Eenlingen.

Op 19 november 2015 begon ik aan dit artikel, en heb het om een of andere reden tot nu toe onvoltooid gelaten. Vandaag 15 januari 2017 wil ik het voltooien. Volgens het dikke woordenboek is een eenling een zich afzonderend of eenzelvig persoon. Het synoniem voor eenling is individu, maar het woordenboek geeft daar een positieve draai aan. Het individu is ‘ieder mens op zichzelf beschouwd’.

In deze periode van grote veranderingen is het van enorm belang te beseffen hoe belangrijk je bent als individu. Het is van levensbelang dat we van individualiteit, waar het woord dualiteit in besloten ligt, naar eenheid gaan. Het is cruciaal om, zoals de Schepper het ooit bedacht, eenheid in verscheidenheid een nieuw leven te geven.

We zijn geprogrammeerd om te denken dat je als eenling geen verschil kunt maken. We zijn gewend te denken aan de mantra: “Eenheid maakt Macht.” Deze spreuk is de nationale wapenspreuk van België, evenals van de Zuid-Afrikaanse Republiek, Bulgarije en de Republiek Haïti. Het was ook het motto van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Er schuilt een beperkende waarheid in die spreuk, want we weten dat macht een illusie is. Waarom zouden we anders de Schepper benoemen als de Almachtige? Dit impliceert, aangezien we zijn geschapen naar dat Ene evenbeeld, dat elk individu op Aarde eveneens Almachtig is.

Mijn inziens zijn het altijd individuen geweest die de menselijke geschiedenis veranderden. Ten goed of ten kwade laat ik in het midden, want dat is een kwestie van perceptie. Siddharta Gautama leefde lang in afzondering en eenzelvig. Hij leefde 6 jaar lang ver van de samenleving, alleen in de bossen en at zeer weinig voedsel en werd zo mager dat hij bijna overleed.

Siddharta Gautama ontwaakte op zijn 35e levensjaar uit de Droom die het Leven heet en transformeerde in de Boeddha. Yeshua was geen afgezonderd of eenzelvig persoon. Hij transformeerde, naar wordt verondersteld, op zijn 33e levensjaar in de Christos. Mohammed trok zich terug in de grot van Hira totdat Aartsengel Gabriël verscheen en hem aanwees als profeet van God. Hij zou toen 40 jaar oud geweest zijn. Zo zijn er vele iconen die met hun filosofie de geschiedenis veranderden.

Helden en antihelden.
Er zijn echter ook ‘gewone’ individuen die geen wereldreligie stichtten, en toch grote aantallen mensen inspireerden. We willen chronologisch individuen belichten die grote impact op ons denkpatroon hadden, en nog steeds kunnen hebben als we niet zo kort van memorie waren. Laten we beginnen met eenlingen die in de nevelen van tijd/ruimte zijn opgegaan.

We reizen in tijd/ruimte naar Thermopylae in 480 BC. Daar stond koning Leonidas tegenover een Perzische overmacht. Die was zó groot dat Xerxes, de Perzische koning, zei: ‘U bent kansloos, mijn overmacht is zó groot, dat als ik de boogschutters bevel geef te schieten, hun pijlen de zon zullen verduisteren.’ Leonidas antwoordde: "Nou, dan vechten we toch in de schaduw." Leonidas en zijn 300 Spartanen vochten zich dood in de schaduw.

Vervolgens reizen we in 507 BC naar de Pons Sublicius over de Tiber. Porsenna stond op het punt over te steken, toen onder de Romeinse troepen een eenling schreeuwde: ‘Verniel de brug!’ Het was Horatius Cocles. Hij ging alleen naar voren op de brug en bond als eenling de strijd aan met de Etrusken. Horatius belemmerde hun de doorgang totdat de Romeinen achter hem de brug hadden afgebroken.

Dan zijn er stervelingen die dubieuze onsterfelijkheid bereikten door anderen te vermoorden.

De tijd/ruimte die we eerst aandoen is 10 juli 1584 in Delft. Balthasar Gerards schoot toen Willem van Oranje van dichtbij in de borst en de zij. Willem stierf en Balthasar werd gevierendeeld.

De tijd/ruimte die we vervolgens bekijken is een andere ‘Goede Vrijdag’. Op 14 april 1865 schoot John Wilkes Booth president Lincoln achter in het hoofd met een.44 Derringer. Terwijl hij vluchtte, riep Booth: ‘Zo vergaat het tirannen altijd!’ Dit zou Brutus bij de moord op Julius Caesar ook hebben geroepen. Booth werd twaalf dagen later, na een klopjacht van de cavalerie, opgespoord in Virginia en doodgeschoten. Hier lees je dat ‘ten goed of ten kwade’ een kwestie is van perceptie.

Confucius, de denker en filosoof uit het Oude China, zei ooit: “Bestudeer het verleden als je de toekomst wilt voorspellen.”

Bloemrijke Eenling.
We reizen in tijd/ruimte naar de Flower Power, en meer specifiek naar 21 oktober 1967. Voor het Pentagon komen hippies die protesteren tegen de oorlog in Vietnam en MP’s van het 503e bataljon tegenover elkaar te staan. Een jongen van 18 met een witte coltrui dringt naar voren en duwt anjers in de loop van de geweren. Dat was George Edgerly Harris III, die een leidende ‘drag & drugs queen’ in de Flower Power scene werd.

Hij hoefde geen mannelijke spierbundel te zijn om ware moed te tonen. George stierf heel jong aan aids. Ik heb die iconische foto van Bernie Boston in 2004 gedownload voor een artikel dat ik toen schreef.

Hemelse Eenling.
De tijd/ruimte die we bekijken is 4 juni 1989 in Peking. Ruim één miljoen Chinese burgers en studenten trokken naar het Tiananmenplein (Plein van de Hemelse Vrede) en sloegen er hun kamp op. Toen zij enkele weken later nog steeds stand hielden besloot de Chinese regering in te grijpen. Het leger kreeg opdracht het plein schoon te vegen met als gevolg meer dan 2.500 doden en 7.000 gewonden.

De volgende dag reden vier T-69 tanks op de Straat van de Eeuwige Vrede, toen zij gestopt werden door een individu met twee boodschappentasjes, één in iedere hand. De voorste tank probeerde eerst nog om de man heen te rijden, maar deze stapte daarop opzij, zodat hij in de baan van het pantservoertuig bleef staan. Nadat deze gang van zaken zich nog enkele malen herhaalde, besloot de bevelhebber van de voorste tank, die niet bereid was om over de eenling heen te rijden, zijn motor uit te zetten.

Over de identiteit en het lot van de eenling bestaat onduidelijkheid. De Britse krant Sunday Express identificeerde hem als de 19-jarige student Wang Weilin, maar deze claim wordt thans in twijfel getrokken. Lang geleden heb ik er een artikel over geschreven omdat het zeer opmerkelijk was dat de eenling op sommige foto’s en video’s met 2 boodschappentassen, en op andere beelden met slechts 1 boodschappentas stond afgebeeld.

Was dit individu een Avatar, een Hemelse Eenling, die onze ogen wilde openen voor het concept dat niets of niemand machtiger is dan de individuele IK BEN AANWEZIGHEID?

Eenling in Rode Jurk.
We springen in tijd/ruimte naar 28 mei 2013. We kijken naar het Gezi Park van Istanbul, waar mensen komen protesteren tegen de plannen om van dat park een winkelcentrum te maken. Ceyda Sungur, in een rode jurk met een witte boodschappentas om haar schouder komt alleen tegenover de politiemacht te staan. Een met gasmasker en pepperspray gewapende politieman springt heldhaftig naar voren en spuit het gas in haar gezicht.

De toeschouwers bedekken hun gezicht en draaien zich weg. De studente in de rode jurk draait alleen haar gezicht weg en blijft staan. De politieman met het gasmasker ziet er, ten opzichte van de eenling in het rood, belachelijk uit door zijn gasfles en gehurkte houding. Omringd door politiemannen met oproer schilden en helmen ziet ze er breekbaar uit, maar ze blijft standhouden.

Eenling in zomerjurk.
De tijd/ruimte is zaterdag 9 juli 2016 in Baton Rouge, Louisiana USA. Er is een protestmars van Black Lives Matter tegen etnisch politiegeweld. Ieshia Evans staat als eenling tegenover een politiemacht in oproerkleding. Ze draagt een zomerjurk en zomerse platte schoentjes. Ze is 35 jaar, moeder en verpleegster. Twee mannen gekleed als robocops rennen op haar af.

Black Lives Matter kopie 2

Ieshia (klinkt als Yeshua) blijft zwijgend staan. Later vroeg iemand haar waarom ze bleef staan en geen woord sprak. Ze antwoordde: “Ik ben mens, ik ben vrouw, ik ben moeder en ik ben verpleegster. Ik zou op een dag zelfs jouw verpleegster kunnen zijn. Wij zijn allemaal menselijk, daar hoeven we niet om te smeken. God koos mij om daar te staan, om met mijn houding een verandering, een verschil te brengen…`

Eenheid in verscheidenheid.
Met dit schrijfseltje wil ik alleen maar tonen dat 7.5 miljard eenlingen machtiger zijn dan een paar miljoen machtsmisbruikers die we als volksvertegenwoordigers hebben gekozen. We kunnen en moeten een nieuwe keus maken als wij deze werkelijkheid willen transformeren. Dat begint met het besef: ”Niets is machtiger dan IK BEN!”

Hoewel er Nederlands, Indonesisch, Duits en Chinees bloed in mijn aderen stroomt, ben ik in de eerste plaats een menselijk individu.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com