Water

Hits: 2105

In den beginne schiep God Hemel en Aarde. De Aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

Aarde.
Het aardoppervlak is voor 71% bedekt met water in de vorm van zeeën en oceanen, de rest bestaat uit continenten en eilanden. Al het leven op aarde bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. Vele miljarden jaren geleden stortte Interstellair ijs in de vorm van planetoïden, meteoroïden en andere ruimtestenen op Aarde. Hierdoor kwam water op Aarde terecht. Water heb je in drie soorten: ijs, water en waterdamp. Dat zijn: vaste stoffen, vloeistoffen en gassen.

Maar hoe ontstaat Interstellair ijs in de ruimte? Het is daarboven 260 graden Celsius onder nul! Nu kunnen we misschien begrijpen wat er bedoeld wordt met regel 6 uit de Genesis. En God zei: Daar zij een uitspansel (lucht) in het midden der wateren; en dat is de scheiding tussen wateren en wateren…

Lucht.
In een boek van de Perzische filosoof Ibn Miskawayh (932-1030) komen we concepten tegen die aan evolutionisme grenzen. Levenloze materie zou, onder invloed van de Schepper, transformeren in lucht; lucht in water; water in mineralen; mineralen in planten; planten in dieren; dieren in apen; en apen in mensen. De hoogste mensen zouden op hun beurt bijna een hogere orde bereikt hebben, de engelen.

Vuur.
De Aarde was 4,5 miljard jaar geleden een vurige, gloeiende bol. Omdat het te heet was op Aarde, kon ze geen water vasthouden. Dit lukte pas veel jaren later. Gelukkig voor ons bleven er – na de roerige periode kort na het ontstaan van het zonnestelsel – nog genoeg brokstukken mét watermoleculen over.

Water, de bron van leven.
Water is het hoofdbestanddeel van het menselijk lichaam maar het percentage schommelt ‘slechts’ rond 55 à 60 procent. Bij mannen ligt het iets hoger dan bij vrouwen vanwege het verschil in vetgehalte. Om dezelfde reden neemt het watergehalte gemiddeld ook af met de leeftijd. Een zuigeling bestaat dan weer voor 75 procent uit water; een embryo zelfs voor 80 procent.

Het grootste deel van dat water zit in de cellen van ons lichaam: een cel is eigenlijk een zakje water met daarin verschillende structuren. Niet alle organen zijn overigens even waterrijk. De longen bestaan bijvoorbeeld voor 90 procent uit water; de huid voor 80 procent en de hersenen voor 70 procent.

Nu begrijp ik pas waarom er mensen zijn die ‘zeiken’ over de experimenten van Dr. Emoto.

Stichting Skepsis is een in 1987 opgerichte Nederlandse sceptische organisatie die zich ten doel stelt buitengewone beweringen aan kritisch, wetenschappelijk verantwoord onderzoek te onderwerpen en voor te lichten over pseudowetenschappen en het paranormale.

De redactie van Stichting Skepsis noemde hem een "pseudowetenschapper". Hij was zich daarvan bewust en trachtte dit ook te weerleggen in zijn lezingen en boeken. Emoto beweerde bijvoorbeeld dat ijskristallen mooiere vormen hebben die ook meer symmetrisch zijn wanneer het water waaruit ze gevormd worden is blootgesteld aan esthetisch "mooie" dingen. Maar wanneer het wordt blootgesteld aan esthetisch "lelijke" dingen vormen de ijskristallen navenante vormen.

Dat lijkt mij geheel in overeenstemming met de Hermetische Wet ‘Zo Binnen, zo buiten’.

De redactie van Skepsis schreef het volgende: “In alternatieve kringen spreekt men graag over subtiele vibraties die de gevestigde wetenschap nog niet kent. Maar zulke occulte theorieën blijven wat onbevredigend zolang je de veronderstelde vibraties slechts subjectief kunt ervaren.

De Kirlian fotografie bood in de jaren 1970 een oplossing. Er zijn nog steeds boeken en websites die betogen dat je op Kirlianfoto's fijnstoffelijke energievelden of levensenergie kunt zien. Maar wie zich verdiept in het wetenschappelijk onderzoek, zal moeten toegeven dat deze bewering al lang is ontkracht.

De Japanse dr. Masaru Emoto heeft naar het schijnt een nieuwe en betere methode ontwikkeld. Hij gelooft dat zijn foto's aantonen dat allerlei soorten vibraties, waaronder positieve en negatieve gedachten, invloed hebben op de vorming van ijskristallen. Goede vibraties – Emoto noemt het Hado – leveren de mooiste kristallen op. Hij publiceerde er in 1999 een boek over dat wereldwijd veel belangstelling wekte.”

Omdat zowel de redacteur die dit schreef als Emoto in 2014 naar gene zijde verhuisde, houd ik mijn commentaar hierbij.

Communicerende vaten.
Het grootste deel van dat water zit in de cellen van ons lichaam: een cel is eigenlijk een zakje water met daarin verschillende structuren. Elke cel en elk atoom in ons fysieke voertuig is voortdurend in communicatie. Als de communicatielijnen zijn ontregeld, ontstaat er een terugval in het fysieke, emotionele en/of mentale welzijn. Ik ben benieuwd hoe Skepsis op dit concept gaat pissen…

De geluidssnelheid is de snelheid waarmee geluidstrillingen of geluidsgolven zich voortplanten. Geluid kan zich enkel in een vast, vloeibaar of gasvormig medium voortplanten. Wisten jullie dat de geluidssnelheid in water ongeveer 1500 m/s is? Dat is aanzienlijk hoger dan in de lucht. Het is mogelijk om veranderingen van de temperatuur van de oceaan te meten door te meten hoe de geluidssnelheid over grote afstanden verandert.

Onder het oppervlak van onze zeeën en oceanen bestaat een wereld die de meesten van ons niet dagelijks zien. Laat staan horen. Toch vinden er complete gesprekken plaats. De mens is op zee steeds meer herrie gaan maken en dat is een zeer storende factor. Dit heeft gevolgen voor de communicatie tussen walvissen en dolfijnen dat problemen geeft met betrekking tot voedsel en voortplanting.

Walvissen en dolfijnen gebruiken hun sonar als navigatie, communicatie en om voedsel te lokaliseren. Het niet kunnen of willen gebruiken als gevolg van menselijk geluid belemmert hen zoals gezegd bij het vinden van voedsel, maar ook bij het vinden van elkaar. Wanneer een vinvis op zoek gaat naar een vrouwtje stoot het mannetje een diepe, lage toon uit. Vroeger kon deze 1500 mijl verder gehoord worden, maar tegenwoordig is dat bereik teruggelopen tot tussen de 50 en 100 mijl.

Nu zouden hier andere verklaringen voor kunnen zijn dan menselijk geluid onder water, ware het niet dat onderzoekers de kans hebben gekregen walvissen te bestuderen bij het uitblijven van deze geluiden. Langs de kust van New England was er in de week volgend op 9/11 amper scheepvaartverkeer, waardoor geluiden onder water afnamen. Terwijl boven de zeespiegel de wereld op zijn kop stond, was in walvissenuitwerpselen een afname van stresshormonen zichtbaar.

De negatieve vibraties die boven water de wereld wakker schudden hadden onder water geen invloed op de stressfactor van de walvissen. Het bevestigt alleen maar de resultaten van Dr. Emoto’s onderzoek. Ben benieuwd hoe een scepticus deze stelling zou ontkrachten.

Emoto liet in zijn experimenten in een zeer koude omgeving, foto's maken van ijskristallen, gebruik makend van water dat uit verschillende bronnen komt en dat aan verschillende omstandigheden wordt blootgesteld, zoals muziek en gesproken woorden en geschreven woorden. Hij concludeerde uit deze foto's dat deze externe effecten invloed hebben op de energetische structuur van water en zorgen voor het helende effect dat water heeft op de mens.

Het Woord.
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen.

Nu kom ik aan de kern van mijn artikel. Wat let ons om met onze lichaamscellen te communiceren? Dat kan met gedachten en met het gesproken woord. Terwijl ik dit artikel schrijf, komt er een e-mail binnen met een link naar http://wakkeremensen.blogspot.nl/ .

Synchroniciteit.
Ik las er zojuist door Elias geschreven woorden die volkomen aansluiten op bovenstaande teksten: “Het werken met de cellen en met de ziel brengt diepe genezing tot stand voor het lichaam en voor de ontwikkeling van de mens. Als we onze cellen met energie opladen, dan nemen ze meteen een andere richting aan en volgen niet meer de weg van zelfvernietiging, maar kiezen voor groei, stabiliteit en genezing.”

Gisternacht kreeg ik deze ingeving: “Vader/Moeder Scheppende Kracht laat al mijn lichaamscellen functioneren conform de Volmaaktheid van de Schepping.”

… en God zag dat het goed was.

Licht & Liefde,

ArjunA