Tijd/ruimte portalen.

Fysici hebben nieuwe hardloop schoenen nodig, of minstens een up-to-date kader waarbinnen ze zichzelf begrijpen en te voorkomen dat ze rondjes blijven lopen om Saturnus of ver verwijderde sterren stelsel in de Galaxis te bereiken. Dit is een standpunt dat zowel hogere regeringsechelons als ontwaakte individuen met elkaar delen.

Dat komt omdat er overal in het Universum tijd/ruimte portalen zijn waar we ogenblikkelijk heen kunnen reizen, met behulp van energetische poorten in de ruimte, en het gebruik van ons bewustzijn.

Er komen steeds meer ‘bewijzen’ dat er portalen zijn die naar andere werkelijkheden voeren. Hoewel de documentatie daarvan nog onvolledig is in de beschrijving van hoe dit heen en weer gedaan kan worden, is er een pad voor iedereen die het zou willen volgen. Er zijn hints in de literatuur evenals vage bewijzen en getuigenverklaringen van talloze klokkenluiders.

Denk maar aan Alice in Wonderland van Lewis Carroll, het pseudoniem van de Engelse wiskundige Charles Dodgson. Denk maar aan de wervelwind uit de Tovenaar van Oz, of Perron 93/4 van Harrie Potter. Op persoonlijke titel voeg ik ook de Puerta de Hayu Marca in Peru, en de Watervallen van de Iguaçu op de grens van Argentinië en Brazilië er aan toe.

De Ouden kenden zowel portalen naar sterren stelsels als naar Binnen Aarde via stenen cirkels, kristallen, piramiden en andere structuren die resoneren met de Leylijnen. Binnen dit kader kunnen we ook het werk van een NASA onderzoeker die ontdekte dat er portalen naar andere dimensies zijn die elke dag open en dicht gaan, in overweging nemen.

Deze membranen bevinden zich in het magnetische veld van de Aarde, en ze vormen een directe verbinding over 93 miljoen mijl met de atmosfeer van de Zon. Hoewel de NASA het geen portalen noemt, maar elektronen verstrooiingsgebieden of simpelweg X punten, geeft het magnetische resonantie proces hen bestaansrecht. Met andere woorden een uitzonderlijke opening in tijd/ruimte is aanwezig, en de NASA kent ze al gedurende lange tijd.

Deze ‘short cuts’ vind je wel in SF boeken, maar worden door ‘echte’ wetenschappers naar het rijk der fabelen verwezen. Dat is logisch, want het zijn werknemers, geen ondernemers. Ondernemers durven risico’s te nemen, hun nek uit te steken…

Jack Scudder, een NASA plasma deskundige van de Universiteit van Iowa, zegt over de X punten: “Het zijn plekken waar het magnetisch veld van de Aarde tegen het magnetisch veld van de Zon leunt.” Die portalen zijn moeilijk te traceren, en als iemand al op het idee komt ze voor tijd/ruimte reizen te gebruiken, dan moet hij een expert zijn in ruimte-geografie en wiskunde om ze tijdig door te gaan.

Vergelijk dat maar met een sluiter van een camera, je moet op tijd door die sluiter zien te komen voor hij weer sluit.

DARPA.
Een andere optie is met de klokkenluiders van de VS regering te praten. Er wordt gefluisterd dat het militair industriële apparaat al 40 jaar in staat is door die portalen te gaan. Andrew Basiagio, die ooit deelnam aan het DARPA project Pegasus, beweert dat de militairen een op Nicola Tesla gebaseerde kwantum teleportatie ontwikkelden voor reizen in het hologram van tijd. Dit is het geheime ruimte programma waar Corey Goode vaak aan refereert.

Het is bekend dat defensie, na de dood van Tesla in januari 1943, inbraken in zijn appartement en documenten in beslag namen die betrekking hadden op teleportatie.

DARPA is de afkorting van Defense Advanced Research Projects Agency. Het is een miljarden verslindend instituut dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor het leger. Basiago beweert dat hij deelnam aan twee geheime militaire programma’s. Hij zegt dat hij een van de talloze Amerikaanse kinderen was, die deelnamen aan tijd reis experimenten.

Gewetenloze wetenschap.
In 2004 maakte Basiago, die toen advocaat was in Washington, bekend dat hij tussen 1968 en 1972 had meegewerkt aan enkele bizarre experimenten die hem door tijd/ruimte en naar parallelle universa voerden. Hij was pas zeven jaar toen het begon! Volgens Basiago werden kinderen speciaal ‘gerekruteerd’ vanwege hun vermogen zich aan te passen aan de netelige toestand van het heen en weer reizen tussen verschillende tijdlijnen.

De teleportatie machine van Tesla maakte gebruik van stralingsenergie die een ‘flikkerend gordijn’ vormde tussen twee elliptische gieken of laadbomen. Stralingsenergie is een door Tesla ontdekte energie die in het Universum onzichtbaar en alles doordringend is. Een van de eigenschappen van die energie is het vermogen tijd/ruimte te buigen… Wanneer je door dat energie gordijn ging, kwam je in een ‘wervelende tunnel’ die je naar je bestemming bracht.

Er waren ook andere teleportatie apparaten, een plasma beperkingskamer in New Jersey en een ’jump-room’ in El Segundo, Californië. Dan was er nog een soort holografische technologie die het mogelijk maakte zowel fysiek als virtueel te reizen. Het ging ook wel eens mis. Alfred Webre, een van Basiago’ s kameraden, herinnerde zich een voorval waarin een kind vóór zijn benen terugkeerde van zijn tijd/ruimte reis. Het kind kronkelde van pijn op de stompjes waar zijn benen waren geweest.

Philadelphia 1943.
Dit doet me denken aan de vreselijke gevolgen van het Philadelphia Experiment. De USS Eldridge, een mijnenveger, maakte op 12 augustus 1943 een tijd/ruimte reis. Bij terugkomst in de haven van Philadelphia waren sommige bemanningsleden versmolten met de scheepshuid! Volgens Alfred Webre werden dit soort ‘foutjes’ in de 40 jaar na de start van al die experimenten glad gestreken.

Het is uiteraard het veiligst voor DARPA en de militairen om deze technologieën geheim te houden, aangezien ze als wapen ingezet kunnen worden. Dat is geen geheim, sinds Donald Rumsfeld heeft toegegeven dat een van de voordelen van het Pegasus Project was dat defensie via teleportatie troepen kon sturen naar elke gewenste locatie.

Basiago beweert dat DARPA de tijd/ruimte portalen sinds 1970 gebruikt. Hij heeft 10 jaar lang getracht de onbewuste massa’s te vertellen dat tijdreizen door die portalen eerder hedendaagse realiteit is dan science fiction. Basiago had zich in 2016 kandidaat gesteld voor het nieuwe presidentschap in de VS!

Waarheen, waarvoor?
Op 20 oktober 2016 ging Mieke Telkamp heen. Waar ging Basiago heen in de tijd/ruimte experimenten? Op een van die reizen kwam hij in Gettysburg op 19 november 1863, als je bekend bent met de Amerikaanse Burgeroorlog, was dat de datum van de beroemde toespraak van president Abraham Lincoln.

Volgens Basiago was hij gekleed als een bugle boy (hoornblazer) van de ‘Noordelijken’. Omdat hij te grote schoenen aanhad die teveel aandacht zouden trekken, verwijderde hij zich uit de menigte luisteraars. Er is op Internet zelfs een foto te zien van die trip… Hij reisde ook naar het Ford Theater op de avond waarop Lincoln werd vermoord! Dat overkwam hem meermaals en toch heeft hij de moord zelf niet als getuige ervaren.

Elke reis was volgens hem net iets anders dan de vorige. Hij kreeg daardoor het idee dat het niet echt tijdreizen was, maar reizen in parallelle werkelijkheden op aangrenzende tijdlijnen.

Ambassadeur.
Nu willen we alleen de reis van Basiago naar Mars nog vermelden. Omstreeks 1980 gebruikte Basiago de voornoemde jump-room om naar de Rode Planeet re reizen. Zijn opdracht was zich te presenteren als ambassadeur voor de samenleving op Mars. Op die reis werd hij vergezeld door William Stillings en Barry Soetero, die later bekend werd als Barack Obama.

Babylon 800 BC.
Wij, Assayya, beschikken niet over dergelijke technologieën. Wij gebruiken onze epifyse en het Alfa bewustzijn voor tijd/ruimte reizen. Op les 5 van de cursus Ontmoet je Hoger Zelf reis ik met de cursisten naar de poorten van Mari in Babylon in het jaar 800 BC. Dan draag ik hen op te onthouden hoe ze gekleed zijn en welke emoties ze ervaren. Als we terug zijn in het Hier & Nu komen er verhalen los die alle SF boeken overstijgen.

Er zijn zelfs openbaringen van cursisten die anderen uit dezelfde groep herkennen, en ineens begrijpen waarom ze los van elkaar voor die cursus gekozen hebben. Alle parallelle werkelijkheden existeren simultaan in het Hier & Nu. Ga dat maar eens vertellen aan mensen die alleen hun verstand gebruiken.

Ik kan me voorstellen dat die mensen nieuwe hardloop schoenen nodig hebben om ons bij te houden…

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com