Trilling.

Hits: 1316

Als kind hield mijn vader me vaak voor dat alles trilling is. Dat was in de jaren 50 van de vorige eeuw. Papa klopte dan op de tafel, en ik herinner me dat ik de trilling van de tafel probeerde te horen. Nu begrijp ik pas wat hij me wilde vertellen; alle materie is verdichte trilling, alles heeft zijn eigen trillingsgetal. We gebruiken nu steeds vaker het begrip frequentie.

Trilling, vibratie of frequentie beïnvloedt alle levende organismes. Zaken die je normaliter niet met frequenties in verband brengt op atomisch, genetisch of chemisch niveau hebben een trilling die alle organismen tot op DNA niveau beïnvloedt. Alle rijken van materie tot microscopisch kleine organismen, maar ook de lucht die we inademen, het voedsel dat we nuttigen en het water dat we drinken hebben een trillingsgetal. Dat trillingsgetal, wordt energetisch door andere frequenties beïnvloed en verandert.

GMO’s of genetisch gemanipuleerd voedsel, fluoride in het water, chemtrails, GWEN torens, mind control, psychotronische wapens, Bluetooth en Wifi, HAARP, nano technologie, farmaceutica, en nog veel meer zorgen voor de verandering in onze frequentie. Zo transmuteren we langzaam naar het niveau van kunstmatige intelligentie.

Al deze schijnbaar onsamenhangende zaken werken in feite samen om in het geniep alle levende organismen negatief te beïnvloeden. De stiekeme samenwerking en samenhang van al die technologie wordt mogelijk gemaakt door toegepast magnetisme. Daar hebben we het antwoord op de vraag die iemand me onlangs stelde na een schrijfseltje in kleine kring over de gevaren van de GWEN torens.

Woorden.
Angelo vroeg: “Wat kan ik als lichtbron daaraan doen om licht in de duisternis te brengen?” Nomen est Omen is Latijn voor: ‘de naam is een voorteken’. Het is dus geen wonder dat Angelo die vraag stelde. Welnu, we gaan het antwoord verantwoord uit de doeken doen. Het lijkt op spelen met woorden, maar dat is inherent aan deze regels uit Johannes.

“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen."

Het leven was het licht der mensen. Dus, als toen de Schepper sprak: ‘Er zij licht’, ging er een lampje branden. Gaat er nu bij jullie ook een lampje branden? Het licht dat in Genesis werd genoemd was Bewust Zijn. Je bewust zijn van Universele Wijsheid in plaats van je vast klampen aan de menselijke mis-creatie: ‘Kennis is macht’.

Terug nu naar toegepast magnetisme. De ware studie van magnetisme en magnetische velden wordt in afgezwakte mate onderwezen omdat het de sleutel is tot de meest geheime en gevoeligste technologie waarover de schaduwregering beschikt. De ware aard van magnetisme wordt ons onthouden opdat we niets mochten leren van de aloude kennis die ooit op mysterie scholen werd geopenbaard.

De top van de schaduw regering wordt gevormd door een groep die de Majestic 12 wordt genoemd. Elke employé die voor deze geheime groep werkt heeft een ID pasje waar, boven hun naam, functie en classificatie het woord Majestic op staat. Amerikanen die gek zijn op afkortingen maakten er als snel Magic van. Zowel Majestic als Magic is een knipoog naar de drie Koningen of Magi uit het Oosten.

De drie Wijzen uit het Oosten waren de hoeders van esoterische kennis die terug gaat naar de mysteriescholen van weleer. Daar werd onderricht gegeven in Universele Wetten alsook in magie/magnetisme, frequenties, numerologie, astronomie en astrologie.

Leerlingen die de opleiding voltooiden werden Magi genoemd. In de Klassieke Oudheid resoneerde de term ‘Magi’ in het Midden-Oosten niet met religie, maar veeleer met priesterlijke wijsheid. Dat was in de evolutiefase van de mensheid waarin priesters echt boodschappers van god waren, en het lagere ego wenslichaam nog volledig beheersten.

Er staat geschreven dat de drie koningen (Majestic) in astrologisch opzicht de drie sterren in de Gordel van Orion vertegenwoordigden. Die drie sterren wijzen naar Sirius, de helderste ster van het sterrenbeeld Grote Hond. Nu moeten we even in het Engels verdergaan. Hond is Dog; een anagram voor God, en dat is het woordenspel van alle magiërs.

In Johannes 1:47 lezen we dat Filippus vraagt: “Kan er iets goeds uit Nazareth komen?”

Op onze beurt vragen wij ons af: “Kan er iets goeds van Orion komen?” Er staat geschreven dat de Draco Reptilianen van Orion afkomstig zijn en dat de Reptilianen Royalty (Majestic) vanuit dat sterrenbeeld hun vijandig bod deden voor de overname van de hele Galaxis. Het was net als een stoot onder de gordel…

Zij die hier kennis van hadden voegden zich bij de duistere Magi. Begrijp alsjeblieft dat in een werkelijkheid die op polariteit is gebaseerd er altijd tegenstelling bestaan. Er is dus witte en zwarte magie die benut dan wel misbruikt wordt. De duistere magiërs komen voornamelijk voort, of zijn onder invloed van, Orion en de Draco Reptilianen.

De drie sterren uit de Gordel van Orion wijzen naar Sirius omdat het oorspronkelijk aan de Sirianen gegeven was om over ons zonnestelsel te heersen. Zo kon het geschieden dat in een lang vergeten era de wezens van Sirius de ‘Dog Star’ onze Goden werden.

Hologram.
Wetenschappers komen steeds meer tot de ontdekking dat ons ganse Universum een reusachtig hologram is. Nu is dat niet zo spectaculair als je bedenkt dat wetenschappers het ontstaan van het Universum verklaren met de beroemde Oerknal. En god zei: “Er zij Licht, en daar was de Oerknal”. Dat moet een vuurwerk zonder weerga zijn geweest. Dus, geliefden, in den beginne was er een hologram.

Het woord is een afleiding van het Griekse holos (volledig) en grafein (schrijven). Fotografie is schrijven met licht in 2D, terwijl een hologram met licht wordt geschreven in 3D. Een hologram geeft dus de illusie van een ruimtelijk beeld. Licht is een frequentie, een vibratie, een trilling; niet meer niet minder. Het hologram waarin wij leven, kent benamingen als Matrix, Quarantaine of Maximum Security Prison.

De vraag is nu hoe het mogelijk is dat enig wezen in staat is de ziel van een ander wezen gevangen te houden in dat hologram. Dat komt door implantaten en programmering, en dat komt door de Sluier van Vergetelheid. Door de herinnering aan onze goddelijke afkomst te wissen en er religieuze en karmische dogma’s op te downloaden zijn we gevangen op het Rad van Wedergeboorte.

De eeuwige ziel is gemaakt van pure elektriciteit, en manifesteert zich onder bepaalde omstandigheden als een projectie van licht. We zijn wezens van licht in een fysieke jas. Dat brengt ons op de vraag hoe het mogelijk is hoe enig wezen in staat is om licht gevangen te houden in de Matrix, Quarantaine of Maximum Security Prison die de Aarde is. Wezens die dat kunnen, moeten buitengewoon intelligent en technologisch zeer geavanceerde zijn.

De Draco Reptilianen van Orion beschikken over die magische kennis en vermogens. Via duistere contracten en afspraken met de schaduw regering en hun marionetten heeft de militaire industrie kwantumsprongen gemaakt in holografische projecties die momenteel zeer regelmatig misbruikt worden. Denk maar aan de zonsverduistering van augustus 2017. Ze kunnen ons alles doen geloven.

Tastbaar hologram?
Denk aan het optreden van Michael Jackson tijdens de Billboard Music Awards van 2014, terwijl Michael in juni 2009 onze werkelijkheid al verliet. Het was een holografisch optreden dat door sommige toeschouwers als ‘cool’ werd ervaren, door anderen als griezelig en weer anderen vonden dat het levensecht overkwam.

https://www.youtube.com/watch?v=fDR3hSeQ8pk

Hoe is het mogelijk dat een hologram, een projectie van licht, zo levensecht aanvoelt?

Wetenschappers van de Universiteit van Tokyo hebben een 3D hologram ontwikkeld dat met de hand aangeraakt en dus gevoeld kan worden. Hologrammen kunnen doorgaans niet gevoeld worden omdat ze uit licht zijn gemaakt. Bij die nieuwe technologie wordt ultrageluid toegevoegd, waardoor de proefpersoon holografische regendruppels kan voelen…

https://phys.org/news/2009-08-touchable-hologram-reality-video.html#jCp

Het is veelzeggend dat deze nieuwe technologie uit de game industrie komt, een industrie die zich ook bezig houdt met robotica en virtuele werkelijkheid en daarmee een trans humane agenda voorstaat. Door de ontelbare uren op het raakvlak tussen computer en mens worden we mentaal geprogrammeerd tot kunstmatige intelligentie. We geven onze macht weg aan programma’s.

Hoe geavanceerd dit ook moge zijn, het is niets vergeleken bij de super geavanceerde technologie van de wezens die ons in quarantaine houden. Toch zijn wij in staat uit die Maximum Security Prison te komen. Wanneer we de esoterische wijsheid en hogere waarheden van de mysteriescholen weer in eigendom nemen.

Onze planeet, de gevangenis, wordt omgeven door een gigantisch magnetisch veld dat de Magnetosfeer wordt genoemd. Dat veld werkt op een bepaalde bandbreedte en is dus een frequentie, een trilling die gemeten en opgespoord kan worden. Wanneer we de frequentie van magnetisme en/of magie kennen is het mogelijk ons Lichtlichaam te herstellen. Niets of niemand kan een Lichtlichaam in quarantaine houden!

Het enige wapen tegen de transmutatie die genetisch gemanipuleerd voedsel, fluoride, chemtrails, GWEN torens, mind control, psychotronische wapens, Bluetooth en Wifi, HAARP, nano technologie, scalaire golven en de farmamaffia is ons inherente licht. Dat licht is ondanks eonen lange onderdrukking nog niet gedoofd.

Adem dat Licht in, adem onvoorwaardelijke liefde uit en herschep je Lichtlichaam. Integreer dat Licht in je fysieke, emotionele, mentale en spirituele energieveld. Creëer je eigen magnetosfeer. Dat, geliefden, is de enige frequentie die ons kan bevrijden van alle lagere trillingen uit de geavanceerde technologie.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com