Tijdlussen.

De spellingscontrole van deze PC wilde de titel veranderen. Blijkbaar is dat woord nog niet door het woordenboek herkend. In een van de artikelen die thans op de alternatieve media rondgaan las ik dat het wezen dat onze werkelijkheid creëerde, de mensheid gevangen hield in zich herhalende patronen. We noemen dat de matrix of de quarantaine. Welnu, dat wezen is blijkbaar zelf verstrikt in een tijdlus.

Het is gewoon synchroniciteit dat de concepten voor dit schrijfseltje daags na onze jaarlijkse ceremonie van 12 augustus mijn geest binnen zweefden. Sinds 2005 houden we op die datum een ceremonie om het licht van de Leeuwenpoort te gronden. Sinds onze 12.12.12 missie combineren we die viering met een Despacho of Pago a Tierra om Moeder Aarde te bedanken voor al haar gaven.

Elk jaar, als de Zon in het sterrenbeeld Leeuw staat, dansen de Zon, de Aarde en Sirius naar bepaalde coördinaten in het firmament om de Leeuwenpoort te activeren. De gebundelde energie van de Zon en Sirius overspoelt onze thuisplaneet met een LevensLicht Rivier. Dit licht bevat super geactiveerde en spiritueel geavanceerde energie die het bewustzijn van de Aarde en haar bewoners naar hogere frequenties brengt.

Merkwaardig.
Er is iets merkwaardigs met de twaalfde augustus. Wanneer we alleen al naar de getallen kijken blijkt de som van 12.08 het meestergetal 11 te zijn. Ja, ik weet wel dat de 11 ook wel het gekkengetal wordt genoemd. In Charlottesville reed een gek op 12 augustus jl. in op een groep demonstranten, waarbij één dode en 26 gewonden vielen. Mijn geest werd meteen getriggerd door het kenteken: GYF 1111.

Het bioritme van Gaia kent eens in de 20 jaar op 12 augustus een merkwaardige piek. Zo’n piek deed zich ook voor op 12 augustus 1943, de datum van het Philadelphia Experiment. Op die dag ging een portaal open in de hyperruimte die een escorte-torpedojager en de bemanning in een tijdlus bracht. Het schip werd ogenblikkelijk over enkele honderden mijlen van Philadelphia naar Norfolk, Virginia en weer terug geteleporteerd.

Voor de bemanning liep het echter minder goed af: enkelen van hen verdwenen spoorloos, vlogen spontaan in brand en een stuk of vijf waren zelfs 'samengesmolten' met het dek van het schip. Bijna alle bemanningsleden hadden hierna ernstige psychische problemen en in de loop van de volgende maanden verdwenen er ook sommigen van hen in het niets of vlogen alsnog spontaan in brand.

Door de tijdlus vielen twee bemanningsleden het kantoor van John von Neumann, die het Experiment leidde, binnen op 12 augustus 1983! Von Neumann begroette hen met. “Goede middag heren, het is 1983. Jullie horen hier niet thuis. Jullie komen uit 1943. Ga alsjeblieft terug naar de Eldridge en zet de tijd machine uit!” Het is een film, maar aan het einde van Close Encounters komen er mannen met uniformen uit 1943 uit het ruimteschip.

Geschiedenis.
12 augustus 1099: Godfried van Bouillon sticht het Koninkrijk Jeruzalem
12 augustus 1943: Het Philadelphia Experiment wordt uitgevoerd.
12 augustus 1985: De ramp met een 747 van Japan Airlines kost 520 mensen het leven.
12 augustus 2000: De Koersk zinkt in de Barentsz Zee met 118 bemanningsleden.
12 augustus 2003: Arrestatie van verdachte van bomaanslagen in Bali in oktober 2002.
12 augustus 2003: Arrestatie mannen die een luchtdoelraket de VS in smokkelden.

Tijdens de Kruistochten alleen al vielen er tienduizenden doden in wat een heilige oorlog werd genoemd!

Montauk.
John von Neumann droeg in 1983 Ed en Duncan Cameron op terug te gaan naar 1943 en de tijdmachine op de USS Eldridge uit te zetten. Er was nog een merkwaardige gebeurtenis op 12 augustus 1983 in Montauk waar Von Neumann zijn duistere creaties verrichte. Een wiskundige noemde von Neumann de laatste van de grote wiskundigen, terwijl een ander von Neumann kenmerkte als het meest angstaanjagende technische genie.

Er was op Montauk een stoel die als tijdlus fungeerde, waarop personen met speciale mentale en psychische vermogens via tijdlussen voor en achteruit in tijd reisden. Het waren experimenten in het krommen van het fenomeen tijd. Nu weet ik niet meer of ze dat fysiek of energetisch deden. Op 12 augustus 1983 manifesteerde zich door mentale kracht van de persoon op die stoel een duister wezen, dat personeel verslond en apparatuur vernietigde.

Er zijn geruchten dat de experimenten met de kromming van tijd heel wat slachtoffers maakten. Deze personen beschikten niet over speciale mentale en psychische vermogens, ze werden de tijdlus ingejaagd zonder de zekerheid dat ze ooit weer in hun eigen tijd/ruimte terug zouden komen. Honderdduizenden kinderen en volwassen raakten in de tijdlus verloren. Het waren voornamelijk wezen en zwervers die niemand zou missen.

Tijdtunnels.
Een tijdtunnel is een vortex tussen twee ruimte/tijd continua. Mijn simpele geest stelt zich zo’n tunnel voor als een donut of een zwart gat dat naar andere werkelijkheden leidt. Het is denkbaar dat het verschil in densiteit tussen organische en anorganische materie andere snelheden genereert in de tunnels. Dat zou verklaren waarom de scheepshuid van de USS Eldridge en enkele bemanningsleden met elkaar versmolten op 12 augustus 1943.

Bepaalde gebeurtenissen in het Oude Testament doen vermoeden dat er een tijdtunnel werd gebruikt. Genesis 5:24 vermeldt: 'En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen'. Hij stierf niet hij werd gewoon opgenomen. In 2 Koningen 2 lezen we dat de profeet Elia niet stierf, maar in een door een hemelse wagen veroorzaakte wervelwind ten hemel werd opgenomen.

Dan is er nog het tijdtunnel evenement op de Olijfberg die we vieren als Hemelvaartsdag. Het zijn overigens niet alleen Bijbelse figuren die de tijdtunnel gebruiken. Mensen met een bijna-doodervaring herinneren zich immers ook een tunnel die naar een andere tijd/ruimte voert. Deze ervaring is zo ongelooflijk dat ze er nauwelijks over kunnen of willen spreken. Eensluidend echter is de ervaring dat aan gene zijde tijd en ruimte niet bestaan…

Nora, mijn vrouw, had op 10 januari 2003 een BDE. Nora ging door de tijdtunnel en was verbijsterd over de grenzeloosheid van de nieuwe omgeving. Ze besefte dat ze geen lichaam en geen fysieke ogen had en toch dingen kon zien. Als ze iets zag dat eindeloos ver leek was ze er ogenblikkelijk. Voor de artsen in het ziekenhuis was ze enkele minuten dood, terwijl Nora zelf het gevoel had dagen aan de andere kant te zijn geweest.

Het meest verschrikkelijke moment was de aanblik van de analoge klok tegenover haar ziekenhuisbed toen ze weer terug keerde in haar fysieke lichaam.

Tijdverschuiving.
Dit is een fenomeen waarbij het diafragma tussen 2 tijd/ruimte continua zich heel kort opent. Wij zijn in 2009 met een groepje Essenen op een missie naar Chartres in Frankrijk gegaan. Daar werden we geconfronteerd met een reïncarnatie van kardinaal Richelieu. Een man die zich voordeed als een vertegenwoordiger van het priesterschap wilde mij uit de crypte onder de kathedraal slaan.

Wat ik me herinner was dat er geen licht in zijn ogen was, alleen een diepe duisternis.

Deze confrontatie was een afspiegeling van de strijd tussen de moordzuchtige kardinaal Richelieu en de ‘drie musketiers’ uit de zeventiende eeuw. Ook wij hadden onze drie musketiers in Kimmie, Minouque en Nora, die in het centrum van het Labyrint van de kathedraal van Chartres de missie volbrachten. De incarnatie van kardinaal Richelieu had tevergeefs getracht die missie te torpederen.

Het moment van het openen van het diafragma tussen twee werkelijkheden is zichtbaar op deze foto’s die kort na elkaar werden gemaakt met dezelfde camera.

Transformatie 3 - kopie - kopie.JPGTransformatie 4 - kopie.JPG

Op sommige locaties kunnen mensen zomaar contact maken met een andere tijd zoals voornoemd contact met een gebeurtenis uit de 17e eeuw. Zelf had ik een dergelijk moment op het Zomersolstitium van 1998 bij de Chalice Well in Glastonbury. Yvonne en ik zaten tegenover elkaar op het lage muurtje toen er iets gebeurde met mijn gezichtsvermogen. De zon verdween en een koude mist omsloot mij als een muur.

Mijn fysieke voertuig bewoog als een pendel voorover en achterover, ik kreeg het ook koud en zag de omgeving niet meer. Yvonne die tegenover mij zat was niet meer zichtbaar, mijn gehoor echter bleef volstrekt aanwezig, want ik hoorde haar, van verder weg dan ik me kon voorstellen, verontrust roepen: “Wat doe je?” Ik hoorde mijn stem roepen: “Ik ben verraden, hier ben ik verraden!”

‘Doe niet zo eng…”, hoorde ik haar van nog verder weg roepen, en de kilte drong op dat moment zelfs in mijn bewustzijn. Ik kon nog zeggen dat ze mij eruit moest halen, want ik begreep dat zij me wel kon zien. Ze trok me weer in het tijd/ruimte continuüm van 21 juni 1998, en ik voelde me doodmoe. Later vertelde ze dat mijn gezicht af en toe plaats maakte voor dat van een oude man uit de tijd van Koning Arthur.

Geliefden, dit zijn ervaringen met een tijdlus die we gelukkig goed hebben doorstaan. De overlevenden van de Montauk experimenten en het Philadelphia experiment hebben op Internet hun ervaringen gedeeld. Ze werden nooit serieus genomen. Net zoals jonge mensen de waarschuwingen om het spel van glaasje draaien te stoppen, negeren. Ze weten niet welk wezen zich kan manifesteren om hun energetisch over te nemen.

Geschreven op 15.8.2017. Maria Tenhemelopneming is wellicht ook een tijdlus.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com