Bestaansrecht.

Amper was het artikel over Diana Spencer gepubliceerd of Nora mailt me enkele links waarvan ze vermoedt dat ik die interessant vind. Benjamin Fulford is voor mij interessant en vermoeiend tegelijk omdat ik weinig tot geen resonantie voel met de financiële wereld. En er waren twee links van ‘ninefornews’ die mij een enorme grijns bezorgden. Het bestaan van een hoger bewustzijn en waarom Yeshua niet heeft bestaan.

De eerste regel uit dat artikel over Yeshua zou het op een Oudjaarsconference goed doen: ‘De meeste mensen zullen geschokt zijn als ze erachter komen hoe weinig er eigenlijk bekend is over Jezus’. Dit impliceert dat er eigenlijk veel bekend zou moeten zijn om iets of iemand bestaansrecht te geven. Hoeveel is er eigenlijk bekend over de entiteit die miljoenen mensen god noemen?

Het is pure synchroniciteit dat die links binnenkwamen op het moment dat ik dit schrijfseltje als vervolg of aanvulling op de ‘Crossing’ wilde beginnen.

Avatar.
Avatar is een Sanskriet begrip dat ‘de neerdalende’ betekent. In het hindoeïsme wordt hiermee een verschijning of manifestatie van een bepaalde godheid bedoeld. Een Avatar is een compositie van spirituele, paranormale, astrale en fysieke energieën. Net als een sterfelijke mens is de Avatar samengesteld uit geest, ziel en lichaam, maar in tegenstelling tot de mens is de Avatar een tijdelijke compositie van die drie elementen.

De Avatar is in staat om willekeurig elke fysieke vorm te manifesteren en naar believen weer vormloos te zijn. Het is een kenmerk van entiteiten die voorbij de illusie van tijd/ruimte zijn geëvolueerd. Hoewel de westerse wereld begint te wennen aan het idee van parallelle werkelijkheden is er te weinig bekend over die werkelijkheden om ze bestaansrecht te geven. Dat is inherent aan de behoefte aan bewijs, empirisch bewijs.

Het grappige is dat veel mensen een avatar gebruiken als een zelfgekozen afbeelding op websites of op sociale media. De gebruikers van die media zijn zo geïnteresseerd in wat op hun schermpjes te zien is, dat ze zich niet bekommeren om de fysionomie van de afzender. Ze zouden er veel van kunnen opsteken, hun perceptie kunnen aanpassen om het onderscheidingsvermogen naar een hogere frequentie te verheffen.

Nora en ik hebben op 20 maart 1999 in Denderah, Egypte een Avatar van St. Germain ontmoet, die ons in het Hieros Gamos inwijdde. Hij deed zich voor als een gids en was net zo fysiek aanwezig als wij zelf. We hebben zijn handen op ons hoofd gevoeld. Ik heb hem nog 20 Egyptische pond in de hand gegeven. Daarna gebaarde hij naar het militaire escorte dat op ons wachtte en ondanks dat we slechts even omkeken, was hij in het niets opgelost.

Dat was onze kennismaking met een tijdelijke compositie van spirituele, paranormale, astrale en fysieke energieën, die heel werkelijk aanvoelde. Het heeft overigens wel vier jaar geduurd voordat we begrepen dat het een manifestatie van St. Germain was. Nu ben ik benieuwd of de psychologe en de auteur die aan het historische bestaan van Yeshua twijfelen dezelfde argumenten aan zullen voeren over het bestaan van St. Germain.

In hun argumentatie leggen ze de nadruk op het feit dat de evangeliën niet zijn geschreven door ooggetuigen of tijdgenoten van Yeshua. Er is veel materiaal geschreven over St. Germain door mensen die geen ooggetuigen waren van zijn bestaan, noch tijdgenoten waren van de Verrezen Meester die we St. Germain noemen. Er zou dan, volgens hun redenering, geen empirisch bewijs zijn van zijn fysieke bestaan.

Nu, geliefden, waarom haal ik het concept van Avatars aan als dit een vervolg/aanvulling op het artikel ‘Crossing’ moet zijn?

Frequentiegolven.
Avatars gebruiken dezelfde frequentiegolven als de Reptilianen om in een ander fysiek jasje te verschijnen. Het is puur een vorm van energiebeheersing. De hitte van zonnestralen op een asfaltweg is zichtbaar als trillingen boven het wegdek. Met andere woorden; hitte die voelbaar is wordt dan zichtbaar. Mensen met een hogere sensitiviteit voelen aanwezigheden zonder dat hun fysieke (en dus beperkte) ogen ze waarnemen.

Nu kom ik weer met die uitdrukking van mijn papa: “Wat je niet ziet heeft bestaansrecht.” Dat is in schril contrast met het gezegde: “Eerst zien dan geloven”. Het is wel grappig dat de mensen die dit zeggen het verschil tussen overtuiging en waarheid niet eens kennen. Nu de sluier dunner wordt en het collectief bewustzijn een hogere frequentie verkrijgt, zullen we steeds meer zaken gaan zien die we nauwelijks kunnen geloven noch bevatten.

Baby’s en dieren kunnen dingen/energieën waarnemen en volgen die wij niet zien. De meest simpele verklaring hiervoor is dat ze hun verstand nog niet hebben ontwikkeld. Wat een zegen is dat! Als ons verstand met het fysieke voertuig in diepe slaap is, neemt onze geest het over en die kan, hoewel onze ogen gesloten zijn, dan de buitenzintuigelijke waarnemingen doen die we dromen noemen.

E
r zijn genoeg mensen die in hun dromen voorbij tijd en ruimte reizen, en er zijn mensen die in die dromen zich waarnemen in een ander fysiek jasje en toch weten dat ze het zelf zijn. Dat is een onbewust gebruik van dezelfde frequentiegolven die Avatars en Reptilianen gebruiken om van vorm te veranderen. Vorm, geliefden, heeft buiten tijd/ruimte geen bestaansrecht, en zo is het!

Nu we langzaam wennen aan het concept dat lineaire tijd een hardnekkige illusie is en dat circulaire tijd wel bestaansrecht heeft, is het te begrijpen dat de Reptilianen met een stukje lichaamsweefsel een nieuwe cyclus in een andere vorm kunnen reïncarneren. Dat bedoelde Diana met haar opmerking dat koningin Victoria en koningin Elizabeth dezelfde entiteit zijn. Avatars hebben ook hun eigen cyclische manifestaties.

Er staat geschreven dat St. Germain zich manifesteerde als Jozef, de ‘vader’ van Yeshua. Hij was Christopher Columbus en Francis Bacon met het pseudoniem William Shakespeare. Hij incarneerde als Merlijn, de wijze tovenaar aan het hof van Koning Arthur. Hij was Samuël de Hebreeuwse profeet, Prins Rakoczy en Christian Rosenkreuz de oprichter van de Rozenkruisers Orde. Dezelfde entiteit die frequentiegolven gebruikte in andere vormen.

Er zijn eigenlijk twee soorten Avatars: de upapadaka en de anupapadaka. Het eerste concept heeft te maken met het gevolg van een oorzaak, het tweede concept is de oorzaak zelf. Het is opmerkelijk dat het oorzakelijk zelf het Sumerische woord Anu voor god bevat. Voorbij alle religieuze doctrines is het concept van de Schepper het Oorzakelijk Zelf, en alle andere manifestaties of belichamingen zijn een gevolg daarvan.

Reptilianen zijn dus het gevolg van een oorzaak die ze zelf hebben gecreëerd. Ze hebben de kosmische intelligentie verloochend en zijn verworden tot kunstmatige intelligentie. Dit is wat Paulus bedoelde in zijn brief aan de Efeziërs: “HoeOnze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, tegen de wereldkrachten van duisternis, tegen de spirituele krachten van verdorvenheid in de hemelen.”

Dualiteit.
Zo kunnen we ook de Reptielen Royalty beschouwen; kunstmatige intelligentie die voortdurend in diverse tijd/ruimte cycli zijn gebonden, en gehoorzamen aan de wet van Oorzaak & Gevolg. Het zijn in feite negatieve Avatars die het spel van dualiteit moeten spelen door zich energetisch te voeden met angst. De Avatars uit de gelederen van de anupapadaka voeden ons met liefde.

Van St. Germain wordt wel gezegd dat hij nooit werd geboren en nooit zal sterven. Hij is een compositie van lichtgolven die wij spirituele, paranormale, astrale en fysieke energieën noemen. Voor een hologram zijn er drie lichtstralen nodig om een driedimensionaal beeld te produceren. St. Germain kunnen we beschouwen als een hologram dat overal en altijd uit het niets kan verschijnen en verdwijnen.

Reptielen kunnen met behulp van homogrammen hetzelfde doen, ze zijn echter gebonden aan de wet van reïncarnatie. Dat manifesteren ze dus met geavanceerde kloontechnieken en genetische modificaties. Het is net als met 3D printers die een driedimensionaal voorwerp kunnen printen. Welke techniek je ook gebruikt; stereolithografie, FDM, SLS of ColorJet Printing, het werkt met laserlicht.

Licht & Schaduw.
In Genesis1:3 lezen we dat God zei: “Daar zij licht! En daar werd licht.” Met dat licht werd een hologram geconstrueerd. Dat licht reist in golven door verschillende onstoffelijke, fijnstoffelijke en grofstoffelijke energievelden. De meervoudige lichtgolven veranderen van richting als ze van het ene medium in het andere terechtkomen. Dat noemen we refractie of breking van licht, omdat er een verschil is tussen de densiteit of doorlaatbaarheid van de stoffen.

Als wij in de zon lopen, wordt het licht van de zon door ons fysieke lichaam afgebogen en verschijnt als een schaduw die ons volgt en alles wat we doen kopieert. De upapadaka variant van Avatar is in dit geval de schaduw, het gevolg van ons oorzakelijke zijn. De reptielen zijn als het ware de schaduwen van lichtwezens. Als je dat weet, hoef je nooit meer angst te voelen om hen daarmee te voeden.

Licht en duister zijn percepties die nodig zijn zolang we het spel in dualiteit niet in eigendom hebben genomen. Het kan vergeleken worden met ons idee van jij en ik of zij en wij, terwijl er in feite maar één geheel is dat in miljarden fragmenten uiteen is gespat. Er zijn refracties van licht die zich zover gedistantieerd hebben van de Bron dat ze zich waarlijk identificeren met het duister, met het kwaad.

Kunstmatige Intelligentie verhoudt zich tot het goddelijke als een gloeilamp tot de Zon. De Zon is altijd het oorzakelijke, onveranderde, oneindige zelf. De gloeilamp heeft een eindige levensduur en moet voortdurend ‘gekloond’ worden, waarbij de klonen een verbeterde of duurdere versie van de eerste gloeilamp zijn. Avatars die uit de anupapadaka gelederen komen zijn het oorspronkelijke zelf, welke fysieke vorm ze ook manifesteren.

Nu komen we weer bij de aanvang van dit schrijfseltje. Als wetenschappers het bestaan van een hoger bewustzijn eindelijk erkennen waarom wordt dan het bestaan van het oorzakelijk zelf van Yeshua niet erkend? Als de Franse politicus Jean-Luc Melénchon via hologrammen op meerdere plaatsen tegelijk campagne voert, vindt iedereen dat normaal. Yeshua is ook een hologram, net zoals wij allemaal. Gaan ze straks ook ons bestaansrecht betwisten?

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com