Plot

Hits: 987

De plot is als het ware het stramien waarop een verhaal wordt geweven met verwikkelingen, oorzaken en gevolgen die een verhaal intrigerend maken. Een complot is een samenzwering die louter intriges voortbrengen. De eed der Jezuïeten is een schoolvoorbeeld van intrigeren. Het is een model van blinde gehoorzaamheid aan de Zwarte Paus die als een niet fictieve Geppetto aan de touwtjes trekt.

We zullen de eed niet letterlijk herhalen, want dan ga je kotsen. Het komt er op neer dat een Jezuïet zweert elk menselijk wezen, ongeacht leeftijd, gender, religie of status op alle denkbare manieren op Aarde uit te roeien en te verdelgen. Het doel is om, in hun woorden, het afschuwelijke ras openlijk of in het geheim voor altijd te vernietigen.

Wanneer de Orde der Jezuïeten de ganse mensheid als een afschuwelijk ras beschouwt, kom je tot de conclusie dat ze zelf onmenselijk moeten zijn. Hoe onmenselijk is voor een gewone sterveling niet te bevatten. We gaan een minuscuul deel uitlichten omdat enerzijds een Jezuïet nu aan het hoofd van de RK kerk staat en anderzijds 23 november nadert. Het is dan 54 jaar geleden dat de Jezuïeten JFK lieten vermoorden.

Er zijn ontelbare boeken en websites die mogelijke en onmogelijke daders op de korrel nemen. Wie het gedaan hebben is minder interessant omdat ze louter marionetten waren aan Geppetto’s touwtjes. O ja, als je niet weet wie Geppetto is, denk dan aan Pinokkio. De Zwarte Paus trekt een lange neus naar alle machthebbers op Aarde, en het Vaticaan heeft van de leugen een deugd gemaakt.

Het is veel interessanter de reden te achterhalen waarom JFK is vermoord. President Kennedy werd vermoord omdat hij zijn troepen uit Vietnam wilde terugtrekken, en omdat hij de Federale Reserve Bank een hak wilde zetten. Het terug trekken van zijn troepen uit Vietnam zou het einde betekenen van de miljoenen of miljarden dollars die de Jezuïeten verdienden in de drugshandel!

Aangezien de oorspronkelijke Jezuïeten Orde zich in 1601 in Beijing had gevestigd, had deze groep in het Verre Oosten het monopolie op de handel in narcotica. De door de Jezuïeten gecontroleerde politici in Washington wilden juist de oorlog in Vietnam voortzetten. Ze wilden een katholieke macht in Zuidoost Azië creëren om hun greep op de internationale drugshandel te handhaven. Daarom moest JFK verdwijnen.

Laten we de plot van die onheilsdag nog eens doornemen. We zaten op 22 november 1963 bij de enige familie in de straat met een TV als sardienen in een blikje. De adrenaline en de hormonen speelden tikkertje in mijn fysieke voertuig. Dat kwam omdat Betty, die iets ouder was dan ik, mijn zoekende hand niet afwees terwijl alle anderen alleen aandacht hadden voor het nieuws.

Het bericht dat mijn zoekende hand en mijn hart bevroor, is in mijn geest gebeiteld. John Fitzgerald Kennedy was vermoord, en de onschuld van het collectief bewustzijn eveneens. Kijk nog even naar die datum: 22.11.1963. Twee meestergetallen voor dag en maand en de getallen 3, 6 en 9 in het jaar. Getallen waarvan Nicola Tesla ooit zei dat je de sleutel tot het Universum krijgt als je ze werkelijk begrijpt!

Vanmorgen, 25 oktober 2017, bracht de regionale krant twee pagina’s over die moord. Nergens las ik iets over de Jezuïeten, en dat is begrijpelijk omdat een Jezuïet momenteel het bewind voert in het Vaticaan. Het mainstream blad gaf 8 mogelijke complot theorieën, maar geen woord over de handel en wandel van de Jezuïeten en hun verderfelijke eed.

In 2014 kwam een zeer uitgebreide video documentaire uit met de alleszeggende titel: ‘Everything is a rich man’s trick’. Het gaat altijd weer om geld!

Besef dat JFK de enige RK president was die de VS ooit leidde. Kennedy stelde als katholiek het welzijn van de Verenigde Staten boven de hebzucht van de pauselijke macht. Hij was katholiek, geen Jezuïet! Denk aan de eed die elke Jezuïet zweert. Elk individu zal op elke denkbare wijze uit de weg geruimd worden, en vergeet niet dat ze de financiën hebben om alles en iedereen het zwijgen op te leggen.

De RK kerk in de VS beschikte over grotere financiële middelen dan menige multinational in Amerika. De kerk had onvoorstelbare macht in het Witte Huis, in de senaat en in het congres. De Jezuïeten domineerden het Pentagon, de FBI en de CIA omdat iedereen te koop was. Jean Hill die op 22 november 1963 in Dallas op het moment van de moord aanwezig was, schreef er een boek over.

De Laatste Dissidente Getuige.
Een van de politiemannen in de colonne die de president moest beschermen vertelde haar opmerkelijke zaken die minder bekend zijn. Terwijl JFK op de luchthaven nog handen stond te schudden, kwamen de ‘men in black’ van LBJ’s geheime dienst de motorpolitie nieuwe instructies geven. Ze vertelden dat de route op het laatste nippertje was veranderd. De oorspronkelijke route zou door Main Street gaan, maar de motoragenten moesten heel langzaam in de Houston Street afbuigen naar de Elm Street.

Toen Jean Hill dit hoorde zei ze tegen de motoragent die haar dit vertelde: ‘Als de stoet van JFK gewoon op Main Street was gebleven, had geen enkele schutter de kans gekregen hem te vermoorden. De motoragent hield zijn gezicht in de plooi en antwoordde: ‘Dat is misschien de reden waarom de route werd veranderd’. Hij voegde er aan toe dat ze instructies kregen de gebruikelijke escort formatie te vergeten.

Normaal zou naast elk spatbord een motoragent als kogelvanger moeten rijden. Maar de geheime dienst gaf de vier agenten die dat moesten doen de opdracht, wat er ook gebeurde, achter de auto te blijven. De smoes was dat de menigte dan een onbelemmerd uitzicht had op hun president. Zo kregen de Jezuïet marionetten ook hun onbelemmerde uitzicht. Maar er was meer.

Lyndon B. Johnson, de vice president, gedroeg zich uiterst merkwaardig. De motor agenten zagen hem al een halve minuut voordat er schoten klonken voorover buigen in zijn wagen. Agent Maguire zag hem zelfs al bukken voordat de stoet Houston Street in draaide. De agent die Jean Hill sprak zei nadrukkelijk dat het geen verzinsel was. Met een stalen gezicht moet hij gezegd hebben dat LBJ zich gedroeg alsof hij elk moment verwachte dat er geschoten zou worden…

Mysterieuze omstandigheden.
Er waren veel mensen die het ‘hoe, wat, waarom en wie’ wisten inzake de moord op JFK. Helaas stierven ze bijna allemaal onder mysterieuze omstandigheden. Ook Jean Hill de schrijfster van voornoemd boek vermoedt dat er diverse pogingen waren om haar en haar kinderen het zwijgen op te leggen.

De auteur van het boek ‘Crossfire: The Plot That Killed Kennedy’ schreef dat er in de drie jaar na de moord op JFK en Lee Harvey Oswald (Patsy) 18 belangrijke getuigen stierven. Zes getuigen stierven door kogels, drie kwamen om in verkeersongelukken, twee pleegden zogenaamd zelfmoord, van een getuige werd de keel doorgesneden, een ander stierf na een karate trap in de nek en vijf stierven een natuurlijke dood.

In ‘JFK: The Dead Witnesses’ schreven Craig Roberts and John Armstrong dat er tussen 22 november 1963 en augustus 1993 115 getuigen onder mysterieuze omstandigheden stierven

JFK was een van de presidenten, koningen, tsaren en keizers die weigerden de Jezuïeten te gehoorzamen en dat met hun leven betaalden. De rol van de pauselijke macht in de afschuwelijke moord en het verdoezelen van die misdaad kan niet ontkend worden. Het Vaticaan had de motivatie, beschikte over marionetten op sleutelposities om de moord uit te voeren en politici om het in de doofpot te stoppen.

De Vietnam oorlog duurde van 1 november 1955 tot 30 april 1975. Twintig jaar van onbeschrijflijk leed en ongehoorde winsten voor de Jezuïeten en de oorlogsindustrie. Het totaal aantal burgerslachtoffers wordt geschat op 1.481.047 - 4.008.047 doden. Het aantal Amerikaanse soldaten weet ik niet, het is wel bekend dat er ontelbare ‘body bags’ gevuld met heroïne naar de VS werden getransporteerd.

Morgen, op 26 oktober 2017 zou de onthulling van de meer dan 3600 documenten over de moord wereldnieuws moeten worden. We gaan er van uit dat er meer verhuld wordt, dan er geopenbaard wordt.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com