Kippig.

Het bijvoeglijk naamwoord kippig is een ander woord voor bijziend. Het wordt een goed jaar voor de opticiens, want heel Nederland is ineens erg kippig. Men kijkt niet verder dan de snavel lang is. Hoe dat zo? Welnu, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is met een waarschuwing gekomen om bepaalde eieren niet te eten. Het gehalte van de schadelijke stof fipronil is in die eieren te hoog en eten daarvan kan gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid.

"Hoe groter de leugen, des te meer mensen het geloven" (Adolf Hitler)

Het is 6 april 2016, premier Mark Rutte, minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken en een paar ambtenaren zien de verpletterende uitslag van het Oekraïne-referendum. Meer dan 60% van de Nederlanders is tegen het verdrag, de opkomst van 30% die nodig is voor een geldig referendum wordt nét gehaald. Het verdrag is een samenwerkingsovereenkomst op zowel economisch als politiek vlak.

Alle Europese lidstaten zijn al akkoord, maar in Nederland dwingt GeenPeil een referendum af. Het kabinet is niet verplicht om de uitslag te volgen, maar vooraf zei de Tweede Kamer dat de uitslag zou worden gerespecteerd bij een geldige opkomst. Sindsdien zoekt het kabinet naar een antwoord op die nee-stem.

De definitieve goedkeuring van verdrag kan volgens Rutte niet zonder meer doorgaan. Hij wil samen met Oekraïne en de Europese Unie zoeken naar een oplossing. Rutte wil er dagen, zo niet weken voor nemen, maar het blijft akelig stil. Den Haag is ineens als een kip zonder kop. De marionetten van de Cabal broeden op een plan, en dan vinden ze het ei van Columbus; er zit fipronil in de Nederlandse eieren!

Toxicologen Ivonne Rietjens en Martin van den Berg (Universiteit Utrecht) zeggen dat de kans op gezondheidsproblemen te verwaarlozen is. Martijn Katan (VU) geeft een voorbeeld: “In Sri Lanka probeerden 7 personen zelfmoord te plegen met fipronil. Ze dronken een heel flesje leeg en kregen miljoenen keren de dosis binnen die in de eieren zit. Zij werden beroerd, maar mochten tussen de 2 en 4 dagen later het ziekenhuis alweer verlaten”.

“Als je geen krant leest ben je niet geïnformeerd, als je de krant leest krijg je misinformatie”. (Mark Twain)

Khazaria.
De marionetten van de duistere elite moesten op eieren lopen om het handelsverdrag met de Oekraïne veilig te stellen. De Oekraïne wil hun kippen en eieren in Nederland dumpen, en we weten dat er weinig tot geen controle is op die kippen en eieren. Legbatterijen zijn in de Oekraïne gemeengoed, terwijl ze sinds 1 augustus 2012 in de EU verbonden zijn. Eerst kregen we kippenvel van de plofkip en nu zit er een insecticide in de eieren.

Geliefden, de Oekraïne heette vroeger Khazaria, en dat is het hele eiereten! Duizend jaar voor de stichting van de staat Israël bestond er een joods koninkrijk aan de oosterse periferie van Europa. Dat was het Koninkrijk Khazaria dat was doorsneden met de Don, de Wolga en de Dnjepr… Als er nog een vierde grote rivier genoemd zou worden, zou je bijna een vergelijking met de Hof van Eden kunnen maken.

Nu snijd ik dus meteen een van de meest controversiële onderwerpen aan; hoe joods zijn de hedendaagse joden? De "Joden" van de huidige tijd, hebben niets gemeen met de oorspronkelijke Hebreeërs uit Bijbelse tijden. Het is een historisch bewezen feit dat 95% van de huidige Joden niet van de Semieten afstamt, maar van Turkse origine zijn, de zogenaamde Khazaren!

Reptilianen.
Een uitgebreide DNA studie van de John Hopkins Universiteit in Baltimore USA gaf als resultaat dat alle Europese Joden van Khazariaanse afkomst zijn en niets gemeen hebben met de Semitische populatie in Palestina. De Khazaren werden genetisch gemodificeerd door het Orion Reptielenrijk, met als enige oogmerk Europa financieel op de knieën te krijgen.

Ontwaakte zielen weten dat de term “Uitverkoren Volk” een grote leugen is. De Palestijnen en Arabieren wisten dit altijd al, en de uitslag van het DNA onderzoek geeft hen volkomen gelijk. Laat ik dit verduidelijken, omdat het je misschien overvalt, herinner je dat de god uit de Bijbel niet de Schepper is. Het uitverkoren volk is de groep mensen die door Enlil/Jehova (ik blijf bij dit statement) uit Egypte zijn geleid. Helaas weten de meeste Israëlieten dit niet.

"De prijs die goede mensen betalen voor onverschilligheid over algemene zaken, is dat ze geregeerd worden door slechte mensen". (Plato)

Dat uitverkoren volk was een genetisch product van de na-ijverige godheid Jehova; een afvallige groep zielen va de GF. Die groep is teruggekeerd naar de Bron. (Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de Tien Verloren Stammen). De genetisch gemodificeerde bevolking werd eerst gecreëerd op Mars en dan getransporteerd naar de Oriënt, naar de Vruchtbare Halve Maan.

Valse Vlag.
Om hun bloedlijnen zuiver te houden kregen ze van Enlil/Jehova, middels de wetten van Mozes, de opdracht zich niet met andere stammen te vermengen. Jehova wilde dat genetische gemodificeerde volk ooit verzamelen en ze als slaven gebruiken op Mars of op andere door negatieve reptielen bezette planeten. Jehova deed moeite het volk uit Egypte te halen om ze later zelf te gebruiken. Dit was Jehova’s eerste valse vlag operatie…

Maar Jehova moest terug naar zijn bron en dit akelige experiment werd afgeblazen. Apollonius van Tyana en andere zielen kwamen om de joodse religie te veranderen en het volk te helpen zich met andere mensen te vermengen. De reden hiervoor was dat hun genetische structuur hen weerhield te ascenderen, aangezien ze het superioriteitscomplex van Jehova hadden geërfd.

Dat complex was een zeer krachtige op levensangst gebaseerde DNA code die niet opgelost kon worden als de joodse genen niet vermengd zouden worden met de rest van de mensheid. Dit is slechts een deel van hun verborgen geschiedenis. Dit is ook wat, ver voorbij de christelijke mythologie, de taak van Yeshua was! In een gechanneld bericht van 19 juli 2003 lezen we immers dat Yeshua geen volgelingen zocht!

Het andere deel betreft het verzinsel dat de Khazaren van joodse oorsprong waren. Dit idee werd gelanceerd door het Orion Reptielenrijk op Aarde om constante onenigheid, oorlogen en misdaden onder de mensheid te scheppen. De Khazaren waren in wezen genetische klonen van Greys en Reptielen, die ze in enorme ondergrondse bases in Centraal Azië ontwikkelden en onder de dekmantel van de Joodse natie in Europa verspreidden.

Het gebeurt allemaal opnieuw met de enorme stroom ‘vluchtelingen’ die in Europa worden verspreid om de samenleving te ontwrichten.

Dit was de opzet van de duistere elite om het opkomende financiële systeem van de leenbanken in de Renaissance te kapen en zodoende de NWO, de Nieuwe Wereld Orde te introduceren. Het sluit perfect aan bij het beeld waarmee ik het vorige schrijfseltje afsloot; een dollarbiljet met de tekst: “Ik ben een stukje papier en ik beheers jullie hele leven”. Je moet wel heel erg kippig zijn als je dit niet doorziet.

Windeieren.
Fipronil werd in 1987 ontwikkeld door Rhône-Poulenc en voor het eerst op de markt gebracht in 1993. In 2002 verkocht Aventis (fusie Rhône-Poulenc met Hoechst) het aan Bayer, die op haar beurt de rechten op het product in 2003 aan BASF verkocht. De chemische concerns ontwikkelden in WWII ook het gifgas voor de concentratiekampen, en het heeft ze beslist geen windeieren opgeleverd!

Wij vragen ons af wat er in de eieren en kippen uit de Oekraïne wordt verstopt nu het handelsverdrag alsnog doorgaat. De duistere elite wil koste wat kost de wereldbevolking decimeren. Henry Kissinger, een Reptiliaan van de hoogste orde zegt gewoon: "Het verschil zit ‘m in mensen die zich aanpassen aan de realiteit en mensen die de realiteit aanpassen naar gelang hun doel".

Als het niet lukt met vogelgriep, varkenspest of met salmonella, dan maar met besmette eieren. Is het toeval dat de formatie van een nieuw kabinet stil ligt, of wachten ze gewoon op nog grotere op angst gebaseerde schandalen? Het is een oud en beproefd systeem om een probleem te creëren waarvan de oplossing het mensdom nog meer zal onderdrukken. Gaan we eieren voor ons geld kiezen; met minder genoegen nemen dan we gewend zijn?

Of durven we de rotte eieren van de duistere elite uit de wereld te helpen? Ons wordt geadviseerd op de eicode, het stempel op het ei te letten. De stempels op de rotte eieren geven codes als New World Order, Bilderberg Groep, Council on Foreign Relations, Skull & Bones, en uiteraard de Wereld Gezondheid Organisatie. Het begrip gezondheid geldt uitsluitend de financiële gezondheid van de elite.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com