Herhaling.

In het vorige schrijfseltje waren de laatste regels: ‘Krijgen we een herhaling van nucleaire oorlogen die Sodom en Gomorra, Mohenjodaro, Nagasaki en Hiroshima met de grond gelijk maakten?’ Laten we een verslag herhalen uit de annalen van verloren beschavingen.

Exodus.
Tussen 10.500 BC - 9.401 BC waarschuwden zieners, profeten en andere wijzen op en binnen de Aarde voor wat er zou gebeuren als onwetendheid, negatief denken en weerzinwekkend gedrag in toenemende mate gemeengoed zouden worden. Geen gebed zou kunnen voorkomen wanneer goden en/of reuzen met goddelijke krachten zo kwaad werden dat ze op oorlogspad zouden gaan.

Genoemde kenmerken werden enorme uitdagingen in die Vierde Wereld Aarde. Mensen die innerlijke beschaving, moraliteit of voorkennis behielden, werden onrustig van de sfeer van destructie die in Atlantis en andere delen van de wereld de kop op stak. Atlantiërs die geen agressieve aard hadden trokken weg en stichtten nieuwe Binnen Aardse Steden. Dit was een Exodus die zich al 5.000 jaar voor de tijd van Mozes voltrok.

Dit werd op 23.5.2012 bevestigd, tijdens een meditatie in het Agamim Isrotel, op de avond vóór we de levensgrote replica van het Tabernakel in de Negev woestijn bezochten!

Atlantis koos, ongeacht de gevolgen, voor agressie en onderdrukking. Atlantis met 7 grote eilanden en 5 eilandjes telde toen 3 miljard inwoners. De zieners, profeten en orakels zeiden tegen oren die konden horen het Moederland te verlaten. Een kleine groep gaf daar gehoor aan, de meerderheid bleef totdat het continent in toenemende mate instabiel werd door bombardementen en radioactieve straling.

De latere migraties waren te gering en te laat; van de 3 miljard zielen konden er slechts 375 miljoen op het nippertje ontsnappen. Slechts één miljoen vertrok vroeg genoeg om succesvol delen van de Nieuwe Wereld en delen van de Oude Wereld (Egypte en wat nu Portugal is) te koloniseren. Enkelen trokken naar de Gobi woestijn en keerden zich later tegen Atlantis.

Land dat door tektonische plaatverschuivingen boven water kwam in wat nu Zuid -, Midden en Noord Amerika heet, werd ook gekoloniseerd. Zelfs regio die in Antarctica opdoken, werden bevolkt, totdat het continent met aarde-verstorende/splijtende wapens werd aangevallen, met het gevolg dat de huidige Noord - en Zuidpool, ogenblikkelijk tot enige honderden graden onder nul bevroren.

In droog gevallen regio van wat nu beide Amerika’s is geworden, kwamen groepen mensen die vrede wensten bij elkaar onder wat nu Mount Shasta is en stichtten er de stad Telos. Andere groepen Atlantiërs bouwden steden boven en onder de grond in Latijns Amerika. Tiahuanaco was een grote zeehaven totdat een wereldoorlog enorme aarde veranderingen veroorzaakte en de stad met de grond gelijk maakte.

Schermutselingen.
Aanhoudende Hellenistische intel over Atlantiërs die zich herbewapenden, ging Atlantis over tot een marine blokkade. Nu zou het een no-fly zone heten, er is niets nieuws onder de Zon! Atlantische black ops in Griekenland begonnen onrust te stoken, en op 10.11.9.401 BC werden er vanaf het vasteland schoten gelost op de blokkadevloot. Dat was nu exact de provocatie waarop Atlantis had gewacht.

Atlantis wilde het land zelf bezitten vanwege het Kristallijnen Communicatie Netwerk (Internet) in dat land, en de vloot bestookte meteen de Griekse kust met granaten. Ze wilden een snelle capitulatie forceren. De Hellenen waren door het Orakel daarop voorbereid en activeerden hun boorwormen. Dat was een zwerm niet-metalen ‘propellers’ die gaten in scheepshuiden boorden en de schepen tot zinken brachten. Op 11.11. 9.401 BC was de blokkade gezonken en de Griekse vloot pikte de overlevende mariniers op. Nationalistische Atlantiërs ergerden zich aan het verlies van hun vloot in wat zij slechts als een oefening hadden beschouwd. Die irritatie leidde uiteindelijk tot een wereldoorlog.

Het begin van die oorlog werd uitgevochten met wat we nu non-lethal wapens noemen. Gedachtekracht en Mantra wapens (psychologische oorlogvoering) werden toegepast en die waren aanvankelijk vernietigender dan enig fysiek geconstrueerd wapen en zelfs dan de later ingezette nucleaire wapens! Gedachtekracht en Mantra wapens werden eerst ook gebruikt als verdediging, en die verdediging was beter dan elektromagnetische schilden.

Gedachtekracht.
Een bijproduct van gedachtekracht is hitte. In een vroeg stadium van de oorlog was er een ogenblikkelijke verwoesting door stralingshitte als gedachtewapens de gedachteschilden van steden neerhaalden. Hitte veroorzaakte instant verdamping van de schilden zodra de verdediging uitgeput raakte. In andere gevallen stuurde de verdediging de vernietigende gedachte terug naar de afzenders en veroorzaakte 80% van de bron.

Semi geëvolueerde groepen mensen in ondergrondse bunkers waren de bron van zowel gedachtewapens als gedachteschilden. Zelfs de halfgoden uit die tijd/ruimte raakten uitgeput na 8 weken lang 24 uur en 7 dagen strijd voeren met gedachtenkracht. Mensen uit die tijd hadden niet veel rust nodig, maar het gebrek aan het hoognodige begon tol te eisen. Ze werden vervangen door fysiek geconstrueerde wapens en kunstmatige intelligentie!

Mensen gingen steeds meer op machines en andere krachtbronnen vertrouwen. De oorlog verwoestte de hoogste technologie eerst; de menselijke geestkracht en mentale kracht. De oorlogvoering begon in ontwikkeling achter te lopen omdat mensen in hun wanhoop steeds ‘primitiever’ wapens gingen gebruiken. Er kwamen magnetische en elektrische wapens en machines die menselijke gedachten hielpen of van kracht voorzagen werden vernietigd.

Nadat gedachtekracht groepen en hulpmachinerie vernietigd waren viel men terug op her-ontwikkelde machines, kunstmatige intelligentie, UFO’s en andere fysieke hightech wapens. Plasma, laser, magnetische en sonische wapens uit vervlogen tijden werden opgegraven en weer in gebruik genomen. Veel van die wapens werd op UFO’s gemonteerd, die eerst door kunstmatige intelligentie werden bestuurd, en later door menselijke piloten.

Terwijl de eerste maanden de oorlog vooral in de lucht en in de ruimte werd gevoerd, met inbegrip de Maan en Mars, werden na een half jaar zee - en grondmateriaal ingezet omdat het lucht materiaal vernietigd was of technische mankementen vertoonde. Ook hier werden de vloot en de pantserdivisies eerst bemand door kunstmatige intelligentie, maar door stijgende verliezen namen mensen het commando over.

Na een half jaar strijd en verwoesting was er niet veel kunstmatige intelligentie over, en zo gebeurde het dat mensen fysiek andere mensen bevochten, iets wat eeuwen lang niet was voorgekomen. Na 7 maanden was het grootste deel van de luchtvloot vernietigd, en de atmosfeer was zo vergiftigd dat voortaan slechts beperkte luchtoorlogen mogelijk waren.

Oorlogen op de grond en op zee werden voortaan door mensen uitgevochten. Grote delen van enkele continenten werden ‘schoongeveegd’, of in zo’n grote mate vergiftigd dat erg geen leven meer mogelijk was. In de meeste gevallen waren kernwapens nog niet eens gebruikt, Moeder Natuur ontwaakte, en honderden vulkanen begonnen uit te barsten. Aardbevingen namen in toenemende hevigheid van verwoesting toe.

A
fschuwelijke vuurstormen vernietigden grote delen land, en toch was dit slechts het begin omdat mensen nog steeds onderling strijd voerden. Na 8 maanden was het merendeel van de marine en de helft van het grondmaterieel en de troepen uitgeroeid. Tegen die tijd stonden in India de twee partijen, die in de Mahabharata worden genoemd, tegenover elkaar op het slagveld, met Krishna en Arjuna Pandava aan de ene kant.

Na 8 ½ maand werden de overgebleven UFO’s (Vimana’s) en andere luchtschepen, die nog operationeel waren in staat waren in de giftige en stormachtige atmosfeer te vliegen, met een oude, primitieve en toch afschuwelijk vernietigende kernwapens uitgerust. Plasma, etherische, magnetische, sonische en elektrische wapens die wereldwijd waren ingezet waren grotendeels al vernietigd.

Na negen maanden werden ker noppen ingedrukt en samen met kernkoppen op haastig en primitief in elkaar gezette chemische raketten, verschenen er enorme paddenstoel vormige wolken in de lucht. Eerst met tientallen, dan met honderden tegelijk en tenslotte met duizenden. De chemische raketten waren de enige voertuigen die nog in de vreselijke elektromagnetische stormen en onbeheersbare aura van de planeet konden vliegen.

Naast kernwapens werden er in voorheen neutrale gebieden zoals Afrika ook biologische wapens ingezet. Nadat alle machines en gemotoriseerde grondtroepen waren vernietigd bleven mensen tegen elkaar vechten. Nu gingen ze zelfs zover dat ze dieren gebruikten zoals paarden, zebra’s, reuzenluiaards, gigantische beren en soms zelf tijgers werden tegen mensen in de strijd gebracht.

Het voorgaande is een vertaling van een site die moeilijk toegankelijk is. De beheerder van die site is vooralsnog onbekend. Het is niet eens belangrijk of het waarheidsgehalte hoog of laag is. Op mijn vorige site heb ik 3 artikelen geplaats met het motto ‘Herhaling’, omdat tijd waarlijk cyclisch is. Daarom vertaal en herhaal ik de woorden die ik las en met mijn gevoel resoneerden.

Samenwerken.
E
en herhaling van de Slag van de Vijf Legers hebben we al meegemaakt. De eerste slag van Abraham tegen Chedarlaomer, vinden we terug in het Oude Testament. De twee slag vinden we terug in de Hobbit van J.R. Tolkien, waarin we inderdaad de inzet van gigantische dieren terugzien. Gaan we op herhaling of gebruiken we onze gedachtenkracht om alles te neutraliseren?

De vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, tsunami’s en extreme weersomstandigheden die we thans meemaken zijn weer signalen van Moeder Aarde. We leven in de Vijfde Wereld Aarde, we willen geen herhaling van mens tegen mens. De hoogste technologie waarover we beschikken is nog steeds onze spirituele en mentale kracht. Het enige wat we nodig hebben, is tevens de grote uitdaging: samenwerken!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com