Hologram.

Dit begrip is sinds vorig jaar al 17 keer in de artikelen opgedoken. Laten we een oefening doen het concept zo simpel mogelijk uit de doeken te doen. Het woord is een afleiding van het Griekse holos (volledig) en grafein (schrijven). Fotograferen is schrijven met licht op een plat vlak, terwijl een hologram met licht wordt geschreven in 3D. Een hologram geeft dus de illusie van een ruimtelijk beeld.

Wetenschappers komen steeds meer tot de ontdekking dat ons ganse Universum een reusachtig hologram is. Nu is dat niet zo spectaculair als je bedenkt dat wetenschappers het ontstaan van het Universum verklaren met de beroemde oerknal. En god zei: “Er zij Licht, en daar was de Oerknal”. Dat moet een vuurwerk zonder weerga zijn geweest. Dus, geliefden, in den beginne was er een hologram.

Als het Universum inderdaad een hologram is, moet er net zoals bij een computer, een inherente limiet zijn aan de opslag - en ontwikkelingscapaciteit.

Als we in een doorsnee gezelschap zeggen dat we in een hologram leven, kijken ze je alleen maar meewarig aan. Gek genoeg zouden fysici je juist bewonderend aankijken. Zij gaan er vanuit dat het 3D Universum, zoals wij dat waarnemen, wel eens een 2D beeld zou kunnen zijn dat over een kosmische horizon wordt geprojecteerd. Het vlakke 2D beeld toont ons door het fenomeen van lichtbreking een 3D illusie.

We zouden het simpel houden. Voorwerpen kunnen we zien als ze zelf licht geven of licht weerkaatsen. Als je een rietje recht in een glas water zet, lijkt het rietje onder de oppervlakte schuin te staan. Dat komt door de lichtbreking of refractie. Het rietje zien we omdat het licht weerkaatst. In de lucht boven het water is het rietje recht, in het water staat het schuin omdat licht van richting verandert door het verschil van dichtheid tussen water en lucht.

Na het licht, schiep god een uitspansel in het midden der wateren, waarmee hij een scheiding creëerde tussen de wateren en wateren! Licht reist in principe altijd rechtdoor totdat het van het ene medium in een ander medium terechtkomt. De spellingscontrole van de PC wil het woord uitspansel vervangen door lucht, nou vooruit dan; lucht heeft een grotere doorlaatbaarheid dan water.

Dus het licht van de Oerknal boog af omdat er lucht werd gecreëerd in het midden der wateren. Laat ik meteen bekennen dat ik de meervoudsvorm ‘wateren’ niet begrijp met mijn boerenkool verstand. Wat ik wel begrijp is dat die scheiding tussen de wateren ons een vertekend beeld van het Universum geeft. In mijn simpelheid is die scheiding dat wat de wetenschap een kosmische horizon noemt.

We leven in een hologram, een illusie van ruimtelijkheid, vanwege de lucht in het midden van de wateren. Laten we het ook luchtig houden. De Oerknal moet volgens de wetenschap ontstellend heet zijn geweest. Er staat geschreven dat na 1 seconde de hitte nog 10 miljard graden Celsius was. Nu, geliefden, om zijn vingers niet aan zijn eigen creatie te branden, had god lucht nodig om de boel af te koelen.

Uit het enorme vuurwerk dat god had ontstoken, kwamen ruimte en tijd tot wording. Genesis betekent immers wording, ontstaan of oorsprong! Uit de synthese van ruimte en tijd ontstond vorm, maar omdat ruimte en tijd illusies zijn, is vorm ook illusionair. Het doorsnee gezelschap zou mij meewarig aankijken en zeggen dat het rietje in het water toch echt vorm heeft. Mijn idee is dat vorm ontstond door de afkoeling in de scheiding tussen de wateren.

Als je water sterk laat afkoelen verandert het in ijs, en als je het sterk verhit transformeert het in stoom. Dit is het beste voorbeeld dat ik kan bedenken om de illusie van vorm weer te geven. Vorm is niets anders dan verdichting van tijd en ruimte.

Door die verdichting transformeert licht, dat in principe altijd recht door zee is, onder bepaalde omstandigheden in een regenboog; een boog van licht, ontstaan door reflectie van zonlicht in regendruppels. Daar heb je warempel dat water weer, en zo simpel is het. Zonder reflectie van licht is vorm onzichtbaar, tenzij de vorm zelf licht geeft zoals onze Zon. En ook die is onvoorstelbaar heet.

Informatie.
Onze 3D werkelijkheid is fundamenteel voor ons besef van realiteit, net zoals het idee dat tijd lineair is. Toch zijn er wetenschappers die vinden dat de tegenstrijdigheid tussen Einsteins relativiteitstheorie en kwantum mechanica weerlegd kan worden als elk voorwerp een projectie is van minieme bits informatie die opgeslagen zijn in een plat vlak. Dat platte vlak wordt door Stephen Hawking de waarnemingshorizon genoemd.

Einsteins theorie stelt dat alle informatie en materie die opgeslokt wordt door de enorme zwaartekracht van een zwart gat in eindeloos gekromde ruimte verloren gaat. De structuur van ons universum en recente bevindingen in kwantummechanica wijzen er echter op dat informatie nooit verloren kan gaan. En nu komen we terug op de cursieve regels na de tweede alinea van dit schrijfseltje.

Als het Universum werkelijk een hologram is, moet er net zoals bij een databank, een ingewortelde limiet zijn aan de opslag - en ontwikkelingscapaciteit. Maar wetenschappelijke waarnemingen geven juist aan dat het Universum blijft uitdijen. Dat uitdijen wordt inflatie genoemd. Het heelal ontstond uit een enorm heet punt en de Oerknal maakte dat punt groter en groter. Zo ontstond de driedimensionale ruimte.

Laten we dit versimpelen. Een punt is nuldimensionaal, een lijn is ééndimensionaal, een vlak is tweedimensionaal en een voorwerp is driedimensionaal. Als we de punt uitrekken, krijgen we een lijn, en als we de lijn kromtrekken, ontstaat een cirkel. Wanneer we die cirkel opblazen krijgen we een ballon die ruimte in neemt. Als we die ballon met hete lucht vullen, kunnen we vanuit het mandje onder de ballon de kromming van de horizon waarnemen.

We zien dan het grotere plaatje, met andere woorden je krijgt meer informatie.

In de kabbala wordt het ontstaan van ruimte vrijwel identiek verteld: ‘Na de oorspronkelijke samentrekking van Gods Onbeperkte Licht om ruimte te maken voor de Schepping, bleef er binnen de leegte één enkele punt of ‘impressie’ achter’. Lees dit als: ‘Na de verdichting van Licht tot één enkele punt ontstond er zulke druk dat de punt met een Oerknal ruimte maakte’. In de kabbala heet die enkele punt YUD; de 10e letter uit het Hebreeuwse alfabet.

Informatica.
Volgens het woordenboek is dit de leer van de mechanische verzameling en verwerking van Informatie. Die informatie wordt in numerieke getallen weergegeven; met enen en nullen. Daar heb je zowaar een lijn (1) en een gekromde lijn (0). Met het digitale tijdperk zijn we eigenlijk terug bij het begin. Vanuit een enorm hete punt ontstond ongeveer 13,8 miljard jaar geleden het heelal. Uit een nuldimensionaal concept ontstond een tweedimensionaal vlak.

Het 3D Universum, zoals wij dat waarnemen, zou inderdaad een 2D beeld kunnen zijn dat over een kosmische horizon wordt geprojecteerd. Als je aan een whizzkid vraagt hoeveel dimensies onze werkelijkheid heeft, zou hij waarschijnlijk zeggen: ‘Lengte, breedte en hoogte en tijd.’ Goed, maar als lengte, breedte en hoogte ruimte innemen, en ruimte net als tijd een illusie is, kom je weer op het hologram.

Werkelijkheid is een kwestie van perceptie. Zonder informatie hebben we geen idee wat we waarnemen. En god zei: “Er zij licht’. Vervang het woord licht voor bewustzijn, en je begrijpt ineens wat de Schepper bedoelde met dat licht. Gaat er nu een lichtje op?

Nu kunnen we ons bewust worden dat elk voorwerp een projectie is van informatie die opgeslagen is in een plat vlak. Fotograferen is schrijven met licht op een plat vlak, terwijl een hologram met licht wordt geschreven in 3D.

Merkaba.
Een Merkaba is een geometrische vorm, het neemt dus ruimte in. Laten we het woord in drieën splitsen omdat we in 3D leven. De eerste lettergreep ‘Mer’ symboliseert goddelijk bewustzijn/licht. De tweede lettergreep ‘Ka’ vertegenwoordigt de ziel of het lichtlichaam. De derde lettergreep ‘Ba’ staat voor ons etherisch dubbel dat onze fysieke vorm omhult. Wanneer we ons lichtlichaam activeren kunnen we voorbij tijd/ruimte reizen.

We kunnen dan uit dit hologram naar een hogere frequentie gaan. We kunnen voorbij de illusie van tijd en ruimte evolueren en dichterbij de Bron geraken. Nu, we de 3D werkelijkheid inruilen voor de vijfde dimensie kunnen we ontdekken dat alles in onze realiteit een hologram is. En die vierde dimensie dan, dat wat we tijd noemen? We zullen een totaal andere perceptie van tijd gaan ervaren.

Synchroniciteit.
Sinds mijn motorongeluk en de coma van drie weken, noem ik de gebeurtenis op Golgotha een hologram. Vanmorgen, toen ik dit schrijfseltje wilde afronden kreeg ik van Nora deze link doorgestuurd. Dat noem ik dus synchroniciteit!
http://www.ninefornews.nl/schokkende-egyptische-geschriften-jezus/

Schokkende oude Egyptische geschriften onthullen bizarre geheimen over Yeshua. Yeshua was een gedaante verwisselaar die soms onzichtbaar was en kon vliegen. Dat blijkt uit oude Egyptische teksten die zijn bestudeerd door professor Roelof van den Broek van de Universiteit Utrecht. Voor mij was het alleen maar een bevestiging dat alles in onze werkelijkheid een hologram is. En god zei: “Er zij Licht, en daar was Christus Bewustzijn”. Het staat er al eeuwen voor ogen die kunnen zien!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com