Antenne.

Volgens het dikke woordenboek is een antenne een ontvang- en zend apparaat voor diverse elektromagnetische golven. In de biologie is het de voelspriet van dieren en/of insecten. Een antenne kan dus uit materie bestaan of uit biologische cellen. In beide gevallen is het een schakel die de uiterlijke wereld met de innerlijke wereld verbindt. Een antenne is eigenlijk een verlengstuk van de zintuigen.

Sinds de Val zijn we steeds afhankelijker geworden van de materie. Als we zo doorgaan worden we nog ondergeschikt aan Androïden of synthetische organismen die nauwelijks van echte mensen zijn te onderscheiden. In Japan zijn ze al heel ver met het ontwikkelen van vrouwelijke androïden ‘die aan al uw wensen voldoen’. Wat zijn we diep gevallen.

Weten jullie nog wat Hamlet over de mens zei? “Wat een prachtig design is de mens toch, met zijn verstand en zijn oneindige mogelijkheden. De menselijke vorm en bewegingen zijn bewonderenswaardig. Zijn daden zijn die van een engel, zijn bevattingsvermogen is die van een god. Hij is de parel van de schepping, het topmodel van alle zoogdieren. Toch vraag ik me af wat de essentie van dat fysieke lichaam is…”

Dat fysieke lichaam, geliefden, is een zender/ontvanger van energie zoals boodschappen, gedachten, daden en woorden. Het bestaat voornamelijk uit water, en water is de beste geleider voor elke vorm van energie. We zijn allemaal in staat energie te lezen en te onderscheiden. Als energie zich als trauma vermomt, kunnen we die energie al op mijlen afstand zien, voelen, ruiken en proeven voor het ons bereikt.

Parelmoer.
Dan geven we Hamlet ’s woorden een eigen interpretatie: “Wat een schitterende antenne is de mens. Hij heeft het verstand en de mogelijkheden de trauma waar te nemen, en buiten zijn aura te houden als een engel met goddelijke inzichten. De fysieke mens is de korrel materie die de oester binnendringt, zijn geest en ziel vormen het parelmoer om die materie. De kleuren van zijn aura weerspiegelen de regenboog, de weg naar Thuis.”

In het etherische bestaan dat we eonen geleden hebben verruild voor fysieke ervaringen, hadden we geen antenne nodig, we waren een antenne! Een bewustzijn van oneindig intellect en inzicht, almachtig en alom-aanwezig; multidimensionaal. Terwijl in het dierenrijk de antenne bleef functioneren als instinct, ging in het rijk der mensen de antenne grotendeels verloren omdat we ons gingen hechten aan de materiele werkelijkheid.

De parel verliet de schelp (het Koninkrijk) en verloor zijn parelmoerglans in de golven van verandering. Hij werd weer een korrel zand tussen miljarden lotgenoten, heen en weer geslingerd door eb en vloed totdat hij op vreemde kusten aanspoelde. Daar werd hij vertrapt door miljoenen wandelaars, terwijl de kinderen zandkastelen maakten die door de getijden weer in het water werden opgenomen.

Aquarius.
Begin jaren ’70 van de vorige eeuw kwam de musical Hair naar Amsterdam. Toen hoorde ik voor het eerst: “What a piece of work is man” en het lied “Aquarius”. Dertig jaar geleden zongen de hippies al over harmonie en begrip, over sympathie en vertrouwen. Ze geloofden dat leugens en oordelen plaats zouden maken voor een gouden tijdperk en openbaringen om de geest van de mens te bevrijden.

Er waren te weinig mensen met een antenne die resoneerde op die toekomstvisie. Daarom heeft het zo lang geduurd voordat het collectieve bewustzijn ontwaakte. Het is overigens een proces geweest van 10.825 jaar. Tegenover het tijdperk Waterman staat het tijdperk Leeuw, dat was een spiegelbeeld van het gouden tijdperk waar we nu op af stevenen. Cancer, Gemini, Taurus, Aries en Pisces gingen voorbij voor we weer boven water kwamen.

Die uitdrukking wordt bewust gebruikt omdat het tevens zo lang geleden is dat Noach de Zondvloed overleefde. Jullie weten dat het verhaal van Noach en de Ark is gekopieerd van veel oudere overleveringen uit Babylonië en Sumerië. In die tijd/ruimte continua droeg de bouwer van de Ark namen als Ziusudra, Atrahasis en Utnapishtim, het gaat allemaal om dezelfde Zondvloed die in het Oude Testament wordt genoemd.

Kristal & Indigo.
Sinds 1970 worden er steeds meer kinderen geboren met beter afgestemde antennes voor de Nieuwe Dageraad. Dat ze etiketten krijgen als ADHD, PPD NOS, MCDD, Autisme, Asperger, geeft alleen maar aan dat ze zich niet conformeren aan de verwachtingen van de Cabal. Volgens mij hebben de Kristalkinderen en de Indigo’s de beste antennes voor het nieuwe ‘Zonnejaar’ dat circa 26.000 jaar duurt.

In Mattheüs 13:15 lezen we hoe zo’n hoog sensitief kind 2.000 jaar geleden ons iets wilde leren: “Ze kijken wel, maar zien niet. Hun hart is onverschillig, hun oren zijn doof en hun ogen zitten dicht. Daarom zullen zij niets zien, horen of begrijpen.”

Onze antennes waren toen al zo vertroebeld dat we hem op een goede vrijdag aan het kruis nagelden. Enkele kenmerken van Indigo’s vinden we in het leven van Yeshua terug.

  • Indigo’s vertellen hun ouders wie ze zijn. (Dit is het huis van mijn Vader)
  • Indigo’s hebben problemen met autoriteit. (Mijn koninkrijk is niet van deze wereld)
  • Indigo’s hebben moeite met dogmatische systemen. (leest de Farizeeën de les)
  • Indigo’s weten gooien die systemen omver. (Geldwisseltafels omgooien)
  • Indigo’s trekken zich terug als anderen hen niet begrijpen. (40 dagen in de woestijn)

Quarantaine.
Wist je dat onze hersenen 10.000 tot 4.000.000 interne en externe prikkels per seconde te verwerken krijgen? De menselijke zintuigen worden al eeuwen lang met leugens en halve waarheden gebombardeerd, dat we ziende blind, en horende doof zijn geworden. Het collectieve bewustzijn is al 26.000 jaar gevangen in wat thans bekend is als de Quarantaine of de Matrix.

De meerderheid van het mensdom beschouwt het niet als een gevangenis, terwijl er ook mensen zijn die het een gouden kooitje noemen. John Lennon zei ooit dat het leven veel gemakkelijker is als je de ogen gesloten houdt. Mark Twain zei het nog grappiger: “Het is gemakkelijker om mensen voor de gek te houden, dan ze te overtuigen dat ze voor de gek gehouden zijn!”

De eerste vraag die misschien bij je opkomt is: “Door wie dan?” Wat dacht je van politiek, religie, machtsmiddelen als geld, genotsmiddelen en subliminale boodschappen in entertainment. Het is prima je te amuseren als je weet dat het een moderne vorm is van Brood & Spelen, een hi-tech vorm van aandacht afleiden van wat er werkelijk achter de schermen plaatsvindt.

Escape.
Er is helemaal links boven op het toetsenbord van een computer een knop. Door erop te drukken, worden acties waar de computer mee bezig is beëindigd. De menselijke geest heeft een veel complexer en ingenieuzer processor die we kunnen stoppen als we de Interne Escape toets weten te vinden.

In 2009 kreeg Nora een energetische sleutel om de Essenen Poort in Yerushalaim te openen. Ze wist alleen niet waar en wanneer ze die mocht gebruiken. In een meditatie vroeg ik in welke tijd en welke ruimte Nora die sleutel kon gebruiken. Het cryptische antwoord was: ‘Donderdag, linksboven’.

Op een of andere manier wist ik dat met ‘linksboven’ de Zaal van het Laatste Avondmaal werd bedoeld. Het tijdstip was een uitdaging want de enige donderdag in Yerushalaim was de dag dat we heel vroeg op Ben Gurion, Tel Aviv moesten zijn voor de terugvlucht. Hierboven gebruikten ze de Escape knop, waarmee onze terugvlucht naar 17:00 PM werd verplaatst. We kregen daarmee een unieke kans om de Essenen Poort te openen.

Herstel.
Je kunt je interne antenne herstellen door de wereld van vorm buiten te sluiten, en naar het Alfa bewustzijn te gaan. Daarmee stop je alle activiteit die lichaam en geest afleiden van het hologram waar we in leven. Het dagelijks bewustzijn functioneert op Bèta niveau, dat impliceert dat je hersen op een frequentie van 20 cycli per seconde werken. Op het Alfa niveau breng je dat toerental bewust terug tot circa 10 cycli per seconde.

Om je enig idee te geven wat het verschil is, zou je kunnen denken aan het verschil tussen een GP motor op de TT van Assen en een Harley Davidson.

Tijdens het redigeren van dit artikel hoorde ik een e-mail binnenkomen. Het was een signaal van zeer hoge synchroniciteit dat ik met jullie wil delen. Hieronder lees je een terugblik op de cursus ‘Ontmoet je Hoger Zelf’.

Terugblik.
Toen ik na de laatste les, nu zo’n twee maanden geleden, bij Arjuna vertrok, had ik het gevoel iets heel kostbaars te beëindigen. Dat kostbare bestond voor mij uit het bij tijd en wijle zeer concrete contact met de echte werkelijkheid, namelijk, die waarin alles één en eeuwig is. Met die werkelijkheid een beter contact te krijgen was voor mij de reden om deze cursus te doen.

De cursus heeft me daartoe ontzettend veel materiaal gegeven, maar door de hectiek van het dagelijks leven ben ik er nog niet in geslaagd al dat materiaal te verwerken. Loskomen van jezelf, kunnen lachen om je eigen verdriet, steun ervaren vanuit het hogere, ik ben er dagelijks mee bezig en bij tijd en wijle nog met enig succes ook, maar dan is er steeds weer die tredmolen van het dagelijkse leven.

Spelen als een kind in het licht, maar met de ogen open en met spirituele waakzaamheid, daar heeft Arjuna me veel oefenmateriaal voor gegeven. Ik ervaar het nog steeds als een opdracht om dat materiaal verder te integreren in mijn leven.

Geliefden, deze prachtige ziel heeft zijn antennes weten te herstellen!

Rebel.
Wij maakten in 1998 de keus geen schotelantenne aan te schaffen, zo bleven we verstoken van de subliminale boodschappen die onze geest vertroebelen. Mensen reageren altijd heel verbaasd als ze horen dat we geen tv kijken… J Je hebt altijd de keus om te voldoen aan de verwachtingspatronen van je omgeving of, net als Yeshua, er tegen te rebelleren.

In Babylonië was ‘Bel’ een titel voor de koning van Hemel en Aarde…

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com