Licht Reizen.

Traveling Light van Cliff Richard stond in 1959 vijf weken op nummer 1. Toen ik de tekst voor het eerst hoorde was mijn beheersing van het Engels niet zo als nu. Daarom had ik het idee dat Cliff met de snelheid van het licht reisde om weer bij zijn meisje te kunnen zijn. Dat vond ik heel romantisch…

Dit schrijfseltje is een logisch gevolg van het vorige artikel over de hardloop schoenen die fysici nodig hebben om kwantum partikels bij te houden. De synchroniciteit is thans zo hoog dat ik gisteren mijn knappe kapster met een cliënte over running shoes hoorde praten. Een nevel van heimwee en afgunst drong mijn geest in, want ik heb ooit uren lang een gangetje van 15 km/u vol gehouden.

Sinds het rennen tot wandelen is afgenomen, is de snelheid van mijn innerlijke geest enorm toegenomen. Er is iets gecompenseerd tijdens drie weken coma na een motor ongeval. Er werd nog meer gecompenseerd in de vijf uur durende operatie in Antalya, Turkije en de daarop volgende operatie in Lanaken, België. Het lijkt er op dat ik telkens na een zware operatie iets van mijn fysieke conditie inruil voor een toegenomen bewustzijn.

Ruimte/tijd.
Ruimte/tijd is een wiskundig coördinatie systeem dat 3 dimensies in ruimte en 1 dimensie in tijd omvat. Binnen dit systeem vinden natuurkundige gebeurtenissen in één continuüm plaats.

Volgens de Relativiteit theorie van Einstein is zwaartekracht een kromming in ruimte/tijd. Kort door de bocht betekent dit dat de massa van enig object een kuil maakt in ruimte/tijd waar het object zich bevindt. Hiermee wordt de zwaartekracht of aantrekkingskracht zodanig opgevoerd dat jet andere objecten met massa aantrekt. In huis-tuin-keuken taal, is dit te vergelijken met een massa op een waterbed dat een andere massa in zijn eigen kuil trekt.

Dat is nog te bevatten. Maar stel je voor wat er gebeurt als je plotseling een ommekeer in zwaartekracht weet te bewerkstelligen. Zou je dan ineens een bult in plaats van een kuil in ruimte/tijd krijgen? Als de aantrekkingskracht van de Aarde zich eerst diep onder je voeten bevindt, maar plotseling omgekeerd wordt naar een punt hoog boven je hoofd, welke ommekeer in ruimte/tijd zou je dan ervaren?

De ommekeer in ruimte/tijd heeft dan ver reikende implicaties. Het maakt reizen in het verleden mogelijk en reduceert een onafzienbare ruimte tot een kleine stap. Dit gebeurt in zogenaamde Wormholes en in Einstein-Rosen bruggen. Een Einstein-Rosen brug is het geometrische kenmerk van een zwart gat dat zich manifesteert als een flessenhals die verbonden is met andere dimensies of andere Universa.

Sneller dan licht.
CERN is een Europese organisatie die fundamenteel onderzoek doet naar elementaire deeltjes. Onlangs heeft deze organisatie een neutrino straal 60 nanoseconden sneller laten reizen dan het licht. De neutrino’s leken terug te reizen in tijd, alsof ze op hun bestemming aankwamen voordat ze er vertrokken. Als die experimenten waarlijk accuraat zijn, zou dat een mogelijkheid creëren terug in de tijd te reizen, of naar andere sterren te gaan.

Ineens hoor ik Cliff weer zingen: “Ik heb geen tas of bagage om me af te remmen. Ik reis zo snel dat mijn voeten de grond niet raken…”

In den beginne, toen dit zonnestelsel vorm begon te krijgen, werden fragmenten materie heftig uiteen geprojecteerd, maar ze bleven in een soort kwantum verstrengeling. Die verstrengeling zorgt ervoor dat de verandering in een partikel dat lichtjaren van een ander partikel is verwijderd, zich ogenblikkelijk voordoet in dat andere partikel.

Dit wordt ook wel superpositie genoemd, en Einstein omschreef dit fenomeen als griezelige actie op afstand. Toch doet zich dit in het gewone leven ook voor. Het komt wel voor dat de ene helft van een tweeling op vakantie in Kenia zijn/haar enkel verzwikt, en de andere helft in Limburg onverklaarbare pijn in de enkel ervaart. Ze voelen intuïtief dat er iets met hun broer/zus is voorgevallen en nemen contact met elkaar op.

Er zijn wel clusters geëxplodeerde sterrenmassa die uiteindelijk opgaan in planeten of manen. Maar ontelbare partikels blijven in kwantum verstrengeling omdat ze dezelfde superpositie delen, verbonden door Einstein-Rosen bruggen, of flessenhals in ruimte/tijd.

Omdat die verbinding in het eerste ontwikkelingsstadium van dit zonnestelsel plaatsvond, zou materie in verstrengeling aangetroffen kunnen worden bij de kern van een planeet.

Holle Aarde.
Al in 1692 kwam de astronoom Edmund Halley met de hypothese van een Holle Aarde. Hij veronderstelde dat onze Aarde geheel hol is of een enorme interne ruimte herbergt. In de Binnen Aarde zou dan een kleine interne zon moeten zijn. De toegangsportalen zouden zich op Noord - en Zuidpool bevinden. In WWII zond Hitler een expeditie naar Rugen, een eiland in de Oostzee, met de opdracht een bewijs te vinden van de Holle Aarde.

Nu is die theorie aangevuld met de suggestie dat de ruimte tussen de Noord - en de Zuidpool in feite een flessenhals, een wormhole in ruimte/tijd is, en dat de interne zon eigenlijk een draaiend zwart gat is, dat door de waarnemingshorizon belet wordt de Aarde te verschrompelen.

De waarnemingshorizon is het grensvlak van een zwart gat in ruimte/tijd, waar achter alles in het zwarte gat getrokken wordt. Stephen Hawking stelde echter dat materie weliswaar in een Zwart Gat verdwijnt, maar dat de informatie van die materie op de waarnemingshorizon blijft bestaan.

Kolonisatie.
De flessenhals die door de Aarde loopt is een jump-room voor geheime ruimte programma’s. Laura Eisenhower, achterkleindochter van Dwight D. beweert dat enkele wereldleiders contact hebben gehad met buitenaardse wezens. Ze beweert dat de VS diverse geheime buitenaardse bases hebben gevestigd. Ze gaf toe dat zij in 2006 en 2007 uitgenodigd was voor een bezoek aan de geheime Amerikaanse kolonie op Mars.

We hebben in het vorige artikel geschreven dat Andrew Basiago, William Stillings al in opdracht van DARPA door die jump-room door ruimte/tijd zijn gegaan. In 1981 en 1982 werden ze in gezelschap van Barack Obama en Regina Dugan, de directrice van DARPA, via de teleportatie kamer in Californië op Mars overgezet.

DARPA is het instituut van het ministerie van defensie in de VS, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van militaire technologie. De voornaamste taak van DARPA is het beheer van onderzoeksgelden. Ik zou zeggen dat ze de centen van de belastingbetalers misbruiken voor onderdrukking van die belastingbetalers.

Remote viewing.
In het najaar van 2009 liep een voormalig geheim agent, die weer in dienst was geroepen, door de antieke straten van een stad in het Oosten van de Middellandse Zee. Hij staarde omlaag en visualiseerde bouwwerken diep onder het plaveisel om in het verleden te kijken. Hij had in actieve dienst grensverleggende experimenten gedaan met remote viewing of onderzoek in ruimte/tijd.

Elk mens kan op Alfaniveau voorbij ruimte/tijd gebeurtenissen en locaties waarnemen via buitenzintuiglijke waarnemingen.

In 2009 ‘zag’ de remote viewer achter zich een enorme kabelbaan tunnel die diep onder een klif wagons voorttrok naar de top van die klif. Hij kreeg een duidelijke demonstratie dat de oude stad van binnen hol was. Een serie complexe bunkers diep in de rotsformatie omringde een ondergrondse machine die de kabelbaan van aandrijfkracht voorzag.

Het geheel leek wel op de exotische Berghof lift; de constructie die, geïnspireerd op Beierse vrijmetselaars en architecten, veelbetekenend was voor de Nationale Zuidelijke Burcht, een ondergronds bolwerk van waaruit Duitsland terug zou slaan. De geallieerden die later zeiden dat het bolwerk alleen in Duitse verbeelding bestond, zochten wel bij de Middellandse Zee naar Nazi atoomwapens… Het is denkbaar dat ze het bolwerk zelf hebben bezet.

Herrijzenis.
In een geheim rapport van 11 maart 1945 aan het Suprême Hoofdkwartier der Geallieerden stond: “Hier, beschermd door de natuur en de meest effectieve geheime wapens die ooit zijn uitgevonden, zullen de machten die Nazi Duitsland tot nu toe hebben geleid, overleven om de herrijzenis van het Rijk te reorganiseren.

Hier zal een wapenindustrie in bomvrije fabrieken ontstaan, voedsel en uitrustingen zullen opgeslagen worden in uitgestrekte ondergrondse grotten en een speciaal geselecteerd corps jonge mannen zal getraind worden in guerrilla oorlogvoering opdat een compleet ondergronds leger samengesteld kan worden om Duistland te bevrijden van de bezettende machten.”

De veteraan in de geheime dienst zag voor zijn geestesoog uitgegraven schuilholen, en een dekplaat van een stralingsschild met een luchtventiel als van een duikbootkoepel. Er waren meer van die deuren achter elkaar in een donkere doorgang waar een tunnel van metalen rails afdaalde in een bodemloze afgrond.

Achter die deuren ontwaarde hij jump-rooms van kwantum verstrengeling, die verbonden waren door Einstein-Rosen bruggen. Een kamer deelde een superpositie met een locatie in het binnenste van Mars. Achter een andere deur was een kwantumsnoer dat naar het binnenste van Venus leidde.

Als je weet dat het zogeheten Vril Genootschap, vijf vrouwen van Aldebaran, de Nazi’s hebben geholpen met technologie uit de toekomst, is dit verhaal geen raadsel voor je. De kwantum verstrengeling verbindt alle ruimte/tijd met elkaar. Ons fysieke lichaam bestaat ook uit atomen, die een verstrengeling hebben met atomen in andere dimensies of parallelle Universa. Daarom zijn wij in essentie multi-dimensionele wezens.

Onze ziel heeft een kwantum verstrengeling met het Hoger Zelf en met de Tweeling Straal. Als je geen emotionele en mentale bagage hebt om je af te remmen, kan je zo snel reizen dat je voeten de grond niet meer raken. (Vrij naar Cliff Richard)

Licht Reizen is wat Avatars doen om zich ogenblikkelijk in ruimte/tijd te verplaatsen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com