Lichaamsbewustzijn.

Hits: 2298

In 2002 begon ik met het vertalen van de berichten van Steve en de groep. Iedere maand opnieuw uren lang zoals mijn hart het wilde vertalen. Het was april 2003. Steve en Barbara Rother hielden samen met Ronna Herman een seminar in Zeist. Daar ontmoette ik Helene die ons op vrijdag 5 februari 2016 gaat leren met het lichaamsbewustzijn te communiceren.

In de eerste maand van 2015 vertaalde ik de volgende boodschap: “Terwijl jullie door de 12.12.12 poort gingen, ondervonden de meeste mensen grote verwarring omdat dingen niet meer hetzelfde werkten als daarvoor. Toch brachten jullie al je gereedschappen mee om ze op de oude manier te gebruiken, en dat lijkt niet altijd te lukken. Nu passeren jullie een nieuwe afstemming, aangezien de hele mensheid voorbij dit volgende niveau kan evolueren en zaken in balans gaan brengen.”

In de negende maand van 2015 was mijn vrijwillige vertaalwerk voltooid. Steeds vaker vroeg ik me af waarvoor en voor wie ik het eigenlijk deed. En ineens was ik het zat, omdat ‘dingen niet meer hetzelfde werkten als daarvoor’. Die gedachte werd blijkbaar door het Universum opgepakt, want ik kreeg daarna geen mail meer van Steve. Dat kwam heel goed uit, omdat ik in het laatste kwartaal van dat jaar in een medische maalstroom werd meegesleurd.

Het was tijd voor nieuwe dingen, nieuwe gedachtenpatronen, nieuwe healing methodes… Op vrijdag 19 juni maakten we kennis met een nieuwe healing methode. Haggai Katz faciliteerde een healingsessie voor ons beiden met een team buitenaardse medici. Een maand later belde Jean die volgens haar site mystica, spiritueel teacher en healer is. Ze sprak over een boodschap die ze had ontvangen van de Vrouwe van Alle Volkeren. Ook die boodschap ging over het loslaten van alle oude en vertrouwde healing methoden.

Op donderdag 1 oktober 2015 kwam Helene voor een aurareading, maar het Universum had iets anders voor mij bedacht. Helene vroeg nog voor de reading begon of ze met mijn lichaamsbewustzijn mocht communiceren. Het was zo’n weldadige en indrukwekkende ervaring dat ik er meer van wilde weten. Helene legde uit dat ze toe was een nieuwe healing methode en vond die in de gechannelde berichten van Kryon.

Monika Muranyi is de meest geschikte onderzoeker en archivaris van het Kryon materiaal. Voordat ze daarmee begon was er niemand die het Kryon materiaal zo goed in hapklare en begrijpelijke onderwerpen samenbracht. Op Internet vond ik een pagina die me attendeerde op “Working with Innate”. Een term die Helene vertaalde als werken met lichaamsbewustzijn!

Ik laat hierna Monika Muranyi aan het woord.

Working with Innate.
Voordat ik spiritueel ontwaakte en een hoger bewustzijn ontwikkelde, beschouwde ik mijn lichaam gewoon als een stuk biologie. De meeste mensen die ik kende deelden die mening met mij. Communicatie met mijn lichaam was ondenkbaar, behalve als ik fysieke pijn of trauma ervaarde.

Dit soort negatieve communicatie houdt ons in leven. Wanneer iets ons pijn begint te doen, kunnen we in actie komen om uit de problemen te blijven. Het idee dat ik met mijn lichaam kon praten en dat mijn lichaam het zou begrijpen, kwam nooit bij me op. Als iemand me had verteld dat zoiets mogelijk is, zou ik onmiddellijk hebben geroepen: “Dacht het niet! Dat is onmogelijk. Die dingen gebeuren niet.”

Ik denk dat het redelijk is als ik zeg dat de westerse samenleving een zeer beperkte visie heeft op hoe ons fysieke lichaam en haar cellulaire structuur werken. Wat doen de meeste mensen als ze ziek worden? In eerste instantie gaan ze naar de apotheek en laten zich drankjes, pillen en poeders aanpraten door de apotheker.

Als hun conditie verslechtert, consulteren ze misschien een huisarts. Het idee om hun lichaam te consulteren wat er mis is, komt niet bij ze op. Er is een grote misvatting over een bestaand systeem. Dat systeem omvat een dialoog met je lichaamsintelligentie of lichaamsbewustzijn.

Er zijn twee healing methodes die het lichaamsbewustzijn gebruiken; dat is de Kinesiologie en Lichaamscommunicatie. Er zijn er nog meer, maar ik wil deze twee bespreken. Deze methodes overbruggen de communicatiekloof, maar veel mensen hebben er nooit van gehoord of geven de voorkeur aan andere healing methodes omdat ze denken dat praten met het lichaam tegen alle logica indruist.

De talloze healings die Kinesiologie of Lichaamscommunicatie jarenlang hebben opgeleverd, bewijzen dat ons fysieke lichaam wel degelijk met ons kan communiceren. Waarom is het dan door de mensheid nog niet algemeen geaccepteerd? Een deel van het antwoord is dat het buiten ons bevattingsvermogen valt. Aangezien de mensheid conceptueler en multidimensionaler wordt, zal het intelligente systeem in ons DNA zichzelf openbaren aan de ‘man in de straat’.

Kinesiologie.
Kinesiologie begon in de jaren ’60 toen George Goodheart, een Amerikaanse chiropractor, de relatie tussen spierfuncties en gezondheid ontdekte. Dankzij niet aflatend onderzoek ontwikkelde hij een methode die bekend werd als Toegepaste Kinesiologie.

In de vroege jaren ’70 begon John Thie, een andere chiropractor uit Californië, met George Goodheart in een kleine groep onderzoekers te studeren. John Thie ontwikkelde een systeem dat hij ‘Touch for Health’ noemde en begon zijn patiënten deze nieuwe methode van zelf hulp te leren.

Sindsdien zijn er wel 100 verschillende stijlen/soorten kinesiologie ontwikkeld, maar ze vallen over het algemeen te onderscheiden in drie groepen.

  • Toegepaste Kinesiologie die (in de VS) door chiropractors, osteopaten, medici en tandartsen wordt gebruikt.
  • Traditionele Kinesiologie, wat voornamelijk uit biomedische en fysiologische oefening bestaat.
  • Specialistische Kinesiologie die verschillende methoden omvat zoals Touch for Health, Neurale Organisatie Techniek, Toegepaste Neurogenetica, Toegepaste Fysiologie en Neuro linguïstisch programmeren of NLP.

Kinesiologie gebruikt spiertesten om te bepalen hoe het lichaam functioneert en/of er een fysieke onbalans is. De toepassing van kinesiologie is veelzijdig inzetbaar en het kan op vele verschillende manieren uitgeoefend worden. Het idee en de techniek kunnen altijd in vele situaties toegepast worden. Iedereen kan leren hoe ze de spiertesten op zich zelf kunnen gebruiken, op hun familie en kennissen of in een beroepsmatige situatie.

Miljoenen mensen ter wereld hebben geleerd kinesiologie te gebruiken. Kinesiologie heeft talloze mensen geholpen bij een grote variëteit gezondheidsproblemen zoals emotionele stress, mentale stress, verlichten van pijn, voedingsproblemen, allergieën, fobieën, spieraandoeningen, zenuwziekten, sportblessures, vermoeidheid, slapeloosheid, leer - en gedragsproblemen.

Lichaamsbewustzijn.
Communicatie met het Lichaamsbewustzijn is een methode die het energiesysteem van het fysieke lichaam toestaat opnieuw te synchroniseren en te functioneren zoals de natuur het bedoeld heeft. Dat betekent terug naar de oorspronkelijke blauwdruk van de cellen. Elke cel en elk atoom in ons fysiek lichaam is voortdurend aan het communiceren.

Als de communicatielijnen zijn ontregeld, ontstaat er een terugval in het fysieke, emotionele en/of mentale welzijn. De her-verbinding van de communicatielijnen herstelt het lichaam. Communicatie met het Lichaamsbewustzijn stimuleert in al zijn eenvoud het aangeboren vermogen om in balans te zijn en te genezen.

Een gesprek met het Lichaamsbewustzijn wordt gebruikt om chronische en/of acute gezondheidsproblemen te healen. Het kan ook samen gebruikt worden met andere gezondheidszorg methoden. Communicatie met het Lichaamsbewustzijn is gebaseerd op het principe dat het fysiek lichaam in staat is zichzelf te genezen dankzij de aangeboren wijsheid van dat lichaam.

Dat vertelde ik ook aan de uroloog die ik voor een second opinion raadpleegde. Ik zie hem nog minzaam glimlachen…

Spreken met het Lichaamsbewustzijn is gericht op het verbeteren van de functie van de hersens, het immuun systeem en de fysieke delen van het lichaam. Een sleutel element hierin is het her-verbinden van de communicatie tussen de linker en de rechterhersenhelft.

In mijn woordgebruik is dat het herstel van de Antahkarana of Regenboogbrug tussen beide hersenhelften.

De filosofie van het Lichaamsbewustzijn is dat elk mens een unieke natuurlijke balans heeft en zijn/haar eigen aangeboren helende wijsheid om specifieke symptomen op te sporen en terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. Deze methode erkent en herkent dat, hoewel twee mensen exact dezelfde symptomen kunnen hebben, de communicatielijnen die nodig zijn om de balans terug te brengen totaal verschillend kunnen zijn.

Derhalve zijn de sessies altijd verschillend aangezien ze gebaseerd zijn op de individuele behoefte van de cliënt. Deze benadering verschilt enorm van de traditionele medische behandelingen.

Een ander kenmerk dat deze methode onderscheidt van reguliere en/of alternatieve methodes is dat de beoefenaar eerst het Lichaamsbewustzijn toestemming vraagt of lichaam, ziel en geest in balans gebracht mogen worden. Dit is precies wat Kryon ons heeft gezegd.

Helene heeft mogen ontdekken dat het Lichaamsbewustzijn het eerste bewustzijn is dat we in een fysiek lichaam hebben ontwikkeld. Bij zielen die nu in een vrouwelijk lichaam wonen was dat de eerste mannelijke incarnatie. Bij zielen die nu een mannelijke vorm hebben gekozen was dat de eerste belichaming als vrouw.

In mijn woorden vertegenwoordigt het Lichaamsbewustzijn je individuele cellulaire geheugen, je persoonlijke Akasha Archief.

In Dienstbaarheid,

ArjunA