Chimaera.

Cobra begon zijn bericht van 6 oktober 2015 met de volgende opmerking: ‘Gedurende de invasie van 1996 hebben de Archons en de Chimera een negatieve barrière opgericht aan de rand (heliopause) van het zonnestelsel’. We hebben genoeg informatie over Archons gepubliceerd in de voorgaande schrijfseltjes. We zullen meer licht werpen op de Chimera of Chimaera om te zien dat alles zich herhaalt.

Een Chimaera is een figuur uit de Griekse mythologie; een monsterlijk wezen, samengesteld uit delen van meerdere beesten, afkomstig uit de streek Lycië in Anatolië. Het dier werd meestal afgebeeld met de kop van een leeuw, het lichaam van een geit en de staart van een slang, maar er is ook een Etruskische beeld gevonden van de Chimaera met het lichaam van een leeuw, waar aan de rug een geitenkop zit en de staart eindigt in de kop van een slang.

Hoewel het een mythische voorstelling betreft, dienen we ons te realiseren dat Anatolië binnen de grenzen van het domein van Enlil/Jehova lag. De Anunnaki waren toen al meesters in genetische manipulatie. In Anatolië vinden we tevens het oudst bekende tempelcomplex ter wereld; Göbekli Tepe uit circa 11.500 BC, dat ook een astronomisch observatorium bevatte.

Genetische mutanten.
In de biologie is een chimaera een mengsel van twee soorten DNA. Chimaera tussen verschillende diersoorten kunnen kunstmatig gemaakt worden door bijvoorbeeld een embryo van een schaap en een embryo van een geit in het laboratorium met elkaar te laten versmelten. Anders dan bij een kruising (waarbij alle cellen hetzelfde DNA bevatten) bestaat zo'n chimaera uit cellen met geiten-DNA en cellen met schapen-DNA.

In tegenstelling tot een hybride of kruising heeft een chimaera eigenlijk vier ouders, hoewel elk van haar lichaamscellen maar twee ouders heeft. Zo'n dier is dus totaal niet te vergelijken met kruisingen zoals het muildier. Het zijn dus bewust gecreëerde mutaties via genetische manipulatie. De Anunnaki speelden voor god, moderne wetenschappers doen het opnieuw en proberen al een tijd een mens-dier chimaera te creëren.

Dit is geen kruising tussen een mens en een dier, maar een dier met stukjes mensenweefsel of menselijke organen. Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd om embryo’s te laten groeien die deels mens deels varken zijn. In het embryo hadden zich menselijke spiercellen gevormd en de aanzet van organen. Het gehalte menselijke cellen was relatief laag.

Dat is maar goed ook, want je moet er niet aan denken dat de chimaera’s te menselijk worden. Een horrorscenario is dat de menselijke cellen zich in het brein nestelen met als gevolg varkens met menselijke trekken. De onderzoekers (ik noem ze manipulators) hebben het resultaat gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cell. Het doet mij denken aan de afschuwelijk experimenten van dr. Mengele in barak 10 van Auschwitz.

In de oorlog tussen Atlantis en het Rama Keizerrijk werden, nadat alle kunstmatig intelligente machines en mankrachten bijna totaal waren gedecimeerd, zetten wetenschappers ook al Chimera mutanten in. Nu ik dit schrijf, moet in onmiddellijk denken aan de genetische mutanten die in de Hobbit en In de Ban van de Ring tegen de legers van mensen en elfen worden gebruikt.

Goed, nu hoor ik de linkerhersenhelft protesteren: ‘Maar, dat is fantasie, dat is maar een film.’ Ja, dat klopt. Vroeger keken mijn kinderen graag naar de Teenage Mutant Ninja Turtles, 4 fictieve figuren die de hoofdrol spelen in stripverhalen, tekenfilms, speelfilms, televisieseries en computerspellen. De vier gemuteerde schildpadden zijn zeer bedreven in de ninja vechtkunst.

Ze dragen toevallig de namen van Italiaanse renaissancekunstenaars: Michelangelo, Leonardo, Donatello en Raphael. Hetzelfde toeval wil dat deze vier kunstenaars verbonden waren met de Rozekruisers, de Vrijmetselaars en homoseksuele contacten onderhielden. Dit geldt overigens voor vele renaissancekunstenaars die gesponsord werden door de kerk en tegelijkertijd esoterisch/ketterse boodschappen verborgen in hun religieuze kunst!

Terug naar de gemuteerde Ninja Turtles in het kader van de titel van dit schrijfseltje. Hoe en waarom de bedenkers van deze striphelden het begrip mutatie gebruikten is mij niet bekend. Het klinkt niet zo positief als je beseft dat een mutant een genetisch gemanipuleerd wezen is. In mijn onderzoek naar chimaera kwam ik op een site over Anatolië iets tegen op een oud stuk keramiek dat wel op een gemuteerde schildpad lijkt…

Gobleki Nevali Cori kopie       teenage mutant ninja turtles

Het enige dat je nodig hebt, is ogen die kunnen zien. In het artikel over Harappa luidt de eerste regel immers: ‘Sprookjes, mythen en legenden bevatten meer waarheid dan een academisch gevormd verstand kan bevatten’. Misschien kunnen we eindelijk met spiritueel volwassen ogen naar stripverhalen kijken. Al die fantasie verhalen zijn immers via de rechterhersenhelft gedownload en gecreëerd.

Babylonische mutanten.
Misschien kunnen we eindelijk ook de oude muur reliëfs, die verdwenen culturen uit Sumerië, Babylonië, India en Egypte ons hebben nagelaten, met een hoger bewustzijn bekijken. Antropomorfe wezens met vleugels en/of dierenhoofden zijn overal ter wereld afgebeeld. De Minotaurus uit het Labyrint van Knossos op Kreta zou een gemuteerd wezen kunnen zijn.

Op Babylonische en Assyrische reliëfs zijn vaak mannen in vissenkleden te zien. Volgens de overleveringen hebben die reliëfs betrekking op de Mesopotamische mythen die uitgebreid vertellen over amfibie-achtige wezens die het Sumerische land hadden bezocht in een grijs verleden. De leider van deze wezens was Oannes, met een lichaam als dat van een vis, maar hoofd en de benen waren als dat van een mens.

Alle godheden uit de Zep Tepi of Egyptische Oudheid werden afgebeeld met dierenkoppen. Egypte was voor en na de Zondvloed het domein van de Enki, de meester bioloog, genetisch manipulator die de woorden sprak: “Laat ons wezens creëren naar ons evenbeeld”. Het is denkbaar dat de genetische experimenten ook mythische wezens produceerden als de Sirenen of zeemeerminnen uit de Griekse mythologie.

Een variant op de Minotaurus is de Centaur, half mens half paard. Was dat een gemuteerd wezen; een Chimaera? De Eenhoorn en Pegasus, het paard met vleugels, waren dat Chimaera? De reuzen die in Genesis 6: 4 worden genoemd, waren dat Chimaera? Waren de mythische vuursalamanders, sylfen, undinen en gnomen, die Vuur, Lucht, Water en Aarde vertegenwoordigen, ook Chimaera? Je kunt op YouTube diverse vreemde wezens zien die overal ter wereld op camera zijn vastgelegd. Daar ga ik niet verder op in omdat de beelden gemanipuleerd kunnen zijn.

Er is echter een link die ik nog vreemder vind dan alles wat YouTube ons laat zien.
http://designyoutrust.com/2016/05/bodies-of-strange-creatures-were-found-in-the-basement-of-an-old-house-in-london/

Holografische manipulatie.
De mensheid is sinds de dageraad van haar bestaan geconditioneerd in haar perceptie. Door alle griezelige verhalen die ik thuis hoorde als de oudere generatie Indische mensen bij elkaar kwam, ben ik bewust geworden dat de uitdrukking: ‘zien is geloven’ alleen bedoeld is om ons te weerhouden de ganse schepping werkelijk te begrijpen. Omdat we in een op dualiteit gebaseerde werkelijkheid leven is niets onmogelijk!

Een hologram is een manipulatie van licht. Uit het Licht van de Bron, dat wat de wetenschap de Oerknal noemt is ruimte/tijd ontstaan. Uit de synergie van ruimte/tijd ontstond de wereld van vorm. Met licht kan alles vorm gegeven worden en met licht is vorm te transformeren. Nu gaan we het hele artikel ondersteboven gooien. Zijn de Archons en de Chimaera pure hologrammen?

Zijn ze door een mutatie van Kunstmatige Intelligentie, de eeuwige opponent van Goddelijke Intelligentie, gecreëerd om ons angst aan te jagen? Zijn het slechts vormveranderaars zoals de wezens die in sprookjes, mythen en legenden voorkwamen? Tegenwoordig noemen we dergelijke wezens ‘Walk Ins’ die voornamelijk de machtselite beheersen. Of die wezens positief dan wel negatief zijn hangt af van je eigen Lichtquotiënt.

Wat weerhoudt ons het hologram te manipuleren? Wat let ons het Lichtlichaam of Merkaba weer vorm te geven? Juist omdat de geschiedenis zich herhaalt, juist omdat tijd circulair is kunnen we ons goddelijke erfrecht als Wezens van Licht weer claimen! Laat de Herrijzenis van Yeshua een voorbeeld voor alle ontwaakte zielen zijn. Dat is wat de duistere elite niet meer ziet, ze hebben in ruil voor macht hun ziel verkocht!

Terwijl de elite zich dieper in de materie wentelt, wandelen wij het Pad van Verlichting door ons te onthechten van de materiele werkelijkheid. Uit het Rijk van Perfectie roept een stem de elite toe: “Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren.” Vanuit ons hart echter, jubelt diezelfde stem: “Sterrenzaad zijn wij en tot Sterrenzaad zullen wij weerkeren!”

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com