De Slang.

Volgens de Chinese astrologie is de Slang erg intelligent, mysterieus, en heeft een actieve geest. Een Slang is een diepzinnig denker met een subtiel gevoel voor humor. Hij is bespiegelend, en wil graag alles van anderen weten. De Slang slaat meerdere malen nieuwe wegen in. Ze houden van uitdagingen en maken zelden fouten. De Slang kan goed organiseren, heeft gevoel voor zaken en vaak financieel geluk. Hij houdt er niet van om snel te moeten beslissen. Het woord betrouwbaarheid komt meestal niet voor in het woordenboek van een Slang. Deze beschrijving is zeer toepasselijk op een geheim genootschap.

Broederschap van de Slang.
Geheime genootschappen zijn er sinds mensenheugenis. Het begon duizenden jaren terug met de Broederschap van de Slang, die opgericht werd door Enki/Ea, de Anunnaki prins.

Dit is terug te vinden in Sumerische kleitabletten, die minstens 6.000 jaar oud zijn. De Eridu Genesis is veel ouder dan de Enuma Elish uit Babylon en het boek Genesis uit het Oude Testament.

De Eridu Genesis geeft een geheel andere visie op de soort mens. We zijn gecreëerd als dienaren, arbeiders en slaven en dat etiket dragen we nog steeds. Enki/Ea heeft nog getracht de mens kennis van goed en kwaad bij te brengen, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. Enlil/Jehova vervloekt hem en zweert dat er vijandschap zal zijn tussen de nakomelingen van Eva en het nageslacht van Enki/Ea. (Genesis 3:15)

Even verderop lezen we hoe Enlil/Jehova eigenlijk bevestigt dat we niet geschapen zijn om als God in Frankrijk te leven… De mens kreeg te horen dat hij de rest van zijn leven in het zweet zijn aanschijns zal werken totdat hij er bij neervalt. (Genesis 3:19). Maar de slang zon op wraak.

De Slang slaat meerdere malen nieuwe wegen in. De Slang houdt van uitdagingen en maakt zelden fouten. Daar wil ik aan toevoegen dat een slang zijn oude huid afwerpt als zijn jasje te krap is geworden.

Enki/Ea kroop uit zijn oude huid en richtte de Broederschap van de Slang op, een geheim genootschap dat zich aanvankelijk ten doel stelde de mensheid te verlichten. De Anunnaki kwamen hierachter en ze veroordeelden Enki/Ea tot een aards bestaan op het Rad van Wedergeboorte. Zo werd hij aan de Aarde gekluisterd in telkens nieuwe incarnaties. Het is denkbaar dat hij nog onder ons is.

Verlichten.
Er bestaat een reliëf waarop een Anunnaki prins is afgebeeld met een halsketting waaraan een kruis hangt dat identiek is aan het Maltezer Kruis. Dit was symbool van de Tempel Ridders en de Ridders van Malta. Hetzelfde kruis sierde de zeilen van de Niña, de Pinta en de Santa Maria, de schepen van Columbus, een belichaming van Saint Germain!

Meester St. Germain heeft tegenwoordig een etherische retraite in de Grot der Symbolen op de Tafelberg in Wyoming. Hij mocht de 3D werkelijkheid al verlaten, maar wil eerst zijn missie als beheerder van de Zevende Straal voltooien. Die missie behelst het verankeren van hogere frequenties op Aarde om het collectieve bewustzijn te verlichten.

Onderdrukken.
Helaas werd de Broederschap van de Slang lang geleden geïnfiltreerd door een vijfde colonne van Draconische oorsprong en de kennis van goed en kwaad werd zo vervormd dat het eerder een onderdrukking werd dan een verlichting van de mens.

Het dynastieke Egypte was eigenlijk een ‘space opera’, waarin buitenaardse wezens zich voordeden als farao’s. De Broederschap was zo vervormd door de infiltratie dat mensheid in valse profeten, goden en meesters ging geloven. Religie werd een middel om het bewustzijn te onderdrukken.

De Broederschap van de Slang versplinterde in meerdere facties die elkaar tot op heden bestrijden. Dat ging en gaat uiteraard ten koste van de onwetende mensheid, die zich nog immer laaft aan het brood en spelen die de tv en sociale media bieden. De oude Verdeel & Heers techniek is nog steeds een succesformule.

De Slang kan goed organiseren, heeft gevoel voor zaken en vaak financieel geluk. Het woord betrouwbaarheid komt meestal niet voor in het woordenboek van een Slang.

Verdeel & Heers.
Wisten jullie dat de Bank van Engeland de Nazi’s zes miljoen pond aan Tsjechisch goud reserves schonk nadat Hitler Tsjechië was binnengevallen? Wisten jullie dat diezelfde instantie leningen verstrekte aan Engeland om Hitler te bestrijden? Wisten jullie dat Duitse dochtermaatschappijen van ITT en General Electric de Nazi SS van enorme sommen geld voorzag, terwijl andere dochtermaatschappen de geallieerden financierden?

In zijn boek ‘Mein Kampf’ schreef Hitler dat mensen niet willen sterven voor geld maar voor idealen. Laat geld nu het ideaal zijn van de niet ontwaakte massa’s. Geld op zich heeft geen enkele waarde. De goederen en diensten die je ermee kunt kopen of verhandelen zijn echter van enorme waarde. Religie is een ideaal waar mensen voor willen sterven, want ze hebben allemaal het waanbeeld dat god aan hun zijde strijdt.

Geld & Religie.
De broederschappen hebben andere namen aangenomen, maar de geheimhouding en de soms satanische rituelen blijven. Het zijn ook steevast mensen met veel geld die zich aansluiten of laten initiëren in die ondoorgrondelijke genootschappen. Er zijn vele leden van koninklijk bloed… dat wil zeggen draconisch bloed, reptielenbloed die de wereld domineren. Ze hebben zich voorgenomen een Nieuwe Wereld Orde te stichten. Een orde die gebaseerd is op onderdrukking door geld en religie.

Nu volgt een excerpt uit The Gods of Eden van William Bramley. Op 1 februari kreeg ik zijn toestemming om drie pagina’s te vertalen.

Goden van Eden.
Een nieuw Eden is nu aan de orde, en wellicht is het slechts een nieuwe façade op de oude Hof van Eden. Het nieuwe ‘Paradijs’ wort gekenmerkt door steriele architectuur en stilistische eenheidsworst. De inwoners van het moderne Eden krijgen vele manieren om met de stress van het dagelijkse leven om te gaan. Drugs (en medicijnen) bijvoorbeeld beloven bijna alle negatieve (en alle positieve) menselijke eigenschappen te veranderen of beheersen.

De nieuwe Eden mens wordt een materialistische utopie voorgehouden in een spirituele woestijn. Ondanks al die vooruitgang, plegen aanzienlijk veel Edenlanders zelfmoord. Triest genoeg zijn er heel veel jonge mensen die dat doen, en wat kunnen wij daarvan leren? Zien we eigenlijk wel in dat het moderne Eden een gouden kooi is, een 3-sterren gevangenis? Veel jongeren voelen dat en uiten hun onvrede met aparte kleding en kapsels, maar zitten, zonder te begrijpen hoe en waarom, in de tredmolen gevangen.

Vele individuen willen, ondanks het succes of geborgenheid in hun leven, net als Adam en Eva ontsnappen. Het huidige Eden blijft sterk onder invloed van de Broederschap en de daaruit voorvloeiende splintergroepen. Elk commentaar op de Broederschap is tegenwoordig een hachelijke zaak.

We spreken niet meer over mensen en groepen die het verleden beheersten, we dienen nu het hoofd te beiden aan mensen en organisaties die de huidige wereld domineren. Vergun het mij - William Bramley – twee zeer belangrijke punten aan te halen.

1. Het merendeel van de mensen die zich aansluiten bij bewegingen en organisaties doen dat in goed vertrouwen, zelfs degenen die voor Broederschappen en dominante religiën kiezen. Ze hebben de bel horen luiden die een oplossing biedt voor hun probleem, maar weten niet waar de klepel hangt. Ze werken in die organisaties om hun waarheid te verspreiden of hun probleem op te lossen.

In de hele menselijke geschiedenis was bijna niemand, ook de leiders niet, zich bewust van Machiavelli-achtige praktijken. Ze weten alleen dat ze om goede redenen andere mensen vervolgen, zonder te beseffen dat die anderen hen om diezelfde redenen, in soortgelijke organisaties bestrijden. De corruptie in het netwerk van de Broederschap, en het geweld dat daaruit voortkomt, zijn net zo schokkend als voor wie dan ook.

Machiavelli (1469-1527 Florence, Italië) was een politieke slang bij uitstek, die voor niets en niemand terugdeinsde.

2. Mijn doel is herstel, geen verkettering. Er zijn geen heiligen op Aarde, en waarschijnlijk nergens anders wat dat aangaat. Ja, er zijn heel veel goede mensen die het waard zijn geholpen te worden, maar er zal geen mens op Aarde zijn die, op een of andere manier, heeft bijgedragen aan wat ik in mijn boek heb geschreven.

Het maakt de zaak alleen maar nog erger als we elkaar nu beschuldigen, straffen of tegenbeschuldigingen opwerpen. Ik hoop het idee aan te moedigen dat, wat we ook in het verleden hebben gedaan, het heden en de toekomst er waarlijk toe doen. Het doel van mijn boek is jullie te vragen er bij stil te staan dat we allemaal in het zelfde schuitje zitten.

Misschien dat een ieder dan zorgvuldig kan besluiten wat er gedaan (of niet gedaan) moet worden om een positieve verandering in gang te zetten zonder onze levens of geliefde instituten te verstoren. Wat we nodig hebben is samenwerking, en geen beschuldigende vingers.

Als we de moderne organisaties en religies die uit het netwerk van de Broederschappen voortkwamen, ontdekken we iets nogal ironisch. Terwijl de wereld doorgaat in haar intellectuele flirt met materialisme, houden de broederschappen en dominante religies de illusie in stand dat de mens een spiritueel wezen is.

Met respect en dank aan William Bramley.

Tot slot keren we terug naar de slang. Laten we onze oude huid afwerpen, laten we ons ego wenslichaam onze goddelijke wil opleggen. Laten we beseffen dat er negatieve organisaties zijn omdat wij dat toestaan. Pas dan zullen we ontdekken dat eenheid in verscheidenheid mogelijk is.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com