Manifesteren.

Manifesteren is een wederkerend werkwoord; zich manifesteren. Het betekent zich openbaren. In het schrijfseltje over bestaansrecht schreef ik dat er voor een hologram drie lichtstralen nodig zijn om een driedimensionaal beeld te produceren. Die doctrine van de ‘heilige‘ drie-eenheid is voor mij een metafoor van die laserstaren. Die doctrine heeft ons er eeuwenlang van weerhouden onze eigen werkelijkheid te creëren.

Het woord fotografie is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht. Een fotograaf legt met behulp van licht, en andere vormen van straling, afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen vast op lichtgevoelig materiaal. Het is niet verbazingwekkend dat ik mijn maatschappelijke carrière begon als fotograaf en dat ik het licht pas zag toen het licht even uitging tijdens drie weken coma.

Wat we met een camera doen, kunnen we ook met de geest; voorwerpen en verschijnselen manifesteren of openbaren in onze illusionaire werkelijkheid. Eerst dienen we het verschil tussen visualiseren en imagineren te begrijpen. Visualiseren is je een voorstelling maken van een bestaand voorwerp, imagineren is je een voorstelling maken van een niet bestaand iets. Dat laatste is belangrijk bij met manifesteren van je dromen en/of wensen.

Terwijl ik dit schrijf, hoor ik in mijn geest een lied uit de jaren ’60 van Eddie Cochran: “Three steps to Heaven’. Het ligt aan mijn leeftijd en mijn afwijkende muziek voorkeuren, dus als je dit lied niet kent is het ook niet belangrijk. Het lied resoneert met de drie stappen om je dromen te verwerkelijken. Dat geldt ook voor een andere ‘gouwe ouwe’: ‘Hold on tight to your Dreams’, van het Electric Light Orchestra.

Beide songs heb ik mogen draaien op die wonderbaarlijke zondagavond uitzendingen van Parkstad Radio tussen 2006 en 2010.

De Eerste Stap.
De eerste stap is beseffen dat je bewustzijn jouw werkelijkheid bepaalt. Als je dat inziet, begrijp je de waarde van het gezegde: ‘Verbeter de wereld en begin bij je zelf’. Het is van vitaal belang dat je begrijpt dat de realiteit zich aan jou voordoet zoals jij de werkelijkheid ziet. De geest is een spiegel, en reflecteert slechts dat wat je perceptie van de buitenwereld is. Dit is inherent aan de wet van het gelijke trekt het gelijke aan.

Je schrijft als het ware je gedachtepatronen met licht en manifesteert aldus je werkelijkheid. Het is dus zaak je gedachten, hoe miniem of onbewust ze ook zijn, te beheersen of op tijd te corrigeren. Het Universum luistert immer, en antwoord navenant op je gedachten ongeacht of ze negatief dan wel positief zijn. Het is onze verantwoordelijkheid, als Lichtwezens in een fysiek jasje, te beseffen dat wij alle omstandigheden zelf scheppen.

Dat laatste kunnen was pas accepteren als we beseffen dat we een ziel zijn die mens speelt. De mens kan het niet eens zijn met omstandigheden die de ziel creëert. Als mens kunnen we boos zijn op wat ons overkomt, totdat we leren functioneren op zielsniveau. Dat is mogelijk omdat ons zonnestelsel dieper in de fotonengordel is doorgedrongen, waardoor schrijven met licht (denken in licht) gemakkelijker wordt.

Wat je ook wenst, ongeacht hoe groot, hoe klein of hoe uitdagend de wens lijkt, het moet zich manifesteren zodra je geest alle verwachtingspatronen heeft los gelaten. Het gezegde ‘vol verwachting klopt ons hart’ maakt plaats voor ‘vol vertrouwen klopt ons hart’. Je zou het ook met een licht gevoel voor humor kunnen zien als: ‘Bij twijfel niet inhalig zijn’. Dan loopt het gedachtenverkeer soepeler naar het Universum en terug…

Gebruik je geest als een digitale camera. Je kunt elke foto die je gemaakt hebt bekijken en wissen als het je niet bevalt. In de tijd dat ik met fotografie de kost verdiende ging dat niet. Het negatief met de mislukte opname bleef een negatief dat je niet in de donkere kamer positief afdrukte. Digitaal wissen is een technologische verworvenheid die resoneert met de omstandigheid dat we de fotonengordel in zijn gedoken. Negatieve gedachten in de donkere kamer van je geest bekijken en meteen wissen om daarmee ruimte te creëren voor een positieve gedachte. Het vergt enige discipline en wat oefening, meer niet. 

Met enige discipline en wat oefening op Alfa niveau functioneren, draagt veel bij aan het manifesteren van je wensen omdat je dan buiten tijd en ruimte existeert. Op Alfa niveau is er geen toekomst of verleden, er is alleen het nu, en in dat nu trek je de juiste energie aan die je wensen manifesteert. Stop met lezen. Haal diep adem en kijk naar je laatste gedachte. Waar dacht je net aan? Wil je die gedachte houden of wissen?

Op die manier kan je veel energie sparen voor betere manifestaties. Het leert je dat negatieve gedachten zich net zo snel manifesteren als positieve. Je hebt de vrije keus. Het Universum wil ons leren dat we allemaal machtige wezens zijn die elk moment de keus hebben om te leven in vreugde, dankbaarheid, erkenning en in liefde. De creaties die uit deze energieën geboren worden zijn een bevestiging dat we op het juiste pad zijn.

Het pad volgen is veel prettiger dan het doel bereiken. Als we alleen op het doel zijn gefocust, zien we de prachtige, spannende en uitdagende zijwegen op dat pad niet eens. Vaak merken we dat als het doel bereikt is, we meteen naar een nieuw doel streven. We vergeten dan de zegeningen te tellen die we bereikt hebben. Wat een verspilling van energie, het lijkt wel op het verhaal van ‘rupsje nooit genoeg’… Laten we dat verhaal als metafoor beschouwen.

Op een gegeven moment houdt het consumeren op en de rups vormt een cocon, een donkere kamer, en in die stille onbeweeglijkheid is er alle ruimte om een metamorfose, een transformatie te manifesteren. Wanneer de rups de cocon verlaat, heeft hij ineens vleugels. Het lijkt op een meditatie, waarbij alle stimuli van de illusionaire werkelijkheid aan je voorbijgaan.

Stel je jouw wens voor als een digitaal plaatje dat zich langzaam ontwikkelt in de donkere kamer van je geest. Zie waar je wellicht wat kan ‘fotoshoppen’, maak het plaatje zo realistisch mogelijk, en houdt dat beeld vast. Hoe langer je dat beeld kan vasthouden, hoe dieper het zich in je energieveld innestelt. Je emotionele en mentale velden worden aldus voorbereid het beeld in je werkelijkheid te materialiseren.

De Tweede Stap.
Er was eens, lang geleden, een jonge vrouw afgestudeerd aan de kunstacademie in Antwerpen. Ze vroeg me tijdens een readingsessie waarom ze geen opdrachtgevers aan kon trekken. Het beeld dat mijn geest waarnam waren de handen van de Schepper die een bonk klei kneedden die de Aarde zou worden. De Schepper was in stilte begonnen een wens te materialiseren en bekommerde er zich nog niet om of het perfect zou zijn.

De jonge vrouw gaf als commentaar dat ze eerst perfecte opdrachtgevers wilde, dan een perfecte werkruimte en daarna perfecte materialen om dan pas aan een kunstwerk te beginnen. De Schepper liet haar via mijn geest zien dat de volgorde van haar prioriteiten toch niet de juiste was. Ze hield zich echter aan haar volgorde, en ik weet niet of ze ooit een kunstwerk heeft kunnen manifesteren.

Het geheim van manifesteren is de kracht die besloten ligt in de rust en de stilte van je geest; de donkere kamer. Het is heel menselijk om gedachten als schapenwolkjes in je geest te zien drijven. Met een hoger bewustzijn kan je die wolkjes uit je geest laten drijven, er geen aandacht aan geven, gewoon waarnemen. Het kan je helpen je denken een bevel te geven: “Wees stil en wees ik ben god”.

Die stilte resoneert met het scheppingspotentieel dat het Universum bevat. Het was immers ook stil en leeg voordat de ganse Schepping zich met een oerknal manifesteerde! De uitdaging is alle trivialiteiten die je geest binnensluipen te wissen en je uitsluitend op het beeld van je wens te focussen. Leg het vast met je innerlijke digitale spiegelcamera, en de reflectie van dat beeld zal zich in jouw werkelijkheid manifesteren.

De Derde Stap.
Onthecht je je van de uitkomst. Stel je voor dat je het eindexamen manifesteren hebt gedaan, en je verwacht een dikke voldoende voor dat examen, terwijl het universum je het cijfer 9 wilde geven. Volharding is een goed kenmerk net als vertrouwen. Een journalist vroeg de uitvinder wat hij vond van de 100 mislukkingen die aan de volmaakte gloeilamp vooraf gingen. Edison zei dat hij honderd manieren had ontdekt waarop het niet werkte.

Met het Maya zonnezegel Chuen Toon 10 in mijn geboortehoroscoop zou ik geantwoord hebben: “Scherven brengen geluk!” Je kunt je manifestaties bewust dirigeren. Op 22. 4 gaf ik een lezing over de heidense oorsprong van Pasen in Zonhoven. In de numerologie van die datum zag ik het begrip perfectie en om te manifesteren dat de lezing perfect zou verlopen liet ik bij het tanken de teller stoppen op 44 euro.

Het werd een perfecte lezing met een hoog healing gehalte voor enkele aanwezigen.

Wanneer je visualiseren en imagineren lastig vindt, kan je je wensen ook opschrijven. Weeg elk woord op een gouden weegschaaltje en bewaar je tekst tot de Volle Maan. Dan verbrand je het papier tijdens Volle Maan en je laat het manifesteren aan het Universum over. Besef dat zekerheid niet bestaat terwijl er talloze mogelijkheden bestaan. Wij hanteren sinds 1998 de stelregel: ‘Een ding is zeker, niets is zeker’. En dat geeft ons rust.

De song ‘Three steps to Heaven stond in 1960 2 weken op nummer 1. Het was opmerkelijk dat dit zich manifesteerde nadat Eddie Cochran vlak daarvoor in een auto ongeluk letterlijk naar de hemel ging…

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com