Horden lopen.

Om het Licht Lichaam op te starten, dient de entiteit zich over te geven aan de Ziel. Dit is de meest aangrijpende levensles die een individu kan ervaren, omdat het enorm tegengesteld is aan de menselijke ervaring tot nu toe. Tijdens talloze sessies in mijn praktijk kreeg ik de vraag hoe men zich kan overgeven aan de Ziel. Het is net als hordelopen; hoe vaker je op je gezicht gaat, hoe hoger je de volgende keer springt.

Voor krachtige ego’s is dat een enorme uitdaging. Let wel; ik schrijf krachtige ego’s in plaats van grote ego’s. Daar zit een wereld van verschil in. Voor we verder gaan attendeer ik je op enkele aandachtspunten om eventuele teleurstellingen te voorkomen. Het is niet de bedoeling dat geïncarneerde zielen massaal door de individuele verlichting gaan omdat dit proces extreem mentaal afmattend en fysiek uithollend is.

Niet iedereen heeft het uithoudingsvermogen om de testen van een individueel proces zo lang te overleven. Om je een idee te geven, vergelijk ik dit proces met een zware bevalling die onafgebroken tientallen jaren duurt! Een groot ego ziet alleen beren op de weg, een krachtig ego ziet alleen uitdagingen. Elke horde op dit pad is een uitdaging, geen valkuil! De eerste individuen die alle hordes hebben genomen, effenen het pad voor de massa.

Hoewel vele mensen teleurgesteld zijn of schamper hebben gereageerd op de verschuiving van de 12.12.12 Poort, is er collectief een hogere frequentie te bespeuren. Dat merken we aan het toenemende aantal kritische berichten op de sociale media, en aan de massale demonstraties in het buitenland tegen nieuwe wetten en verordeningen. In Nederland dempen we de put pas als het kalf verdronken is.

Het proces wordt overigens gesteund door enorme hoogfrequente energiegolven die onze planeet sinds 12.12.12 overspoelen, ter voorbereiding op de transitie van zowel de Aarde als de mensheid naar de Vijfde Dimensie. Als je de getallen van de 12.1.2.12 Poort optelt, krijg je de 9; het getal van Voltooiing. Het mag geen toeval heten dat de 9e symfonie van Beethoven ons vertelt dat alle mensen broeders worden!

Overgave.
Laat ik de hand eerst in eigen boezem steken; ik heb een krachtig ego. Dat ego werd tot overgave gebracht door enkele hordes die mijn Ziel had ontworpen. Twee echtscheidingen, drie weken coma na een motorongeluk, een faillissement en een dubbele bypass waren nodig om dat ego op de knieën te krijgen. Met andere woorden, een individu dient alle wereldse prestaties en activiteiten los te laten om naar de stem van de Ziel te leren luisteren.

Dat is uitdagend omdat we een innerlijke pleaser hebben die graag aan andermans verwachtingen voldoet. Die verwachtingen echter zijn inherent aan de laagfrequente psychologisch/mentale en op angst gefundeerde collectieve gedachtepatronen van de samenleving. Die samenleving is nog steeds gefocust op overleven, terwijl de Ziel op Aarde dansend wil leven.

Lees de tekst van het lied The Rose van Bette Midler, dan weet je wat ik hier bedoel.

Individuen die hun Hoger Zelf kennen, hebben een onvoorwaardelijk vertrouwen in hun Ziel, zelfs als ze de verstrekkende keuzes die de Ziel maakt niet begrijpen. Dat is overgave. Laten we een voorbeeld uit de praktijk geven. Als je met je ego een vierspan Friezen ment, trek je op de verkeerde momenten aan de verkeerde teugels. Als je het vierspan de vrije teugel geeft, brengen ze je snel naar Thuis!

Als je de regie over het leven overgeeft aan je Ziel, wordt het leven iedere dag een beetje gemakkelijker. Je zult merken dat de innerlijke pleaser voor zich zelf kiest, maar ook dat anderen je van egotripperij zullen betichten. Lach er gewoon om!

Gewoon.
Ha, daar hebben we een woord gebruikt dat van belang is in het proces. Gewoon. Wat je gewoon bent, of gewoonten los laten. We kennen allemaal het gezegde: “Verbeter de wereld en begin bij je zelf”, en toch merken we dat het zeer uitdagend is om gewoonten af te leren. Een van de meest dominante gewoonten is denken met je verstand omdat dit in je vroegste jeugd met de paplepel (of met harde hand) werd ingegeven.

Weet dat, zodra je gaat denken vanuit je hart, er energetische bruggen of synaptische paden worden geslagen tussen de linker - en de rechterhersenhelft. Het gevolg is dat je gaat denken, spreken en handelen vanuit Zielsniveau. Dit is in feite het opstarten van je Licht Lichaam. Het is niet zo dat we ineens in een halleluja-ik-ben-er staat verkeren. Verlichting gebeurt niet van de ene dag op de andere.

Het vergt tijd om de laagfrequente, op angst gebaseerde overlevingspatronen in te wisselen voor leven als scheppers op Aarde. De duistere elite beseft dat ook en dat is de reden waarom we deze eindtijd zoveel gebeurtenissen meemaken die angst scheppen of bevorderen. Als je beseft dat die gebeurtenissen een reflectie zijn van onze innerlijke strijd, ben je eerder bereid dat conflict los te laten.

Dan verbeter je deze wereld gewoon door je Zelf naar een hogere frequentie te brengen!

Een cursist vroeg me ooit een paar woorden te schrijven over zijn vorderingen. Omdat hij zijn beroep in het onderwijs had ingeruild voor het organiseren van reizen schreef ik: “Als een leraar zich niet als leerling kan opstellen, wordt hij nooit een meester”. De gewoonte om in één beroep te blijven tot je pensioen heb ik nooit begrepen. Dat is ook de reden waarom ik circa 25 werkgevers had.

Iemand die ik heel even heb gekend, vroeg me een slagzin te schrijven voor de achterkant van zijn visitekaartje. Ook hij had de sprong van een vaste baan ingeruild voor een zelfstandige onderneming. Hij ging managers van bedrijven leren op een klimwand met een blinddoek te vertrouwen op zijn aanwijzingen. De slagzin werd: “Op de top van elke berg is er de afgrond of de ruimte. De keus is aan jou!”

Keuzes maken is ook een kwestie van overgave. De keuzes van de mens zijn meestal tegengesteld aan die van de Ziel. De meeste mensen kiezen voor zekerheid, en daar zijn alleen de verzekeringsmaatschappijen bij gebaat. Sinds onze ontmoeting hebben Nora en ik iets ontdekt. “Een ding is zeker; niets is zeker”. Dit was voor ons een zeer bevrijdende gedachte, en we kozen voor de ruimte.

Dat gebeurde eigenlijk al bij de geboorte. Onze Ziel koos voor het gezin waar we de grootste lessen konden leren, en waar we de hoogste hordes moesten nemen. Het gaf ons beiden het gevoel van eenzaamheid, dat versterkt werd door onbegrip van de omgeving. Misschien hebben jullie ook ervaren dat als er bonje was in het gezin het altijd aan jou lag. Op energetisch niveau was het de Ziel die ons voorbereidde op weerstand.

Nu kunnen we inzien dat het nodig was om ons alsmaar hoger te laten springen bij de hordes die we in het onderwijs en later in de maatschappij tegenkwamen. Vergelijk dit maar met de eigenwijsheid van een 12-jarige jongen die de Rabbi’s in de Tempel van Yerushalaim de les leest. Vergelijk het maar met de hordes die deze jongen op latere leeftijd moest overwinnen.

Het ganse proces om het Licht Lichaam weer te claimen begint eigenlijk al bij de geboorte. Die jongen uit Nazareth voltooide dat proces toen hij volgens de Bijbelwetenschappers ongeveer 33 jaar was.

Licht Lichaam.
Wat is nu onze perceptie van een Licht Lichaam? Als we het woord Merkaba gebruiken komen we in de buurt. Mijn interpretatie van het Licht Lichaam van de jongen uit Nazareth is de Ster van Bethlehem. De ster die door de Drie Wijzen werd gevolgd, was het voertuig van zijn fysieke geboorte. Datzelfde voertuig kwam de jongeman ook weer ophalen toen hij op de Olijfberg ten Hemel voer.

We hebben geleerd dat de overgave van het ego aan de Ziel een belangrijk stap is in het proces naar verlichting. Begrijp me goed dat het ego niet per definitie negatief is. We dienen alleen de dominantie van het ego te overwinnen. Het ego in ons staat elke verandering in de weg. Wanneer je iemand hoort zeggen: “Ik ben nu eenmaal zo”, is dat een uitspraak van het ego.

Verandering is dus hard nodig. Verandering van gedachtepatronen, van gewoonten, van emoties en ja zelfs van leefomgeving. De meest ingrijpende verandering is de transformatie in de perceptie van het concept tijd. Dit fenomeen is een illusie, maar dan een hardnekkige illusie. Het zorgt ervoor dat we ons Zelf voorbij hollen, de horde niet op tijd zien en op ons gezicht gaan.

Wanneer je de laatste horde met Ease & Grace wilt nemen, ga je even terug naar het schrijfseltje van februari dit jaar over Dyscalculie op deze site. Het maakt je iets wijzer over het begrip Tijd. Is het toeval dat tijd wordt geduid door de wijzers van de klok?

Johannes 2:1-12.
Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Yeshua aanwezig was. Ook Yeshua en enkele leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, maakte de moeder van Yeshua hem daarop attent. Yeshua zei echter: ‘Wat hebben ik en u daarmee van doen? Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Wat er daarna gebeurde is opgetekend als het eerste wonder.

Het is nu onze tijd om wonderen te verrichten. Het is tijd om de Bruiloft tussen het fysieke lichaam en het Licht Lichaam te vieren! De Leeuwenpoort van augustus is een prachtige gelegenheid om dat te manifesteren

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com