Doornroosje.

Na het vorige artikel ‘Er was eens’, kon je verwachten dat ik een sprookje uit de kast zou halen. Lang geleden was het mijn taak als art director op de ‘shooting’ van tv commercials de continuïteit in de gaten te houden.

Goed, en dan nu eerst een resumé van het verhaal over een slapende schoonheid. Er was eens een koninklijk paar dat maar geen kinderen kon krijgen. Maar toen de koningin weer eens in bad zat, kwam er een kikker naar haar toe en zei: "Uw wens zal vervuld worden, voor het jaar om is, zult u een dochtertje krijgen."

Bij de oude Grieken en Egyptenaren symboliseert de kikker inspiratie en vruchtbaarheid.

Het Koninklijke paar kreeg een prachtige dochter, en de koning regelde van pure vreugde een mega baby-borrel. Hij nodigde op kosten van de belastingbetaler iedereen uit die een wit voetje wilde halen en een stel mediums om het kind een goede toekomst te garanderen. De koning had echter een medium van de oppositie niet uitgenodigd, en die kwam als een Duvel op de borrel.

Dat gaat nooit goed, je kent het gezegd over bier op wijn geeft chagrijn. Nu, geliefden, de oppositie was zo chagrijnig dat die een akelige toekomst voorspelde: ‘De prinses zal op haar vijftiende jaar gestoken worden door een weefspoel en dood neervallen.’ Van schrik was iedereen plots nuchter, en gelukkig was er een helderziende die zei dat het meisje niet dood zou gaan, maar wel honderd jaar zou slapen.

De koning riep zijn ‘men in black’ en gaf het bevel alle weefspoelen naar de kringloop te brengen. Geloof het of niet, maar op haar 15e verjaardag kwam de prinses bij een oude toren. Ze beklom de nauwe wenteltrap en kwam bij een smalle deur met een roestige sleutel. Ze draaide de sleutel om en, verroest, de deur sprong open. Ze zag een oude vrouw met een spinnewiel en de rest is geschiedenis.

Ze viel in slaap, en met haar vielen alle mensen en dieren in slaap. Zelfs de wind ging liggen.

Onder welke naam de koning haar bij de burgerlijke stand had ingeschreven weet ik niet. Omdat rondom het hele kasteel een doornenhaag ging groeien en bleef groeien kwam de legende van de schone slaapster of Doornroosje in de geschiedenisboeken.

Het is mogelijk dat de kikker uit dit sprookje in een andere tijd/ruimte door een prinses werd gekust en in een prins transformeerde. Hoe dan ook na honderd jaar kwam een prins die Doornroosje wakker kuste, waarop alles en iedereen ontwaakte uit de droom die we het leven noemen.

Ontwaken.
Dat verhaal vertel ik opnieuw als een parabel voor het menselijk bewustzijn. Want elke belichaamde ziel wordt weliswaar wakker, maar vergeet te ontwaken. Onze Vader/Moeder Scheppende Kracht kregen een tweeling. Ze noemden hun eerstelingen Adam en Chaya. De eerste minister van het koninkrijk verbood het de kinderen om echt te ontwaken. Hij waarschuwde de tweeling niet te eten van de Boom van Kennis van Goed & Kwaad en met een grote boog om de Boom des Levens te wandelen.

Chaya echter kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen. Ze plukte een appel, en niet zo maar een appel. Het was een Datura Stramonium of doornappel, een zeer giftige plant uit de nachtschadefamilie, die hallucinogene alkaloïden bevat. Adam wreef zijn ogen uit toen hij zag dat Chaya geen kleding droeg, en er kwam iets tot leven waar hij nog geen weet van had…

Welnu, nadat ze zich eens lekker uitgeleefd hadden, vielen ze in slaap. Deze slaap echter duurde eonen, en een eon is op de geologische tijdschaal gelijk aan een miljoen jaar!

En met hun viel de hele wereld in slaap, miljoenen jaren lang leefde de mens in grote onwetendheid. De ganse Schepping gonsde van de geruchten over de schone slapers. Er kwamen vele negatieve wezens om die slaap te handhaven, en er kwamen ook Verlichte Wezens om de mensheid te helpen ontwaken.

De Koninklijken.
Laten we eerst de negatieve oppositie bespreken. Een van de meest dominante facties van de tegenpartij kwam uit het sterrenbeeld Draak, in het bijzonder van Alpha Draconis of Thuban. Die ster wordt ook Adib of Staart van de Draak genoemd. Door de precessie van de aardas was Alpha Draconis 2700 BC de noordelijke hemelpool. Misschien weet je al dat de Noordpool op Aarde de mannelijke dominantie vertegenwoordigt.

De Draconiërs onderwezen hun bevolking dat zij als eerste in dit Universum waren, vóór de mensen en als zodanig beschouwden zij zich als de erfgenamen van dit Universum en zagen ze zich als van Koninklijken bloede. Misschien begrijp je nu door wie dit land waarlijk wordt gedomineerd, als je denkt aan Drakensteyn en de Groene Draeck van prinses Beatrix. Je mag je ook afvragen waarom de vader van Koning Arthur Uther Pendragon heette.

Je mag je ook afvragen waarom het wereldberoemd Angkor Vat complex in Cambodja een spiegelbeeld is van het sterrenbeeld Alfa Draconis. Dit land herbergt ook de Velden des Doods, waar de Rode Khmer kinderen tegen bomen doodsloeg, of ouderen met de achterkant van hun geweren op het hoofd insloeg om kogels te sparen. Er zijn daar minimaal 20.000 mensen vermoord tussen 1975 en 1979.

Andere negatieve facties kwamen van Zeta Reticuli, een binair sterrenstelsel op 39 lichtjaren van de planeet Aarde. Die wezens staan bekend als de Grijzen. Nu weet ik niet of dat op hun huidskleur slaat of dat ze geen haarverf hebben… Deze Grijzen werden, en worden nog steeds op hun beurt gedomineerd door de Orion Groep via een technologie die gemiddeld een voorsprong heeft van 3700 jaren op onze wetenschappers!

Er is nooit gezegd dat de Waarheid leuk is!

Lazarus.
Laten we nu dan de Verlichte Wezens bespreken die slapende, onbewuste mens, wilde helpen te ontwaken. Wijn op bier geeft plezier, daarom werd er wellicht geen bier geschonken in de zaal van het Laatste Avondmaal.

Een van de bekendste Verlichte Meesters sprak ooit de magische woorden: “Talitha Cumi”, en even later dat onvergetelijke: “Lazarus sta op!” Er waren weinig oren die konden of wilden luisteren. De oppositie gebruikte de doornen van het Koninkrijk om die Leraar te kronen tot het bloed in zijn gezicht stroomde, en spijkerden hem op een stuk hout. Het mensdom noemde die gebeurtenis sindsdien Goede Vrijdag.

Deze Verlichte Leraar was overigens de 16 Verlosser die uit een maagd werd geboren en drie dagen na de kruisiging uit de dood herrees. Zou het toeval zijn dat Doornroosje op haar 15e verjaardag zich prikte aan een spinnewiel? Kunnen jullie dat spinnenwiel nu eindelijk gaan zien als het Rad van Wedergeboorte? Confucius zei ooit: “Bestudeer het verleden als je de toekomst wilt voorspellen.”

Verlossing.
Heb je ooit geleerd hoe je de Zeven Zegels kan openen om van het Rad van Wedergeboorte af te komen? De cursisten van dit Huis hebben het geleerd. In dit kader wil ik slechts het Zesde Zegel aanhalen. Achter het zesde zegel zit de energie van ‘Verlossing’.

Je wachtte op de verlossing. Je wachtte lang. Maar de verlossing zou komen. Wat er komt is: loslaten. Niemand kan je verlossen, zelfs Yeshua niet. De verlossing ben jij Zelf. Verlossing betekent het loslaten van je illusies. De verlossing ligt in je hart op het moment dat je deze woorden accepteert: ‘Ik Ben God’.

De oude toren in het sprookje staat voor onze vergeten verbinding met hogere rijken. De wenteltrap staat voor de Jacobsladder. De wind die ging liggen is een metafoor voor de Geest, want het Hebreeuwse Ruach betekent adem, wind, lucht of Geest.

De eerste minister uit mijn parabel is niet de Schepper! Dat was Enlil/Jahweh uit het Oude Testament. De tweeling uit mijn parabel is het lager ego-bewustzijn en het Hoger Zelf. De doornappel vertegenwoordigt de illusie dan we machteloos zijn. Het is hoog tijd dat de mensheid ontwaakt uit het sprookje dat de verdeel en heers technologie heeft gecreëerd. De nachtschaduw familie symboliseert de 13 families die de mensheid al eeuwen in slaap sust.

Ze heersen over de mainstream media, over de farmaceutica en over de militairen. Ze vormen samen de heersende elite, die op hun beurt worden gedomineerd door negatieve buitenaardse machten; de schaduw regering! Deze families hebben hun ziel verkocht in ruil voor die zeer geavanceerde technologie die de negatieve buitenaardse groepen hun als de spreekwoordelijke worst voorhouden.

Weten jullie wat de overtreffende trap van het woord ‘slecht’ in het Engels is? Jawel, worst!

Hoe slecht moet onze levenskwaliteit worden voordat we ontwaken voor hogere waarheden? Laat me jullie herinneren aan het woord Mens dat in de taal van de kerk Geest betekent. Jullie zijn de Heilige Drie-Eenheid, jullie zijn de Vader/Moeder God. Julie zijn de Scheppers van deze werkelijkheid.

Er bestaan meerdere versies van de Schone Slaapster, de bekendste is die van de gebroeders Grimm. Dus, als je deze grimmige werkelijkheid niet meer ervaart in vrijheid en vreugde , kan je met alle liefde in je hart een Nieuwe Werkelijkheid creëren. De doornenhaag in mij parabel is een metafoor voor de ondoordringbare wereld van het kapitaal. Ware rijkdom is het besef dat elk mens goud waard is.

Je hoeft alleen maar de ‘u’ uit het woord goud los te laten om te beseffen wie wij waarlijk zijn.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com