Verdwijningen.

Hits: 1342

De Caraïben, ook wel Cariben of Caribische eilanden genoemd, bestaan uit de Caraïbische Zee, de oceaan rond de Bahama's en de vele eilanden die in deze wateren liggen. Het gebied dankt zijn naam aan de Cariben, een indianenstam die er leefde ten tijde van de komst van de Europeanen. De bekendste eilanden zijn Cuba, Haïti, de Dominicaanse Republiek en Jamaica. We hebben eens op de laatste twee een missie volbracht.

Even ten Noorden van dit gebied ligt de Bermuda Driehoek, ook wel Duivelsdriehoek genoemd omdat er in de afgelopen 100 jaar al vele schepen en vliegtuigen zijn verongelukt en verdwenen. Het grappige is dat Nora en ik, na een lange meditatie in Punta Cana op de Dominicaanse Republiek op maandag 28 november 2005 toevallig ook op de administratie van ons hotel waren verdwenen…

Het toeval wilde dat Steve en Barbara Rother met Ronna Herman in die periode van Houston, Texas naar de Bermuda Driehoek reisden, waar volgens de Groep de Atlantische Kracht Kristallen diep onder de golven bewaard zijn gebleven. Ze wilden op 23 november om ongeveer 11:15 lokale tijd een ceremonie doen om het Hart en de Kracht Kristallen van Atlantis weer te activeren.

Het toeval wilde ook dat op 23 november om ongeveer 11:15 lokale tijd vlucht MP 607, met Nora en mij aan boord, de daling inzette naar de Dominicaanse Republiek…

De aanleiding tot dit schrijfseltje was een opmerking van Thomas Williams uit zijn radio-uitzending van 14 september 2017: “Amerikanen moeten wakker worden, want dezelfde mensen die in 1945 aan de touwtjes trokken, trekken in 2017 ook aan de touwtjes”. Dan gaan bij mij de alarmbelletjes rinkelen, en in gedachten verving ik het woord mensen voor het begrip wezens.

Nu moeten we even terug naar dat ramzalige jaar waarin twee steden in Japan door atoombommen werden weggevaagd. Amper twee jaar later, op 8 juli 1947 werd de VS opgeschud door een crash van een vliegende schotel nabij Roswell. Talrijke getuigen hebben, tot aan hun dood, volgehouden dat een buitenaards ruimteschip met buitenaardse lijken werd geborgen.

We weten dat op 16 maart 1957 een ruimteschip in Alexandria, Virginia, landde met aan boord Valiant Thor die drie gesprekken met president Eisenhower voerde over de waanzin van atoomoorlogen. Het is minder bekend dat Valiant of zijn broer Don ook aanwezig waren op de USS Eldridge in augustus 1943 tijdens het Philadelphia Experiment.

Tijdens zijn gesprekken met Eisenhower en later ook met Nixon, overhandigde Thor hen een boek met concepten voor een prachtige toekomst op Aarde. Zijn belangrijkste boodschap was: “Stop dat nucleaire geknoei en alles komt goed!”

In 1954 kwamen de Grijzen die boven de Evenaar hadden gecirkeld omlaag en landden op Holloman Air Force Base. Ze beweerden afkomstig te zijn van een planeet bij Betelgeuze in de constellatie Orion. Eisenhower ging met de Grijzen in zee en tekenden een geheime overeenkomst in ruil voor geavanceerde technologieën. Er kwam zelfs een buitenaardse ambassadeur die zich Almachtige Hoogheid Krill liet noemen.

Kan er iets goeds van Orion komen? Wanneer je bovenstaande niet als complot theorie afdoet, begrijp je nu waarom ik in gedachten het woord mensen voor het begrip wezens verving. Deze planeet wordt al eonen lang gedomineerd door buitenaardse wezens. De machtigste regeringsleiders zijn slechts pionnen in een onvoorstelbaar groot spel met de Aarde als hoofdprijs.

Ruilen.
Als er twee ruilen moet er één huilen. In dat spel is een ruilhandel opgenomen die ons bevattingsvermogen ver te boven gaat. Eisenhower ging met de Grijzen in zee en tekende een geheime overeenkomst in ruil voor geavanceerde technologieën. Wat kregen en krijgen de Grijzen in ruil voor hun technologie terug?

Technologieën die ons met levensechte holografische projecties zand in de ogen strooien zoals een fake zonsverduistering en een popster die 5 jaar na zijn transitie ‘live’ optreedt op de Billboard Music Awards. Maar ook technologieën die het mogelijk maken aardbevingen, tsunami’s en orkanen op te wekken dan wel te versterken en richting te geven. Zeer sterke staaltjes van die technologie dragen namen als Harvey, Irma, Jose, Katia en Maria.

Huricán.
Het woord orkaan stamt af van de Taíno Indianen uit het Caraïbische gebied. Huricán was de naam van hun god van het kwaad. De Taíno adopteerden die naam van de Maya god van wind, storm en vuur. In de loop van enkele eeuwen transformeerde de naam Huricán in het zelfstandige naamwoord orkaan. De naam is verdwenen, maar het verwoestende karakter is gebleven.

De genoemde orkanen teisterden vooral het Caraïbische gebied. Was het om de aandacht van wat er in die periode in de Bermuda Driehoek plaatsvond af te leiden? Hoe dan ook, wat de mainstream marionetten niet op de voorpagina’s plaatsten, is wat er voor de buitenaardse technologie wordt ingeruild. We hebben in 2015 al artikelen verspreid over de FEMA kampen en de operatie Jade Helm in de VS.

Het toeval wil dat operatie Jade Helm van 15 juli tot en met september 2015 werden gehouden. Het toeval wil dat Thomas Williams in september 2017 bekend maakt dat zowel het Rode Kruis als de FEMA ondanks de miljarden dollars overheidssteun niets hebben ondernomen om de door de orkanen getroffen mensen te helpen. In de wandelgangen wordt de FEMA ook wel de schaduwregering van de V.S. genoemd.

In het kader van eventuele rampen of andere onvoorziene omstandigheden heeft de FEMA de laatste jaren meer dan 800 kampen laten bouwen om burgers in op te vangen. Wat gebeurde er met de daklozen die de orkanen overleefden? Er gaan hardnekkige geruchten over daklozen die vanuit Texas gedwongen worden afgevoerd naar FEMA-kampen. Ze verdwijnen er net zo mysterieus als de vliegtuigen en schepen in de Bermuda Driehoek

Ze verdwijnen zoals duizenden kinderen verdwijnen. Er komen steeds meer openbaringen over een wereldwijd netwerk dat kinderen misbruikt. In dezelfde radio uitzending sprak Thomas Williams over een massagraf in Schotland waar minstens 400 kinderen uit een katholiek weeshuis zijn gedumpt. In ons eigen land zijn talloze kinderen op die wijze gedumpt als slachtoffer van satanische rituelen.

Dit, geliefden is de ruilhandel die al sinds eeuwen plaatsvindt op Aarde. Technologie die de mensheid onderdrukt dan wel uitroeit in ruil voor de levensenergie van mensen en vooral van kinderen. Jonge kinderen beschikken nog over de oorspronkelijke levensvonk die bij de kunstmatige intelligentsia en de Draco Reptilianen ontbreekt. De mensen die wij als leiders hebben gekozen weten dit. De democratie is dood, leve de demoncratie!

Jawel, die ruilhandel is al veel ouder dan de afspraken die Eisenhower, met medeweten en medewerking van het Vaticaan, heeft gemaakt met buitenaardse wezens. Religie is per definitie een buitenaards concept, want elke godsdienst is voortgekomen uit vruchtbaarheid rituelen. De uitspraak: “Gaat heen en vermenigvuldigt u, krijgt ineens een sinistere bijsmaak”.

Laten we eens uit de doeken doen hoe de ´Lieve Heer´ echt was. Baäl, Hebreeuws voor Heer, was in het antieke Midden-Oosten de god van de donder, de storm, de regen en de oorlog. Hij zou zomaar een tweelingbroer kunnen zijn van de Taíno god Huricán…

Gehenna is een Grieks woord dat in het Nederlands wordt vertaald met hel. Het is afgeleid van de naam van het smalle, rotsachtige Dal van Hinnom ten zuiden van Yerushalaim. Tijdens de regering van Salomo werd daar de afgod Moloch/Baäl vereerd met eerstgeboren kinderen die levend in het vuur werden geworpen, terwijl de priesters masturbeerden.

Zaad van het kwaad.
De tempel van Baäl in Palmyra, Syrië was voor mensen die nog niet ontwaakt waren een toeristische bezienswaardigheid. Deze tempel werd in augustus 2015 verwoest door de terroristische ISIS fanatici, en de mainstream media bracht het nieuws als een verlies van een "cultureel erfgoed". Een erfgoed van kinderoffers was het! Een orkaan van wellust en onderdrukking.

Diezelfde mainstream marionetten brachten in 2016 het nieuws dat replica´s van de entree van die tempel in New York en in Londen gebouwd werden. En niemand, werkelijk niemand, zag daarin een hernieuwde verering van Baäl, de Heer die in onze tijd pedofiel genoemd zou worden. Begrijp je waarom ik vaak schrijf over mensdom en christendom met de nadruk op dom? Daar komt nu nog het woord sodomie bij.

Het innerlijk weten van het menselijk collectief is verdwenen, zoals schepen en vliegtuigen in de Bermuda Driehoek verdwijnen. Zoals daklozen in FEMA kampen verdwijnen of zoals weeskinderen in massagraven verdwijnen en hogere waarheden in doofpotten verdwijnen. We zijn niet machteloos, we laten ons niet als lammeren naar de slachtbank voeren.

Genesis 1:1-3.
Het Hebreeuwse woord Ruach heeft meerdere betekenissen. Ruach staat voor 'wind', 'adem', 'levenskracht' en voor de Geest. Wij kunnen onze geest over de wateren laten zweven en onze adem benutten om nieuwe levenskracht te creëren waar de verwoestende wervelwinden chaos achter hebben gelaten. In onze Geest sluimeren de winden van verandering, van transformatie. Met die transformatie laat je alle negatieve energie van deze planeet verdwijnen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com