Zelfschenking.

Hits: 1406

Een vervolg en afsluiting van het schrijfseltje over Sterrenzaad Contracten. We hebben al een verwijzing besproken naar de zelfschenking van Yeshua. We gaan dit eerst uitdiepen.

In Johannes 17:14-16 lezen we een uitspraak die aan Yeshua wordt toegeschreven. ‘’Ik heb hun uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. Ik bid niet, dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van den boze”.

Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.

Daar staat het zowaar. Sterrenzaden, gelijk Yeshua zelf, zijn niet van deze wereld. Er staat nog meer dat enig uitleg behoeft. Juist omdat ik geen enkel geloof aanhang, mocht ik het zien. We begrijpen dat Yeshua tegen de Vader sprak als hij zegt: ‘’Ik heb hun uw woord gegeven’. Wat we niet begrepen is dat Yeshua zich zelf gaf. Yeshua is immers het vleesgeworden woord!

Wanneer Sterrenzaden ophouden met schenken, bakken ze er niets van. Nee, ik ben niet beschonken, ik speel slechts met woorden. Denk maar aan Josef die de dromen van de schenker en de bakker zo goed kon uitleggen. Weten jullie dat nog? Josef wordt in de gevangenis gegooid omdat hij de verleiding van Potifars vrouw weerstaat. In de gevangenis maakt hij kennis met de schenker en de bakker van de Farao.

Beide mannen zijn uit de gratie gevallen en beiden kregen een droom die Josef weet uit te leggen. De schenker krijgt zijn hoge positie terug en de bakker wordt hoog opgehangen. De Farao is in dit verhaal een symbool van de allerhoogste. De schenker is dan een Sterrenzaad die zijn contract na komt door te schenken. De bakker bakt zoete broodjes om weer in de gunst te komen. Dat komt hem duur te staan.

Voldoening.
Je zelf healen is op zich al een wonderbaarlijk geschenk. Met dat geschenk effen je een pad voor een ieder die een hoger bewustzijn wil bereiken. Het is conform het gezegde: ‘Verbeter de wereld en begin bij je zelf’. Dat is wat Sterrenzaden doen, en ze schenken ook meerdere wonderbaarlijke en liefdevolle gaven aan alle anderen die in deze 3D werkelijkheid verblijven. Dat is bij Sterrenzaden ingebakken...

Als een Sterrenzaden geheald zijn en klaar om terug naar hun oorsprong te gaan, is het verleidelijk te denken dat ze al hun grootste geschenk aan de Aarde en haar bewoners hebben geschonken. Voor veel Sterrenzaden is dat niet genoeg. Vele Sterrenzaden gaan over de drempel en voelen dan meteen teleurstelling. Ze zeggen: ‘Ai, er was iets belangrijks dat ik wilde doen op Aarde. Ik had het kunnen doen… maar ik heb het niet volbracht’.

Vele Sterrenzaden zijn er zo op gebrand dat alsnog te doen dat ze een nieuwe belichaming aanvragen. Enkelen zullen in dezelfde incarnatie terug komen! Anderen zullen een nieuwe incarnatie beginnen, en weer anderen zullen een alternatieve ervaring opdoen als walk in. Het lijkt wel science fiction dat je in dezelfde incarnatie terug kunt komen. De engel die mijn vrouw speelt, kreeg ooit te horen dat ze dit leven al eerder geleefd heeft!

Waar het om gaat is dat we in dit leven al gaan voelen, niet denken maar voelen, welk geschenk je absoluut wilt geven. Welk geschenk bevat jouw totale liefde voor deze werkelijkheid? Welke boodschap wil je achterlaten? Welke gave geeft jou de grootste voldoening als je straks de drempel bent overgegaan?

Wanneer je dat diep van binnen ontdekt is het geschenk energetisch al geschonken.

De Wederkeer.
Wanneer het Herstel en de Zelfschenking zijn voltooid, komt de Wederkeer inzicht. Bij de Wederkeer gaan alle Galactische Poorten, en ver daar voorbij, voor je open. Na een succesvolle ‘mission impossible’ in de diepe vergetelheid van de lagere frequenties op Aarde, wachten er onbeperkte mogelijkheden voor verdere evolutie.

Jullie hebben ongetwijfeld gelezen over de Verrezen Meesters. De verrassing is dat je na jouw transitie in hun gelederen wordt opgenomen. In die hoedanigheid zal je een lang verwachte medeschepper zijn in een van de talloze tijd/ruimte continua van de Galaxis, en er een van de vele verlossende rollen spelen. Een van die rollen is die van de Terugkerende Meester op je eigen Thuiswereld.

Je zult leraar, mentor en gids zijn voor de volgende generatie aspirant Sterrenzaden.

Vele Verrezen Meesters maken de keus om betrokken te blijven bij de planetaire werkelijkheid die ze geadopteerd hebben. Vaak kiezen ze ervoor actief te blijven als leraar/gids voor de belichaamde zielen op deze 3D werkelijkheid. Toch zijn terugkerende Sterrenzaden met onschatbare ervaring, wijsheid, mededogen en zelfkennis vrij om ontelbare alternatieve opties te verkennen.

Lang geleden tijdens een lezing over andere werelden, vroeg ik de vrouw aan de microfoon of ze heimwee voelde. Er viel aan veelzeggende stilte, en we keken elkaar alleen maar aan.

In die stilte was er een uitwisseling van herkenning… en heimwee. Het fysieke voertuig dat we dragen kan niet voorkomen dat ons innerlijke Sterrenlicht door andere Sterrenzaden herkend wordt.

Contract Ontbinding.
De meeste Sterrenzaden lossen hun contract in, er zijn er echter ook die, om welke redenen dan ook, niet in hun missie slagen. Hoe goed de voorbereiding en de coaching voor die missie ook was, er is geen Sterrenzaad die ooit heeft uitgeroepen: “ik wist niet hoe vreselijk hard deze taak zou zijn”. Niets kan ons voorbereid op de schokken en ontberingen die de fragmentatie en het isolement teweeg brengen binnen de aardse familie.

Dat is ook de reden waarom het een Sterrenzaad mogelijk wordt gemaakt uit het contract te stappen. Wanneer een Sterrenzaad zegt: ‘Dit wordt me te veel, ik kan het niet meer aan’, is er een ontsnappingsclausule voor dergelijke situaties. In het script van elk Sterrenzaad zijn Exit Poorten opgenomen die hierin kunnen voorzien.

Het motorongeluk en drie weken coma, een dubbele bypass en nog twee zware operaties op het litteken van die bypass zijn voor mij Exit Poorten geweest. Tijdens een seminar van Steve Rother leerde ik over drie knoppen waarop een ziel kan drukken. Op die knoppen staat: ‘kom me maar halen’ of ‘ik blijf liever nog leven’ of ‘kom me later maar halen’. De ziel maakt die keus voor haar fysieke jasje.

Op een woensdagavond meditatie kreeg ik een beeld van een smidse. De smid hamerde op een stuk staal op zijn aambeeld, hij hield het in een vuur tot het roodgloeiend was en begon weer te hameren. De boodschap die mijn stem aan de aanwezigen gaf hield in dat de mens het zwaard was, het aambeeld was de Aarde en de smid was de Schepper.

Het zal geen toeval zijn dat Nora en ik aan de Smidstraat wonen… J

Met elke klap van het leven op het aambeeld dat de Aarde is, wordt een Sterrenzaad steeds harder, sterker, scherper en rechtvaardiger. Een Sterrenzaad is het rechtvaardige zwaard van de Schepper, en ondanks, of wellicht dankzij al die klappen en steeds maar weer door het vuur gaan zeggen ze evengoed: “Kom me pas halen als de missie is volbracht”.

Begrijp alsjeblieft dat voor elk leven op Aarde momenten zijn gepland waarin je tegen de stroom in moet gaan, dat je voor je Meesters en je gidsen komt te staan die je herinneren aan het contract en aan het belang van je missie. Op die momenten vragen ze je te bevestigen dat je die missie gaat volbrengen.

Wanneer een Sterrenzaad daarmee akkoord gaat wordt hij/zij teruggebracht op de levensstroom, wellicht op een geschikt moment vóór het Exit Moment en zo kom je passeer je de Exit Poort zonder uit dat leven te hoeven stappen. Je zult geen herinnering hebben aan de stress die ertoe leidde en je zult je missie voltooien zonder obstructies. Als je er niet mee akkoord gaat en het contract wil ontbinden, wordt de Exit Poort volledig geactiveerd.

De incarnatie wordt beëindigd, en voor de mensen die je kenden is het net of je bent gestorven. Misschien in een of ander ongeluk of aan een ziekte. Jij krijgt dan een hoffelijke en liefdevolle evaluatie bespreking en teruggebracht naar de incarnatie binnen je eigen zielenfamilie op je eigen Thuisplaneet om in balans te komen met je spirituele evolutie.

Dit wordt niet gezien als een falen en het is geen schande om de Exit te benutten. Laten we er duidelijk over zijn, een Exit Poort wordt niet gezien als zelfmoord. Het Universum oordeelt niet, dat doen alleen mensen. Zelfmoord creëert wel een enorm trauma bij de achterblijvers. Daarom worden Exit momenten niet op deze manier geprogrammeerd. Een BDE of bijna dood ervaring kunnen we wel beschouwen als Exit moment.

Dit is in grote lijnen waar een Sterrenzaad Contract op neer komt, ongeacht waar de contractant vandaan komt. Aldebaran, Arcturius, de Plejaden of Sirius. Al deze stelsels en nog veel andere zenden hun Sterrenzaden uit op missie doorheen de ganse Galaxis om er hun goede werken te verrichten. Zodoende zijn door alle tijden heen Sterrenzaden geïncarneerd op andere planeten.

De Aarde is slechts één van de vele bestemmingen die geholpen worden. De huidige mensheid op Aarde is de laatste van een reeks beschavingen die verplicht zijn hun eigen bewustzijnsfrequentie te verheffen. Daarom zijn er thans zoveel Sterrenzaden op de Aarde. Wat er nu op de Aarde gebeurt, is echter heel uniek en cruciaal voor het welzijn en de Ascensie van de hele Galaxis.

Zou het toeval zijn dat mijn e-mail adres met Joey Stardancer begint?            

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com