Het doel.

Machiavelli bedacht het gezegde: ‘Het doel heiligt de middelen’, en hij was geen voetballer! Machiavelli was een Italiaanse diplomaat, politiek filosoof, militair strateeg, historicus en toneelschrijver die iedereen tegen de schenen schopte en met zijn ellebogen werkte…

In het video interview van Irma schiffers met Ronald Bernard noemde deze moedige man twee begrippen die iedereen zou moeten checken. De Luciferiaanse Religie en de Protocollen van Zion. De Protocollen vond ik snel in pdf formaat en heb dat gedownload. Over het Luciferianisme staan zoveel tegenstrijdigheden op Internet dat ik door de bomen het bos niet meer zie.

Ronald Bernard werd door zijn talent meegezogen in de maalstroom van het grote geld. Hij hoefde alleen maar zijn geweten in de diepvries te zetten om in dat machtsspel te blijven spelen. Dat lukt hem aardig totdat hij uitgenodigd werd om ook mee te spelen in satanische kinderoffers. Zijn geweten begon te ontdooien en hij kon zijn werk niet meer volhouden. Op een dag zag hij in een BDE zichzelf in een ziekenhuis liggen.

De synchroniciteit is thans zo hoog dat we het interview enkele dagen na de video over hoe miljarden mensen worden gedomineerd door een kleine elite. In het artikel Overmacht heb ik daar al wat over geschreven. Ronald Bernard zegt in het interview dat het hooguit 8500 mensen zijn die de machtselite vormen en wat hun religieuze doel is. Het doel van elke religie is overigens Verdeel & Heers…

Protocollen van Zion.
De Protocollen van de wijzen van Zion is geen antisemitische tekst. Het is wel gebruikt als middel om mensen tegen de Joden op te zetten door het te doen blijken alsof de Protocollen van de Wijzen van Zion de blauwdruk is van een Joodse samenzwering tot het verkrijgen van wereldmacht. De Protocollen zijn een excellent voorbeeld van wat een spiegelcampagne genoemd wordt.

Dat wil ik hier wel toelichten. Om die term te begrijpen, ben ik voor de spiegel gaan staan, en achter mij hing een klok aan de muur. Op de klok was het kwart voor drie en in de spiegel leek het kwart voor negen! Een spiegelcampagne lijkt dus bedrieglijk echt, maar voor ogen die kunnen zien is het tegendeel waar. Je mag er dus van uitgaan dat mensen die spiegel propaganda verzinnen, zelf nooit in de spiegel kijken.

In het voorwaard van het pdf document las ik iets dat bovenstaande alinea bevestigde.

Wanneer in de Protocollen gewag wordt gemaakt van god is het niet de Joden of de Christenen, maar niemand minder dan lucifer, of satan zelf. Deze verwarringstechniek is een beproefd middel om de lezers om de tuin te leiden. Als onze hersenen even wankelen door de informatie die ze ontvangen, zijn we ontvankelijk voor desinformatie.

Kissinger, een van de grootste politieke misdadigers, schreef eens: “Het verschil zit ‘m in mensen die zich aanpassen aan de realiteit en mensen die de realiteit aanpassen naar gelang hun doel.” Voor zijn misdaden kreeg hij in 1973 de Nobelprijs voor de Vrede. Kissinger bracht hiermee in praktijk wat hij zei over de realiteit aanpassen aan het doel. Zijn doel is oorlog voeren omdat vrede slecht voor het grote geld is…

Moraal.
Dat politici geen moraal hebben wisten we al, en de Protocollen bevestigen dat gevoel. Op regel 12 van de hoofddoctrine van de Protocollen las ik de volgende regels. Politiek heeft met moraal niets gemeen, Een heerser, die zich door de moraal laat leidden, handelt niet politiek en zijn gezag berust op zwakke grondslagen. Wie heersen wil, moet gebruik maken van list en huichelarij. Hoogstaande eigenschappen van een volk, zoals oprechtheid en rechtschapenheid, zijn in de politiek alleen maar een zonde, want zij stoten de koningen gemakkelijker van hun troon dan zelfs de machtigste vijand. Zulke eigenschappen mogen dan al kenmerken van het volk zijn, wij echter mogen ze in geen geval tot richtsnoer nemen.

Spiegeltje aan de wand.
Je kent het verhaal wel van de koninginheks die elke dag aan haar spiegel vraagt wie de schoonste in het land is. De spiegel geeft haar het antwoord dat ze wil horen, tot op een dag de spiegel zegt dat haar stiefdochter duizendmaal mooier is. De koninginheks vat een intense haat op voor haar stiefdochter en geeft een jager de opdracht haar te vermoorden, en als bewijs met Sneeuwwitjes longen en lever terug te komen.

Ronald Bernard sprak in het interview over de intense haat die de machtselite heeft voor de mensheid. Haat is het vervormde spiegelbeeld van liefde. Neurobioloog Semir Zeki, deed een proef waarbij de hersenen van 17 volwassenen werden gescand terwijl ze naar een foto staarden van iemand die ze naar eigen zeggen haatten. De scans toonden opmerkelijke overeenkomsten tussen haat en liefde in de hersenpatronen…

De putamen en de insula die in de hersenen geactiveerd worden door individuele haat, zijn dezelfde gebieden die reageren op romantische liefde! Het zit dus tussen de oren, maar waar komt haat vandaan, hoe is het ontstaan? Het is lastig het antwoord te geven zonder de Bijbel er bij te halen, maar misschien ontdekken we zelfs in de Heilige Schrift een spiegel campagne. Het is tenslotte door mensen geschreven.

In Protocol 2 over Economische oorlogen wordt al iets zichtbaar van de zogenaamde controverse tussen god en satan: “Dank zij de pers hebben wij in onze handen het goud opgehoopt, ofschoon ons dit stromen van bloed en tranen in onze gelederen kostte. Ieder offer van onze kant weegt voor god (satan) echter even zwaar als duizenden offers van de overige mensheid.

Goud is god.
De ultieme drijfveer van de kleine elite is dus macht via goud. En via dat edelmetaal komen we weer bij de controverse tussen Enlil, Heer der Luchten, en zijn halfbroer Enki, heet van de Aarde. Deze Anunnaki heren kwamen volgens Zecharia Sitchin ongeveer 445.000 jaar geleden naar de Aarde om er goud te stelen. Welnu, dat verhaal hebben we tot uit den treure belicht. Het is wel een indicatie van het ontstaan van hebzucht en haat.

Op Internet vond ik een artikel van een spiritueel vrouwenblad over drie redenen waarom satan de mensheid haat. De auteur van dat artikel begint met een opmerkelijke alinea.

“Hoe je hem ook noemt, Satan, Lucifer of gewoon de duivel, weet dat hij echt is. Hij is geen kleine rode stripfiguur met gepunte oren, dito staart en een hooivork. Hij is veel duisterder en afgrijslijker dan dat. Satan leeft en wil je vernietigen…”

Dan haalt de auteur 1Petrus 5:8 aan: “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.”

In Efeziërs 6:12 schrijft Paulus: “Neem de volledige wapenrusting van God, opdat jullie stand zullen houden tegen de snode plannen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, tegen de wereldkrachten van duisternis, tegen de spirituele krachten van verdorvenheid in de hemelen.”

Twee apostelen die de tegenstander even afschrikwekkend maar verschillend beschrijven. Paulus beschrijft een meervoud van spirituele krachten van verdorvenheid in de hemelen, terwijl Petrus de duivel als een beestachtig individu beschrijft. De vergelijking met de koning der dieren vind ik minder geslaagd.

Het spirituele vrouwenblad noemde drie redenen op waarom Satan de mensheid haat.

  • Satan haat ons omdat hij in ons het evenbeeld van god ziet.

  • Satan haat ons omdat hij de hoogste aanbidder van god was, maar hij dwaalde af en wij namen zijn taak over.

  • Satan haat ons omdat god zoveel van ons houdt…

In die laatste regel zien we dat haat en liefde vervormde reflecties van elkaar zijn. Goed, de kleine elite heeft de macht ons te onderdrukken omdat ze over al het goud, het grote geld beschikken. We herinneren ons een uitspraak van een Cree Opperhoofd: “Pas nadat de laatste boom is gekapt, pas nadat de laatste rivier is vergiftigd, pas nadat de laatste vis is gevangen, pas dan zal je ontdekken dat je geld niet kunt eten…”

Gruwelijke waarheid.
Ronald Bernard kon zijn geweten in de diepvries bewaren totdat hij uitgenodigd werd mee te doen aan rituele kinderoffers door mensen die een Luciferiaanse religie aanhingen. En hier zien we een nog gruwelijker waarheid, als ze ontdekken dat ze geld niet kunnen eten, eten ze kinderen nadat ze als entertainment op die kinderen hebben gejaagd. In mijn artikelen heb ik wel eens geschreven dat van alle zoogdieren de mens het grootste beest is.

Klokkenluider Thomas Williams gaf in zijn radioprogramma van 2 maart al aan dat de meeste niet ontwaakte mensen dit niet aankunnen omdat ze de wereld waarin ze leven normaal vinden. Deze groep ‘slapers’ zal onder zware druk in shock raken, die de meesten mentaal niet zullen overleven. Sommigen zullen het fysiek niet overleven, omdat de schok van het neergehaalde systeem te overweldigend is.

De intense haat van de machtselite voor de mensheid ligt in de dageraad van ons bestaan. Kindermoord en - offers liggen in de dageraad van ons bestaan. Het is inherent aan een duale werkelijkheid. Haat is gefundeerd op onbegrip, onbegrip schept angst en angst creëert agressie. Als je dit weet, begrijp je dat de ongeveer 8500 mensen die de duistere elite aanvoeren doodsbang zijn voor het ontwaken van 7,5 miljard zielen.

Wegwijzers.
Volgens Aartsengel Michaël ervaren we tussen 20 maart en 20 juni 2017 de laatste Ascensie golf. We zullen wel zien wat dat ons brengt. We kunnen die periode goed benutten door alle vormen van angst, en dus ook haat, los te laten. We kunnen in de Ascensie golf de slapers helpen ontwaken door ze op hogere waarheden te wijzen. Als je tot hier bent geraakt met lezen, mag je ervan uitgaan dat je een wegwijzer bent. Wijs de mensen om je heen de weg van het Licht.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com