Macht

Volgens het woordenboek geeft macht de mogelijkheid om dingen te laten gebeuren zoals men wil. Het is een persoon of groep personen die de heerschappij heeft op een bepaald gebied en het vermogen om iets te doen, te beïnvloeden. Henry Kissinger heeft er een eigen visie op: "Het verschil zit ‘m in mensen die zich aanpassen aan de realiteit en mensen die de realiteit aanpassen naar gelang hun doel".

"In tijden van universeel bedrog, wordt het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad" - George Orwell.

Ronald Bernard, één van de oprichters van De Blije B deed een revolutionaire daad door zijn waarheid te vertellen voor de camera van De Vrije Media. Ronald vertelde hoe hij steeds dieper in de wereld van kapitaal bedrog terecht kwam, ondanks dat hij was gewaarschuwd dat hij zijn geweten in de diepvriezer moest zetten, kortom op een ijskoude temperatuur moest zien te houden.

Ronald legde uit hoe dat universele bedrog werkt op instigatie van een kleine elitegroep die circa 8000 - 8500 mensen omvat, en de hele wereld in zijn greep heeft en wat hun ‘religieuze drijfveren’ zijn. Hij vertelde openhartig en geëmotioneerd hoe zijn geweten langzaam en onweerstaanbaar uit de diepvries kroop. Dat leidde uiteindelijk tot zijn persoonlijke ‘19th Nervous Breakdown’ (Rolling Stones single uit1966).

Macht is als de Noorse Kraken; mythische zeemonsters met enorme afmetingen, die in zee leven en acht vangarmen met dubbele rijen zuignappen hebben. Er zijn overleveringen waarin het monster is waargenomen voor de kust van Noorwegen, maar het leefde ook in de verbeelding van mensen langs de Noord-Amerikaanse kusten. Wie eenmaal in die vangarmen terecht komt is ten dode opgeschreven.

Macht is als magnetisch of gemagnetiseerd materiaal, dat voorwerpen van ferromagnetisch materiaal aantrekt en andere magneten aantrekt of afstoot. Het is zeer opmerkelijk dat het woord magneet klinkt als magnaat; een zeer rijk en daardoor invloedrijk persoon. Net als bij het aantrekken of aanstoten van magneten kennen magnaten een onderlinge machtsstrijd waarbij mensenlevens geen waarde hebben.

Lawine.
Prins Friso werd op 17 februari 2012, op de laatste dag van zijn wintersportvakantie in Lech, Oostenrijk, getroffen door een lawine. Neurochirurg Kees Tulliken sprak op een congres in Oostenrijk met een collega die hem uitlegde dat het eigenlijk allemaal wel mee viel met prins Friso. De RVD is hier ontzettend boos over geworden. De vrouw van Tulliken, de journaliste J. Koelewijn, was bij dit gesprek aanwezig en publiceerde erover in het NRC.

Het heeft er veel weg van dat het verhaal rond prins Friso nooit naar buiten had mogen komen. Daarom wordt Kees Tulliken nu gedaagd voor de medische tuchtcommissie. Tulliken maakt zich daar helemaal geen zorgen over. Waarheid ventileren is voor hem kennelijk belangrijker dan zijn titel. Het grappige is dat als je je eigen waarheid vertelt, je ook een lawine commentaar kan verwachten.

Er zijn nog te weinig mensen met ogen die kunnen zien of oren die kunnen horen. Dat ligt echter niet aan hun zintuigen, dat ligt aan het verstand dat geheel gekneed is conform de ideologie van de machtselite. Ze hadden eeuwenlang de macht en de middelen om ons denken te beïnvloeden. De lawine aan kennis die het onderwijs bracht is een van die middelen; we hebben alleen de illusie van kennis verkregen.

Daniel J. Boorstin schreef dat heel mooi: “De grootste vijand is niet onwetendheid, het is de illusie van kennis”.

Tegenover de kennis die in de linkerhersenhelft is gepompt, staat een lawine aan wijsheid te wachten om door de rechterhersenhelft geïntegreerd te worden. Dat die wijsheid tevergeefs blijft wachten, is te wijten aan de lawine van stimuli waarmee mainstream media en/of sociale media op ons projecteert. Op Internet vond ik een uitspraak van T.F. Hodge: ‘Laat onderscheidingsvermogen je curator zijn, en fouten je leraar!’

Je hebt altijd het vermogen die stimuli te accepteren dan wel te negeren.

Zuignappen.
Een van de drieste en dolkomische uitspraken van kapitein Haddock is: “De grote kraakvis mag mij kraken”. Met deze uitspraak komen we op de dubbele rijen zuignappen waarmee de machtselite zowel hun slachtoffers als hun medestanders letterlijk kraken. De slachtoffers zijn zich niet eens bewust dat ze gemanipuleerd worden, terwijl de medestanders zelf manipulators zijn die in rangorde lager staan.

Die laatste groep is zo dorstig naar macht dat ze zich willen spiegelen aan de machtselite en zich uit vrije keus door de lange armen met de zuignappen laten inlijven. Dan blijkt dat ze zo machteloos zijn dat ze zich er niet meer uit kunnen worstelen zonder bijkomende schade die in de meeste gevallen op een dodelijk auto - of vliegtuigongeluk lijkt. Sites die de Disclosure zijn toegewijd, noemen de Yaldabaoth een octopus die de wereld in zijn tentakels wurgt.

Als je dat concept waarlijk begrijpt, zie je dat zelfs de machtselite slechts gehoorzame slaven zijn van nog grotere machten die buiten onze werkelijkheid existeren. De macht van de groep van 8.000 - 8.500 is gefundeerd op materiële rijkdom, de macht van de Yaldabaoth is gefundeerd op kunstmatige intelligentie. Kunstmatig of niet de geest is altijd machtiger dan de materie.

In de Brief van Paulus aan de Efeziërs lezen we deze verbijsterende opmerking: “Neem de volledige wapenrusting van God, opdat jullie stand zullen houden tegen de snode plannen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, tegen de wereldkrachten van duisternis, tegen de spirituele krachten van verdorvenheid in de hemelen.” (Efeziërs 6:12)

De volledige wapenrusting van god is uiteraard geen verwijzing naar wapens die het tegen vlees en bloed kunnen opnemen. Niet-fysieke tegenstanders kunnen alleen overwonnen worden met een machtige geest in een krachtig lichaam. Mens sana in corpere sano, dit citaat uit een van de satiren van de Romeinse dichter Juvenalis, laat ons inzien dat de mens in essentie geest is in een fysieke verpakking.

De brief van Paulus geeft ook het dualisme in spirituele kracht weer. Het is inherent aan ons bestaan in een duale ‘werkelijkheid’ dat de mens spirituele kracht kan benutten of misbruiken. Zonder schaduw is er geen besef van Licht. De schaduw veroordelen is gebaseerd op dualiteit. Dat is niet meer nodig omdat we Geautoriseerde Mensen zijn. We kunnen het grotere plaatje zien; harmonie wordt door conflict verkregen.

Criss Jami, Amerikaans filosoof, dichter en auteur schreef in een van zijn boeken een prachtige visie op het concept macht: ‘Soms is een bescheiden mens zonder titel nodig om de wereld nederigheid te leren. Koningen, heersers, directeuren, rechters, dokters en pastoors zijn alleen maar gefocust op meer macht verwerven”. De machtigen der Aarde nemen geen genoegen met genoeg.

Hoeveel macht heeft een entiteit als deze niet in staat is zich te onttrekken aan de aantrekkingskracht van de dubbele rijen zuignappen? Aantrekkingskracht of zwaartekracht wordt ook wel gravitatiekracht genoemd.

G-krachten.
Er staat geschreven dat we ooit in een Lichtlichaam naar de Aarde afdaalden. De snelheid van licht is 300.000 km/s. Nu kunnen we dat afdalen vergelijken met een achtbaan, omdat de huidige periode van transformatie ervaren wordt als een ‘Roller Coaster’. In een achtbaan doen zich twee G-krachten voor. Als het fysieke voertuig plotseling omhoog wordt gestuwd is het net of ons lichaam iets in elkaar wordt geduwd.

Wanneer we dan met duizelingwekkende snelheid omlaag storten krijgen we het gevoel dat het lichaam uit elkaar wordt getrokken. Nu ik dit schrijf schiet me een droom te binnen van 6 oktober 2001… In droomtijd zag ik mijzelf en twee medestrijders met de snelheid van het licht reizen. Op missie reisden we als langgerekte lichtjes die met onvoorstelbare snelheid tijd/ruimte konden overbruggen.

Nu het hele zonnestelsel dieper in de fotonengordel reist, wordt ons licht quotiënt naar een hogere frequentie gebracht. We ondergaan, als het ware, een versnelling in bewustzijn. Met die versnelling zijn we meer dan ooit in staat uit de tentakels van de machtselite te blijven. De macht van de elite brokkelt ook sneller af dan ooit tevoren, en dat merken we aan de toename van valse vlag operaties.

Door de versnelling is ook de synchroniciteit toegenomen. Thomas Williams had het onlangs in zijn radioprogramma over G-materie en DNA/RNA. Thomas zei dat nu het GNA hersteld is, kan de mensheid zich weer verbinden met het Hoger Zelf. Laten we daar een nuance in brengen; de achterlopers en achterblijvers kunnen zich verbinden met het Hoger Zelf. Spirituele innovators en hun volgers hebben die verbinding al gemaakt.

Toch zijn al deze groepen met hun eigen versnellingsgraad nodig om de illusie van macht volledig te doorbreken. Eendracht maakt macht. De machtselite heeft met lange vangarmen en dubbele rijen zuignappen die eendracht al eeuwen geleden afgedwongen. De mensheid kan ook zonder dwang die eenheid manifesteren als ze haar G-kracht leert beheersen. De G-kracht waaraan ik hier refereer is het Godsbewustzijn.

De wurggreep van de Yaldabaoth octopus begint te verslappen omdat de tentakels verstrikt zijn in het Tachyon membraan dat de Plejadische lichtkrachten hebben geïnstalleerd. De synchroniciteit is zo hoog dat vandaag een artikel in het NRC stond over de grote mate van zelfstandigheid die de tentakels van een octopus hebben. De auteur vermoedt dat octopussen niet precies weten waar hun lichaam ophoudt en de buitenwereld begint.

Nu die tentakels hun greep op macht verliezen en de diverse facties elkaar verraden en bestrijden is het onze beurt om de verdeel en heers techniek te spiegelen. De Yaldabaoth werd al vernoemd in de Hypostase van de Archons, uit de Nag Hammadi Geschriften. We hebben erg lang moeten wachten om onze inherente G-kracht te ontsteken. Het is tijd onze macht in harmonie te gebruiken en de realiteit aan te passen aan het Goddelijke Plan.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com