Kwaad.

Het is lang geleden dat ik aan schrijven toe kwam. Dat komt omdat er kwaad is geschied door een timmerman die ons voor enkele duizenden euro’s heeft opgelicht. Hij is na ontvangst van een groot bedrag, dat bedoeld was voor raamkozijnen, niet meer op komen dagen. Het bedrijf dat de kozijnen had gemaakt, heeft het geld ook niet ontvangen. De timmerman is ondergedoken en neemt zijn telefoon niet meer op.

 

Hoewel dit duidelijk een geval van verduistering is, kan de politie hier niets mee. De politie is er voor strafrechtelijke zaken en dit is, zo bleek bij mijn poging om aangifte te doen, een civielrechtelijke zaak. De agent gaf toe dat er een strafbaar feit is gepleegd, maar zei er meteen bij dat er niets met de melding gedaan zou worden. Hij raadde mij aan het bij de rechtsbijstand te melden en me niet af te laten schepen…

Al het gereedschap van de timmerman lag nog bij ons opgeslagen en ik wilde, bij wijze van genoegdoening het gereedschap te koop aanbieden. Een dierbare engel die dat hoorde mailde mij dat ik het niet kon maken, omdat je kwaad niet met kwaad mag vergelden. In Thessalonicenzen 5:15 lezen we: “Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander”.

Mijn boosheid op de timmerman was te groot om hem meteen maar mijn andere wang toe te keren zoals Yeshua dat in zijn Bergrede zei. In Efeziërs 4:26-27 staat geschreven: ‘Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans’. Dan is er een spreuk uit Mattheüs 6:13: ‘En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad’.

Al die prachtige uitspraken om te vergeven, je op je andere wang te laten slaan en vooral geen kwaad met kwaad te vergelden komen uit de Bijbel. Zullen we eens kijken hoe god in de Bijbel met dit gebod omgaat? God gaat In den Beginne meteen al over de schreef als hij Adam en Eva het paradijs uit jaagt omdat ze ongehoorzaam waren. Het ging slechts over een appeltje en niet over een paar duizend euro’s.

Voor mij is dat kwaad met kwaad vergelden. In het geval van Kaïn die zijn broer Abel vermoordde kan ik me nog voorstellen dat god erg kwaad werd. Maar god reageerde erg mild op die doodslag met voorbedachten rade, hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. God oordeelde kennelijk dat het geen strafrechtelijke zaak was, maar een civielrechtelijke kwestie…

Amper acht generaties later maakt god het wel erg bont. In Genesis 6:11-13 zegt god tegen Noach: “Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels. Het einde van al wat leeft is door mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen”.

Foutje, bedankt!
Het is geen wonder dat machthebbers die in god geloven zijn voorbeeld volgden en de ene volkerenmoord op de andere stapelden. Bob Dylan zong het in 1964 zo prachtig; iedere moord en doodslag gebeurde met god aan de zijde van de winnaars. Zo kreeg Hitler het Vaticaan achter zich toen hij besloot zes miljoen joden in de gaskamers te verdelgen. Nu hoor ik ineens in gedachten de kreet uit de jaren ‘90: “Foutje, bedankt!”.

In het Oude Testament lezen we iets over het recht van vergelding: “ Leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, blaar voor blaar, wond voor wond, striem voor striem”. Dat is geen kattenpis! In Deuteronomium 19 belooft god aan de Kinderen Israëls: “Jullie Heer God gaat de volken vernietigen die nu in het land wonen”. De volken die god ging vernietigen hadden zelfs nog niets gedaan…

Kijk, het is totaal andere koek in het geval van Sodom en Gomorra, twee steden zoals er nu ontelbare op de Aarde bestaan. De inwoners zwolgen in egoïsme, in knok - en zuippartijen en in de meest bizarre seksuele uitspattingen zoals miljoenen mensen op Aarde dat thans ook doen. God kon het niet meer aanzien, en in plaats hen te vergeven of zijn andere wang toe te keren verwoest hij de steden en alle inwoners.

Vervolgens transformeert god de vrouw van Lot in een zoutpilaar, en hij knijpt een oogje dicht als de dochters van Lot incest hem plegen nadat ze hem dronken hadden gevoerd. Wat is god toch een vreemde vogel. In Deuteronomium 20:17 geeft god zelf bevel tot genocide: “Alle Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten moet u doden, zoals de Heer, uw God, u heeft opgedragen.”

Hierboven heb ik de Bergrede aangehaald, weten jullie nog wat Yeshua daarin zei? In Mattheus 5:38 - 42 lezen we: “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand je onderkleed van je wilt afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af”.

Daar sta je dan in je blote kont, en je kunt er aangifte van doen, maar of de dader ook wordt vervolgd is de grote vraag. Vrouwe Justitia draagt niet voor niets een blinddoek! Het gaat zelfs zover dat een voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Justitie nog vrij rondloopt terwijl iedereen weet dat hij een pedofiel van de ergste soort is. Elk voordeel heeft zijn nadeel of, in dit geval zijn achterdeel…

Kwaad in de Doofpot.
Je mag geen kwaad met kwaad vergelden. Zeg dat nu eens tegen de nabestaanden van de slachtoffers van de MH 17. Zeg dat nu eens tegen de ouders van Savannah en Romy die misbruikt en vermoord werden. Zeg dat ook maar tegen alle slachtoffers die door de kerk werden misbruikt. Daarmee vergeleken is de verduistering van een paar duizend euro door een malafide timmerman een peulenschil.

In 1996 werden minstens 18 kinderen onder schooltijd seksueel misbruikt, ofwel in de kelder onder de school, ofwel op locaties buiten de school in Emmer-Compascuum in Drenthe. Politie en justitie deden onderzoek en veegden de aanklachten van tafel. De slachtoffers werden voor leugenaars uitgemaakt en in het dorp met de nek aangekeken. Het is een schoolvoorbeeld om te voorkomen dat kwaad met kwaad wordt vergolden!

Adam en Eva werden de laan uitgestuurd omdat ze een appel hadden gegeten. Sindsdien is de Aarde vergeven van de rotte appels die het voor elkaar krijgen democratisch gekozen te worden tot wereldleiders. Deze machtselite voert over de hele wereld valse vlag operaties uit, waarbij talloze slachtoffers worden gemaakt. Ze gaan vrijuit omdat ze zo slim zijn op de plaats delict gave identiteitspapieren te laten vinden.

De machtselite kan mensen uit de weg ruimen door het een ongeluk te noemen in navolging van een passage uit Deuteronomium 19. God zei daarin: “Verdeel het land in drie stukken en wijs in elk stuk een vrijstad aan. Iemand die per ongeluk iemand anders heeft gedood, kan daarheen vluchten. Als iemand per ongeluk iemand anders heeft gedood mag hij naar die vrijstad vluchten om in leven te blijven”.

De god uit de Bijbel roeit complete volkeren uit, laat onschuldige vrouwen, kinderen en ouden van dagen vermoorden, straft velen voor de zonden van één. In 2 Samuel 24:10 lezen we dat god er de pest in had omdat koning David een volkstelling had gehouden. Toen schiep god een pestilentie in het land, en er stierven van het volk, van Dan tot Ber-Sheba toe, zeventig duizend mannen.

Het kwaad is door god zelf gecreëerd. We lezen het in Jesaja 45:7 “Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, god doe al deze dingen”.

God vergeldt ontelbare malen kwaad met kwaad, de Bijbel staat er vol mee, we willen alleen geen ongemakkelijke waarheid lezen of horen.

In Jeremia 51:20 zegt god: “ Gij zijt Mij een voorhamer, en krijgswapenen; en door u zal Ik volken in stukken slaan, en door u zal Ik koninkrijken verderven. En door u zal Ik in stukken slaan het paard en zijn ruiter; en door u zal Ik in stukken slaan den wagen en zijn ruiter. En door u zal Ik in stukken slaan den man en de vrouw; en door u zal Ik in stukken slaan den oude en den jonge; en door u zal Ik in stukken slaan den jongeling en de jonkvrouw”.

Oeps.
Nu begrijp ik ook waarom priesters zwarte kleding dragen op een wit boordje na, dat op het keelchakra, het communicatiecentrum van ons fysieke voertuig, hangt. Zo worden zwarte daden altijd wit gewassen met spreuken als geen kwaad met kwaad vergelden. Met de zelfde letters van het woord satan kan je het woord naast spellen. Oeps, staat satan dan naast god?

Wisten jullie dat de uitdrukking "In God We Trust" sinds 1864 op Amerikaans muntgeld is geslagen, en sinds 1957 ook op dollarbiljetten is gedrukt?

Welnu, ik heb de boodschap toch begrepen; ik zal geen kwaad met kwaad vergelden. De gereedschappen gaan in verzekerde bewaring om te voorkomen dat iemand ze steelt. We zullen het de timmerman niet betaald zetten, het gereedschap wordt dan ook niet te koop aangeboden worden. Hij krijgt ze terug zodra hij de leverancier van de raamkozijnen heeft betaald.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com