Harappa.

Sprookjes, mythen en legenden bevatten meer waarheid dan een academisch gevormd verstand kan bevatten. Het zijn allegorieën of symbolische voorstellingen van een idee of een abstract begrip. Abstract is het tegendeel van concreet; abstract is conceptueel, immaterieel, ontastbaar en houdt geen verband met de werkelijkheid. Dat die werkelijkheid een illusie is gaat de rede te boven.

Er was eens, lang geleden een stad in de Punjab, in het noordoosten van Pakistan, met circa 40.000 inwoners die in een nanoseconde totaal werd verpulverd. De radioactieve as over een gebied van 3 km² was geen belemmering voor investeerders om er woningen te gaan bouwen, ondanks de talloze geboorteafwijkingen en uitbraken van kanker. De regering deed het gebied pas in quarantaine nadat er een enorm hoge straling was gemeten.

Wetenschappers hebben een stad opgegraven die sporen vertoonde van een atoom explosie die tussen 8.000 - 12.000 jaar geleden alle gebouwen verwoeste en bijna een half miljoen mensen het leven kostte. Een van de onderzoekers schatte dat de atoombom die toen werd gebruikt net zoveel kracht had als de bommen die in 1945 Japan op de knieën brachten.

De Mahabharata beschrijft, in het taalgebruik van die dagen, duidelijk een ramzalige explosie die het continent op haar grondvesten deed schudden. ‘Het was een onbekend wapen, een ijzeren donderslag, een reusachtige boodschapper van dood en verderf, die een heel volk tot as verpulverde’. Kisari Mohan Ganguli, een historicus zegt dat de Veda’s vol staan van beschrijvingen die erg veel lijken op de atoomexplosies uit 1945 boven Japan.

Hij geeft passages aan die gewag maken van gevechten tussen ‘strijdwagens’ in de lucht met vreselijke wapens. De Drona Parva, hoofdstuk van de Mahabharata, is gewijd aan zo’n strijdtoneel. De passage verhaalt een strijd waarin de explosies van wapens complete legers weggevaagd werden. Hele divisies soldaten met hun strijdrossen en olifanten werden als herfstbladeren de lucht in geblazen.

In plaats van paddenstoelwolken beschreef de auteur verticale explosies met golvende rookwolken waaruit zich achtereenvolgens enorme parasols ontvouwden. Alle voedsel was vergiftigd, lichamen waren onherkenbaar verbrand en verminkt, de haren en nagels vielen eenvoudig uit… Het is opmerkelijk dat de hedendaagse oorlogen uitgevochten worden met drones, zou iemand de Drona Parva teksten kennen?

Archeologisch bewijs.
De archeoloog Francis Taylor, die sommige inscripties op nabijgelegen tempels heeft kunnen ontcijferen, zegt dat de mensen hebben gebeden om gespaard te blijven voor het vreselijke licht dat de stad in de as zou leggen. Hij vindt het ongelooflijk dat een beschaving nucleaire technologie had lang voordat wij die kenden. Maar de radioactieve as voegt geloofwaardigheid toe aan de oude Veda’s die atoomoorlogen beschreven.

De bouw van de woonwijk is afgeblazen, en een team van 5 wetenschappers leidt het stralingsonderzoek. Lee Hundley, de eerste die ter plekke was nadat het hoge stralingsniveau was gemeten, zegt: ‘We hebben bewijs dat het Rama Keizerrijk verwoest werd dood een nucleaire oorlog. De Indus Vallei is nu de Thar woestijn, en de locatie waar de radioactieve as werd gevonden ligt daar’.

Voordat Hiroshima en Nagasaki werden platgelegd kon de moderne mens zich niet voorstellen dat er wapens bestonden die zo afschuwelijk vernietigend waren als die in de Mahabharata werden beschreven. Toch beschreef de tekst heel nauwkeurig de gevolgen van een atoomexplosie. Radioactieve vergiftiging zorgt ervoor dat haren en nagels uitvallen. Het onderdompelen in water geeft enige respijt maar geen genezing.

Mohenjodaro.
Toen de opgravingen van waren Harappa en Mohenjodaro het straatniveau bereikten, ontdekte men skeletten die over de hele stad verspreid lagen, de handen aan elkaar en slordig in de straten neergekwakt alsof en ogenblikkelijk een gruwelijk noodlot had toegeslagen. De mensen lagen daar onbegraven, en de skeletten waren, zelfs voor traditionele archeologische berekeningen, al duizenden jaren oud.

De lichamen waren niet aangevreten door wilde dieren. Bovendien was er geen kennelijke oorzaak voor een gewelddadige dood. Wat was de oorzaak hiervan? De skeletten waren de meest radioactieve resten die ooit waren gevonden, ze waren vergelijkbaar met de lichamen uit Hiroshima en Nagasaki. Russische wetenschappers vonden een skelet dat een 50 maal hogere straling bevatte dan ‘normaal’.

Andere opgegraven steden in het Noorden van India tonen aanwijzingen van explosies met onvoorstelbare hitte. Een stad tussen de Ganges en de Rajmahal bergen was door een dergelijke hitte getroffen. Enorme massa’s muren en funderingen van de oude stad waren als glas samengesmolten! Aangezien er geen tekenen zijn van een vulkaanuitbarsting, kan die hitte alleen zijn ontstaan door een atoomexplosie.

Hoewel de skeletten met koolstofdatering werden geschat op een ouderdom van 2500 BC, moeten we beseffen dat deze methode ook de resterende radioactiviteit meet. Als er atoomexplosies bij betrokken zijn, worden de schattingen aanzienlijk jonger. Dr. Robert Oppenheimer, directeur van het Manhattanproject, waarin de eerste kernwapens werden ontwikkeld, kende de oude Sanskriet literatuur.

In een interview na de eerste atoomproef zou hij tegenover de pers een uitspraak uit de Bhagavad Gita aangehaald hebben: ‘Wij wisten dat de wereld nooit meer dezelfde zou zijn. Sommigen lachten, anderen huilden, de meesten waren stil. Ik moest denken aan een regel uit de Bhagavad Gita. "Nu ben ik de Dood, de Vernietiger van Werelden." Ik denk dat wij ons op een of andere manier allemaal zo voelden."

In een ander interview, op de Universiteit van Rochester, zeven jaar na de atoomproef bij Alamogordo, zei hij: ‘Oude steden waarvan de stenen muren letterlijk zijn samengesmolten als glas, kunnen gevonden worden in India, Ierland, Schotland, Frankrijk, Turkije en andere landen. Er is geen andere verklaring voor de verglazing van stenen forten en steden dan een atoombom’.

Bombay.
In de buurt van Bombay (wat een veelzeggende naam in het kader van dit artikel) vormt een gigantische krater een opvallend bewijs van een atoom oorlog. De krater met een diameter van ongeveer 1,8 km, ligt zo’n 400 kilometer ten Noordwesten van Bombay, en heeft een geschatte ouderdom van 50.000 jaar. De krater wordt in samenhang gebracht met een atoom oorlog in de Oudheid.

Er is in de wijde omgeving geen spoor van meteorisme te vinden, en het is de enige krater ter wereld die in basalt is geslagen. Aanwijzingen voor een enorme schok die een luchtdruk van meer dan 600. 000 Bar bedroeg, en intense plotselinge hitte veroorzaakten verglaasde basalt bolletjes op de locatie. David Hatcher Childress gaf een uitleg in het Nexus Magazine.

Deze krater werd gevormd in basalt met een dikte van 600 - 700 meter. De vele lagen basalt ontstonden door vulkanische activiteit uit verschillende tijden. Vijf van die basaltstroken liggen op de kraterrand met een dikte van 5 tot 30 meter. De krater is 150 m diep met een diameter van 1,8 km. De opgetilde kraterrand bestaat uit 25 m vast gesteente met 5 m uitgeworpen vulkanisch materiaal.

Het uitgeworpen tapijt ligt ongeveer 1,350 km van de kraterrand verspreid en heeft een helling van 2-6°. Het grootste deel van dat uitgeworpen materiaal bevat gesmolten afzettingen als gevolg van de impact. Die impact kan alleen door een atoomexplosie zijn veroorzaakt.

De Lonar krater heeft onopgehelderde kenmerken voor een ‘meteorische’ inslag in basalt. De krater is betrekkelijk intact gebleven dankzij de lage graad van erosie, waardoor het een uitstekend model is voor studies. Toch zijn hier vreemde zaken aan de gang. Het kratermeer heeft twee aparte gedeeltes die nooit vermengd raken. Er is een neutraal pH7 deel rondom en een alkaline pH11 deel middenin met elk zijn eigen flora en fauna.

Er is bovendien een voortdurende stroom die het meer van water voorziet, maar er is geen duidelijke uitgang voor het water. Bovendien is het een onopgelost mysterie waar de voortdurende stroom water vandaan komt in een relatief droog gebied als Buldhana. Zelfs in de droogste maanden blijft het water overvloedig stromen. De Lonar krater roept alleen maar vragen op.

Ons verstand accepteert de illusie van lineaire tijd uit gemakzucht. Wanneer we overschakelen op het Alfa bewustzijnsniveau kunnen we veel abstracter conceptueler denken. Dat wordt voornamelijk door de rechterhersenhelft aangestuurd. Het was een groot voordeel dat ik als conceptdenker mijn brood heb mogen verdienen. Het is een enorm voorrecht dat in mijn huidige staat van zijn alsmaar beter wordt.

Er staat ons een nieuwe cyclus te wachten, en wij hebben de keus om de nieuwe cyclus te ervaren zonder de eindeloze/nodeloze herhalingen uit dat wat we het verleden noemen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com