De Sluier.

Volgens het woordenboek is de sluier een mannelijk zelfstandig naamwoord dat een dunne doek, waarmee men een lichaamsdeel of het gezicht bedekt, symboliseert. De tweede betekenis is nog veelzeggender: een onbedoelde zwarting van de gevoelige laag van foto's waardoor er een waas over de afbeelding komt. Het is hoog tijd een tipje van de sluier op te lichten.

Ontsluieren is het openbaren van onbekende feiten, ook wel onthullen genoemd. Onthullen van ongemakkelijke waarheid is een grote uitdaging in een werkelijkheid waarin de niet ontwaakte mensheid zich liever in haar comfortabele cocon afzondert. Dat die cocon een quarantaine staat, een maximum security gevangenis is, wordt niet zo ervaren omdat men ziende blind is.

In de Nag Hammadi Geschriften van circa 350 AD wordt ook verwezen naar die blindheid. De leider van de Archons is blind omdat hij alleen op macht is belust, en hij is dom en arrogant. Hij zegt dingen als: “Ik alleen ben god, niemand bestaat buiten mij.” Hiermee deed hij inbreuk op de Pleroma. Zijn stem werd gehoord in het Rijk van Perfectie en een Stem riep terug: “Je bent gek, Samaël, God der Blinden!”

Samaël betekent in het Hebreeuws ‘gif van god’, en volgens Gnostici ‘blindheid van God’. In het Judaïsme is hij de vorst van de demonen; een verleider en verwoester en de grootste opponent van Aartsengel Michaël. Als Aartsengel des Doods met zijn destructieve aard blijft Samaël een dienaar van Enlil/Jehova/Jahweh. Je zou de Tien Geboden nog eens kunnen lezen waarin de arrogantie van Samaël en die van Jahweh identiek blijken.

Pleroma.
Voor gnostici is dit de duiding voor de volheid, de structuur en verblijfplaats van de goddelijke wereld. In die verblijfplaats vinden we het concept van een Drie-Eenheid terug. Het mannelijk principe ziet een reflectie in het water en realiseert dat hij zich Zelf ziet. Dat bewustzijn verzelfstandigt zich en schept het vrouwelijk principe dat ook wel de Eerste Gedachte wordt genoemd. De Moeder ontvangt een vonk van de Vader en daarmee is de Zoon manifest.

Uit de Moeder en de Zoon verschijnen de eonen; goddelijke krachten van een lagere orde. In gnostische teksten hebben eonen een ruimtelijk aspect. Het kunnen entiteiten zijn die over de verschillende bewustzijnsfrequenties tussen ‘Hemel en Aarde’ waken. Eonen zijn volgens het woordenboek tijdseenheden of geologische tijdperken waarin de geschiedenis van de Aarde wordt verdeeld.

Wanneer je dit leest, met ogen die kunnen zien, begrijp je dat uit de synergie van ruimte/tijd vorm ontstaat. Nu wordt ook duidelijk wat er bedoeld werd met: ‘de Geest Gods zweefde op de wateren’. Dat was geen etherische entiteit, dat was zuiver bewustzijn. Een oneindig bewustzijn dat de eigen reflectie in de ‘wateren’ waarnam, kreeg een gedachte en met die Eerste Gedachte kreeg de Schepping vorm.

De Pleroma uitgelegd conform de Geheime Leer van H.P. Blavatsky. ‘Wat is het dat altijd is?’ ‘Ruimte, de eeuwige anupadaka.’ ‘Wat is het dat altijd was?’ ‘De kiem in de wortel.’ ‘Wat is het dat altijd komt en gaat?’ ‘De grote adem.’ ‘Is er dus drie keer iets eeuwigs?’ ‘Nee, de drie zijn één. Wat altijd is, is één; wat altijd was, is één; wat altijd bestaat en wordt, is ook één: en dit is Ruimte.’

Laten we nu op een plastisch ludieke wijze een tipje van de sluier oplichten aan de hand van de vraag wat er eerder was; de kip of het ei. Het ei is dan de lege ruimte, in die Grote Leegte ontstond bewustzijn dat na enige tijd vorm gaf aan de kip. Met deze onthulling kunnen wij, als reflecties van het goddelijke, in ons eigen ruimte/tijd continuüm een nieuwe werkelijkheid scheppen met een hogere frequentie.

Versluieren.
Het synoniem van versluieren is verbergen; versluierende taal is het gebruik van woorden waarmee iemand niet ronduit zegt wat hij bedoelt. Zo dienen we ook te kijken naar het gezegde: ‘Doe wel en zie niet om’. Deze uitspraak komt niet letterlijk in de Schrift voor. Het is gebaseerd op een uitspraak van Yeshua in Lucas 9:26: 'Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.'

De mannen die de Schrift samenstelden waren meester manipulatoren die ons beeld van de werkelijkheid hebben versluierd. Vergelijk dit maar met een onbedoelde zwarting van de emulsielaag van foto's waardoor er een waas over de afbeelding komt. Door de perfect gemanipuleerde desinformatie denken we dat ‘doe wel en zie niet om’ de betekenis heeft van het goede doen zonder daar een beloning voor te verwachten.

De versluierde boodschap is echter niet in de ware geschiedenis omkijken, want dan zou je ontdekken dat we ons eeuwenlang zand in de ogen hebben laten strooien. Klaas Vaak, of het Zandmannetje, is een fictieve entiteit die de mensheid slaapzand in de ogen strooit opdat ze de werkelijkheid voorbij de sluier niet zullen waarnemen. Yeshua sprak ooit de woorden: ‘Alleen zij die "ogen hebben om te zien", zullen zien’.

Nu de Sluier dunner wordt zien we ineens ook woorden als nepnieuws en Valse Vlag operaties. Zelfs dan is het oncomfortabel voor het collectieve bewustzijn om met die hogere waarheid om te gaan. Gemak dient de mens, met andere woorden comfort en techniek maakt het de mensheid gemakkelijker hogere waarheden te negeren. Wat niet weet, dat niet deert, totdat de Disclosure in zijn geheel wordt geopenbaard!

Desinformatie is het machtigste wapen van de Cabal!

Onthullen.
Petroglyfen zijn boodschappen in steen die zijn achtergelaten door mensen die wij als primitief bestempelen. Overal ter wereld zijn er rotstekeningen te vinden waarop buitenaardse bezoekers staan afgebeeld. Aan de figuren kan je al enigszins afleiden of dat positieve dan wel negatieve indringers waren. Dat die rotstekeningen op moeilijk toegankelijke locaties te vinden zijn, geeft de geheime agenda van die bezoekers weer.

Duidelijker kunstuitingen, waarop de voertuigen van buitenaardse wezens perfect zijn afgebeeld, vinden we in de tempel van Set I te Abydos, Egypte. De Oude Egyptenaren wisten dat Ra/Marduk naar de Aarde kwam van de ‘Planeet van Miljoenen Jaren’ in een Celestijnse Sloep, die gestationeerd werd in Heliopolis. De ‘Planeet van Miljoenen Jaren’ is uiteraard dezelfde planeet als Nibiru, het moederschip van de Anunnaki.

In de Vedische literatuur van India vinden we beschrijvingen en illustraties van vliegende machines die meestal Vimana’s worden genoemd. Er zijn twee categorieën. A: Door mensen geproduceerde voertuigen die op vliegmachines lijken, en zich voortbewegen met vleugels als een vogel. B: Niet gestroomlijnde structuren die op een mysterieuze manier vliegen en meestal niet door mensen zijn gemaakt.

Je zou eens naar de versluierde boodschappen kunnen kijken die Leonardo Da Vinci en vele tijdgenoten in hun kunstwerken hebben verwerkt. Deze oude meesters moesten hun boodschappen wel verborgen houden omdat ook in hun dagen klokkenluiders met de dood werden bedreigd. Doe wel en kijk terdege om, je zult in het verleden zaken tegenkomen die nu pas tot het collectieve bewustzijn doordringen.

Adolf Hitler keek wel om, en was met de diefstal van heel oude Vedische geschriften in staat de V-raketten opnieuw te construeren. Opnieuw, want tijd is circulair.

Antieke Antigraviteit.
Keizer Ashoka - die van 304 tot 232 BC in India leefde - schreef een boek met de titel: “Geheimen der Zwaartekracht”. Dit boek gaat voor een groot deel over de beheersing van zwaartekracht! Dat boek zal ongetwijfeld nog in een geheime bibliotheek in Washington of in het Vaticaan bewaard en bewaakt worden. De machtselite is, juist omdat de Sluier dunner wordt, er teveel onthuld zal worden.

De Chinese bezetters van Tibet ontdekten in Lhasa, de hoofdstad, enige oude Sanskriet documenten, die ze naar de Universiteit van Chandrigarh stuurden om vertaald te worden. Dr. Ruth Reyna van die Universiteit verklaarde na enige studie dat de documenten richtlijnen bevatten voor het bouwen van Interstellaire Ruimteschepen die gebruik maakten van antizwaartekracht technologie.

De voortstuwingstechniek berustte op een systeem dat overeenstemt met wat men in India Laghima noemt. Laghima is een onbekende kracht van het ego zelf, die in de psyche van de mens aanwezig is. Dit is een centrifugale kracht die alle zwaartekracht kan weerstaan! Volgens Hindoe Yogi’s is het de Laghima energie die een mens in staat stelt te leviteren. Niet lang geleden in een veraf gelegen Galaxis, maar hier op Aarde!

The Force…
In de tempel van Hathor te Dendera vinden we een muurschildering met een opvallende Lotus van Licht en een Djedzuil die de lotus steunt… Het is een esoterische verwijzing naar de Kundalini kracht. In Jedi kringen zegt men dan: “Moge de Kundalini Kracht met je zijn.”  De Lotus van Licht werd door George Lucas in een lichtzwaard veranderd.

Je hoeft er niet zwaar aan te tillen, als je niet wilt ontwaken uit de droom die het leven wordt genoemd, maar beheersing van de zwaartekracht is al veel langer op onze planeet bekend en toegepast dan we denken. Wanneer we ons bewustzijn naar het Alfaniveau brengen, stoppen we het beperkte menselijke denken en schakelen we over op Universeel weten. In dat weten wordt veel meer ontsluierd dan mainstream media kwijt wil.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com