Reset II.

We hebben sinds 2007 vijf jaar achtereen Yerushalaim bezocht. De energie van die oude stad is zo overweldigend dat ik er in 2008 mijn 60e verjaardag vierde. De synchroniciteit was dat de geopolitieke staat Israël in dat jaar eveneens 60 jaar bestond.

De synchroniciteit zorgde ervoor dat we een half uur lang alleen in de Zaal van het Laatste Avondmaal konden zijn! Bovendien konden we dat jaar ook het Poerim feest mee maken. De traditie wil dat dit het feest is van de ontmaskering van een geheim complot uit het Boek Esther. De naam Esther verwijst naar Ishtar en heeft als betekenis: “Ik ben verborgen’’. Al die synchroniciteit kreeg een humoreske apotheose toen ik in 2007 en 2008 op onze tochten door de Oude Stad een T-shirt zag met de tekst: “My job is Top Secret. Even I don’t know what I am doing”.

Verborgen agenda’s.
We willen de verborgen agenda’s van de binnendringende AB’s bespreken. In de tijd dat de Aarde een ET kolonie was, zijn er stille kern-overtuigingen geïmplanteerd. Het concept van monogamie en de invloed van de kerk zijn slechts overtuigingen, geen waarheid. Die overtuigingen of verborgen agenda’s worden nog steeds gebruikt om de mensheid geknecht te houden. De agenda’s zijn ook verborgen in de mondiale valse vlag operaties.

De uitdaging is om elke overtuiging niet als een waarheid te ervaren.

Monogamie bevat een verborgen agenda in genetica. Het is een heikel onderwerp omdat het nogal wat beroering schept. In de vroege stadia van de wordingsgeschiedenis (Genese) van de mensheid was er een doelbewust fokprogramma om zuivere, rechtstreekse bloedlijnen te creëren die de buitenaardse machten wilden hebben. Het manipuleren met jullie genetica werd voornamelijk op vrouwen uitgeoefend.

Zelfs nu nog is er een latente genetische code die vrouwen geschikt maakt voor monogamie. Dit was om de bloedlijnen zuiver te houden. Het maakte niet uit dat de mannen buiten de deur gingen eten, het was belangrijk dat de vrouwen het niet deden, opdat hun kinderen de zuivere bloedlijn behielden. Nadat de programma’s waren voltooid, werd die genetische code steeds meer latent.

Triggers.
De verborgen agenda die vrouwen geschikt maakte voor monogamie was de emotie die we angst noemen. Die agenda wordt actief als er angst is, en sluimert weer in als er geen angst heerst. In dat vroege stadium gebruikten de buitenaardse wezens angst als controle instrument, en zo werd angst een trigger; een reactiestarter.

Tegenwoordig zijn er vele dingen die angst kunnen triggeren/aantrekken. De angst voor ziekte, de angst die armoedebewustzijn heet, de angst dat je kennelijk niet goed genoeg bent, wanneer je partner vreemd gaat. Er zijn verschillende manieren die dit kunnen veroorzaken, maar de grootste reactiestarter is angst. Wanneer je de angst loslaat, wordt de genetische code uitgeschakeld.

Er was zoveel genetische manipulatie op Aarde dat zelfs mannen tegenwoordig de latente code dragen. Hoewel het bij mannen meer latent aanwezig is, is bij beide seksen de code geïmplanteerd. Hoe angstiger je bent, hoe meer de code wordt geactiveerd. Door de relatie met je zelf te helen met zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfwaardering overwin je de energie van angst. Angst is het ontbreken van liefde, waar zelfliefde is wordt de code gewist.

Dit is hoe uit de opzettelijke genetische manipulatie uit de mist der tijden de samenleving van nu is gecreëerd. Het was toen nodig om de mensheid te overheersen. En de kerk deed er millennia later een schepje boven op.

Want als je beseft dat je van meer mensen kunt houden, zou je geen angst aantrekken. Je zou dan ook niet meer bang zijn voor god, en de kerk links laten liggen.

Telkens als we naar Yerushalaim gingen, werd ons gevraagd of we niet bang waren voor de aanslagen. Ons antwoord was dat we in vrede gingen en daarom alleen vrede zouden ontmoeten.

Bloedlijnen.
In de film Discovery of Heaven uit 2001 zien we eigenlijk hoe bloedlijnen worden gecreëerd. De film werd grotendeels in Nederland opgenomen, en dat maakte het extra interessant.

Het verhaal begint in hogere sferen. God is enorm teleurgesteld in de mensheid en wil daar verandering in brengen. Aartsengel Gabriël moet hiervoor de juiste personen vinden. Zijn oog valt op drie intellectueel en artistiek geniale mensen.

Deze dienen Gods plan uit te voeren en de nieuwe Messias op de wereld te zetten. De hoofdrolspelers weten niet eens dat ze gemanipuleerd worden bepaalde keuzes te maken en handelingen uit te voeren. Je krijgt een idee hoe mensen als marionetten werden en worden bespeeld. Dit geeft ook de dualiteit weer in het concept van de Vrije Wil. We hebben de Vrije Keus om de manipulaties toe te laten of te ontstijgen.

Alle Koninklijke bloedlijnen komen voort uit het extreme selectiebeleid van de vroege buitenaardse bezetters/kolonisten op deze planeet. De verborgen agenda was die bloedlijnen te ontwikkelen voor uitbuiting en onderdrukking van het volk. In ‘Draagvlak’ een artikel uit 2016 heb ik een illustratie geplaatst die deze structuur perfect weergeeft.

De bloedlijn van Yeshua is een bloedlijn waar we heel bekend mee zijn, maar er is ons een ander beeld gegeven dat we zijn gaan geloven. Yeshua was een Hebreeër, en hij kon zijn positie als rabbi niet handhaven als hij niet getrouwd was en kinderen had verwekt. De verdeeldheid die zijn energie teweeg bracht, was voor zijn kinderen de reden om niet te koop te lopen met hun bloedlijn.

Nadat Yeshua zich had terug getrokken, viel zijn familie uiteen en ging ‘ondergronds’. Er bestaat een bloedlijn op Aarde die we de Merovingers noemen, het is een dynastie die in delen van 5e tot in de 8e eeuw heerste over delen van West Europa. Volgens sagen en legenden en mondelinge overleveringen, stamt die dynastie af van wat er is overgebleven van de oorspronkelijke bloedlijn van Yeshua.

De Heilige Graal.
Er is zoveel te doen geweest om het concept van de Heilige Graal dat we er duidelijkheid in willen brengen. Het is een mythisch symbool, en we dienen te beseffen dat alles wat gemythologiseerd is puur symbolisch wordt weergegeven. We denken als mens nog teveel in fysieke vormen en concepten. Het is niet de beroemde beker waar het bloed van Yeshua is opgevangen.

Vanuit de symboliek beschouwd kan een beker gezien worden als de baarmoeder, het bloed dat erin werd opgevangen is een symbool voor de genetische code, de bloedlijn. Dus de baarmoeder die de genetische code ontvangt is de Heilige Graal. Het heeft geen zin de Heilige Graal te zoeken zoals Sir Bors, Sir Parcival en Sir Galahad ooit deden. Het is geen fysieke schat, geen object.

De Heilige Graal is een concept dat de sleutel bevat tot de bevrijding uit de Quarantaine. Het vertegenwoordigt dat wie wij ooit zijn geweest, wie we zijn en zullen worden. Het is een aspect van ons goddelijke erfrecht. Het kan niet gevonden worden in de wereld van vorm, het is de energie waaruit we zijn ontstaan. Het is de verborgen schat die je kunt ontdekken zodra je erkent dat jij zelf die schat bent.

Goddelijk erfrecht.
De verborgen agenda in alle genetische manipulatie en geselecteerde bloedlijnen is ons onwetend houden over wie we werkelijk zijn en wat ons goddelijke erfrecht is. Als je leest dat de mens is geschapen naar zijn gelijkenis is dat weer symbolisch bedoeld.

Ten eerste is dat bezittelijk voornaamwoord, derde persoon enkelvoud, grote nonsens. In het Hebreeuws en het Sumerisch staat er geschreven: “Laat ons wezens creëren naar onze gelijkenis.” Ten tweede werden op de Sumerische kleitabletten Enki en zijn halfzuster Ninhursag genoemd als de genetici die de eerste zeven Adam en de eerste zeven Eva wezens creëerden.

Het gaat niet om enige gelijkenis, het gaat er om in te zien dat wij gods gelijke zijn. Wij waren zelf Creator en Creatie, en dat zijn we nog steeds via onze gedachten en emoties die de omstandigheden creëren waarin we ons bevinden. Het is sinds de kolonisatie van de Aarde niet de bedoeling geweest dat we ooit zouden ontdekken wie wij zijn. De AB’s mogen dan technologisch duizenden jaar op ons voor zijn, spiritueel zijn wij veruit de meerdere.

Dat we het niet meer weten, is te wijten aan de materiele gehechtheid die ons tot makke loonslaven heeft gereduceerd. De slavernij is op papier afgeschaft, maar de dagelijkse werkelijkheid toont ons het tegendeel. We ontwaken voor hogere waarheden. Wij waren de Bron van alles, er is niet één god die na-ijverig is. Er zijn circa 7 miljard zielen die graag terug naar Thuis gaan.

Wij gaven ons zelf het decreet gaat heen en schep werelden zonder beperking. In die onbeperktheid schiepen we ook de tegenstanders, die ons weer terug in het Licht moesten brengen met hun verborgen agenda’s. Nu onze geest is bevrijd van al die dogma’s van goed en slecht, worden de tegenstanders bang dat ze werkloos worden. Daar ligt onze onbeperkte macht.

De Reset is die ‘duistere kliek’ op onze beurt naar het Licht te begeleiden.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com