Sterrenzaad contract.

 In Johannes 1:1 lezen we: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God". Laten we daarom eerst een woordspel spelen. Herinneren in drie talen uitgelegd, geeft een prachtig woordspel.

  • Herinneren is in dit spel opnieuw het innerlijk betreden. Introspectie.
  • To Re member is in dit spel opnieuw lid worden. Afstemmen.
  • Se Souvenir/Sous Venir is in dit spel een onderkomen. Thuiskomen.

Wanneer je de Babylonische Spraakverwarring bent ontgroeid, betekent Herinneren via introspectie je afstemmen op de Bron om er Thuis te komen.

Wanneer je als Sterrenzaad bent gekomen, is introspectie de juiste manier om weer lid te worden van de Bron waar je oorspronkelijke onderkomen lag. Er zijn zes trajecten die een Sterrenzaad bewandelt in Dienstbaarheid. Ze hebben namen als Uitnodiging, Fragmentatie, Herstel, Schenking, Terugkeer en Contract Ontbinding. We zullen in dit schrijfseltje de eerste drie bespreken omdat ik het op drie pagina’s wil houden.

Uitnodiging.
Als Sterrenzaad verrees je in Zelfbewustzijn uit de matrix van een planetaire beschaving in een andere tijd/ruimte; bijvoorbeeld de Plejaden. Na dat ontwaken in bewustzijn op die verre werelden, ontsteeg je door het ontvouwen van je spiritualiteit de lagere frequenties van bewustzijn op je thuisplaneet. Je werd een geavanceerde ziel, klaar om los te komen van het rad van wedergeboorte op je thuisplaneet en te promoveren naar een hogere dimensie.

Dan krijg je de uitnodiging of uitdaging; je krijgt de kans om het Leven een schenking te geven dat vergelijkbaar is met alles wat je tijdens de incarnaties op die verre werelden hebt ontvangen. Dit is een overgangsrite voor een ieder die het Pad van Dienstbaarheid bewandelt. Je dient minstens net zoveel te geven als wat je ontvangen hebt.

Denk hierbij aan de Zelfschenking van Yeshua om het Christus Licht te herscheppen.

Er zijn talloze manieren om iets terug te geven. Een van die manieren is je beschikbaar stellen voor een Sterrenzaad Contract. Een afspraak om het comfort en de zekerheid van je zielengroep te verlaten en de uitdaging aangaan om te incarneren in een familie die volkomen anders is dan je zielengroep. Dat betekent ook je bewustzijn omlaag brengen naar de frequenties van de werkelijkheid waar je jouw missie gaat uitvoeren.

Sinds 1973 voel ik me als ‘Een Vreemdeling in een Vreemd Land’ na het lezen van het boek van Robert A. Heinlein met die titel.

In het contract teken je ervoor te ontwaken, terug te keren naar je oorspronkelijke frequentie terwijl je tussen de vreemden leeft. Dat is de spil waar het Sterrenzaad Contract om draait; je evolueert via zelfhealing naar je oorspronkelijke bewustzijn terwijl je op die vreemde planeet ervaring opdoet tussen die vreemde bevolkingsgroepen. Je hebt wellicht geen notie van het grote geschenk dat je daarmee geeft.

Als je weet dat alles EEN is, ken je ook de wet ‘zo binnen zo buiten’. Wanneer jij je Zelf healt, doe je dat tevens voor alle anderen op de planeet die je tijdelijke thuis is. Gewoon je Zelf healen terwijl je in het lagere bewustzijn verblijft, is een schitterend geschenk voor die werkelijkheid. Aardelingen doen aan liefdadigheid, dat is een manier om een collectief schuldbesef af te kopen.

Sterrenzaden doen aan Zelf schenking; ze schenken zich zelf in Dienstbaarheid aan het grotere plan voor de menselijke bewustzijnsspiraal.

Fragmentatie.
Het moeilijkste deel van de vervulling van het Sterrenzaad Contract komt als eerste op je weg. Om de spirituele frequenties uit de hogere dimensies - waar je verbleef voor je dit contract tekende te verlagen - zal je eerst door een proces gaan dat fragmentatie of versplintering wordt genoemd. De duur van die fragmentatie wordt vooraf bepaald door de Sterrenzaden en hun spirituele gidsen.

De fragmentatie draait om twee ervaringen; die van slachtoffer en die van dader. Deze ervaringen moeten zo heftig zijn dat het bij de Sterrenzaden een versplintering teweeg brengt in het geloof van eigen goedheid en die van de anderen. Hiermee wordt in feite het geloof in eigen goddelijkheid en de inherente goddelijkheid van alle anderen versplinterd. Zo vergeet je dat je deel uitmaakt van de eeuwige Eenheid met het eind doel jezelf te beschouwen als louter een object van de Schepping.

Zonder die fragmentatie is een Sterrenzaad niet in staat het bewustzijn te verlagen naar de diepe dualiteit van de 3D werkelijkheid; de frequentie van de Aarde. Als dat niveau van bewustzijn niet verlaagd wordt, kan een Sterrenzaad niet op Aarde geboren worden als een mens. Daarom kwam je het contract na, je maakte een afspraak om je kleiner te voelen dan je werkelijk bent… Calimero!

Die ervaringen traumatisch noemen is een eufemisme. Het is echter de enige manier om een vernisje wantrouwen en afgescheidenheid op het hart van Sterrenzaden te leggen. Dat hart weet diep van binnen dat alles EEN is, dat alles Liefde is en dat alles en iedereen een GodsVonk in zich draagt. Daarom moeten de ervaringen wel traumatisch zijn. Door anderen verkracht, gemarteld en misbruikt te worden.

Als heks op de brandstapel sterven, levend begraven worden. Door je stam afgewezen te worden om alleen in de wildernis dood te gaan. Dit soort slachtoffer-ervaringen vormen het eerste deel van de fragmentatie. Door deze ervaringen gaat een Sterrenzaad geloven dat alle anderen het kwaad vertegenwoordigen, niet vertrouwd kunnen worden en geen liefde waard zijn.

Dan, als het vertrouwen in anderen versplinterd is, zijn Sterrenzaden uit zelfverdediging bereid de rol van dader op zich te nemen. In een volgende belichaming doen ze precies dat wat hen is overkomen. Ze plegen wreedheden zonder weerga en vergaren daarmee het bewijs dat ze zelf niet te vertrouwen zijn en geen liefde waard zijn. Met die conclusie wordt de fragmentatie fase afgesloten.

Het vergt wel meerdere incarnaties om dit te bereiken. Sterrenzaden beseffen dan pas dat ze dezelfde lage bewustzijnsniveaus hebben als alle andere bewoners van de 3D realiteit op Aarde. Met dit besef zijn ze klaar voor de volgende stap.

Herstel.
Op een gegeven moment, als ze oren hebben die kunnen luisteren, hoort elk Sterrenzaad de stem vanuit het hart om te Her-Inneren! Een oproep om voorbij de fragmentatie te reiken naar het transcendente bewustzijn dat healing brengt. De waarheid van de Eenheid in Alles. De diep gewortelde wijsheid lessen van hun zelenfamilie. De frequentie van hun ware thuis. Dit alles helpt de Sterrenzaden hun eigen ultieme healing te verwerkelijken.

En zo begint het Herstel. Het gaat tergend langzaam, het vergt enorm geduld. Er zijn geen sluiproutes binnen door, kort door de bocht gaat niet. In de meditatie van 13 september hoor ik mijn stem zeggen dat wij erg langzame leerlingen zijn. Een pas geboren dier vlucht onmiddellijk mee met de kudde als een roofdier brult. De mens, ook een zoogdier, leert eerst kruipen, wankel lopen en kan veel later pas rennen.

De kern van dit hele proces is Zelfliefde. Het is Zelfliefde waardoor een Sterrenzaad de verbinding vanuit het hart weer ontdekt. Het is Zelfliefde waarmee Sterrenzaden door het vernis van wantrouwen en afgescheidenheid heen kunnen breken.

Het is een lange, langzame en moeilijke weg. Zelfliefde ontplooien in een op polariteit gefundeerde werkelijkheid is als vechten tegen de bierkaai. De hartsverbinding met alles ontdekken in een tijd/ruimte die vervuld is van hebzucht, egoïsme en negatieve gedachtepatronen is te vergelijken met een ‘mission impossible’. Bij het onderteken van het Sterrenzaad Contract heeft niemand gezegd dat het gemakkelijk zou worden!

Het is een uitdaging die alleen de moedigste zielen aangaan, en ook deze zielen worden tot het uiterste getest. Het vergt minstens honderden, of zelfs duizenden incarnaties in een staat van diepe vergetelheid en spirituele tegenspoed voordat ze geholpen kunnen worden zich te Her-Inneren. De doorzetters ontwaken op tijd voor deze waarheden, en keren zo terug naar hun oorspronkelijke frequentie.

Welkom Thuis.
In het klein gebeurt er tijdens onze jaarlijkse Angel Walk hetzelfde. Elke aanwezige krijgt een boodschap voordat ze het helende pad tussen de andere deelnemers bewandelen. Het is vaak ongelooflijk hoeveel emoties er dan loskomen. Het is ontroerend hoe alle deelnemers hun Dienstbaarheid aan de Wederkeer tot expressie brengen. Het is telkens weer een manifestatie van Onvoorwaardelijke Liefde.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com