Onderwijs.

Het woordenboek leert ons dat onderwijs het systematisch overbrengen beoogt van kennis en vaardigheden door bevoegde leraren. Als ik in een lezing dit woord gebruik, druk ik mijn beide duimen omlaag om de zaal een duidelijk signaal te geven hoe ik het onderwijs zie. Het onderwijs leert je onderdanigheid, het verwijst de vrije geest naar onder. De onderwijzers dragen kennis over met de aanname dat ze ons iets wijs maken.

Nu herhaal ik de ervaring van Jelivio die van school werd gestuurd omdat hij weigerde geschiedenisles te volgen. Zijn ouders raadplegen me al jaren over alles wat het gezin overkomt, en ze vroegen me hoe ik dit kon oplossen. Mijn advies was Jelivio te vragen wat zijn motivatie was. Jelivio, een jongen van zes jaar, gaf een zeer volwassen antwoord: ‘De mensen hebben niets van de geschiedenis geleerd’.

De geschiedenis wordt, zoals vele ontwaakte zielen weten, altijd vanuit het standpunt van overwinnaars geschreven, maar dat vertelt het onderwijs niet. Het Onderwijs op zich openbaart een ongemakkelijke waarheid; het systematisch onderdrukken van universele wijsheid dat wordt verbloemd met het motto kennis is macht. Dat die kennis uitsluitend volgens het referentiekader van de machtselite wordt overgebracht begint nu duidelijk te worden.

Het werd ín den beginne al duidelijk dat de mens niet gelijk god mocht zijn. De mens werd gepamperd in de Hof maar mocht niet eten van de Boom van Kennis van Goed & Kwaad. Toen ze dat wel deden, moest god een appeltje met ze schillen. Hij zei: ‘Zie, de mens is geworden als één onzer. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de Boom des Levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven’.

Enlil/Jehova/Jahweh tierde: ‘Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren’. Welnu, we moeten dus in het stof kruipen, lager of meer naar onder kan men niet verwezen worden. Dit is ook het referentiekader van de Archons en hun lagere echelons; onderwijs het mensdom alleen dat wat ze mogen weten. Een referentiekader is het geheel aan normen en waarden binnen een bepaalde groep.

Het moge duidelijk zijn dat de groep waaraan ik refereer de Reptilianen/Draconiërs zijn die onze werkelijkheid domineren. Het moge duidelijk zijn dat Enlil/Jehova/Jahweh hier in eerste instantie kwam voor het goud op Aarde om de atmosfeer van zijn thuisplaneet te herstellen. De woorden ‘in god we trust’ op de dollar is een verdraaiing van ‘in gold we trust’! Maar dat zal het onderwijs je nooit vertellen.

Abzu.
Als je bekend bent met de ware geschiedenis, weet je dat de Anunnaki in Zuid Afrika goud kwamen stelen en daarvoor domme krachten nodig hadden die ze naar hun evenbeeld creëerden, echter zonder hun intellect en hun voortplantingsvermogen. In vele teksten op Sumerische kleitabletten werd de Abzu genoemd als de locatie waar de hybride mens werd gecreëerd. Geleerden hebben dat geassocieerd met Zuid Afrika.

Nu maken we een enorme gedachtesprong; we gaan nog meer naar onder wijzen. Vanuit onze breedtegraad betekent dat we naar Antarctica gaan, en daarmee begeef ik me bewust op glad ijs. In mijn lezing: ‘Herinner je de Toekomst’ uit 2007, gaf ik al aan dat Antarctica na de Tweede Wereldoorlog het domein werd van de Nazi kopstukken. Nu er, in het kader van de Disclosure, veel wordt geopenbaard, is de Zuidpool ineens heel interessant.

Zuidelijker of lager op de Aarde kunnen we niet komen. Het zal je dan ook niet verwonderen dat dit continent een veel lager en duister bewustzijn herbergt. God/Enlil wist dat de Zondvloed kwam omdat enorme gletsjers van Antarctica in zee zouden storten en een ongeëvenaarde tsunami zou veroorzaken. Is het denkbaar dat Antarctica en de Abzu één en dezelfde locatie zijn?

Het onderwijs leert ons dat de Zuidpool met eeuwig ijs is bedekt, maar is dat zo? De kaart van admiraal Piri Reis toonde een ijsvrij continent. In zijn boek ‘Maps of the Ancient Sea Kings’ stelde professor Charles Hapgood dat de kaart van Piri Reis de kustlijn van Antarctica van 10.000 jaar geleden accuraat aangaf. Hapgood beschouwde de kaart als bewijs voor het bestaan van een verloren beschaving.

De originele kaarten zouden dan tijdens deze beschavingen zijn vervaardigd. Erich von Däniken ging zelfs zover te beweren dat deze beschavingen een buitenaardse oorsprong hadden. Ondanks dat niemand dit geloofde stuurde de VS admiraal Richard Byrd met 13 oorlogsschepen, 33 jachtvliegtuigen en een leger van 4700 man naar Antarctica. Zijn Task Force 68 moest vluchten voor UFO’s met enorme vuurkracht en ongelooflijke snelheid…

De Nazi’s hadden dankzij Maria Orsic van de Vril Society en het Thule genootschap zeer geavanceerde technologie verworven van Arische wezens op Alpha Centauri in het Aldebaran stelsel. De Amerikanen wisten dit van de Nazi wetenschappers die via operatie Paperclip aan vervolging waren ontsnapt. Het belachelijk maken van mensen die via beide polen in BinnenAarde kwamen is een onderdeel van de geheime agenda.

Plasma wapens.
Op die manier kon de machtselite de geheime technologie voor zich zelf houden. Wat zochten John Kerry, Patriarch Kirill (van de Russische kerk) en Obama in Antarctica? Waarom ginghet militaire onderzoeksschip ‘Admiraal Vladimisky’ onder bescherming van satellieten van de luchtmacht naar Antarctica? Dat schip was uit de haven de Djedda vertrokken met aan boord een geheimzinnig object dat de ‘Ark van Gabriël’ wordt genoemd.

De ‘Ark’ was zo belangrijk dat Poetin een vloot marineschepen bevolen had hun missie bij India af te breken en de ‘Admiraal Vladimisky’ te begeleiden naar Antarctica. De missie begon nadat afgezanten van twee Heilige Moskeeën in Mekka de Patriarch Kirill van Moskou om raad vroegen over een mysterieus wapen dat onder de Al-Masjid al-Haram-moskee was ontdekt tijdens een uiterst omstreden en ‘top secret’ project dat al in 2104 begon.

Een uitgelekt rapport bevestigde duidelijk dat de immense militaire missie naar Antarctica begon nadat op 25 september afgezanten van de twee Heilige Moskeeën in Mekka Zijne Heiligheid de Patriarch Kirill van Moskou om hulp hebben gevraagd met betrekking tot een mysterieus wapen dat onder de Al-Masjid al-Haram-moskee was ontdekt tijdens een uiterst omstreden en ‘top secret’ project dat al in 2104 begon.

De Russische inmenging is logisch omdat de Saoediërs veel te nerveus waren om dit onbekende wapen zelf te verwijderen. Het project werd uitgevoerd onder de belangrijkste heilige plaats van de Islam en stuitte al op veel weerstand. En terecht, want het mysterieuze voorwerp/wapen werd op 11 september ontdekt door 12 tunnelmakers die, in de poging dit object te bergen, onmiddellijk werden gedood door een gigantische plasma uitbarsting.

Die explosie was zo krachtig dat er boven de grond een plasma storm ontstond die een enorme kraan omver wierp en minstens nog 107 mensen in de omgeving doodde! Het mysterieuze wapen creëerde een gigantische plasmastorm die talloze bedevaartgangers in Mekka overviel. Het rapport melde ook dat op 24 september een tweede poging werd ondernomen die nog eens 4.000 mensen het leven kostte door een nieuwe plasma explosie.

De Saoedische regering bracht het echter naar buiten alsof het enorme dodental te wijten was aan de wilde paniek onder de bedevaartgangers. Daags na deze catastrofe werd, volgens het geheime rapport, Patriarch Kirill bezocht door afgezanten van de Grote Moskee, die hem herinnerden aan een van de oudste Islamitische manuscripten die in bezit was van de Russische Orthodoxe kerk.

Dit manuscript was gered toen de katholieke Kruisvaarders de Kerk van de Heilige Wijsheid in Constantinopel in 1204 werd geplunderd. Dat is nu de Hagia Sophia in Istanbul. Het manuscript was getiteld: “Gabriels instructies aan Mohammed.” We kunnen ervan uitgaan dat de Russen het mysterieuze wapen toch wisten te bergen en het ook de naam ‘Ark van Gabriël’ hebben gegeven.

Iets moet Poetin getriggerd hebben om dit mysterieuze wapen naar de Zuidpool te vervoeren onder bescherming van een slagschip met geleide raketten, een torpedoboot jager, een olietanker en een bergingsvaartuig. Wat was de werkelijke reden was dat op 12 februari 2016 Paus Franciscus en de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill elkaar in Cuba ontmoetten? Het was voor het eerst sinds 1054 dat de twee kerkvorsten met elkaar in gesprek gingen.

Hoewel al deze feiten afgedaan zullen worden als complottheorieën, wordt het duidelijk dat Antarctica het centrum is van uitzonderlijke activiteit en aandacht van Nazi militairen en wetenschappers, black ops troepen uit de VS en Engeland, het SSP of geheime ruimtevaart programma en zelfs orthodoxe patriarchen. Wat heeft men ontdekt en, misschien nog belangrijker, waar zijn ze bang voor?

De Holle Aarde herbergt veel mysteries uit lang vervlogen tijden, maar dat leert het onderwijs je niet. Er zijn tunnelstelsels over de hele aardbol met voertuigen die manschappen en materiaal met onvoorstelbare snelheid kunnen vervoeren. Dat hebben ze in Area 51 al lang ontdekt en verder geëxploiteerd. Wat als archaïsche technologie wordt beschouwd is veel geavanceerder en dodelijker dan waarover de huidige mainstream wetenschap beschikt.

In de Mahabharata lezen we: “Het projectiel was geladen met alle kracht van het Universum. Een gloeiende zuil van rook en vuur, zo helder als duizend zonnen steeg op in al zijn dodelijke schittering. Een stalen bliksem, een reusachtige boodschapper des doods, die het ganse ras van Vrishni en Andhaka tot as verpulverde. De lichamen waren onherkenbaar verbrand en verminkt. Hun haren en nagels vielen eenvoudig uit.

Aardewerk brak zonder enige duidelijke oorzaak, en de vogels werden wit als as. Na enige uren was alle voedsel vergiftigd. En om aan deze hel te ontsnappen wierpen de soldaten zich in de rivieren en stromen om zichzelf en hun uitrusting te wassen “. Een vroeger epos dat Jaya (Overwinning) heet vertelt ons van gebeurtenissen die tussen 3100 - 1500 BC plaatsvonden. Het onderwijs laat he ook daarover in het ongewisse.

De onderwijzers kunnen het niet helpen, ze worden ook onderwezen door instituten die gedomineerd worden door de machtselite. Die elite is echter weer een marionet van wezens die hier ver voor ons bestaan op Aarde waren. In het Hindoeïsme is het fenomeen tijd cyclisch, alles herhaalt zich eindeloos. Krijgen we een herhaling van nucleaire oorlogen die Sodom en Gomorra, Mohenjodaro, Nagasaki en Hiroshima met de grond gelijk maakten? Het onderwijs zwijgt, maar de tijd zal het ons leren.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com