Ommekeer

In de nacht van 6 op 7 oktober 2001 had ik een droom over de eeuwige strijd tussen het Licht en de absentie van Licht. In deze regel bevat ontbreekt de dualiteit!

De strijd was al geruime tijd aan de gang toen ik mezelf met twee anderen onder een afdakje bevond. De anderen waren verwanten van me, geen bloedverwanten, maar veeleer andere aspecten van mijn ziel, met wie ik onder dat afdakje een drie-eenheid vormde.

We waren voorbereid op een riskante missie in vijandelijk gebied. De reden waarom we talmden was een onweer dat apocalyptische vormen aannam. De hemel was nog nooit zo zwart en de aanhoudende bliksemflitsen waren te fel om naar te kijken. De donderslagen hielden voortdurend aan en het zwarte zwerk gleed langzaam als een enorm interstellair moederschip over ons afdakje heen.

Onderwijzers leerden me dat onweer ontstaat uit een enorm spanningsverschil tussen de minpool in een onweerswolk en de pluspool op Aarde. Mijn innerlijke Leraar zei echter dat er soms nucleaire oorlogen werden uitgevochten door positieve en negatieve machten.

Het kwam ons voor alsof duistere onweersveld werd achtervolgd door een heldere lucht. Op het moment dat de scherpe scheiding tussen donker en licht over het afdakje schoof, gingen wij op weg, want tegen een donkere achtergrond waren we te zichtbaar!

Acceleratie.
Als we op reis waren, leken we op langgerekte lichtjes, die ogenblikkelijk tijd/ruimte konden overbruggen. Amper in de lucht ontvingen we op ons innerlijk scherm een nieuwsbericht. Dat was ook al zo’n merkwaardig fenomeen. Terwijl je vloog, nam je alles waar via een scherm in je eigen hoofd. Nu zou je het kunnen vergelijken met een virtual reality bril, maar wij deden het zonder fysieke hulpmiddelen.

Mensen met een bijna-doodervaring, weten dat het zo werkt.

De nieuwslezer was vreselijk opgewonden en maakte een verslag van dat apocalyptische onweer. De scherpe scheidslijn bleek namelijk een soort ommekeer van tijd te zijn. De stem van de nieuwslezer sloeg bijna over toen hij vertelde dat het net nog 00.00 uur was geweest, maar dat het weer 00.00 uur werd! Alsof de zon die al lang was ondergegaan besloot weer om te keren.

Mijn team begreep onmiddellijk wat er was gebeurd en het schonk ons een onnoemelijke vreugde. Dit was in lang vervlogen tijden al eerder gebeurd. Toen was het voor de angstige waarnemers van dat cyclische moment in ons tijd/ruimte continuüm alsof de sterren van de hemel vielen. Dat was in het tijdperk Leeuw. De astronomen van die tijd ontdekten dat de Leeuw opnieuw aan de horizon opkwam in plaats van de Maagd.

Moeder Aarde was gekanteld. De magnetische polen hadden hun posities ten opzichte van de Zon verschoven. De volgende periode van 36.000 jaar zou de zon van west naar oost reizen! In overleveringen en diep in de geest van de mensheid is die ramp uit 10.500 BC bewaard gebleven als de Zondvloed. Ook die catastrofe ging gepaard met aanhoudend onweer en voortdurende bliksemschichten.

Mijn verwanten en ik kwamen in een oogwenk op de locatie die onze innerlijke coördinator had opgegeven en we konden dat voorkomen wat voorkomen moest worden. Onze missie om een mondiaal schandaal te openbaren was geslaagd. Maar, geliefden, de vijand slaapt nooit, hij sluimert soms eonen lang om dan weer chaos en angst te zaaien.

Nu ik dit schrijf, zie ik ineens het reptielenoog van Smaug dat zich langzaam opent…

Synchroniciteit.
Dat had ik niet verwacht, en het kan zelfs in dit artikel een ommekeer van onderwerp zijn. Goed, ik ga even door op het onderwerp Smaug, de draak in de filmserie de Hobbit. Het was een signaal van synchroniciteit om over de Draconiërs of Reptielen die onze werkelijkheid domineren te schrijven.

De overeenkomst met de Reptilianen die achter de schermen werkelijk aan de touwtjes trekken, en in feite de schaduw regering vormen, is onbeschrijflijk.

  1. Ze hebben, net als elke humanoïde, een reptielenbrein dat bij onoverkomelijke uitdagingen kiest voor vechten, vluchten of bevriezen.
  2. Ze hebben net als gewone reptielen een veel lagere lichaamstemperatuur. Reptielen zijn koudbloedige dieren, het is denkbaar dat Reptilianen een voorliefde hebben voor hogere temperaturen, of ’s nachts niet veel dekens nodig hebben.
  3. Ten opzicht van de meeste zoogdieren, hebben reptielen een lagere bloeddruk. het is denkbaar dat Reptiliaanse hybriden dat ook hebben.
  4. Ze hebben een extra ruggenwervel, die soms een overgangswervel of Cauda wordt genoemd. Het Engelse woordenboek definieert Cauda als ‘Staart’.
  5. Reptielen zoals gekko’s, blijven overdag verborgen vanwege hun buitengewone gevoeligheid voor licht.
  6. De Draco’s en Reptielen brachten circa 35.00 jaar geleden de RH negatief factor in onze bloedcellen. Mensen met deze RH negatief factor hebben meer Reptiliaanse chromosomen.
  7. Reptilianen hebben gebrek aan empathie. Reptilianen hybriden zijn ongevoelig voor wat ze anderen aandoen. Terwijl ik dit schrijf, komen er berichten dat RK priesters in Australië zijn beschuldigd van kindermisbruik.
  8. Reptilianen krijgen nooit genoeg van geld en macht.

Nu begrijp ik waarom Smaug zich liet zien. De TPTB (machthebbers) in politieke, industriële en kerkelijke kringen willen alleen maar meer macht en meer geld. Ze hebben ook weinig of geen empathie voor anderen. Ze verrichten hun misdaden niet in het volle zicht, maar geven mainstream media desinformatie.

Bijna alle ontvoeringen door buitenaardse entiteiten zijn eigenlijk zorgvuldig voorbereidde hoaxen.

RH negatief bloed.
Niets vermoedende burgers worden naar speciale laboratoria van diep ondergrondse militaire bases vervoerd. Daar wordt de illusie gewekt (virtual reality) dat ze zich in een ruimteschip bevinden met buitenaardse wezens die vreemde operaties uitvoeren. Op deze manier kunnen talloze mensen die voor de VS regering ‘interessant’ zijn, ontvoerd worden. Het merendeel van die mensen heeft de RH negatief bloedfactor. Waarom?

Mensen met Rh negatief bloed zijn vaak remote viewers, gedachtelezers, helderzienden, helderhorende, paranormaal begaafden en andere hoger begaafde mensen met ESP of buitengewone waarnemingen. Ze waren al sinds WWII van buitengewoon nut voor militaire en geheime diensten en worden meestal gedwongen hun vaardigheden in dienst te stellen van de schaduw regeringen.

Waarom?
Om iedereen een pas voor te zijn. Iedereen die een bedreiging zou kunnen vormen. Een ieder die niet in de pas loopt en nog vrij kan denken en spreken, zoals de beatniks en de hippies die met massale protesten een einde konden eisen aan de oorlog in Vietnam. Wat de machthebbers willen voorkomen is een nieuwe Nicola Tesla die vrije energie weg geeft aan Jan en alleman. De TPTB willen elke potentiële klokkenluider de pas afsnijden.

Matheus 18:20
Denk nu eens aan de uitspraak: “Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.”

Stel je voor wat twee of drie hoog begaafde mensen kunnen bereiken als ze samenwerken. Ze kunnen niet alleen een alles-veranderende revolutie ontketenen, ze zouden zelfs een ommekeer teweeg kunnen brengen in het gezapige collectieve bewustzijn. Dank zij Internet zijn de kansen voor een onweerstaanbare samenwerking nagenoeg oneindig voor mensen met een hoger bewustzijn.

Ze vormen een bedreiging voor de machtselite die wil voorkomen dat we een betere wereld creëren voor allen die na ons komen. Als hoog begaafde mensen op diverse niveaus zouden samenwerken met gelijkgestemden, wordt de nieuwe werkelijkheid snel manifest.

Aanhoudende tegenslag.
Nu begrijp je misschien waarom mensen met buitengewone zintuiglijke gaven vaak achtervolgd worden door pech, ongelukken, onverklaarbare fysieke, emotionele en mentale ongemakken. Nicola Tesla is daarin een rolmodel! Het geldt ook voor mensen met een hoger intellect, met een hoger bewustzijn, met een hogere sensitiviteit en anderen met unieke kwaliteiten.

Het zijn allemaal ontwaakte zielen die een bedreiging vormen voor de TPTB. Vooral de Indigo en Kristal Kinderen baren de gevestigde orde enorme zorgen. Daarom zorgen ze voor vaccinaties die autisme, asperger syndroom, ADHD, PDD NOS en borderline gedrag bevorderen. Besef echter dat dit geen ziekten zijn, maar etiketten! Dat geeft het ministerie van onderwijs en de farmamaffia het recht om ze te vergiftigen.

Wie de jeugd domineert (of misbruikt) bepaalt de toekomst. De les is om al het nieuws uit mainstream media om te keren. Als de regering stelt dat cannabis niet meer in het ziekenfonds pakket mag, wil dat zeggen dat het echt werkt. Als de regering zegt: “Landgenoten op de eerste plaats, “ zeggen ze eigenlijk het omgekeerde. Als ze zeggen dat Poetin de MH17 heeft neergeschoten, zijn ze zelf de dader.

Signalen.
Nicola zei eens: “Als je waarlijk de grootsheid van de 3, de 6 en de 9 kent, zou je de sleutel tot het Universum hebben.” Gisteren moest ik een CT scan laten maken vanwege de aanhoudende pijn die het ijzerdraad in mijn borstbeen mij bezorgt. Het volgnummer dat ik van het Laurentius in Roermond kreeg was 369…

Het is tijd de Ommekeer te realiseren. De kans daartoe krijgen we op 15 maart 2017. De som van die getallen is een signaal voor een Nieuwe Werkelijkheid.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com