Plusminus

De voetballer zei het zo: ‘Elk voordeel, heb ze nadeel.’ De elektricien zou zeggen: ‘Behalve een pluspool heb je een minpool nodig.’ De fotograaf zegt: ‘van elk negatief maak ik een positief.’ De spiritueel ontwaakte mens vindt dat positief en negatief elkaar nodig hebben en beïnvloeden.’

In de Broederschap van de Slang werd een negatief beeld van de slang geschetst. In dit schrijfseltje wil ik het positieve aspect van de Slang helder maken. Ik heb jarenlang om beide armen zilveren slangen met robijnogen gedragen, en sinds 2011 is Slangendrager het 13e dierenriemteken aan de Zodiak toegevoegd. Het is geen nieuw symbool, want het straalt al sinds de Dageraad van ons bewustzijn tussen de Schorpioen en Boogschutter in.

De Slangendrager of Ophiuchus kent het geheim van het leven en is de hoeder van de levensenergie. Ophiuchus is een ingewijde die kan bemiddelen tussen de mens en het goddelijke. Denk hierbij aan sjamanen, medicijnmannen, tovenaars, Wicca’s, profeten, genezers, druïdes en hogepriesters. De Slangendrager streeft naar vrijheid en authenticiteit. Vanuit de hogere frequenties kan hij met zijn boodschap naar buiten treden.

De wereldwijde verspreiding van de slangencultus zorgde in andere tijd/ruimte continua voor andere benamingen van de Slangen. In India werden ze Naga’s genoemd, in Tenochtitlan (Mexico) werd Quetzalcoatl, of gevederde slang vereerd. In China werden ze Lungs (Draken) genoemd. In Zep Tepi; de Eerste Tijd van wat nu Egypte heet werden ze Djedhi genoemd.

In vele culturen zijn er mythen waar de slang een positieve rol in speelde, alleen in de Bijbel wordt de slang negatief voorgesteld. Voor enkele culturen symboliseerde de slang de navelsteng die alle mensen met Moeder Aarde verbond. De slang werd in vele mythologieën geassocieerd met wijsheid. Vaak werd de wijsheid van de slang beschouwd als heilzaam voor de mens, en soms kon die wijsheid zich tegen de mensheid keren.

Vruchtbaarheid.
In het Verre Oosten waren slang/draken hoeders van goede oogsten, regen, vruchtbaarheid en de seizoenen. In Griekenland en India droeg men slang amuletten als geluksbrengers en als talisman tegen het kwaad. De Hopi Indianen hebben een jaarlijkse ceremonie die de Slangendans wordt genoemd. Tijdens die dans vragen ze de wolkengeesten, de donder en de bliksem om regen en zegen voor hun oogsten.

In het Oude Sumerië (mijn stokpaardje) werd de slang als healingsymbool gezien. In de Codex van Hammurabi uit circa 1700 BC werd Ninazu geïdentificeerd als de schutspatroon van genezing, en zijn zoon Ningishzida werd afgebeeld met een slangenstaf.

Het symbool van de staf met slangen kom je in het Hier & Nu als een Esculaap weer tegen op ambulances, apotheken en ziekenhuizen.

Kundalini: ‘May the Force be with You!’
We weten dat Enki, de slang uit het paradijs vereenzelvigd wordt met Hermes Trismegistus, en dat het gezicht van zijn zoon Ningishzida ooit de Sfinx op het Gizeh plateau sierde. En daarmee zijn we weer in Egypte beland, waar vereerders van de slangcultus Djedhi werden genoemd. George Lucas, de bedenker van Star Wars was erg goed geïnformeerd over diverse mystieke culturen uit de Oudheid!

Djed is een term of hiëroglief voor het ruggenmerg, waar uit de Kundalini energie opgewekt kan worden als twee slangen die zich langs de ruggengraat over de chakra’s wentelt. In het Magdalena Manuscript van Tom Kenyon en Judi Sion is een hoofdstuk gewijd aan de Alchemie van Horus en de Seks Magie van Isis. De Djed wordt hierin gezien als de Heilige Weg langs de chakra’s, en daarmee komen we weer terug in Egypte.

Al-Khem.
Voor zover wij weten is Khem ( er zijn andere spellingen) de oudste naam van het land van de Farao’s. Voor dit verhaal is Khem het beste omdat je meteen het woord alchemie er in herkent.

Na de Zondvloed (Val van Atlantis) kreeg Enki het land Khem-Egypte als domein. Enki was de Anunnaki meester/wetenschapper in o.a. biologische manipulatie, kloontechnologie, DNA/RNA codering en alchemie. De snelle ontwikkeling van Egypte als supermacht kwam door zijn toedoen op gang. De belangrijkste godheid uit het faraonische Egypte was Ra, een avatar van Marduk de oudste zoon van Enki, die in Egypte de naam Thoth/Tehuti droeg.

De dubbele helix om de staf van Enki en zijn zoon Ningishzida is een verwijzing naar het manipuleren van de DNA/RNA codering in de eerste mens, die naar hun evenbeeld werd geschapen. Het is dus niet verrassend dat de slang als symbool een grote rol speelde in de regalia van de farao’s. De Koningscobra sierde de kroon van de farao´s. De cobra was ook een symbool van Hathor, de Egyptische godin van vreugde, dans, liefde en moederschap.

Wijsheid versus kennis.
Er staat geschreven dat Atlantis voornamelijk een materialistische cultuur kende, terwijl Lemurië een overwegend spiritueel ontwaakte samenleving kende. Beide continenten waren een rolmodel voor de dualiteit die inherent is aan de menselijke aard. In de huidige tijd/ruimte zien we dat de Westerse wereld zeer materialistisch is, terwijl het Verre Oosten spiritueler is ingesteld.

Er staat geschreven dat die verloren continenten ‘Slangen Mensen’ uitzonden om oude wijsheid en kennis te zaaien om de mensheid te helpen spirituele verlichting te zoeken. Zij die wijsheid verkondigden brachten het licht, terwijl zij die kennis als macht propageerden met zwarte magie de mensheid domineerde. Zonder duisternis weten we immers niet wat het licht is.

Boeddha sprak ooit: “Volg de Verlichte Wezens, de wijzen, de ontwaakten, de liefhebbende meesters, want zij weten hoe te werken en te verdragen.” Deze uitspraak geeft ook weer waarom de duistere facties alles en iedereen tegenwerken, onverdraagzaamheid en tweespalt verspreiden. Beide facties werkten vanuit het verborgene, en dat maakt het lastig ze van elkaar te onderscheiden.

Beide facties waren meesterlijke vormveranderaars. Enki werd als de gevederde slang in Latijns Amerika vereerd onder vele namen. Enlil werd vereerd als Jehova die zich toonde als een wolk overdag en een vuurzuil bij nacht tijdens de Exodus. Als je de beschrijvingen leest van zijn verschijning moet je onwillekeurig denken aan de rookdampen en vurige vlammen van een raket.

Exodus 19:18. Rond de berg Sinaï hing een grote rookwolk. Want god was in een vuur op de berg neergedaald. De rook van dat vuur steeg op als de rook van een rokende oven. De hele berg beefde.

Het Engelse ‘Shining Ones’ maakt het veel duidelijker. Je kunt het opvatten als stralend van Licht, met halo’s en aureolen of als stralend van nucleaire energie. Afhankelijk van de perceptie werden beide facties beschouwd als goden, en werden ze door hun onderdanen gezien als serpenten of slangen. Nu we het verschil tussen de Reptilianen cultus en de Slangencultus beter begrijpen, blijft het lastig.

De Esculaap, het symbool van de geneeskunde kan ook op twee manieren gezien worden.
De kennis van chemische middelen versus de wijsheid van natuurlijke middelen. Dit is nu het verschil tussen een ziekenhuis en een geneeshuis…

Gif versus gift.
Met het verschil tussen een ziekenhuis en een geneeshuis kunnen we verder gaan met de positieve aspecten van de slang. Wist je dat de slang een natuurlijk middel kan zijn tegen hooikoorts, menstruatiestoornissen, hoofdpijnen, maar ook bij verlammingen, beroertes, bloedingen en trombose? Het meest toegepaste homeopathische slangenmiddel wordt bereid uit het gif van de Zuid-Amerikaanse bosmeesterslang, de Lachesis Muta.

Als je weet dat ons fysieke voertuig vanaf het keelchakra tot de voetchakra’s het vrouwelijk principe (de Moedergodin/Hathor/Isis) vertegenwoordigt, is het opmerkelijk dat Lachesis goed werkt bij bloedneuzen, keelontstekingen, eierstokproblemen, steenpuisten, hartklachten en migraine. Het zijn signalen van onbalans in de linkerzijde van het lichaam.

Het gif van de bosmeesterslang is één van de belangrijkste homeopathische middelen bij premenstruele klachten en opvliegers bij vrouwen in de overgang. Je ziet hier dat het gif ook gelezen kan worden als een gift of geschenk dat verlichting brengt!

God versus god.
Genesis 3 begint met de woorden: “De slang was sluwer dan alle andere wilde dieren”. Nu weten we dat Enki/Viracocha/Kukulkan/Quetzalcoatl de eerste zoon was van Anu, de koning der Anunnaki. Enki was de Slang in het scheppingsverhaal.

God/Enlil/Jehova was de tweede zoon van Anu en werd erfgenaam omdat hij geboren werd uit een zustervrouw van de koning. Dit thema doet zich ook voor bij de Hebreeërs en de faraonische dynastieën. De eerstgeborene uit een bijvrouw is niet de erfgenaam!

Enlil werd woedend op zijn halfbroer Enki omdat de laatste de mens wilde laten proeven van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Die boom is een metafoor voor Gnosis! Volgens het woordenboek is dit een vrouwelijk concept dat diepere inzichten geeft in religieuze waarheden en onwaarheden!

Rechts versus links.
Onze rechterhersenhelft vertegenwoordigt de Godin/Sophia/Wijsheid in ons bewustzijn, terwijl de linkerhersenhelft God/kennis/ ratio vertegenwoordigt. Naar welk deel van je brein wil je luisteren? We geven de voetballer, de elektricien en de fotograaf een staande ovatie, omdat we weten dat min en plus, goed en kwaad, positief en negatief elkaar nodig hebben en beïnvloeden.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com