Wetenschap.

Het Engelse tabloid Sunday Express publiceerde op 3 januari 2017 ‘groot nieuws’ voor wetenschappers die sinds de Zondvloed hebben geslapen.

Russische Piramides.
Russische wetenschappers bouwden en bestudeerden piramides, en hun conclusies zouden de hele wereld kunnen veranderen. Soedan heeft meer piramides dan Egypte, en er zijn meer piramides in Zuid-Amerika dan alle piramides uit de hele wereld bij elkaar. Om een of andere reden hebben de Ouden overal ter wereld duizenden piramides gebouwd, en hedendaagse wetenschappers hebben waarschijnlijk bewijs gevonden welk doel ze dienden.

Piramides zijn letterlijk en figuurlijk de grootste fenomenen op deze planeet. Maar waarom creëerden de Ouden deze megalithische structuren eigenlijk? En hoe is het mogelijk dat vele piramides zulke ongelooflijke overeenkomsten vertonen terwijl ze tienduizenden kilometers van elkaar verwijderd liggen. Hoe is dat te verklaren als moderne wetenschappers beweren dat oude culturen elkaar niet hebben ontmoet in de mist der tijden?

Dr. Volodymyr Krasnoholovets is een beroemde wetenschapper van het Fysica Instituut in de Oekraïne. Hij besteedde meer dan tien jaar aan het bouwen en onderzoeken van piramides van verschillende hoogtes en afmetingen. De Russische regering steunde zijn onderzoek en liet een piramide van 144 voet in de buitenwijken van Moskou bouwen. Zijn ontdekkingen zijn buitengewoon en kunnen de huidige samenleving totaal transformeren. Hieronder volgt een aantal van die ontdekkingen.

Verbetering van het Immuunsysteem van organismen; de samenstelling van leukocyten of witte bloedlichaampjes nam sterk toe.
Verbeterde regeneratie van lichaamsweefsel.
Zaden die1 tot 5 dagen in de piramide werden bewaard gaven 30 tot 100% meer opbrengst.
Verbeterde ozonlaag boven de piramide van het Seliger Meer, op 650 km van St Petersbrug in Rusland, verbeterde aanzienlijk na de bouw.
Seismische activiteit (aardbevingen) in de regio van de piramides namen af in hevigheid en omvang.
Extreme weersomstandigheden namen af in de regio van de piramides.
De piramides die in Zuid Rusland werden gebouwd lijken een positief effect te hebben op de olie productie omdat de viscositeit (taaiheid/dikte) met 30% afnam en de opbrengst daarmee aanzienlijk hoger werd.
5.000 gevangenen die zout en peper kregen uit het energieveld van de piramides werden minder gewelddadig en toonden een verbeterd gedrag.
Standaard kweekjes van lichaamsweefsel toonden, nadat ze waren geïnfecteerd met virussen en bacteriën, een verbeterde overleving van lichaamscellen.
Radioactieve substanties toonden minder radioactieve straling binnen de piramides.
Condensators werden vanzelf opgeladen binnen de piramides.
Natuurkundigen ontdekten enorme verandering in supergeleiding van temperatuur drempels en in de eigenschappen van halfgeleiders en koolstof nano materialen.
In de piramides bleef water tot min 40° Celsius vloeibaar, maar bevriest onmiddellijk wanneer de fles met water wordt geschud of omgestoten.

Met piramiden zouden we de planeet kunnen healen van eeuwenlange milieuvervuiling, uitgestorven plantensoorten laten herleven, het menselijk lichaam vitaliseren. Dit zijn maar enkele zaken die we hebben kunnen verifiëren, maar er zullen ongetwijfeld meer opzienbarende ontdekkingen volgen als er uitgebreider onderzoek gedaan wordt. Tot zover de Sunday Express, laten we even terug gaan naar punt 5, over seismische activiteiten.

Tektonische platen.
Op 18 maart 2002 creëerden Nora en ik, temidden van legioenen toeristen en handelaren in Egyptische prullaria, een zuil van stilte op het zand tussen de piramide van Cheops en die van Chefren. We hebben er een lange meditatie gedaan terwijl een Egyptenaar naast ons bleef staan om een ritje op zijn kameel te verkopen. Zelfs toen we naar de piramide van Micerinos liepen om daar te mediteren sjokte hij op zijn dier met ons mee.

Vanaf de top van elke piramide verscheen er een gespiegeld beeld van licht. Er stond als het ware een omgekeerde piramide van licht op elke driedimensionale aardse piramide. Het was de bedoeling dat Nora een spiegel van de hemel op aarde moest zetten door zich te vereenzelvigen met de omgekeerde piramide van Licht. Toen ze me vroeg hoe ze dat moest doen, antwoordde mijn Hoger Zelf dat ze niet meer moest denken als een mens.

Dit geldt voor elk mens dat Ascensie nastreeft. Eenmaal op de top van het aardse bestaan, de top van de piramide dus, moest je niet denken als een bergbeklimmer. Je moest weten hoe je binnen de omgekeerde lichtpiramide moest komen. Er was een systeem van liften die de spirituele reiziger op de juiste tijd mee zou nemen naar hogere dimensies… Op haar vraag hoe ze een spiegel van de Hemel kon zijn op Aarde antwoordde ik: “Door te ZIJN’…

Met deze boodschap liepen we terug in de richting van de Sfinx. Tijdens die korte wandeling hoorde ik enorme knallen, alsof er ondergrondse kernproeven werden gedaan, en het plateau trilde behoorlijk onder mijn voeten. Omdat ik niemand zag reageren vroeg ik Nora of zij het ook voelde en gelukkig bevestigde ze het. Ik zou anders gedacht hebben door een zonnesteek te zijn getroffen, maar het geluid was blijkbaar alleen voor onze oren bestemd… Jaren later las ik dat de Ouden de piramiden gebruikten om tektonische platen die op het punt stonden te botsen tot kalmte te manen…

Archaïsche Wetenschap.
In een tunnelcomplex diep onder het Egyptische zand zijn mysterieuze stenen kisten gevonden die wel 100 ton wegen. Vele generaties wetenschappelijke onderzoekers hebben zich afgevraagd hoe de piramides werden gebouwd, zonder een afdoend antwoord te vinden omdat ze het beperkte menselijk denken hanteerden.

Thans komen er bewijzen aan de oppervlakte die tonen dat de Ouden over een technologie beschikten die ons bevattingsvermogen overstijgt. Brien Foerster, Amerikaans archeoloog, daalde af in tunnels onder de piramides en in plaatsen die het verbeeldingsvermogen tarten. Hij was overigens niet de eerste; dr. J.J. Hurtak bracht in al in 1978 een enorm complex onder de Egyptische piramiden in kaart.

Tijdens een bijeenkomst in Australië toonde een van de belangrijkste wetenschappers van het Giza-project een film over zijn werk, ‘Chambers of the Deep’. De film onthulde de ontdekking van een weidse, megalithische metropool van 15.000 jaar oud, met massieve zalen, compleet met hydraulische ondergrondse waterwegen en enorme standbeelden, met een omvang als de Nijlvallei.

Foerster ontdekte de mysterieuze stenen kisten van 100 ton. Egyptologen veronderstelden dat het sarcofagen waren voor de heilige stieren, maar Foerster toonde aan dat ze ooit functioneerden als archaïsche hightech instrumenten. Is het denkbaar dat de Ouden over geavanceerde technologie beschikten die onze huidige technologie in de schaduw stelt? De moderne mens denkt dat we, historisch gezien, vorderingen maakten.

In feite is het zo dat we ver achter liggen, en dat de Ouden al geheime technologieën hadden die we nu langzaam herontdekken. We beseffen te weinig dat tijd circulair is, en dat de superieure technologie van de ‘gevallen engelen’ nu weer boven water komt.

In het boek Prediker 1:9 staat geschreven: ‘Dat wat is geweest, is dat wat zal zijn; en dat wat is gedaan zal weer gedaan worden. Er is niets nieuw onder de zon’. De ‘gevallen engelen’ of Anunnaki hadden een kennis die ze aan hun nazaten, de Nephilim, doorgaven en zo werd de mensheid ingewijd in alle reusachtige technologie na de Zondvloed.

We beginnen langzaam te begrijpen hoe de enorme megalieten cirkels en complete steden werden opgericht. De Nephilim waren uiterst intelligent, ongelooflijk sterk en reusachtig van lichaamsbouw. Foerster ontdekte in een tunnel die was uitgegraven in het vaste gesteente onder de Egyptische woestijn meer dan 20 granieten kisten. De precisie waarmee ze zijn vervaardigd uit Aswan graniet stelt ons voor raadsels.

Piramide oorlogen.
Dat wat we een raadsel noemen is al lang bekend en opgetekend op de kleitabletten van het Oude Sumerië. Na de Zondvloed werd de Aarde opnieuw verdeeld in domeinen voor de belangrijkste Anunnaki families. Andere tijd/ruimte geeft ook andere namen voor de Anunnaki godheden, ze blijven dezelfde entiteit belichamen. Het verraad van Seth op Osiris en de wraak van Horus op de dood van zijn vader is een Anunnaki geschiedenis.

Het domein van de Enki-clan was Afrika, en daarmee bezaten ze ook de Grote Piramide die als Mission Control Centre fungeerde. De Enlil-clan begon een nucleaire oorlog om die piramide te veroveren en te vernietigen. Het is nu ondenkbaar hoe de piramide er uitzag, dat wat we nu zien is een leeg omhulsel van wat eens een kernreactor en vluchtleiding systeem bevatte. Het enorme meer onder Giza diende toen als koelwater voor de reactor!

Radar en laserstralen functioneerden in dat systeem op basis van reusachtige kristallen uit de Aarde en uit de kosmos. Een ondoordringbaar schild om de piramide beschermde lange tijd de Enki strijders tegen de ongelooflijke wapens van Ninurta, de erfgenaam van Enlil en commandant van diens strijdkrachten. In de poëtische bewoordingen van de kleitabletten herkennen we nu dat er toen al chemische oorlogsvoering werd ingezet.

Het wapen dat uiteen rijt, de zinnen berooft, met vurige tanden de huid verbrand. Het wapen dat akkers verschroeit, oogsten verdort en kanalen en rivieren met bloed vult opdat de honden het bloed van de vijand als melk dronken. Als je de Tien Plagen van Egypte leest met ogen die kunnen zien, herken je ook daarin de effecten van chemische oorlogvoering. Supersonische wapens en psychologische oorlogvoering zijn niet alleen van deze tijd.

In 1998 kochten we dit huis omdat het exact op de windrichtingen was gebouwd. We wilden op de binnenplaats een piramide bouwen, maar dat kostte ons 1,2 miljoen gulden. Daarom hebben we in 1999, 2002, 2008 en 2011 de mogelijkheid gecreëerd in de sarcofaag van de koningskamer te liggen en er te mediteren. We hebben er met chanten en de kennis van cymatics wondertjes zien gebeuren. Cymatics is het zichtbaar maken van geluidsgolven.

Als we de moderne technieken van dr. Krasnoholovets combineren met de archaïsche wetenschap die ons wezen zich herinnert, kunnen we de piramidale constructies energetisch manifesteren waar me maar willen. Dan kunnen we een werkelijkheid creëren die de oorspronkelijke blauwdruk voor de Aarde herstelt. We hoeven alleen maar ons menselijke denkpatronen los te laten.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com