Who the F is god?

Op het schrijfseltje over kwaad niet met kwaad vergelden kreeg ik een leuke reactie: “Ik heb je artikel "kwaad" net gelezen en werd wéér zelf kwaad. Wij mensen hangen steeds onze normen en waarden op aan teksten uit de Bijbel en vergeten iedere keer dat dit boek is geschreven door MENSEN! Wat moet dat voor God steeds een crime zijn om mee te maken hoe men over Hem denkt”.

Mijn reactie hier op luidde: “Lieverd, we weten toch dat de god uit de Bijbel niet de Schepper is! Het was Enlil, de Anunnaki prins. Heel veel licht op je pad”. Nu kwam ik een site tegen waarin de mythe werd ontzenuwd dat Enlil en Yahweh dezelfde entiteit zijn. De auteur geeft redelijke argumenten dat de god uit de Bijbel veeleer Anu is, de vader van Enlil. Ondanks mijn respect voor Zecharia Sitchin, wil ik die argumenten wel in overweging nemen.

Laten we eerst terugkeren naar mijn opmerking dat de god uit de Bijbel niet de Schepper is. Voor mensen met ogen die kunnen zien, wordt dit in de eerste drie regels van de Genesis heel duidelijk geschreven. “In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. En God zei: Daar zij licht! En daar werd licht”.

Er was kennelijk al een afgrond, en er waren wateren waar de Geest Gods al parasailend over heen zweefde. Wie had dan de afgrond en de wateren gecreëerd? Is het denkbaar dat er een Scheppende Kracht aanwezig was, voordat de god uit de Bijbel aan zijn werk begon?

In den beginne schiep god hemel en aarde.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'arets.

Beide regels starten niet met de eerste letter uit het alfabet. Voor mij is dat een signaal dat er een tijd/ruimte was voordat onze werkelijkheid in wording kwam. De woorden ontstaan, oorsprong, wording of schepping zijn etymologisch verwant aan het Griekse woord genesis. De auteur van het artikel op Internet geeft Zecharia Sitchin groot krediet als het gaat om alle titels en/of namen die Enki in elke bekende tijd/ruimte heeft gedragen.

Maar hij vindt Sitchins stelling dat Enlil, de halfbroer van Enki de Bijbels god Yahweh zou zijn een grote blunder. Nu vind ik het woord blunder enorm misplaatst als je weet hoeveel moeite en tijd Sitchin heeft gestoken in het vertalen van duizenden gefragmenteerde Sumerische kleitabletten. Hij schrijft dat sinds Sitchin zijn theorie bijna een halve eeuw geleden bekend maakte alle auteurs op dat thema hem blindelings hebben gevolgd.

Ze waren niet bereid de theologische conclusies van Sitchin in twijfel te trekken. Ook ik voel me daarbij aangesproken, omdat ik Sitchin geloofde. Het ontbrak mij overigens niet aan bereidheid maar aan bekwaamheid om überhaupt aan Sitchins visie te twijfelen. Hoewel de ‘aanval’ op Sitchins werk mij verraste, ben ik altijd bereid mijn perceptie op andermans visie te verschuiven.

Grote woorden.
De onbekende auteur schrijft dat ondanks dat Anu, de Anunnaki god-koning, dezelfde karakteristieken heeft, en dezelfde daden pleegt als god uit de Bijbel er bitter weinig schrijvers de mogelijkheid overwegen dat Anu de oorspronkelijke voorloper is van Yahweh, en dat die schrijvers de leugen blijven herhalen dat Enlil de geheime identiteit is van de god van Israël.

Voorwaar, dat zijn grote woorden; een blunder en een leugen. Deze naamloze auteur heeft interessante ideeën over die aantijgingen. Hij begint eerst Sitchin te prijzen over diens geleerdheid en dat de boeken van Sitchin altijd interessant waren. Maar dat Sitchin de naam Enlil aan Yahweh verbindt volkomen nonsens is. Hier wilde ik schrijven volkomen uit de lucht is gegrepen, als knipoog naar de vertaling van de naam Enlil; Heer der Luchten…

De auteur vraagt zich af waarom Sitchin zo’n absurde bewering deed met betrekking tot de identiteit van een Hebreeuwse god, terwijl Sitchin zo nauwgezet de geschiedenis van andere goden uit de Oudheid heeft onderzocht. Hij schrijft dat het antwoord erg vervelend zou kunnen zijn voor de bewonderaars van het werk van Zecharia Sitchin. Sitchin zou, volgens hem, vooroordelen en verborgen motieven hebben gehad.

De onbekende auteur herinnert ons eraan dat Sitchin een Jood was, educatie had genoten van Joods onderwijs in Palestina en in een van zijn boeken zelfs claimde dat Yahweh zijn god was. Wikipedia herinnert ons eraan dat Sitchin in Azerbeidzjan was geboren, opgroeide in het Brits Mandaatgebied Palestina. Sitchin studeerde economie in Londen en was journalist in Israël voor hij naar New York emigreerde.

Desondanks beweert de naamloze auteur dat Sitchin lid was van de mensen van Anu, het Judaïsme, de oorspronkelijke Anunnaki cultus, erkende als zijn eigen religie. De auteur concludeert ten slotte dat Sitchin voor Anu werkte. Hij gaat daar dieper op in, en ik vertaal het hierna gewoon zoals het er staat.

“Ik weet niet of Sitchin bewust voor Anu werkte of dat hij door Anu werd misleid, maar voor mij staat vast dat Sitchin de waarheid over de identiteit van Yahweh verdraaide. Daarmee presenteerde Sitchin een onjuiste visie van een kosmisch conflict, en gaf Enlil de schuld van alle duistere daden die zijn vader Anu - de ware Yahweh - beging. Laat mij jullie eraan herinneren dat het de Anuïsten elite typeert dat ze hun rivalen en vijanden altijd hun eigen misdaden in de schoenen schuiven”.

Geliefden, er is niets veranderd sinds de komst van de eerste Anunnaki op deze planeet. De elite, de bloedlijnfamilies en hun trawanten betichten hun concurrenten en vijanden nog steeds van de valse vlag aanslagen die ze zelf manifesteren. En, zoals Bob Dylan het in 1964 al zong, ze vermoorden, verkrachten, stelen en bedriegen en voeren oorlog met god aan hun zijde. Maar wie is dan toch die god?

De Kabbala leert ons dat uit de Naam van God, 72 heilige ademtochten voortkomen. Deze heilige ademtochten besturen en activeren het leven van alle schepselen. De engelennamen worden ook wel energievelden genoemd. In de Kabbala worden deze engelennamen ook wel de 72 Namen van God genoemd. Het is zo complex gemaakt dat ik het vermoeden krijg dat god zich verschuilt achter zijn engelen.

Zo verschuilt de geheime wereldregering zich ook achter de politieke marionetten die zich een president of premier wanen. Wie trekt er werkelijk aan de touwtjes? We gaan nog even door met de argumenten van de naamloze auteur. Hij beweert, na een diepgaande studie van vergelijkende mythologie, dat de oorspronkelijke identiteit van de Bijbelse god uitsluitend Anu kan zijn. Dat is de boosaardige god uit de Sumerische mythologie.

Persoonlijke eigenschappen?
Hij schrijft: “De waarheid is dat Anu veel frappante overeenkomsten heeft met Yahweh, niet alleen met betrekking tot persoonlijke eigenschappen maar ook op mythologisch niveau, terwijl Enlil slechts de vertoornde autoriteit en de militaire vaardigheden van zijn vader heeft geërfd. Dat is de reden waarom zoveel mensen Enlil vergelijken met god uit de Bijbel en Anu geheel vergeten zijn”.

Als god uit de Bijbel persoonlijke eigenschappen heeft, kan deze entiteit nooit dezelfde energie vertegenwoordigen als de Schepper van Al dat Is! De Bijbelse god laat Mozes in de Tien Geboden op tekenen: “Ik, de HEERE uw God, ben een na-ijverige God”. Voorwaar, geliefden, als dat geen persoonlijke eigenschap is, ben ik een sigaar. Overigens is een goede Panatella na gedane arbeid een welkome gast.

Laten we iedereen zijn of haar eigen waarheid waarderen, we willen nu de vraag boven dit artikel beantwoorden. Eerst wil ik uitleggen waarom ik het in het Engels spel. Daar zit een knipoog in. De oneerbiedige ‘f’ symboliseert voor mij het ouderwetse teken voor florijnen of in gewoon Nederlands geld, poen, flappen, pegels etc. En met geld kunnen mensen andere mensen een oor aan naaien…

Nu, het Engelse woord met de ‘f’ heeft uiteraard eenzelfde duiding, maar iemand een oor aannaaien betekent 'iemand iets wijsmaken', 'iemand voor de gek houden' of 'iemand bedonderen', 'iemand oplichten'. We zijn en masse voor de gek gehouden met de stelling dat god in den beginne hemel en aarde schiep. Er was nog een almachtige, alom aanwezige en alwetende energie voor dat begin!

Terwijl ik dit schrijfseltje uit de mouw schudt, stuurt mijn engel Nora een e-mail met een geweldige bijlage. Wat een synchroniciteit!

IMG_6457.JPG

Dit is de god van deze wereld. Amen!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com