Reset III

Hits: 719

In elke waarheid dwaalt een brokje onwaarheid terwijl elke leugen een korrel waarheid bevat. Christenen geloven dat Yeshua gestorven is als verzoening voor onze zonden. Er zijn geen zonden, er zijn ervaringen in dualiteit.

Er gaat een gerucht rond dat het fysieke lichaam dat gekruisigd werd, niet het voertuig van Yeshua zou zijn, maar van iemand anders. Stellen dat Yeshua niet stierf aan het kruis zou een blasfemie (godslastering) moeten zijn, maar het is een waarheid. Weten jullie hoe het idee van vrijdag de 13e is ontstaan? Op vrijdag 13 oktober 1307 werden in Europa alle Tempelridders gevangen genomen, gemarteld en ter dood veroordeeld.

De beschuldigingen die kerk en staat voerden om deze orde uit te roeien waren ketterij, duivelsaanbidding, het ontkennen van Christus en spugen op het kruis. In plaats van die nonsens serieus te nemen, vraag ik me af wat de eerste negen Tempelridders hebben ontdekt in de stallen van Salomo. Het zou wel eens een waarheid kunnen zijn die het hele christendom op zijn kop zet.

De machthebbers in zijn tijd zagen de invloed die Yeshua kreeg, en ze begrepen dat een marteldood als symbool heel krachtig is. In die tijd werden er al valse vlag operaties ontwikkeld. Yeshua kreeg de boodschap uit het zicht te blijven en een ander werd in zijn plaats aan het kruis geofferd. Op deze wijze bleef zijn bloedlijn gespaard voor hun verborgen agenda’s.

De machthebbers uit de dagen van Yeshua gehoorzaamden ook al aan buitenaardse machten die hun verborgen agenda’s uitspeelden.

In de Brief van Paulus aan de Efeziërs lezen we deze verbijsterende opmerking: “Neem de volledige wapenrusting van God, opdat jullie stand zullen houden tegen de snode plannen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, tegen de wereldkrachten van duisternis, tegen de spirituele krachten van verdorvenheid in de hemelen.” (Efeziërs 6:12)

Paulus schreef in zijn dagen zoals Cobra nu spreekt over Yaldabaoth, of zoals Benjamin Fulford spreekt over de Cabal. Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen op Aarde deze wezens niet kennen noch er over gelezen hebben. Is het denkbaar dat Yeshua een ambassadeur was van buitenaardse machten? Is het mogelijk dat Yeshua net als Gilgamesh een geavanceerd wezen was?

Precipitatie.
Yeshua had vermogens die de mensheid niet begreep. We zouden de ‘wonderen’ die hij verrichte eens in een ander perspectief moeten bekijken. Laten we de wonderbaarlijke vermenigvuldiging bekijken. Is het mogelijk om duizenden mensen een lunch aan te bieden met 5 broden en 2 vissen? Een alchemist noemt dat precipitatie. St. Germain, een meester alchemist, was in een eerdere belichaming Joseph, de vader van Yeshua!

Saint-Germain, die rond de Franse Revolutie verdween en daarna op diverse tijdlijnen in verschillende locaties even oud weer op te duiken, kende het geheim van bilocatie. Yeshua kende het geheim van bilocatie eveneens. Hij verscheen immers na zijn vermeende dood zomaar temidden van de apostelen. Er staat geschreven dat Yeshua en zijn vader van de Plejaden kwamen…

Welnu, dat zou een verklaring kunnen zijn van de UFO op het schilderij de ‘Doop van Yeshua’ geschilderd door Aert de Gelder in circa 1710 AD. Je kunt dat schilderij op Internet bekijken en je afvragen waarom een leerling van Rembrandt een buitenaards schip in een Bijbelse voorstelling schilderde. Herinnerde de Gelder zich iets wat wij vergeten zijn?

Scheppingspotentieel.
Als we een ruimte luchtdicht verzegelen en na enige tijd die ruimte weer betreden, ligt er een dun laagje stof. Hoe kan dat stof zijn ontstaan, waar komt het vandaan? Voor mij is het de transformatie van ongebruikt scheppingspotentieel. We hebben onze creërende vermogens niet gebruikt om uit het ‘niets’ iets stoffelijks te scheppen!

Het is net als in de Meesters uit het Verre Oosten. Expeditieleden zien tot hun verbijstering hoe geavanceerde mensen in de Himalaya iets uit niets halen. De Meesters tonen dat alles er al is, en halen uit de lucht een appel of een munt. Dat is precipiteren. Dat is wat we bereiken als we het Christusbewustzijn weer in eigendom nemen.

Onbevlekte Ontvangenis.
Er zijn vele verhalen van een onbevlekte ontvangenis, ze worden geridiculiseerd door de beperking van het menselijk denken. In de verhalen over ontvoeringen door buitenaardse wezens en/of black operations van geheime diensten, lezen we dat vrouwen zonder coïtus toch zwanger werden. De vrucht werd bij tijdens de ontvoering geïmplanteerd.

Nu we schoorvoetend beginnen toe te geven dat UFO’s van alle tijden zijn, kunnen we misschien accepteren wat de moeder van Yeshua is overkomen. Het heeft allemaal te maken met het selecteren van bepaald bloedlijnen.

De schrijvers van het Nieuwe Testament vertaalden het Hebreeuwse woord Almah als Maagd. In het Hebreeuws betekent Almah meisje, jonge vrouw. Betulah is het woord voor maagd in de zin van iemand die nog geen gemeenschap heeft gehad. Wist je dat ‘Alma’ (zonder de h) Spaans is voor ziel? In esoterie wordt het eerstgeboren kind beschouwd als een zielsaspect van de moeder.

De kerkelijke interpretatie van het concept maagd was om ons onder controle te houden, en het droeg bij aan de mystificatie van de onbevlekte ontvangenis. Er is geen betere manier om de mensheid te beheersen dan door onze voortplantingsdrift te onderdrukken. Herinner je maar dat Enlil/Jehova zich ergerde aan de zich snel vermenigvuldigende mensheid en de Zondvloed misbruikte om van ze af te komen!

Miryam, de moeder van Yeshua, was nog maagd in de letterlijke betekenis toen ze zwanger was. De onbevlekte ontvangenis kan dus beschouwd worden als kunstmatige inseminatie in het kader van de verborgen agenda en het zeker stellen van bloedlijnen. Er staat geschreven dat Miryam bezoek kreeg van Gabriël die de geboorte van een speciaal kind verkondigde. Zou het kunnen dat deze Aartsengel kunstmatige inseminatie toepaste?

Ons bewustzijn en dat wat we geschiedenis noemen heeft een flinke Reset nodig!

Het wezen van Miryam heeft zich in vele incarnaties hier op voorbereid. Net zoals ons wezen, onze essentie, zich heeft voorbereid op het fysieke jasje en de taak die we nu dragen. Mensen die zich afvragen waarom ze bij hun specifieke ouders geboren zijn, of waarom ze steeds weer bepaalde omstandigheden aantrekken, dienen te beseffen dat alles in het universum een doel heeft.

Plejadiërs.
De kunstmatige inseminatie bij Miryam was het gevolg van een gecombineerd doel van de geavanceerde wezens van de Plejaden en Sirius. De Plejadiërs geven het niet graag toe, omdat alles wat ze op Aarde hebben gedaan als bemoeienis opgevat kan worden. Ze hebben namelijk niet altijd de positieve rol gespeeld. Het Plejadische aspect is goed te herkennen in de hedendaagse afbeeldingen van Miryam.

De foto’s die van haar verschijningen zijn gemaakt in Medjugorje, Kroatië, vertonen gelijkenis met foto’s die Billy Meier heeft gemaakt van Plejadiërs. Billy Meier is een van de bekendste en tevens de meest controversiële figuur in de Ufologie. Als we naar afbeeldingen kijken van Asket of Semjase, kunnen we ons voorstellen dat ze met Miryam worden vergeleken.

De verschijning heeft delicate gelaatstrekken, met langere oorlellen, een spitse kin en een kleine mond. Het is niet zo dat een Plejadische vrouw zich voordeed als Mariaverschijning. De mensen in deze streek hebben een sterk katholieke geloofsovertuiging, daarom nemen ze aan dat het fenomeen een Mariaverschijning is. Miryam heeft Plejadische genen, en de combinatie met Sirius genen was om de bloedlijn van Yeshua te creëren.

Het was in feite een politieke agenda van geavanceerde wezens, als gevolg van de eeuwige rivaliteit tussen Lyra en Sirius die beide de Aarde als hun kolonie beschouwden. Met een afgezant als Yeshua zou de Plejaden/Sirius factie meer grip op de Aarde hebben gehad. Het was als het ware hun laatste strohalm om de mensheid te beheersen. Het implanteren was een idee van Sirius, dat al eerder was gebruikt.

Als je weet dat de schachten van de Grote Piramide afgestemd waren op Orion en Sirius, kan je accepteren dat de ‘onbevlekte ontvangenis’ van Horus bij Isis een eerdere poging was. Zo werden er tussen 1700 - 500 BC wel vijftien Verlossers op Aarde geboren uit een maagd, die allen gekruisigd werden en drie dagen daarna uit het graf herrezen. Mijn diepe connectie met Yeshua verandert er nog geen nanoseconde mee.

Er is niets nieuws onder de Zon als we de Samenhang der Dingen kennen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com