Ambassadeur.

Volgens het woordenboek is een ambassadeur de hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van een regering bij een andere regering. Door de eigenwijze taalknobbel in mijn hersens lees ik echter: “Ik ben de lagere poort”. We zullen in dit schrijfseltje die duiding in een ander licht uiteenzetten.

Tijd/ruimte portalen.
Op 16 augustus 2016 lekte Edward Snowden een video opname van een ondervraging door Majestic 12 van EBE 12. Dat laatste is een code voor een Biologisch Buitenaardse Wezen. EBE 12 beweert van de Aarde te zijn in een andere tijd/ruimte. De ondervrager snapt het niet en zegt: “Gisteren zei je nog dat je duizenden lichtjaren hebt gereisd om hier te komen.”

EBE 12 zegt geduldig: ‘Dat klopt, ik ben van de Aarde in jouw toekomst. Reizen in tijd is reizen in ruimte. Het gaat om het compenseren van ruimte afwijkingen.’ Dit gaat ver boven het bevattingsvermogen van de agent, en hij vraagt: “Dus je bent eigenlijk een van ons?”

Het antwoord is duizelingwekkend: ‘Ik ben een evolutionaire nazaat. Een nucleaire oorlog op Aarde… heel weinig overlevenden… mijn verre voorouders…’

EBE 12 stelt dat de oorsprong van het Universum, en van dat wat wij ‘leven’ noemen in zijn tijd/ruimte bekend is. De ondervrager zegt dan sarcastisch: “Dus, jij hebt God ontmoet?” Daarop komt dit antwoord: ‘Wij zijn voorbij de behoefte aan bijgeloof, de behoefte aan God en andere mythen geëvolueerd!’

Dit magverbijsterend klinken, maar ik heb ooit geschreven dat er geen god zou zijn zonder mensheid. Laat ik jullie herinneren aan een stelling uit Avatar kringen: ‘Wat je gelooft is waar, maar WAT zou je willen geloven?’

Ongewoon Portaal.
Laat ik jullie herinneren aan Een Ongewoon gesprek met God van Neale Donald Walsch. De auteur vraagt God op pagina 189: “Bedoelt u dat u God NIET bent?” God zegt: “Jawel. Ik ben God zoals jullie hem begrijpen. Ik ben de Godin zoals jullie haar nu kunnen bevatten. Ik ben de bedenker en de Schepper van alles wat jullie kennen en ervaren, en jullie zijn mijn kinderen… ook al ben ik het kind van een ander.”

Die laatste opmerking kan je ook lezen als ik ben een lager portaal van hogere dimensionele wezens.

Metafysica.
Wie of wat zijn die wezens dan? Metafysica is de filosofie van dat wat de ervaring overstijgt, van de transcendentale ervaring of totaliteitservaring. Het is een enorme uitdaging om ons 3D denken te overstijgen. Het is net als een hordenloop met estafettes. Het is mijn intentie, en mijn taak om de eerste hordes te nemen en het stokje over te dragen. Voorwaar, dat is een dankbare taak die niet vaak in dank wordt afgenomen.

Kennen jullie de film ‘Children of a lesser God?’ De wezens waaraan ik refereer kennen verschillend echelons, het zijn allemaal kinderen van mindere ‘goden’. De Chimera vormen misschien de hoogste echelon. Daaronder ressorteren de Archons, en die heersen over een Broederschap die zich achter schorten verschuilen…

Wat schort er aan?
Nu begeef ik me weer op glad ijs, maar dat geeft niet want de winter heeft al eeuwen het collectief bewustzijn in zijn ijskoude wurggreep. Welnu, het meest Universele, herkenbare en onderscheidende kledingstuk van de maçonnieke regalia is de schort. De schort wordt met trots gedragen door elk lid van dat dubieuze genootschap, van de jongste aspirant tot de Groot Meester.

De schort voert terug naar de eerste Tempel van Salomo in Yerushalaim, die in onmogelijk korte tijd werd voltooid door wezens die over een bovennatuurlijk vakmanschap beschikten. Het is denkbaar dat ze een metselaar schort droegen, zoals ik nu een timmermans schort draag als er geklust moet worden.

De priesters en de Levieten die dienst deden in de Tempel waren niet geautoriseerd zo’n schort te dragen. Dat specifieke schort werd gedragen door de hoge priesters die toegang hadden tot het Heilige der Heiligen. Er staat geschreven dat Salomon van 970 tot 931 BC regeerde. In die periode zou hij maar liefst 700 vrouwen en 300 concubines gehad hebben. Het schortte de koning niet aan vrouwen, waarom voert de schort dan toch naar zijn tempel?

Melchizedeck.
De naam/titel Melchizedek zou een samentrekking zijn van Michaël en Zadok. Zadok is een naam of benaming voor Hogepriester. Een Zadokistische priester werd beschouwd als de voornaamste Verdediger van het Licht, net zoals Aartsengel Michaël is.

Michaël is etherisch de Planetaire Prins van de Aarde, Melchizedek of de Melchizedek Priesters zijn dat in 3D, omdat ze in onze tijd/ruimte naar believen stoffelijk en onstoffelijk kunnen worden. Er staat geschreven, en dat vind je beslist niet in de Westerse Bijbel terug, dat circa 2000 BC de eerste Melchizedek zich aan een herder in de streek Ur of Urantia bekend maakte.

Zijn materialisatie op Aarde werd niet door menselijke ogen waargenomen. Hij trad op een dag als volwassen man de tent van Amdon, een Chaldeeuwse herder van Sumerische afkomst, binnen met de woorden: “IK BEN Machiaventa Melchizedek, hogepriester van El Elyon, de Ene en Waarachtige God.” Melchizedeck werd de eerste koning/priester van Salem, dat uitgroeide tot de meest bevochten stad ter wereld: Yerushalaim.

Het belangrijkste symbool van diverse occulte broederschappen is de schort. Dit schort was aanvankelijk een eenvoudig, onopgesmukt kledingstuk. Het kreeg grotere betekenis toen de Orde van Melchizedeck de schort verving door een wit lamsvel. In het Oude Egypte werden de ‘goden van de hemelse schepen’ in de tempels afgebeeld met een schort… Egypte werd na de Zondvloed het domein van Enki, een Anunnaki prins.

In navolging van die ‘goden’ droegen de priesters en de farao’s die schort als een symbool van hun autoriteit, als ambassadeurs van de goden. Leden van de Broederschap van de Slang droegen dat schort al omstreeks 3400 BC als teken van hun onderdanigheid aan de goden die uit de Hemel op Aarde kwamen; de Anunnaki. Het valt te betwijfelen of de lagere echelons uit de verschillende loges de oorsprong van de schort nog kennen.

Satanische strepen.
Het valt te betwijfelen of militairen van nu de oorspronkelijke betekenis van de chevrons, de gehoekte strepen op hun mouwen, nog kennen. Ze weten alleen dat ze op hun strepen moeten staan. Geliefden, die hoekige strepen zijn een symbool van de horens van Satan, de duivel, de slang uit het Paradijs. Nu is er, door tussenkomst van het meest hypocriete instituut op Aarde, een gelogen verhaal over die duivel op ons denken geprojecteerd.

In een, door introspectie verkregen perspectief, was die duivel een avatar van Enki/Ea, de Anunnaki prins, die ooit zei: ‘Laten we wezens scheppen naar ons evenbeeld om de slavenarbeid in de goudmijnen van onze mensen over te nemen.’ En geliefden, zelfs deze scheppergod was een ambassadeur voor hogere echelons.

Voorschoot.
Een ander woord voor schort is voorschoot. Het is een kledingstuk dat voorgebonden wordt om de kleding te beschermen. Grappig genoeg zijn er hyperoniemen die iets blootleggen. Een schort wordt ook wel boezeroen, dienschort of evaatje genoemd. Een tweede betekenis voor schort is de witte beharing in de omgeving van de aars bij een ree.

Nu komen we aan een heikel punt. Waarom hadden de mindere echelons werkelijk behoefte aan een schort? Was het dezelfde reden waarom Adam en Eva hun schaamte verborgen. Was het de reden waarom Enlil/Jehova Abram gebood zich te besnijden? In Genesis 17:9 verscheen God aan Abraham en zei: “Jullie moeten de voorhuid van je geslachtsdeel laten besnijden. Dat is het teken van het verbond tussen Mij en jullie.”

Besnijdenis.
Wat een vreemd bevel, want de besnijdenis is een wreedheid tegen mensheid en natuur. De voorhuid is een elementaire erogene zone, en de verwijdering ervan reduceert het plezier in seks. De god die een dergelijk bevel gaf moet toch een kwade genius zijn geweest of minder menselijk dan we aannemen. We lezen vaak over de Reptiliaanse oorsprong van de Anunnaki. Dat zou het ‘Verbond’ kunnen verklaren, omdat reptielen geen voorhuid hebben!

De Schort is een voorschoot om het verschil tussen menselijke wezens en wezens van andere tijd/ruimte continua te verbergen. Hoeveel reptielen zijn er nog onder ons? Hoeveel ambassadeurs van duistere regeringen zijn er nog op Aarde? Het zijn allemaal portalen voor negatieve energie die ons beheersen en verdeeld houden.

Wat kunnen wij daar aan doen? Heel veel. Wij kunnen bergen verzetten, als we alle verschillen in uiterlijk, religie, cultureel/sociale niveaus loslaten, en in harmonie als Hoeders van de Aarde, opstaan.

We hoeven niet als lammeren gods opgeofferd worden zoals Yeshua dat deed. We hebben niets te verbergen onder een schort van wit lamsvel. Wij zijn de poort naar een hoger bestaansniveau, en onze kinderen en kleinkinderen zullen die Poort vinden en gebruiken. Pasen valt dit jaar op 16 april. De som van 16.4.2017 is een 3, het symbool van groei, expansie, dynamiek, jovialiteit, manifestatie, initiatief en zelfontplooiing.

Wij zijn de ambassadeurs van het Christus Bewustzijn. Wij vormen het portaal naar hogere rijken van bestaan. En zo is het!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com