Patsy.

Hits: 1127

Patsy is Amerikaans slang (plat jargon) voor iemand die als zondebok aangewezen wordt als zaken uit de hand zijn gelopen. Het begrip stamt uit de tijd dat Ierse immigranten tijdens de hongersnood in de 19e eeuw en masse naar de VS emigreerden en daar werden uitgebuit. Patsy verwijst ook naar St. Patrick die volgens de overlevering in de 5de eeuw het distilleren in Ierland introduceerde.

 St. Patrick had op zijn reizen geleerd dat druiven die niet geschikt waren om wijn te distilleren, goed waren voor de productie van 'Uisge Beatha’, dat is Iers-Gallisch voor ‘water van het leven’. Als je het eerste woord in het Welsh gespeld wordt staat er ‘Wysgi’. Dit is geen verhandeling over spiritualiën, het is een schrijfseltje over wat de elite ons op de mouw speld.

Zondebokken vind je in alle tijd/ruimte van de menselijke geschiedenis terug. Het begon al met Kaïn en Abel.

Marinus van de Lubbe was de eerste Patsy van de Nazi’s. Ze hadden een zondebok nodig om alle Duitse communisten te arresteren en in concentratiekampen te laten verdwijnen. Daarna waren er 6 miljoen zondebokken die werden vergast en in ovens verbrand met medeweten en medewerking van het Vaticaan!

Lee Harvey Oswald, de zogenaamde moordenaar van John Kennedy is een van de bekendste zondebokken uit het recente verleden. Iets minder bekend, omdat we niet verder kijken dan onze neus lang is, is Timothy McVeigh die door de autoriteiten is beschuldigd en veroordeeld als de dader van de bomaanslag op 19 april 1995 in Oklahoma City. Beide gebeurtenissen kunnen we met ons huidige woordgebruik valse vlag operaties noemen.

Beide zondebokken waren geen terroristen! Terroristische aanslagen worden georkestreerd door de marionetregeringen van de elite. Alle valse vlag operaties zijn de bouwstenen van de machthebbers. De bouwstenen zijn samengesteld uit angst, onderdrukking en hebzucht, waarmee de elite elk land onder controle kan houden. Van die bouwstenen vormen de mainstream media de hoeksteen.

De jacht op kijk - en leescijfers is een nietsontziend facet dat de samenleving opzadelt met bloederige beelden en (fake) slachtoffers om massahysterie als breekijzer te gebruiken. De mainstream media zijn in feite de tweede echelon in de valse vlag operaties door het publiceren van tegenstrijdige berichtgeving en ondoorzichtig onderzoek… Het valt op dat er altijd wel een terrorist (Patsy) gepakt wordt omdat zijn ID kaart wordt gevonden!

Elke valse vlag heeft dezelfde volgorde en doelstelling. De argeloze bevolking wordt eerst zorgvuldig gescreend op de mogelijkheid de macht van de meewerkende regering te vergroten, een zondebok of een groep zondebokken (de Islam) af te schilderen als terroristen en de werkelijke gebeurtenis te maskeren als complot theorie. Daarmee bereikt de elite dat de waarheid achter elke aanslag als complot theorie wordt accepteert.

Onderdrukking versus Eenheid.
Henry Kissinger zei ooit: "Het verschil zit ‘m in mensen die zich aanpassen aan de realiteit en mensen die de realiteit aanpassen naar gelang hun doel".

Ontwaakte zielen stellen wel eens de vraag wat voor zin dit allemaal heeft, wat het doel is van al die valse vlag operaties. Om daarop een plausibel antwoord te geven, dienen we beide hersenhelften te raadplegen. We gaan eerst de geschiedenis in, want die herhaalt zich voortdurend tot we de les geleerd hebben. Het sleutelwoord is onderdrukking dat onder het mom van eenheid wordt gebracht.

Julius Caesar zou in 47 BC gezegd hebben: ‘Veni, vidi, vici’. Hij was wellicht de eerste die een verenigd Romeins Rijk wilde stichten. Tenslotte stierf hij op 15 maart 44 BC door 23 messteken.

Attila de Hun kwam, zag en overwon al het land en de volken tussen de Oeral en de Rijn, van de Donau tot de Oostzee. De droom van één groot Hunnenrijk viel in duigen toen hij, volgens de overlevering, in 453 door zijn haremvrouwen werd vermoord.

Dzjengis Khan kwam, zag en won door massale slachtpartijen het grootste imperium in de geschiedenis. Het Mongoolse Rijk strekte zich uit van China tot aan de Donau. Dzjengis stierf op 18 augustus 1227. Waar zijn graf ligt is onzeker, het zou in 2004 zijn ontdekt omdat er een tekst werd gevonden met de woorden: ‘Als ik nog in leven was, zouden de mensen niet blij zijn’.

Daarna kregen we te maken met het Frankische Rijk van Karel de Grote. Er zijn inside overleveringen dat deze heerser al te maken had met occulte krachten. Wanneer je zijn handtekening (of wat daarvoor doorgaat) bekijkt, word je onwillekeurig herinnerd aan de swastika.

De adelaar in wapenschilden werd waarschijnlijk geïntroduceerd door Karel de Grote, die door de Paus tot keizer van het West-Romeinse Rijk werd gekroond en regeerde over het latere Frankrijk, België, Duitsland en een groot deel van Italië. Hij zag zijn rijk als de opvolger van het Romeinse Rijk en voerde als herkenningsteken de adelaar.

Napoleon Bonaparte kwam, zag en overwon alle landen en volken tussen de Atlantische Oceaan tot Moskou. Zijn ego was zo groot dat hij zichzelf, in aanwezigheid van de paus, op 18 mei 1804 tot keizer der Fransen kroonde. Het wapen van de keizer toonde een adelaar!

En dan hebben we nog Adolf Hitler die van een groot Germaans Rijk droomde. De heraldiek van de Nazi’s bevat naast occulte symbolen ook de adelaar. Hitler is in feite de grondlegger van wat we nu de Nieuwe Wereld Orde noemen.

Een tweekoppige adelaar vinden we in de heraldiek van het Roomse Rijk, van de Duitse Natie, het Keizerrijk Duitsland, het Keizerrijk Oostenrijk, het Keizerrijk Rusland en in Albanië terug. De symboliek is duidelijk, een adelaar met een Januskop; het symbool van list en bedrog, het symbool van dualisme en tweedracht!

Een bijzondere adelaar is de dubbelkoppige adelaar. In de (latere) wapens van het Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie, het Keizerrijk Duitsland, het Keizerrijk Oostenrijk, het Keizerrijk Rusland en in Albanië komt deze adelaar voor. Ook steden en families dragen, soms als een bijzonder keizerlijk eerbewijs, een dergelijke adelaar.

Wat het collectief bewustzijn is vergeten, zijn de afbeeldingen en teksten uit Sumerië en Babylonië waarin mensen met adelaarshoofden uit de hoogten naar de Aarde kwamen. De Anunnaki zijn ons niet vergeten! Zij waren in feite de eersten die de verdeel en heers techniek volkomen beheersten.

Adams Kalender.
Je ziet dat het concept eenheid een vals voorwendsel is om de mensheid in slavernij te houden, zoals de Anunnaki deden sinds de uitspraak van Enki: “Laat ons wezens scheppen naar ons evenbeeld’. Die uitspraak kwam na de muiterij van de mindere Anunnaki godheden die het zware werk in de goudmijnen van Zuid Afrika meer dan zat waren. Een onbegrepen en weinig bekend ‘bewijs’ hiervan is Adams Kalender bij Mpumalanga in Zuid Afrika…

De ontdekking van een cirkelvormige monolithische kalender bij Mpumalanga is, met een geschatte ouderdom van 75.000 jaar, de oudste steencirkel die ontdekt is. Zuid Afrika bevat een van de diepste mysteriën uit de menselijke geschiedenis. Er wordt aangenomen dat de eerste mensen ongeveer 60.000 jaar geleden vanuit Afrika migreerden en zich over de rest van de (toenmalige) wereld verspreidden. Dat waren de eerste zondebokken!

Nu de gelederen van de elite dunner worden en ze hun greep op de mensheid verliezen willen ze hun eenheid (lees onderdrukking)koste wat kost handhaven. Nu het menselijk collectief langzaam begint te ontwaken om uit de matrix, quarantaine of maximum security gevangenis te ontsnappen, worden er valse vlag operaties en Patsies ingezet om die status quo te handhaven.

De elite krijgt daarbij enorme assistentie van de farmaceutica, de mainstream media en het onvoorstelbare pedo-netwerk dat de hele wereld omvat. Wat de elite en hun marionetten misschien niet beseffen is dat zij op hun beurt de Patsies zijn van negatieve buitenaardse wezens. De verdeel en heers techniek werkt nu als het zwaard van Damocles boven het hoofd van de elite. Een kat in het nauw maakt nu eenmaal rare sprongen.

Symboliek.
‘Signalen en symbolen regeren de wereld, niet woorden of wetten’. Deze uitspraak wordt aan Confucius toegeschreven, maar die dat nooit zo gezegd kan hebben omdat de semantiek van zijn land daar niet mee resoneert. Toch worden we steeds meer geconfronteerd met de waarheid van die uitspraak.

Als je let op de symboliek rond alle valse vlag operaties en de moorden op Marianne, Anne, Romy en Savannah, kom je er wel uit wat er achter de schermen gebeurt. Als je de valse vlag operaties vanuit de numerologie bekijkt zie je vanzelf de symboliek. Bij de aanslag in Manchester op 22 mei werden 22 mensen net na 22:30 uur gedood door de 22-jarige Salman Albedi…

Anne Faber werd volgens de media vermoord door Michael Panhuis nadat ze onder het Pan viaduct voor de regen school. Op haar laatste selfie maakt ze haar hand een signaal of symbool dat insiders herkennen als het symbool van de Griekse god van het vee en het dierlijk instinct. Pan heeft een menselijke torso, met geitenhoorns op zijn hoofd en een onderlijf als dat van een geit. Pan and the Goat

De panfluit is naar hem vernoemd, maar ik vermoed dat hij veel vaker met zijn andere fluit speelde! En daarmee komen we bij een Patsy die niet als zodanig werd herkend. Theo van Gogh werd op 2 november 2004 vermoord omdat hij te vaak over geitenneukers sprak.

Dat kan natuurlijk niet want in het torentje van Balkende hing een geitenkop! De Samenhang der Dingen is een pittige studie, maar dit schrijfseltje geeft enig inzicht.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com