Lunatic.

Mark Twain zei ooit: “Als je geen krant leest ben je niet geïnformeerd, als je de krant leest krijg je misinformatie…”
Er zijn twee versies van Blue Moon of Kentucky die ik waardeer. De originele Blue Grass versie van Bill Monroe, en de Rockabilly variant van Elvis Presley. Het verschil tussen beide opnames is net zo groot als de verschillen in waarheid over de maan.

Het is opvallend dat, naarmate de ontwaakte mens meer Universele waarheden ontdekt, de mainstream media met grotere onwaarheden op de proppen komt. Op zaterdag 12 januari 2017 publiceerde het NRC een artikel over het ontstaan van de Maan: “Een ring van aards puin vormde de maan. Er zijn tientallen scenario’s bedacht over hoe de maan kan zijn ontstaan. Hij moet in ieder geval deels uit de aarde zijn geboren.”

Oudere waarheid.
In 2014 had WantToKnow.nl/.be er al een artikel aan gewijd dat iets anders beweert: “Eén van de meest adembenemende constateringen, rondom de Maan, is het feit dat onze Maan simpelweg ouder is dan de Aarde!

En daarmee vervalt al direct het verhaal, dat we allemaal opgedist hebben gekregen over het ontstaan van de Maan. De Maan zou een stuk van de Aarde zijn, dat is weggerukt door een botsing met een andere planeet of komeet. Nou dat is dus onmogelijk, wanneer de Maan ouder is dan de Aarde, nietwaar? Het kan zelfs zo zijn, volgens wetenschappelijke calculaties, dat de Maan zelfs ouder is dan onze zon!

Ongemakkelijke Waarheid.
Elke schijngestalte van de Maan heeft invloed op de Aarde. Je zou kunnen spreken van een Maantik; Lunatic in het Engels verwijst naar gestoordheid, idioterie of waanzin. Je hoeft alleen maar de eerste letter van waanzin ondersteboven te zetten om het verband te zien. Hoe dan ook de diverse schijngestalten van de Maan hebben enorme invloed op:

  • Vruchtbaarheid. Er is algemene de consensus dat de Maan en de menstruatiecyclus met elkaar resoneren. Het oudere woord hiervoor was immers Maanstonde.
  • Voortplantingsgedrag. Tijdens vier nachten, beginnend in de nachten van de volle en nieuwe manen als de getijden op hun hoogst zijn, doet zich bij de kust van Californië het paairitueel van de grunionvissen voor.
  • Geboortecijfers gaan niet zelden omhoog bij Volle Maan.
  • Bloedverlies. Vroeger weigerden chirurgen te opereren bij Volle Maan vanwege een verhoogd risico op dood van de patiënt door bloedverlies.
  • Menselijk gedrag. De transformatie van mens tot wolf vindt in de meeste verhalen plaats bij Volle Maan. Mooi voorbeeld van de Lunatic.

“Ik weet niet of de maan bewoond is, maar als er mensen zijn, gebruiken ze de Aarde als hun krankzinnigengesticht.” - George Bernard Shaw

Schijnbare Waarheid.
Het boek: ‘Wie bouwde de Maan?’ van Christopher Knight en Alan Butler, gaat gedetailleerd in op de vele buitengewone wiskundige en andere connecties tussen de Maan, de Aarde en de Zon. De sleutel tot deze verbondenheid is de omvang, de positie en de beweging van de Maan. Er is een kans van één op een triljoen dat de Maan is wat het lijkt en waar het lijkt te zijn…

Christopher Knight en Alan Butler schreven: “De Maan is groter, veel ouder en veel lichter in massa dan ze zou moeten zijn. Ze heeft een onwaarschijnlijke omloop en ze is zo buitengewoon dat alle bestaande verklaringen voor haar bestaan slechts tegenstrijdigheden bevatten, waarvan geen enkele waterdicht is.”

Isaac Asimov, een Russische professor in biochemie en auteur van populaire SF boeken schreef dat de maan, zonder atmosfeer of magnetisch veld, een gril of grap van de natuur is, omdat de Aarde de enige planeet in dit zonnestelsel is die omcirkeld wordt door een satelliet die te groot is voor de wereld waar het om cirkelt.

De Maan is groter dan Pluto! De omloop van de Maan is tegen alle kosmische wetten in. Kleine planeten zoals de Aarde, met een relatief zwakke zwaartekracht/aantrekkingskracht kennen geen satellieten. Meestal zijn satellieten veel kleiner dan die planeet waar ze om cirkelen. Dit impliceert dat de Aarde een satelliet moet hebben van maximaal 30 mijl in diameter. Maar de enige ‘satelliet’ die de Aarde omcirkelt, heeft een diameter van 2160 mijl.

Verbijsterende Waarheid.
Op 20 juli 1969 zei Neil Armstrong, voordat hij een voet op de Maan zette, iets als: “Dit is een kleine stap voor een man, het is een gigantische sprong voor de mensheid.” Voor zover wij toen wisten was het de eerste keer dat de mens voet op de maan zette!

Jullie weten vast nog dat er 2 minuten ‘radiostoring’ was in de communicatie tussen Houston en de astronauten op de Maan. Die ‘radiostoring’ werd ook opgenomen door honderden radio amateurs die hun toestellen hadden afgestemd op de frequentie waarop de Apollo 11 uitzond. Dit is een cruciaal deel uit dat gesprek. A/A staat voor Armstrong en Aldrin, en HCC staat voor Houston Control Center.

A/A: “Dat zijn reusachtige dingen. Niemand zal dit ooit geloven!”

HCC: “Wat gebeurt er verdorie? Wat is er aan de hand?”

A/A: “Ze zijn hier onder de oppervlakte.”

HCC: “Wat is daar?” “De uitzending werd onderbroken… HCC roept Apollo 11 op.”

A/A: “Wij zagen enkele bezoekers. Ze waren hier even om de instrumenten te observeren.”

HCC: “Herhaal die laatste opmerking.”

A/A: “Ik zeg dat er andere ruimteschepen waren. Ze staan op een rij aan de andere kant van de krater.”

Nieuwe Waarheid.
Neil Armstrong zag 48 jaar geleden andere ruimteschepen staan. Is dat zo gek? Als de Maan veel ouder is dan de Aarde, kan er een veel oudere intelligentie aanwezig zijn. Of die intelligentie autochtoon is dan wel allochtoon is doet er niet toe. Het gaat er om een nieuwe waarheid te accepteren dat er wezens zijn die veel verder zijn geëvolueerd dan wij op Aarde.

De oudste rotsen die van de Maan werden meegenomen zijn veel ouder dan wat dan ook op Aarde. Sommige maangesteenten worden gedateerd op 4,5 biljoen jaar, en dat is een biljoen jaar ouder dan welk gesteente op Aarde ook. De meegenomen gesteenten hadden ook een andere samenstelling dan het maanstof waarin ze werden aangetroffen, en dat maanstof was schijnbaar weer een biljoen jaar ouder dan de gesteenten… Hoe is dat mogelijk?

Het beperkte en vaak bekrompen menselijke bewustzijn heeft de arrogante aanname dat wij de enige intelligentsia zijn in dit heelal. Alles wat hier op Aarde wordt bedacht of wordt uitgevonden is al miljoenen jaren eerder bedacht en uitgevonden. Sodom en Gomorra zijn door een nucleaire oorlog verwoest! Er waren intelligente wezens, of kunstmatige intelligentie, die al veel langer met nucleaire wapens vochten. En ze zijn er nog…

Als Christopher Knight en Alan Butler gelijk hebben, kan de Maan een kunstmatige constructie zijn of zelf een Kunstmatige Intelligentie vertegenwoordigen. Een intelligentie die impact heeft op vruchtbaarheid, voortplantingsgedrag, geboortecijfers, getijden, klimaat… en op onze emotionele en mentale energievelden. Had Erich von Däniken dan toch gelijk met zijn boek: “Waren de goden kosmonauten?”

Verborgen Waarheid.
Dr. Eric Norton, een externe adviseur voor de NASA en de NSA, was verantwoordelijk voor het identificeren van dreigingen vanuit de ruimte, zoals asteroïden en kometen. Echter, in januari 2012, identificeerde hij iets serieus. Hij ontdekte een enorme buitenaardse vloot die op de Aarde afstevende.

Op 22 januari 2012, werd hij uitgenodigd door de MacDonald Observatory, gelegen nabij Fort Davis in Texas. De instrumenten die hij van dit observatorium ter beschikking gebruikte, hielpen hem om deze dreigende groep UFO op te merken. “Ik zag grote, driedimensionale ruimte objecten, vliegend in een rechte lijn formatie, richting de Aarde.”

Het werd duidelijk dat de UFO’s technologisch hoog ontwikkeld waren, want na de drie maanden durende observatie, merkte dr. Norton op dat ze erg snel bewogen, ze legden miljoenen kilometers af in slechts een paar maanden. Uit de verzamelde data door gebruik van spectroscoop gegevens, blijkt dat deze voorwerpen zijn gemaakt van materialen die duizenden malen harder zijn dan wat ooit ontwikkeld was op Aarde.

Tegen januari 2013 had de vloot Mars ver achter zich gelaten, het was dus redelijk om aan te nemen dat ze onze planeet naderden. Echter, ze verdwenen plotseling, wat Norton ervan overtuigde dat ze een soort “onzichtbaarheid” modus hadden ingeschakeld. Wij zijn pas sinds 12 augustus met een onzichtbaarheid modus bezig. Het is denkbaar dat een veel oudere buitenaardse beschaving deze technologie al toepast.

In januari 2104 hoorde Norton van zijn voormalige collega dat de vloot op de maan was geland. Een van de stellaire schepen was gefotografeerd door een verkenningscamera die in orbit rond de Maan zwierf. Dat schip had ongeveer de omvang van de stad Chicago. Dit bericht werd zo serieus genomen dat Defensie op 15 januari 2014 drie raketten lanceerde vanaf een NASA Facility. De lanceringen werden bestempeld als “top secret”.

De Maan, en alle Kunstmatige Intellect die ermee resoneert, mag dan impact hebben op onze emotionele en mentale energievelden, er is niets machtiger dan onze IK BEN. Maar dan moeten we wel snel leren elkaar te zien als eenheid in verscheidenheid.

Toon Hermans zei iets over Snieklaas dat ik hier op mijn eigen wijze herhaal. Ik mag die Maan niet… Schijnheilige!
En dat, geliefden, is een waarheid als een koe!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com