Coaching

Hits: 13993

labyrintVeranderingen in het leven, op zowel persoonlijk vlak als in het dagelijks werk genereren vaak grote stress. Het kan zijn dat u toe bent aan nieuwe uitdagingen, maar de inzichten mist om die veranderingen te manifesteren. U wilt bijvoorbeeld meer van uw leven maken, alleen de visie om dit te realiseren is nog zoek… Of u wordt geconfronteerd met een situatie die om radicale, snelle en adequate acties of beslissingen vraagt, maar het ontbreekt u aan daadkracht en creativiteit 

Een coach helpt u nieuwe uitdagingen aan te gaan, haalbare doelen te stellen en te realiseren door u bijvoorbeeld te leren hoe. De mens zit als het ware gevangen tussen conditioneringen die vanuit het collectief bewustzijn worden opgelegd. Intuïtieve en scheppende vermogens worden minder hoog aangeslagen dan het verstand, en toch beweren wij dat gevoel of intuïtie geen denkfouten maakt! 

Een coach geeft u voldoende handvatten om die vermogens weer op te rakelen, en om in te zien dat elke beperkende situatie getransformeerd kan worden voor het hoogste goed van alle betrokkenen. Hiervoor zijn objectiviteit, creativiteit en inventiviteit een eerste vereiste, en deze vaardigheden leert de coach u   sneller te hanteren dan u voor mogelijk houdt. 

In het Labyrint ontdekt u de Rode Draad van uw beperkingen en bevrijdt u zich van oude overtuigingen die   een drempel vormen naar een betere toekomst. Een coach/counsellor is als het ware de Draad van Ariadne; u houdt gedurende uw hele queeste naar uw betere 'ik' voortdurend die geruststellende verbondenheid... 

Counseling kan men beschouwen als de meer emotionele, psychologische kant van het coachen. Wanneer gaat een coach over op counseling? Wij gaan ervan uit dat intuïtie, en empathie in combinatie met verbondenheid de grenzen tussen coaching en counseling laten vervagen. Wanneer wij in mentaal en emotioneel opzicht met elkaar in harmonie komen, zijn wonderen niet uitgesloten, zoals bijvoorbeeld: 

  • Inzien dat we dat aantrekken waar we bang voor zijn!
  • Begrijpen dat we medeschepper zijn in dit Universum!
  • Leren dat wij allen verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven!
  • Waarmaken wat men niet voor mogelijk had gehouden!

Nora maakt het mogelijk door u liefdevol en inspirerend spiegels voor te houden gedurende het traject dat u wilt gaan. Zij leert u weer in u zelf te geloven, en op u zelf te vertrouwen. 

Het Labyrint is een louterende ervaring die volstrekt onbekende kanten van u zelf naar boven laat komen. Talenten en vaardigheden die zo lang onderdrukt zijn geweest, kunnen voortaan gebruikt worden om uw doel, elk doel dat u kiest, te manifesteren. 

Nora is het Labyrint ingegaan en heeft op haar weg het Licht ontmoet. Derhalve kent zij het donkerste uur van vlak voor de dageraad, en zij wil dit inzicht graag met haar medereizigers delen…