Ondernemer.

Een ondernemer is iemand die in een tak van handel of bedrijf zelfstandig, voor eigen rekening en risico, werkt. Een ondernemer is bij uitstek iemand die zijn nek uitsteekt. Een politicus is iemand die slim en met veel gezwets, doet alsof hij/zij werkt. Volgens ArjunA is het Engelse ‘being polite’ het kenmerk van politici. De beleefde façade herbergt een ego dat niet terugdeinst voor liegen en bedriegen in eigen voordeel. Een ondernemer is president van de VS geworden, in het Chinese Jaar van de Haan.

Conform de Chinese astrologie zijn ‘Hanen’ diepe denkers. Ze zijn direct, begaafd en bekwaam. Zij worden het best omschreven als zonderlingen met vreemde ideeën. Uiterlijk zijn het flamboyante figuren, die in de schijnwerpers willen staan. Zij zijn scherpzinnig, georganiseerd, gedetailleerd, uiterst nauwgezet en nemen geen blad voor de mond.

‘Hanen’ stellen hun ambities hoog en die zullen zij dan ook waar maken. Ze hebben een grote veerkracht en zullen telkens weer in actie komen als dit nodig mocht zijn. Maar zij kunnen ook verwaand, bazig en bot worden. Zij geven niet veel om subtiliteit en als zij gezag hebben in hun omgeving, zullen zij tirannieke kwaliteiten tentoonstellen.

‘Hanen’ kunnen zich moeilijk ontspannen en schijnen, altijd bezig te zijn met schijnbaar moeilijke kwesties. Opzichtige extravagantie en noodzaak om herkend te worden, komt vaak voor bij de ‘Haan’.

Laat ik vooropstellen Amerika’s ‘haantje de voorste’ niet mijn ideale mens is. Wat ik wel bewonder is de ondernemer pur sang in die man. Hij gaat tekeer als een olifant in een porseleinkast, omdat hij terdege beseft dat het verzamelde porselein gestolen goed is. Ontvreemd door financiële malversaties van politici en hun grootmeesters de Cabal.

Als mensen het hoofd boven het maaiveld uitsteken, en zich van anderen onderscheiden kunnen ze kritiek verwachten. En kritiek is er, veel ongenuanceerde kritiek! De ondernemer in het Witte Huis heeft een inreisverbod voor personen uit ‘terroristische broeinesten’ uitgevaardigd. De kritiek daarop is hypocriet, en het is helaas inherent aan het collectieve bewustzijn van het mensdom.

Je hoort geen kip over de zestien Islamitische landen die personen met een Israëlisch paspoort weigeren. Ook personen van andere nationaliteiten met een Israëlisch stempel of visa in het paspoort worden niet toegelaten. Dat noem ik nu ‘huilen met de wolven in het bos’; het er niet mee eens zijn maar wel de hogere echelons gelijk geven.

Beestenboel.
De wereld is een beestenboel geworden. Hoog op vele kerktorens staat de haan als windvaan. Weten we dan niet meer dat dit het symbool is van Petrus’ verloochening van Yeshua? De haan op de kerktoren is het symbool van de angsthaas die de RK kerk ziet als de eerste paus waarop god zijn kerk verkoos te bouwen (Mattheüs 16:18).

Het is ook niet verwonderlijk dat de tegenhanger van het dierenrijk het mensdom is, met uitvloeisels als het christendom dat de eerste millennia van het Vissentijdperk begon! De wereld wordt geregeerd door politieke en religieuze ezels! Het liberale haantje in het torentje van het Binnenhof, Den Haag, vindt dat politiek en religie gescheiden moeten blijven. En daar schuilt een flinke adder onder het politieke gras!

Even iets luchtigs, anders wordt het stierlijk vervelend. Als er geen haan op de kerktoren staat komt er geen kip. De mens is nu eenmaal een kuddedier. Daarmee komen we aan onze zwanenzang over het verschil tussen dierenrijk en mensdom… J

De Haan.
Een Nederlands spreekwoord luidt: ‘‘Er kraait geen haan naar”. Het betekent: ‘Dat komt niemand te weten’. Gallus, een Romeinse jongensnaam betekent `haan`. Waar geen haan naar kraait, is dat Gallus in het meervoud Galli is. Galli waren priesters van Rhea-Cybele te Rome die, in navolging van Attis, zichzelf hebben gecastreerd.

In circa 200 BC bouwden de Romeinen in de tuin van het Vaticaan een temepl voor Cybele, de godin van vruchtbaarheid en seksualiteit. Cybele zou rond 1000 BC de moeder en minnares zijn van Attis. Als Cybele op een dag zijn liefde niet meer beantwoord castreert Attis zichzelf uit frustratie en bloedt dood. Attis en de Galli pleegden in mijn visie verraad aan hun man zijn.

Is jullie ooit de gelijkenis opgevallen tussen het St. Pieterplein en een castreertang?

Verraad.
De Roomse kerk heeft in navolging van Petrus ook verraad gepleegd aan de mannelijkheid van Yeshua. Volgens die kerk is hij nooit getrouwd en heeft hij geen kinderen verwekt bij Miryam Migdal Eder. Zijn volgelingen noemden hem Rabbi, dat is een verwijzing naar iemand die de rol vervult van spiritueel raadgever, leraar, kenner van de joodse wet. Volgens de joodse wet moet een rabbi getrouwd zijn!

600.000.000
Er kraait geen haan naar waar zeshonderd miljoen gulden ter compensatie is gebleven. In 1966 werd er tussen Nederland en Indonesië een verdrag gesloten, waarbij Nederland gefaseerd ongeveer 600.000.000 gulden van Soekarno ontving. Het was bedoeld als compensatie voor de gedwongen repatriëring van Indische Nederlanders. Lees dat nu nog eens; we hebben het over Indische Nederlanders!

Tussen 1946 en1968 zijn meer dan 300.000 Indische Nederlanders vanuit de Gordel van Smaragd; de voormalige kolonie Nederlands-Indië naar Nederland gekomen. De aanleiding daarvoor was de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië. Mensen met een Nederlands paspoort, met Nederlandse namen die door de toenmalige Nederlandse regering financieel werden uitgebuit, uitgekleed en verraden.

Ze werden Indo’s genoemd en ondergebracht in contractpensions. Opvallend dat het woord contract met dezelfde letter begint als concentratiekamp, al gaat die vergelijking niet op. Er is onder eerste generatie Indo’s, een goedmoedige, maar wrange uitleg van de individuele letters uit dat begrip: ‘In Nederland Door Omstandigheden’. Zoals dat uitgesproken wordt; je voelt de wind door de klapperbomen; je ruikt de trassi; je ziet de sawa’s; je hoort de tokeh; je krijgt spontaan zin in sateh gambing.

Omstandigheden.
Het gezin waar ik deel van uitmaakte werd in Hotel de Schelp, Zandvoort geïnterneerd. Vader, moeder en vier kinderen op twee hotelkamers. Kost en inwoning werden later verhaald op het salaris van de kostwinner. Er werd niet gesproken over compensatie over in Indonesië verloren bezit. Er werd niet gesproken over compensatie van gederfd soldij van de KNIL militairen in krijgsgevangenschap. Ze moesten wel 60% loon afstaan voor de opvang.

Hoe anders worden immigranten zonder Nederlands paspoort nu behandeld. In Weert staan splinternieuwe huizen, gemeubileerd voor ze klaar. Winkeliers reageren soms verbijsterd op de biljetten van 200 en 500 euro waarmee de arme immigranten kunnen betalen.

Het boek: ‘Opgevangen in andijvielucht’ van Griselda Molemans legt de verborgen Indische miljoenen bloot. Dit boek maakt voor het eerst inzichtelijk dat er nog miljoenen aan Indische spaartegoeden, verzekeringsgelden en zelfs internationale compensatiegelden achter slot en grendel liggen. Dat heeft de haantjes op de Binnenhof geen windeieren gebracht.

Wetteloos.
Het is opmerkelijk dat in relatief korte tijd drie ministers op Justitie het veld hebben moeten ruimen. Ze hebben volgens diverse aantijgingen verschillende wetten aan hun laars gelapt. Vooral de aantijgingen met betrekking tot pedofilie van de eerste opstapper zijn in de beruchte doofpot beland.

We zijn een wetteloze staat. Nadat het Duitse leger op 10 mei 1940 Nederland was binnengevallen namen koningin Wilhelmina en haar regering op 13 mei de benen naar Engeland. Dit ondanks dat volgens artikel 21 van de Grondwet de zetel van de regering in geen geval buiten het Rijk verplaatst mocht worden. Op 13 november 1939 kwam het Britse Oorlogskabinet bijeen om asiel te verlenen aan koningin Wilhelmina, haar familie en de Nederlandse regering.

Deze asielzoekers kwamen na de oorlog terug en werden met vlag en oranjewimpel ingehaald. Deze asielzoekers hadden geen enkel recht op de troon, want de lijn van Willem van Oranje houdt op bij de achterkleinzoon van stadhouder Willem III tevens koning van Engeland. Hierbij is het belangrijk te weten dat er geen recht meer is op de Nederlandse Troon. In 1884 stierf de allerlaatste echte prins van Oranje, en nu hebben we ineens een hele oranjekolonie….

Op 10 mei om 03.30 uur werd koningin Wilhelmina gewaarschuwd over de ophanden zijnde Duitse aanval. Om 06.00 uur had zij overleg met het kabinet over door een door De Geer in haar naam opgestelde proclamatie. Dit is wat ze zei: “Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze grove schending van de goede trouw en aantasting van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is. Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij de uwe. ”

Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. Maar blijkbaar staan het koningshuis en het hele Binnenhof boven de wet. En ja, als men boven de wet staat, en Vrouwe Justitia een blinddoek draagt, kan men verduisteren en verhullen en verraad plegen. Er kraait geen haan naar!

http://childabuserecovery.com/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties/

Soms is de haan een klokkenluider, maar niemand die hem hoort. Check de bovenstaande link als je een sterke maag hebt.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com