Symbolen.

Hits: 1714

Het Olympische logo met haar ringen vormt een van de meest bekende symbolen in de wereld. De vijf ringen moeten de vijf continenten vertegenwoordigen, en met de zes kleuren (blauw, geel, zwart, groen, rood en de witte achtergrond) kunnen alle vlaggen van de landen worden samengesteld.

De ringen vormen het symbool voor eenheid en sportieve samenkomst onder gelijke omstandigheden tussen alle continenten. Er staat geschreven dat de geestelijke vader van de moderne Olympische Spelen, Pierre de Coubertin, het logo zelf ontwierp. Hij introduceerde dit ontwerp tijdens de viering van het 20 jarig bestaan van het IOC in 1914.

De Olympische vlag werd pas in 1920 in Antwerpen gepresenteerd, omdat er in 1916 geen Spelen waren vanwege de Eerste Wereldoorlog. De ringen vormen het symbool voor eenheid en sportieve samenkomst onder gelijke omstandigheden tussen alle continenten. Dit was het ideaal waarnaar Pierre de Coubertin zocht en kracht bijzette door middel van de ringen. Je zou bijna een ring als aureool boven zijn hoofd plaatsen… bijna.

Omdat mijn geest voorbij de Babylonische Spraakverwarring is geëvolueerd zag ik de familienaam van Pierre de Coubertin een spoor van verborgen zaken. Het Franse werkwoord voor bedekken, inpakken, beschermen, verbergen, verhullen is Couvrir. Wat verhulde deze aristocraat met de kleuren en de ringen van zijn Olympische Logo? Zijn grootvader was een Vrijmetselaar, en zelf werd hij al jong naar de Jezuïeten gestuurd.

Is het louter toeval dat rood, wit, blauw, zwart, groen en geel belangrijke kleuren zijn in de Vrijmetselarij? Laten we eerst naar de betekenissen van deze kleuren kijken.

Rood.
Rood is de kleur van vuur, het symbool van de regeneratie en zuivering van de ziel voor de Ouden. Denk hierbij aan de Feniks, een fabeldier uit de Griekse - en Chinese mythologie. De Grieken geloofden dat de Feniks in staat was steeds weer opnieuw uit zijn eigen as herboren te worden. Rood is ook de kleur van de Aarde waaruit god de eerste mens creëerde. De naam Adam is afgeleid van Adamah, wat 'rode aarde' betekent of 'bloedaarde'.

Rood is in het systeem van de Vrijmetselaars ook het symbool van de regeneratie. Wanneer een Vrijmetselaar de eerste drie graden van de Blauwe Loge passeert, wordt hij opgenomen in de Rode Loge; de Royal Arch Degree. De Rode Loge misbruikt uitspraken van zowel het Oude - als het nieuwe Testament voor hun eigen duistere religie.

De leerstelling van de Rode Loge is een vermenging van heidense en Bijbelse teksten, waardoor hun gedachtengoed een gevaarlijke en verwarrende religieuze mix wordt. Wanneer een lid van de Rode Loge wordt gevraagd of hij tot de Royal Arch Degree behoort, dient hij te antwoorden: ‘Ik ben die ik ben”. Met dit antwoord identificeert een metselaar zich met de god in het brandende braambos uit Exodus 3:14…

Wit.
Wit is het symbool van zuiverheid, het ligt voor de hand dat aspirant metselaars bij hun inwijding wit dragen. Het is hetzelfde idee waarom mensen in witte gewaden gedoopt worden.

Blauw.
Blauw was voor de Hebreeërs de kleur van perfectie, voor de Druïden was het de kleur van Waarheid, voor de Chinezen was het de kleur van goddelijkheid en voor de vroege christenen betekende het onsterfelijkheid. Blauw is de basis voor elke vrijmetselaar.

De symboliek van blauw in religieuze ceremonieën hebben de metselaars van culturen uit de Oudheid overgenomen. De Hoge Priesters van de Hebreeën droegen blauwe kledij, en een van de gordijnen voor het tabernakel was blauw. Een aspirant die ingewijd werd in de Druïdische Mysteriën droeg een gewaad met blauwe kleuren. Voor een metselaar staat de kleur blauw dan ook voor perfectie, waarheid, onsterfelijkheid en goddelijkheid.

Zwart.
Zwart is sinds mensenheugenis de kleur van verdriet, smart, leed, droefheid en kwelling. Zwart is ook de kleur van het verborgene, het geheimzinnige, de kleur van de zonde en de grens van het leven. Zwart is dan ook vaak de kleur van rouw en dood.

Groen.
In de Vrijmetselarij resoneert groen met de veranderende seizoenen in de natuur. Dit concept is overgenomen van de Oude Egyptenaren. Osiris de god van de onderwereld, vruchtbaarheid, dood en landbouw werd groen afgebeeld. Ptah, de Egyptische god van de pottenbakkers en ambachtslieden (metselaars) werd ook groen afgebeeld. Thoth was de Egyptische god van de maan, de magie, de kalender, de schrijfkunst en de wijsheid. Hij werd afgebeeld met een groene Ibiskop

Geel.
Geel was bij de Ouden een symbool van Licht. Hoewel; deze kleur niet zo nadrukkelijk aanwezig en schijnbaar onherkenbaar is, is geel echt de metselaarskleur omdat het voor de vrijmetselaar de kleur is van het Pad van Waarheid. Hun waarheid wel te verstaan, want je kunt je groen en geel ergeren aan hun interpretatie van de waarheid.

Laten we de besproken kleuren eens tegen een ander licht houden. Er zijn vijf Olympische ringen op een wit veld. We zullen eerst de ringen opnieuw kleuren.

Mars.
Rood is de kleur van Mars, en bij de Romeinen was Mars de god van oorlog. Rood staat ook voor onbeheerst seksueel gedrag, voor woede en voor buigen of barsten. Rood staan betekent een negatief saldo op de bank hebben. Door het rode lint gaan is koste wat kost de zin doordrijven. De rode ring is het linkeroog van het Olympische logo, de mannelijke dominantie.

Reptielen.
Blauw is de kleur van de aristocratie. Iemand met blauw bloed behoort tot de adelstand. In Japan was blauw aanvankelijk de kleur van de adel. In Spanje is het een staande uitdrukking voor de adel. Bij de Berbers in de Sahara duidt een blauw kledingstuk op een hoge status. En prinses Diana zei over de Windsors dat het allemaal hagedissen en reptielen waren, ze waren niet menselijk. De blauwe ring is het reptielenoog van het Olympische logo.

Zwarte Zon.
De zwarte ring is het centrum van het kwaad, het symbool van de Zwarte Zon. De Schwarze Sonne of Sonnenrad is een occult en esoterisch symbool. Het is gebaseerd op een mozaïek op de vloer van de "Obergruppenführersaal" in de Wewelsburg die tijdens de nazitijd werd aangelegd. Tegenwoordig wordt het door neopaganisten gebruikt en ook door neonazi's. Zwart en rood waren per definitie de kleuren van het Naziregime!

Haat.
Geel is de kleur van de haat. Deze ring hangt onder het reptielenoog en de zwarte zon. Het vertegenwoordigt de oeroude haat die Draco reptielen tegen de mens koesteren. In het boek Openbaring staat geschreven: “Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen verlof om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, met het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren”.

Het woord vaal wordt in sommige teksten ook met geel/groen verwisseld. De gele en groene ringen dragen als een vaal paard de ringen erboven.

Nu hebben we het witte vlak nog over. Het witte vlak is de factor die de vijf gekleurde ringen verbindt en bindt. Of met een knipoog naar Sauron: “Eén kleur om allen te regeren, Eén kleur om hen te vinden, Eén kleur die hen brengen zal en in duisternis binden, In Mordor, waar de schimmen zijn”.

Wit is ook de kleur van de wolf in schaapskleren, en de kleding van de Ku Klux Klan. Wit is ook het witte boordje boven de zwarte toga. Wit is de tandpasta glimlach die een zwart hart verbergt. Wit is ook de kleur van de illusie op het filmdoek. Het Franse werkwoord voor bedekken, inpakken, beschermen, verbergen, verhullen is Couvrir.

De vijf ringen vertegenwoordigen zogenaamd de vijf continenten. Als Michelangelo een grootmeester was, moet hij iets hebben geschilderd waarop die vijf ringen een ander beeld geven. De slang in het paradijs heeft toevallig vijf windingen om de Boom van Kennis van Goed & Kwaad… Maar, die slang heeft borsten.

Exile from-eden-michelangelo-buonarroti.jpg
Er is nog zoveel te ontdekken, dat we door de bomen het paradijselijke bos niet meer zien. Het goede nieuws is echter dat het ‘Paradijs’ geen locatie is maar een bewustzijnsfrequentie.

Dit schrijfseltje was gewoon een oefening in de Samenhang der Dingen. En, oeps, het ding van de Adam links van de boom hangt niet echt. En, oeps, de kleuren rood, wit, blauw, zwart, geel en groen zien we ook terug…

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com