis, ik denk dat jij hier van kan genieten. Als dit niet meer opgemerkt word door de media of de slapende meerderheid, weet ik het ook niet meer. Licht & Liefde, Harry

Read More
Hits: 412

Volgens het woordenboek is een aspect het perspectief van waaruit iets wordt beschouwd. Een aspect is ook een deel, facet of vergelijkingspunt van wat wordt waargenomen. In astrologie wordt het woord gebruikt om de configuratie van hemellichamen te duiden.

Read More
Hits: 536

We behandelen in dit schrijfseltje enkele bewustzijnsniveaus van vóór & na de 2020 crisis. We beginnen met een uitspraak van Albert Einstein die het collectieve bewustzijn van vóór de crisis uitzonderlijk goed verwoord: ‘Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke domheid. Van het heelal weet ik het alleen nog niet zeker’. Nu resoneert, mijn inziens, die domheid eerder met angst dan met intelligentie.

Read More
Hits: 460

Alles was er al, is er nog en zal er altijd zijn. Wanneer we dat onbepaalde voornaamwoord op 5D niveau lezen betekent het ‘Les in het Al’. Wanneer leert de mens die les?

Read More
Hits: 697

Haal diep adem en maak je veiligheidsgordel vast. De huidige crisis op Aarde en in de andere lagen van de matrix, die het corona virus wordt genoemd, was al 50 jaar geleden georkestreerd. Het mainstream verhaal dat dit ‘virus’ werd overgebracht door een vleermuis kan gemakkelijk als leugen afgedaan worden omdat kleine vleermuizen 10 tot 15 jaar leven en grote vleermuizen maximaal 20 jaar worden. Covid-19 is 50 jaar geleden bedacht!

Read More
Hits: 675

Ongeveer 60 jaar geleden zag ik mensen in het weekend bij ons thuis komen in een bedrukte gemoedstoestand. Mijn vader ging dan met ze praten of gaf ze een behandeling waardoor ze met een goed gemoed weer vertrokken. Ik weet niet wat hij ze vertelde of wat hij deed. Hij was archivaris of zoiets bij de SVB, een nederig baantje voor een groot healer, hoewel dat woord toen nog niet in onze vocabulaire voorkwam. Ik vroeg hem vaak waarom hij mijn moeder, die hartpatiënt was, niet kon genezen, en hij gaf me altijd hetzelfde antwoord: ‘Ik kan haar gedachten niet veranderen, jongen!’

Read More