Stasis.

Ineens zag ik een signaal in mijn eigen schrijfseltje over de Duim van 11 april jl. Het ging over reuzen in stasis chambers die overal ter wereld worden opgespoord, naar onbekende locaties worden getransporteerd en door elite troepen van de Cabal gevangen worden gehouden. De mensheid is die slapende reus, en mocht die gigant ontwaken dan wordt hij door elite troepen om zeep geholpen… Opgeruimd staat netjes.

De reus symboliseert de miljarden die in onwetendheid leven. De ontelbaren die niet begrepen wat Yeshua bedoelde toen hij zei: “Laat de doden de doden begraven”. De mensenmassa die nog nooit gehoord heeft van psychotronische wapens waarmee dr. Rauni Kilde in februari 2015 werd vermoord. De niet ontwaakte zielen die geen weet hebben van fysieke radiofrequentie, laser, microgolf, geluid of plasma straalwapens.

De slapende reus die de gevaren van chemtrails en wifi niet wil inzien omdat die een zeer ongemakkelijke waarheid bevatten. De slapende reus die, gevangen in de illusie van vrijheid en democratie, niet wil ontwaken omdat de werkelijkheid zich afspeelt in een maximum security gevangenis, de matrix of de quarantaine. De slapende reus die geen idee heeft wat het betekent dat de koning het jachtseizoen heeft aangekondigd.

De slapende reus in de lage landen die nu overspoeld wordt door aanbiedingen van oranje gadgets om koningsdag te vieren. Die reus klikt verveeld de e-mails weg en draait zich gemoedelijk op de andere zijde om verder te dromen in de nachtmerrie die het leven heet. Wat niet weet dat niet deert. Hoe erg moet het worden voordat die reus ontwaakt en zich tegen de machtselite keert?

De slapende reus die niet beseft dat de kleur oranje met het Sacraalchakra resoneert. Dit chakra wordt ook het heiligbeenchakra genoemd, het is verbonden met het element water, en water staat voor emoties en het emotionele lichaam. Het Sacraalchakra is ingebed in de onderbuik, maar onderbuikgevoelens worden door de slapende reus genegeerd omdat het lager ego-wenslichaam nog dominant is.

We kunnen het de slapende reus niet eens kwalijk nemen. Palmzondag wordt herinnerd als de glorieuze intocht van Yeshua, en we gaan voorbij aan het feit dat Yeshua bewust op een ezelsveulen door de Gouden Poort zijn entree deed. Was dat ezelsveulen een knipoog naar Jodendom, christendom, bisdom, mensdom en domoor? Amper een week later zei Yeshua: “Vergeef het hen vader, ze weten niet wat ze doen”.

Het merendeel van de slapende reuzen heeft een christelijke opvoeding gehad, maar de woorden uit Mattheüs 24: 4-31 zijn al 2.000 jaar tegen dovemans oren gericht. Nu, ik ben opgevoed door een KNIL sergeant en zijn motto was: “Wie niet horen wil, moet voelen”. Hierna geef ik enkele uitspraken die Yeshua in het evangelie van Mattheüs deed. Het is bedoeld om de slapende reus te attenderen op de parallel met onze dagen.

"
Er zullen velen komen die mijn naam misbruiken en beweren de Christus te zijn. Daarmee zullen zij velen op een dwaalspoor brengen. Jullie zullen wapengekletter horen en berichten over oorlogen. Maar raak niet in paniek. Dat moet allemaal gebeuren, maar het is het einde nog niet. Het ene volk zal strijden tegen het andere volk; er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn, nu hier en dan daar. Dat alles is nog maar het begin van de weeën”.

Openbaringen.
Het boek Openbaringen van Johannes correleert met het Waterman tijdperk. Er komen ongelooflijk harde waarheden boven water, maar de slapende reus noemt die waarheden complot theorieën. Weet je waarom, omdat water keihard is als je er in Vrije Val op terecht komt. Ontwaken kan net zo hard zijn. Daarom blijft de reus liever slapen en de nonsens van mainstream media absorberen. Vergeef het hen, ze weten niet beter.

Het begrip Openbaringen is erg verkleefd met de Bijbel, laten we het vervangen door de term Disclosure. De slapende reus zal die term niet begrijpen of niet willen begrijpen.

Onze eigen familie reageert op alles wat met Disclosure te maken heeft met een schouderophalen. Het is teveel om te bevatten, er kan niet meer bij omdat ze de stimuli van de buitenwereld niet kunnen afsluiten en mediteren als iets zweverigs beschouwen. Toch is er een geleidelijke kentering waar te nemen. Zelf heb ik grote weerstand tegen alle sociale media, maar af en toe laat Nora me iets lezen dat interessant is omdat ik daar een langzaam ontwaken in zie. Tegelijk zijn er talloze sites die juist tegengestelde berichten verspreiden. Die verwarringstechniek is een manier van de machtselite om de verdeeldheid onder de mensen te handhaven.

Economist.
Op de cover van het januari nummer van The Economist zien we Tarotkaarten. Het zijn er maar acht, waardoor het lastig is om de samenhang met de maanden van het jaar te zien. De vierde kaart vertegenwoordigt de Heremiet. Op deze versie zien we de Heremiet op eenzame hoogte boven een menigte demonstranten die een steile afgrond afstevent. Onder zien we een kaart van de VS met een bliksemschicht die op Washington DC is gericht.

Die menigte demonstranten vergelijk ik met de slapende reus die zich niet bewust is van wat zich werkelijk in hun hoofdstad afspeelt. Het wrange is dat ze demonstreren tegen duistere handelsverdragen terwijl het Engels voor hoofdstad Capital is… De bliksemschicht zou wel eens een verwijzing kunnen zijn naar een onverwacht of dramatisch einde van een president.

De steile afgrond waar de menigte op afstevent werd door Thomas Williams in zijn radio programma van 2 maart ook genoemd. Hij had het over slapers die in een wereld leven die ze normaal vinden. Deze groep zal door alles wat in de Disclosure aan het licht komt zo de kluts kwijt raken dat ze er mentaal aan onderdoor gaan. Sommigen zullen het fysiek niet eens overleven, omdat de waarheid te overweldigend is.

De kaart die er op volgt is de Dood met een reusachtige paddenstoelvormige wolk ernaast. De schermutselingen tussen de VS en Noord Korea kunnen volledig uit de hand lopen en een nucleaire oorlog uitlokken. Gelukkig is de laatste kernraket vlak na de lancering ontploft, waarmee gezichtsverlies voor beide opponenten is voorkomen. De signalen die we krijgen zijn overduidelijk, maar de slapende reus is ziende blind.

Vrijdag 14 april in mainstream media: ‘Wat zijn de witte sporen achter een vliegtuig in de lucht eigenlijk?’ Ruim veertig meiden brachten een bezoek aan een bedrijf bij Maastricht Airport dat vliegtuigen repareert. De bedoeling was meiden enthousiast te maken voor een studie en een baan in de techniek. Het antwoord dat ze kregen op de vraag over de witte strepen was: “Condens strepen, waterdamp dus”.

Wat een abjecte verdraaiing van feiten. Het begrip chemtrails wordt nog altijd verdoezeld omdat de slapende reus niet mag weten dat met deze kankerverwekkende strepen de wereldbevolking met minimaal 50% gedecimeerd moet worden. En om niet op één paard te wedden krijgt de slapende reus genetisch gemodificeerd voedsel en de Codex Alimentarius doet de rest.

Codex Alimentarius.
Een nieuw concept om de wereldbevolking klein te krijgen: 149 landen, waaronder de Europese Unie, hebben op 4 juli 2005 een overeenkomst getekend, waarin werd bepaald dat elk dier dat als voedsel gebruikt wordt, behandeld moet zijn met antibiotica en exotische groeihormonen. Al het voedsel moet bestraald worden en vitaminen, mineralen en voedingssupplementen zullen illegaal worden. Het zal de slapende reus worst zijn.

In maart 2009 werden meer dan 380.000 meisjes vanaf dertien jaar uitgenodigd om zich tegen baarmoederhalskanker te beschermen. Een geweldige manier om de wereldbevolking te halveren; maak de jeugd onvruchtbaar met gratis inentingen die ‘onschuldig’ zijn! Dank zij de inspanningen van talloze lichtwerkers was de opkomst erg laag. Toch waren er genoeg ouders die hun dochters lieten behandelen. Vergeef het hun, ze weten niet beter.

Het is mogelijk dat lezers die hier vaak terugkomen dit een somber artikel vinden, en terecht. De mensheid bevindt zich in Vrije Val zonder garantie op een veilige landing zolang het collectief bewustzijn in slaap wordt gesust met entertainment en desinformatie. Zelfs nu nog zijn er miljoenen mensen die geen weet hebben wat een Valse Vlag operatie inhoudt. De slapende reus houdt de informatie voor complot theorieën.

De vrije val kan in ons voordeel werken als we samenwerken. Heb je ooit ervaren hoe uitdagend het is om uit een vliegtuig te springen en in vrije val de Aarde naar je toe zien springen? Het is geweldig! We kunnen visualiseren dat alle ontwaakte zielen uit een vliegtuig springen en een lichtcirkel in de lucht vormen. Eenmaal samen koersen we op een andere, duistere cirkel af; de draak die in zijn staart bijt. Het symbool van de machtselite.

We visualiseren hoe elk lid van de lichtcirkel een segment van de draak vastpakt waarna we onze cirkel loslaten en het segment dat elk vast heeft individueel vernietigen. In deze eindstrijd is vergeving en meditatie alleen onvoldoende. Vuur moet met vuur bestreden worden. Versplinter het segment dat je vasthoudt en zeg: “Schaduw laat af!” We vechten tegen koudbloedige wezens die emotie noch empathie kennen.

Het grootste gevecht moeten we helaas voeren tegen de onwetendheid van de slapende reus. De miljoenen die denken dat Pizzagate een voedselketen is. De miljoenen die net als de vader van Mark Vangheluwe niet kon geloven dat zijn broer, de bisschop van Brugge, jarenlang de jonge Mark seksueel misbruikte. Er is een boek over geschreven met de titel Brief aan de paus. De slapende reus leest liever roddel bladen.

We hebben als ontwaakte zielen de verantwoordelijkheid die reus wakker te schudden. Wij mailen onze familie af en toe berichten met de uitleg dat we liever hebben dat ze ons als complotdenkers zien dan dat ze achteraf klagen dat we ze niet geïnformeerd hebben. Je nek uitsteken boven het maaiveld vergt moed en goddelijke arrogantie. George Orwell zei ooit: "In tijden van universeel bedrog, wordt het vertellen van waarheid een revolutionaire daad".

De intocht op een ezelsveulen was een revolutionaire daad. Het uitdrijven van offerdieren en geldwisselaars uit de Tempel was een revolutionaire daad. Het wassen van de voeten van zijn volgelingen was een revolutionaire daad. Zijn herrijzenis was een revolutionaire daad…

Hoe erg moet het worden voordat we samenwerken en de draak onder onze voeten verbrijzelen?

A
rtikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com