Aanname

Volgens het woordenboek is de aanname een veronderstelling. Het hele leven is gebaseerd op aannamen. Zo is er de veronderstelling dat wanneer we ons hoofd boven het maaiveld uitsteken, we ons onderscheiden van anderen en daardoor kritiek mogen verwachten.

Laten we het woord ‘aanname’ eens beschouwen met de rechterhersenhelft. In het woord is een code verborgen die mijn geest vertaald als AN. Naam. AN/ANU was de eerste godheid in het pantheon van Sumerië en Babylonië. Hij werd beschouwd als de Koning der Goden, Heer van de Sterrenbeelden, Geesten en Demonen. In het meervoud: ‘Aannamen’ lees ik AN.AMEN of God Amen.

De erfgenaam van AN/ANU was Enlil die ook wel de titel ‘Stier van de Hemel’ droeg. In elke tijd/ruimte kregen de goden andere namen, maar behielden vaak hun kenmerken. In het Oude Griekenland was Zeus de oppergod van de Olympus. Volgens de aanname werd Zeus geboren in een grot op de Lassithi Hoogvlakte op Kreta. Er is ook een aanname dat Zeus een schelms oogje had op Europa een Fenicische prinses.

Volgens de legende was prinses Europa op een dag met haar vriendinnen op het strand in de buurt van Sidon toen Zeus getroffen werd door de charmes van het meisje. Om aan het oog van zijn echtgenote Hera te ontsnappen, maar ook om het meisje met zijn goddelijke verschijning niet af te schrikken, veranderde Zeus zich in een witte stier. Toen Europa op zijn rug klom, zwom hij in één stuk door naar Kreta, zijn geboorteplaats…

Minotaurus.
Het is aannemelijk dat Enlil de Sier van de Hemel, die door de Hebreeërs Jehova werd genoemd, dezelfde entiteit is als Zeus. Die aanname wordt ook gesterkt door het Labyrint van Knossos op Kreta, waar de Minotaurus leefde. Volgens de Griekse mythologie was koning Minos de zoon van Zeus en Europa. Toen koning Minos eens de god Poseidon te beledigde, zorgde Poseidon dat Pasiphae een grote begeerte ontwikkelde voor een witte stier. Zij liet Daedalus een houten koe ontwerpen, waarin zij zich verschool en gemeenschap kon hebben met de stier. Uit deze bestialiteit werd de Minotaurus geboren.

Anogia op Kreta.
Waarom haal ik nu oude stieren, eh koeien, uit de sloot? Om te vorkomen dat ik je stierlijk verveel met oude legenden, pak ik de draad op van het vorige artikel. In het najaar van 2009 liep een voormalig geheim agent, die weer in dienst was geroepen, door de antieke straten van een stad in het Oosten van de Middellandse Zee.

Ik herinner me dat ik op Kreta bandenpech kreeg in een bergdorp en hulp zocht. Een nors stilzwijgen was de eerste reactie, en ik ving een boos gemompel op waaruit ik opmaakte dat ze ons voor ‘moffen’ uitmaakten. Mijn intuïtie en mijn talenknobbel brachten uitkomst. Zodra ik zei dat we uit Holland kwamen, veranderde alles. We moesten thee drinken terwijl enkele mannen de band demonteerden en plakten.

We kregen te horen hoe de Nazi’s wraak hadden genomen nadat generaal Heinrich Kreipe was ontvoerd. Anogia en omliggende dorpen werden met de grond gelijk gemaakt, en alle mannen werden afgeslacht. Let op die twee eerste letters in Anogia!

Het Hoofdkwartier der Geallieerden kreeg 11 maart 1945 een geheim rapport waarin stond: “Hier, beschermd door de natuur en de meest effectieve geheime wapens die ooit zijn uitgevonden, zullen de machten die Nazi Duitsland tot nu toe hebben geleid, overleven om de herrijzenis van het Rijk te reorganiseren.”

Phaistos.
De schijf van Phaistos werd in 1908 gevonden op Kreta. Archeologen nemen aan dat het object dateert van ongeveer 1800 tot 1600 BC, maar er zijn ook aannamen dat de schijf wel 4.000 jaar oud is. De herkomst is onzeker, archeoloog Arthur John Evans vermoedt dat het uit Klein-Azië afkomstig is omdat het volkomen in symboliek en stijl afwijkt van de Minoïsche kunst. Phaistos klinkt als Philistine of Palestina.

Het veel voorkomende symbool van de 'mannenkop met hoofdtooi' is wel vergeleken met de Egyptische afbeeldingen van dergelijk getooide Filistijnse krijgers die oorspronkelijk uit Klein-Azië schijnen te zijn gekomen. Filistijnen en Feniciërs worden genoemd in de verovering van Kanaän of Palestina aan het eind van de Exodus. Goliath was een Filistijn.

De Fenicische prinses Europa kwam uit Sidon, dat ligt nu in Libanon. Baalbek in Libanon is een van de meest mysterieuze plaatsen op aarde. Hier in het hart van Libanon, bewerkten steenhouwers in de oudheid de grootste en zwaarste stenen ter wereld. Er staat geschreven dat Baalbek vóór de Zondvloed een ruimtehaven was van de Anunnaki shuttles. Enlil de ‘Stier van de Hemel’ had er een verblijf!

Dan is er nog een symbool dat vergeleken wordt met een bijenkorf. Op reliëfs uit Sumerië en Babylonië werden sommige Anunnaki goden afgebeeld met een hoofdtooi dat veel weg heeft van een bijenkorf. De Omphalos (Grieks voor navel) was een ronde steen in Delphi, die volgens de Oude Grieken het centrum van de aarde aangaf lijkt ook op een bijenkorf.

Voor mij echter, lijkt het symbool op de Phaistos schijf veel meer op het Zon-Maan-Berg symbool van de Neolithische Dawenkou cultuur uit circa 4300-2500 BC. Dat concept staat ook voor de ruimtehavens en mission controle centra van de Anunnaki! Het ‘Huis als een Berg’ is een term voor piramide of ziggoerat. De Toren van Babel was een ziggoerat.

Je kunt de schijf van Phaistos beschouwen als een stripverhaal, het is nog steeds niet duidelijk wat het verhaal ons vertelt. We zouden iets kunnen leren van de geschiedenis, zodat die zich niet hoeft te herhalen!

Samenhang.
Wanneer je de Samenhang der Dingen wilt begrijpen is het belangrijk het verstand uit te sluiten. Het is mijn aanname dat er samenhang moet zijn tussen Kreta en de remote viewer uit 2009 die in het ‘Oosten van de Middellandse Zee’ een geheim ondergronds Nazi bolwerk ontdekte.

Het meest voorkomende symbool op de schijf van Phaistos is een ‘bevederd hoofd’. Dat is voor mij een verwijzing naar de goden met adelaarshoofden uit Sumerië; de Anunnaki. Het is een verwijzing naar Horus de god met de havikskop uit het Oude Egypte. Het is bekend dat Enki, de halfbroer van Enlil/Jehova/Zeus, Egypte als domein kreeg na de Zondvloed.

Het is bekend dat Enki/Ea de eerste Adamah creëerde om het zware werk in de goudmijnen van Zuid Afrika van de Anunnaki over te nemen. Het is bekend dat Lucy, het skelet van de oudste vrouwelijke hominide in Hadar, Ethiopië, Afrika werd ontdekt. De samenhang van deze schijnbaar onverenigbare zaken is voor mij heel duidelijk.

De occulte groep die Hitler om zich heen had verzameld om een wereldrijk te stichten was heel goed op de hoogte van oeroude krachten en machten. De Duitse V1 raket was een kopie van de Vimana’s uit de Indiase mythen en legenden. De geallieerden die zeiden dat het bolwerk ‘beschermd door de natuur en de meest effectieve geheime wapens die ooit zijn uitgevonden’, alleen in Duitse verbeelding bestond, zochten bij de Middellandse Zee wel naar Nazi atoomwapens…

Mohenjodaro.
David Davenport kwam na 12 jaar studie van oude Hindoe geschriften tot de aanname dat de stad Mohenjodaro, Pakistan in circa 2.000 BC werd verwoest door een ongelooflijke explosie die alleen maar door een atoom bom kan zijn veroorzaakt. Aardewerk voorwerpen die er gevonden zijn, leken wel ineengesmolten glas alsof ze door minstens 1500°C werden verhit en kort daarop snel werden afgekoeld.

Na een atoom oorlog volgt een extreme koude, die nucleaire winter wordt genoemd. Dat komt door grote hoeveelheden fijnstof, die in de atmosfeer terechtkomen en het zonlicht tegenhouden. Dat veroorzaakt langdurige duisternis en koude die de plantengroei belemmert en hongersnood genereert bij mensen en dieren.

Sinaï Woestijn.
Marduk (Ra of Nimrod in andere tijd/ruimte verhalen) en zijn zoon, de halfgod Nabu, richtten een vijfde colonne op in Canaän en de Sinaï. Een vijfde colonne is een samenzwering, die op instigatie van de vijand van binnenuit de weerstand probeert uit te hollen. Ze stuurden menselijke infanterie en cavalerie om de ruimtehaven in de Sinaï te veroveren. Enlil/Jehova vernietigde die faciliteit in circa 2000 BC met atoomwapens.

Sodom en Gomorra.
Ook Sodom en Gomorra werden in circa 2.000 vernietigd door atoom bommen. Op de locatie werd een potscherf met een laagje groen doorzichtig glas gevonden. Dat glas wordt trinitite genoemd, naar Trinity de eerste atoombom in 1945 bij Alamogordo, New Mexico. Het trinitite laagje is het bewijs dat de ene kant van de potscherf kort onderhevig is geweest aan extreem hoge temperaturen, die de aardewerk siliconen in glas veranderden.

Daedalus.
Daedalus was niet alleen de ontwerper van de houten koe waarin Pasiphae kroop om gemeenschap met de stier te hebben. Hij was ook de architect van het Labyrint onder het paleis van koning Minos in Knossos. Zoals overal ter wereld architecten en werklieden verdwenen na de bouw van een graftempel of andere geheime constructie, zo werd ook Daedalus in het Labyrint gevangen gezet.

Hij construeerde twee paar enorme vogelvleugels van veren die hij met bijenwas aan houten geraamtes bevestigde. Zo kon hij met zijn zoon Icarus ontsnappen. Icarus werd overmoedig en vloog steeds hoger totdat de zon de bijenwas smolt en hij in zee stortte. Ikarische Zee tussen de Cycladen en Klein-Azië kreeg zo haar naam.

  • Daedalus is ook de naam van een ruimteschip uit de televisieserie Stargate Atlantis
  • Daedalus is een ontwerp voor een interstellair schip van The British Interplanetary Society
  • Daedalus is een aflevering van de serie Star Trek: Enterprise
  • Daedalus is de naam van het vliegende vliegdekschip uit Saints Row: The Third

Zo schuiven verleden en toekomst in het heden ineen. Het is een aanname dat de moderne technologie in onze tijd wordt uitgevonden. Het wordt hoog tijd dat we iets leren van zowel de geschreven als de ongeschreven geschiedenis. An Amen!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com