Reset I.

 Volgens het Engelse woordenboek is het een zelfstandig naamwoord voor iets wat opnieuw gezet/hersteld is. Als werkwoord wordt het gebruikt in de zin van opnieuw zetten of planten, aanscherpen van beitels of zagen en terugzetten op een computer of meet apparatuur.

Het vorige artikel eindigde met de regel: “We zullen het Rad van Wedergeboorte verlaten en worden herboren als geavanceerde wezens.”

We dienen dan wel in te zien hoe het zover is gekomen dat we onze goddelijke afkomst zijn vergeten. Hoe is het mogelijk dat wij niet meer weten wie of wat we werkelijk zijn? Voor mijn lezing Herinner je de Toekomst (van 2007) heb ik daar al heel wat informatie over verzameld en bekend gemaakt. Het was echter voor het collectieve bewustzijn nog te vroeg om het helemaal te bevatten.

Met de Reset serie wil ik opnieuw het zaad van een hoger bewustzijn te planten, door de geschiedenis die ons niet wordt verteld te belichten. De kennis die we met de paplepel inkrijgen bevat geen gram Universele wijsheid. De kennis is er voornamelijk op gericht ons tot gehoorzame slaven te maken van het systeem dat beheerst wordt door de schaduwregering, die de wereldse machthebbers als marionetten gebruikt.

Reset zal zeer ongemakkelijke waarheden bevatten, en het is jullie vrije keus om die waarheden te aanvaarden of te verwerpen.

Lyra.
De oorsprong van het menselijk bewustzijn ligt in de constellatie Lyra. Dit sterrenbeeld is vernoemd naar de Lier; een voorloper van de harp. Voor mij zijn wij als de snaren van een harp, ieder op zijn eigen toon en volume, ieder met zijn eigen vibratie. Het etherisch bewustzijn besloot de vorm aan te nemen die we nu in een spiegel gereflecteerd zien. Het is alleen maar een vervangbaar jasje dat we dragen in deze duale werkelijkheid.

Die menselijke wezens doken als het ware vanuit Lyra de Grote Zwarte Leegte in en we vergelijken dit met de Exodus of Diaspora uit veel latere tijd/ruimte continua. De wezens fragmenteerden zich, ze splitsten zich in meerdere aspecten uiteen. Zie het maar als een koudvuur sterretje op een taart. Zodra je dat sterretje laat branden (Oerknal) springen er talloze vonken vanaf die uiteindelijk als stof op de vloer (Aarde) vallen.

Op deze manier kan je ook het Hoger Zelf beschouwen als de Vader/Moeder God van de Overziel die uit 144 aspecten bestaat. De Overziel fragmenteerde verder in twaalf eenheden die we een Entiteit noemen. De individuele mens is een-twaalfde van die Entiteit. Dus als we onze ware grootte willen waarnemen hebben we een spiegel nodig zo groot als een pakhuis.

Dit geeft enigszins het idee weer van wie of wat je werkelijk bent.

Vega.
Vega is de helderste ster in het sterrenbeeld Lyra. Het is grappig te ontdekken dat Vega ook de naam is van een muziektempel in Kopenhagen. Er zit muziek in de sferen… J Ook hier ligt een oorsprong van menselijke wezens met een iets andere genetische code. Terwijl de Lyra humanoïden Kaukasische (blanke) kenmerken hebben, zijn de wezens van Vega te vergelijken met de (bruine) Indianen van Amerika en de Indiërs van de Indus vallei.

Sommige Afrikaanse wezens zijn speciaal ‘ontworpen’ voor de Aarde. Begrijp goed dat het woord rassen nooit van toepassing is op mensen. Het is een biologische term voor dieren – en planten soorten die door de mens via veredeling zijn aangepast en niet op een natuurlijke wijze zijn ontstaan. Hoewel de mens tot de zoogdieren behoort, kunnen we niet spreken van rassen. Het domme gedram over Zwarte Piet kan nu voorgoed in de grijze kliko.

Wanneer je ‘black-headed-ones’ als zoekterm gebruikt, vind je op Internet informatie over de creatie van de ‘eerste mensen’ in Zuid Afrika door Enki. Deze mensen werden door zijn broer Enlil naar Mesopotamië ontvoerd, en daaruit ontstond het verhaal van Adam en Eva in de Hof van Eden.

Sinds Lucy in 1974 werd opgegraven in Ethiopië, stellen evolutiebiologen met een religieuze inslag dat Adam en Eva zwart waren.

In Genesis 2:8 lezen we; ‘God legde in het Oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt.’ Dit is een schoolvoorbeeld van een leugen waar een kern van waarheid in ligt. De ‘maker’ van de mens en de ‘maker’ van Eden zijn niet dezelfde entiteit! Het zijn de eeuwige rivalen die in meerdere tijd/ruimte continua andere namen en kenmerken kregen om het concept god te mystificeren.

Zaaien/Verwekken.
In 2003 publiceerde ik al een artikel over de voorouderlijke zaaiers van de soort mens. De belangrijkste waren de Leeuwmensen uit de Lyra constellatie, de Cetaceeën of zee zoogdieren (walvissen en dolfijnen) uit het Sirius stelsel, de Carians of Vogelmensen uit de Orion constellatie, de Reptielenwezens uit de Orion gordel en de Zeta Taurians die nu de Greys worden genoemd.

De twee polariteiten Lyra (blank) en Vega (bruin) vormden de eerste menselijke culturen waarmee het Universum werd bezaaid. We zullen het de trant van de Genesis uitleggen, zoals Adam verwekte Seth en Seth verwekte Enos enzovoort. Uiteraard is deze uitleg heel erg gesimplificeerd, omdat er talloze beschavingen buiten beschouwing gelaten worden.

  • En Lyra verwekte Terra.
  • En Lyra verwekte de Plejaden.
  • En Vega verwekte Orion
  • En Vega verwekte Sirius

Hieruit kunnen we een genetische ontwikkeling concluderen. De Terranen (Aardemensen) en de Plejadiërs zijn, voortkomend uit Lyra, voornamelijk licht getint. De wezens van Orion en Sirius zijn, voortkomend uit Vega wat donkerder van huid. Besef dat er myriaden andere culturen zijn die de Vega genetische code dragen. Bijvoorbeeld Alpha Centauri, Altair in het sterrenbeeld Arend of diverse sterren in het beeld Draak en de Grote Beer.

De laatste groepen zijn de mindere goden, de figuranten in het zich ontvouwende drama dat op Aarde werd gespeeld. De hoofdrollen waren voor de AB’s van Lyra en Sirius. Vega was hier eerder dan Lyra, want hoewel beide sterren tot dezelfde cluster behoren, ligt Vega lichtjaren dichter bij de Aarde. Ze kwamen hier toen de Aarde nog echt een ‘Jurassic Park’ was. De Aarde werd toen beschouwd als een kolonie van Vega.

Territorium.
Veel later kwamen de Lyranen die bekend zijn als onruststokers, ze wisten de Vega humanoïden te verdrijven en de Aarde werd een Lyra kolonie. Vele generaties later kwamen de Sirianen die door Vega waren ‘verwekt’ om de Aarde terug te eisen. Daarom waren de hoofdrollen gespeeld door Lyranen en Sirianen. In Gods of Eden dat ik in het artikel De Slang aanhaalde, is dit het conflict tussen de Voogden en de Broederschap. Beide groepen beschouwden de Aarde als hun territorium.

Het is net als een terrarium; een kunstmatige leefomgeving van een in gevangenschap gehouden diersoort die bestaat uit een volledige quarantaine van de omgeving…

Voorouders.
In het vorige artikel gaf ik al een knipoog hierover. Hoewel we in quarantaine existeren, zijn we de staat van in gevangenschap diersoort aan het ontstijgen. Het gaat er om dat we inzien dat wij zelf die voorouderlijke rollen hebben gespeeld. Het is een interne familiekwestie; wij vochten tegen ons zelf. Denk aan de droom van Aartsvader Jacob die met ‘god’ vocht. Met dat inzicht kunnen we het verleden helen door het in het Hier & Nu te erkennen.

Daarom is er sinds mensenheugenis zoveel verdeeldheid op Aarde. Als we in archetypische

Termen denken, was de Siriaanse Broederschap de groep die de kennis had. De groep die welwillend ten opzicht van de mens op Aarde was. Ze gaven ons de appel van de Boom van Kennis van Goed & Kwaad, een partje informatie die ons moest herinneren aan wie we werkelijk zijn. Zie je nu in hoe alle verhalen dor elkaar lopen?

De tegenpartij (zonder Jacobse en van Es) werd gevormd door de Lyraanse Voogden, de autoritaire kliek die via politiek/religieuze doctrines de mens dom en arm wilde houden. Dit, geliefden, is het Spel waar we al millennia in zijn verwikkeld. Er is een groep die de mens tracht te verlichten en een groep die ons wil onderdrukken. Het zijn geen externe AB’s; het zijn allemaal aspecten van ons Wezen.

Het is de interne strijd tussen ons ego lager bewustzijn en ons Hoger Zelf. Het is het gevecht tussen verstand en gevoel.

Etiketten.
De creatie van de Homo Sapiens was in feite een wrevelig samenwerkingsverband van Lyra en Sirius, want beide groepen hadden hun eigen agenda. Nadat Homo Sapiens autonoom werd en zich begon te vermenigvuldigen, werden subtielere programma’s gebruikte met als inzet wie de beheersing kreeg over de mensheid. De programma’s hebben etiketten als politiek, religie, onderwijs, amusement en subliminale boodschappen.

Vergelijk het maar met de ‘slimme meter’ die ons aangesmeerd wordt. Het apparaat is alleen slim voor de uitbaters en voor de hackers, de gebruiker zelf heeft er absoluut geen baat bij. Wij kozen onlangs voor een gewone digitale meter en daar was de energieleverancier niet blij mee. Dit is een schoolvoorbeeld van een waarheid met een kern leugenachtige kern.

Daarom zijn Internet en de sociale media zowel een zegen als een vloek. Het is onze vrije keus of we het leven beschouwen als nachtmerrie of als droom. De vloek is dat mensen de oorlog kiezen om ons te laten stranden in het zicht van de thuishaven. De zegen is dat we heel snel een andere koers kunnen kiezen als we dreigen te stranden op oorlogsbodem.

Worden de verkiezingen van 15 maart een Reset of een herhaling van leugens?

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com