Over AssayyA

Hits: 53483

Assayya komt uit het Aramees. In de zesde eeuw BC was dit dialect de voertaal in Syrië, Babylonië en in het vroegere Perzië. Enkele boeken uit het Oude Testament zijn in deze taal geschreven. Zelfs in de tijd van Yeshua werd in heel Palestina nog Aramees gesproken. Assayya betekent geneesheer of ‘Healer’. Volgens dr. Geza Vermes, wetenschapper aan de Oxford Universiteit, is Assayya het begrip waar de benaming voor Essenen van afstamt.

Na de verovering van Palestina in 325 voor Christus troffen de zegevierende Grieken er een groep mensen aan die zichzelf Hassidim noemden. De Grieken vertaalden dat met Essenoi, wat in hun taal ‘Heiligen’ betekent. De benaming Essenen kan dus ook afstammen van het Griekse Essenoi.

De afbeelding komt van een Assyrisch paleisreliëf uit 716 - 713 BC. De gevleugelde man heeft een dennenappel - Pine cone in het Engels - in zijn rechterhand. De dennenappel is het oudste symbool, van nieuw leven en/of eeuwig leven. Dit symbool resoneert tevens met de epifyse of het Oog van Horus, en kan opgevat worden als een symbool van Verlichting. De helm met de dubbele stierenhoorns zijn een teken van koninklijke afkomst.

Om beide polsen heeft hij een instrument dat op een horloge lijkt, maar ook een GPS systeem kan zijn… In zijn linkerhand draagt hij een mandje. Zowel de dennenappel als het mandje, zijn symbolen van zeer geavanceerde kennis in genetica. Je kunt je afvragen van welke appel Eva en Adam aten.

Assayya zijn personen met een ontwaakt bewustzijn die hun geestelijke en zintuiglijke capaciteiten op een hoger trillingsniveau kunnen gebruiken om medemensen fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel te helen.