Cyclus of Tijdlus.

Hits: 1106

In augustus dit jaar hebben we twee schrijfseltjes gewijd aan het fenomeen Tijdlus. Dit is, in tegenstelling tot een natuurlijke cyclus zoals de seizoenen, een door kunstmatige intelligentie gemanipuleerde tijdlijn. Met een tijdlus kunnen gebeurtenissen uit enige tijd/ruimte als het ware gekopieerd worden in een andere tijd/ruimte. De beste vergelijking is de nucleaire vernietiging van Sodom en Gomorra en die van Nagasaki en Hiroshima.

Duin is een sciencefictionroman van de Amerikaanse schrijver Frank Herbert, en vormt het eerste deel van zijn zesdelige boekenreeks. Het boek, dat verscheen in 1965, won zowel de Hugo Award als de Nebula Award, 2 belangrijke prijzen voor Engelstalige SF-literatuur. Het is met 12 miljoen exemplaren in 2003 het best verkochte sciencefictionboek ter wereld.

De relativiteitstheorie stelt dat alle informatie en materie die opgeslokt worden door de enorme zwaartekracht van een zwart gat in eindeloos gekromde ruimte verloren gaat. De structuur van ons universum en recente bevindingen in kwantummechanica wijzen er echter op dat informatie nooit verloren kan gaan. Volgens Stephen Hawking blijft de informatie opgeslagen in de waarnemingshorizon van het zwarte gat in de ruimtetijd.

Het verhaal van Duin start in het jaar 10191, terwijl het boek 2 jaar na de moord op JFK werd gepubliceerd. De eerste drie delen kocht ik in 1975, en ze hebben een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. Nu er commotie is rond het vrijgeven van de geheime documenten met betrekking tot de moord op JFK, herinner ik me de plot van die trilogie. Herinneringen zijn energie en energie gaat nooit verloren!

De gebeurtenissen in de Duin trilogie lijken verwarrend veel op de gebeurtenissen in onze tijd/ruimte. Het kan ook verwarrend zijn als je de ene keer ruimtetijd leest en dan weer tijd/ruimte ziet staan. Laat ik het kort uitleggen, want ik doe dat bewust.

Albert Einstein stelde in zijn speciale relativiteitstheorie dat het niet mogelijk is over ruimte en tijd als twee afzonderlijke entiteiten te spreken, maar dat er slechts één entiteit bestaat namelijk de ruimtetijd, die alle gebeurtenissen in het verleden, heden en toekomst in ons heelal bevat. Tijd is een dimensie net als de andere, die echter op menselijke schaal anders wordt ervaren, daarom schrijf ik tijd/ruimte als ik over onze 3D werkelijkheid schrijf.

Overeenkomsten.
In de Duin trilogie speelt de Bene Gesserit, een geheime orde, een uiterst belangrijke rol. Het geheime doel van de orde is door een menselijk fokprogramma de mensheid naar ‘grotere volwassenheid’ te brengen. Veel Bene Gesserit-zusters zijn met dit doel gekoppeld aan machtige echtgenoten met voor dit programma gewenste eigenschappen. Je kunt die orde vergelijken met de Jezuïeten en de Opus Dei in onze werkelijkheid.

Er zijn sinds de menselijke dageraad krachten en machten aan het werk om Draconische bloedlijnen te handhaven. Het is geen toeval dat de bloedlijnen van de 44 Amerikaanse presidenten teruggaan tot Europese vorstenhuizen. Vierendertig presidenten stammen af van Karel de Grote die in 800 tot Keizer van het Westen werd benoemd. Negentien presidenten stammen af van Edward III, die van 1327 tot 1377 Engeland regeerde.

De Bene Gesserit hebben een grondige training hebben gehad in de beheersing van lichaam en geest. Zij zijn afhankelijk van de specie, een geestverruimende en levensverlengende maar ook sterk verslavende stof, voor vele van hun vaardigheden, waaronder de kunst om feilloos waarheid van leugen te onderscheiden. Die totale beheersing van lichaam en geest zien we terug bij de Yogi’s van het Verre Oosten, en in de training van Eno in de Matrix!

Als de biotechnologische wetenschap op de huidige manier doorgaat wordt de Aarde straks gedomineerd door kunstmatig intelligent wezens die lichaam en geest volkomen beheersen.

Naast de Bene Gesserit zijn er nog twee hoofdrolspelers in de Duin trilogie. De ene hoofdrol wordt gespeeld door een vereniging van Geslachten, of edele families, die in tijd/ruimte door de 13 rijkste families op Aarde worden vervangen. Denk aan de Rothschilds, de Rockefellers en andere marionetten van de Cabal die de Nieuwe Wereld Orde er door willen drukken. De ‘grotere volwassenheid’ van het Bene Gesserit programma is een voorloper van de NWO.

De derde hoofdrol is voor het Ruimtegilde, een organisatie die een monopolie heeft op interstellair transport. Voor de interstellaire ruimtevaart heeft het Gilde een zeer waardevolle grondstof nodig, specie of melange genoemd. De melange is een geestverruimende en levensverlengende specie die mensen in staat stelt visioenen te krijgen. Deze grondstof is echter zeer verslavend en heeft bij onthouding de dood tot gevolg.

Het Ruimtegilde uit de Duin trilogie kunnen we nu vergelijken met de NASA en hun geheime ruimtevaartprogramma Solar Warden. Klokkenluider Gary MacKinnon wist het Amerikaanse Ruimtecommando te hacken en ontdekte dossiers over ‘niet-aardse officieren’ in het Solar Warden programma. MacKinnon werd door de regering Bush beschuldigd van de grootste militaire computerkraak in de Amerikaanse geschiedenis.

De Keizer in de Duin trilogie vreest de familie Atreides, waar het boek om draait. Hertog Leto Atreides wordt zeer populair in de Landsraad, en de Keizer is bang voor zijn invloed op de andere Grote Geslachten. Daarom smeedt hij een complot tegen het Geslacht Atreides.

Het handhaven van bloedlijnen in onze werkelijkheid werd ook manifest in het huwelijk tussen John Kennedy en Jacqueline Bouvier. Jackie was de was de oudste dochter van John Bouvier III en Janet Norton Lee. Om hun aanzien te verhogen overdreven beide families hun afkomst. De Bouviers vertelden dat ze afstamden van de Koninklijke Fontaines uit Frankrijk en de Lee's zeiden dat ze van de Virginia Lee's afstamden.

Jacqueline Bouvier was in 1951 al verloofd met de effectenmakelaar John Husted. In maart 1952 werd de verloving echter verbroken, op advies van haar moeder. Zij vond dat Husted niet rijk genoeg was hoewel zijn familie in hoog aanzien stond. Nadat de verloving van Jackie verbroken werd hielden gezamenlijke vrienden een etentje op 8 mei 1952 waar de romance tussen Jack en Jackie begon.

Toeval bestaat niet, we zijn instrumenten in handen van grotere krachten en machten die onze werkelijkheid in een matrix, quarantaine of maximum security gevangenis houden. John F. Kennedy werd zeer populair bij het gewone volk, en de Zwarte Paus der Jezuïeten smeedde een complot tegen de Kennedy clan omdat JFK van plan was de winstgevende oorlog in Vietnam en de macht van Federale Reserve te beëindigen.

Vergelijk de geestverruimende specie die mensen in staat stelt visioenen te krijgen in de Duin trilogie met de heroïne uit Zuidoost Azië en je hebt een van de belangrijkste motieven van het complot tegen JFK. Vergelijk het kwaadaardige Geslacht Harkonnen, dat de inheemse bewoners van Duin wreed onderdrukt voor de Federale Reserve dat de gewone belastingbetaler volledig uitknijpt en je hebt een niet te onderschatten vijand.

Volg het grote geld en je ontdekt motieven, middelen en marionetten van een langlopend complot om de mensheid weer in slavernij te brengen. Onassis, de Aardse pendant van het Ruimtegilde uit Duin, vergaarde zijn fortuin met het bevoorraden van oorlogsschepen in de Tweede Wereldoorlog. Onassis trouwde met de weduwe van JFK en bekende op zijn sterfbed dat hij de financier was van de moord op Bobby Kennedy.

Dit klinkt als de plot van Sleeping with the Enemy een Amerikaanse film uit 1991! Gebeurtenissen worden gekopieerd en opnieuw afgespeeld in andere tijdlijnen.

In de Duin trilogie spreekt de Keizer met baron Vladimir Harkonnen af de planeet Duin tijdelijk aan de Atreides in leen te geven. De Harkonnen zullen zich terugtrekken, en later met de gevreesde elitetroepen van de Keizer, de Sardaukar, vermomd in Harkonnen-uniform, de Atreides aanvallen. Dit noemen we in onze tijd/ruimte valse vlag operaties.

Chinese soldaten gekleed als Tibetaanse monniken die Chinese soldaten aanvallen om een incident uit te lokken. Geheime black ops commando’s die zich voordoen als terroristen en Allahu Akbar roepen zijn niet meer weg te denken in onze werkelijkheid. We leven namelijk in een tijd die in Mattheüs 24:4 - 31 al werd voorspeld.

Openbaringen.
Het manipuleren van tijd/ruimte is blijkbaar niet eens een complot theorie, zelfs de Bijbel voorspelt gebeurtenissen die op het punt staan geopenbaard te worden. Er staat onder andere geschreven: ‘Vlak na de ellende van die dagen zal de zon verduisteren, de maan zal niet langer schijnen, de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen’.

Dit is een profetie die zeer spoedig werkelijkheid wordt. Op 4 november 2017 wil een anti fascistische groep beginnen met het platleggen van Amerika, terwijl negatieve militairen een grootscheepse oefening zullen houden, waarbij letterlijk de lichten zullen uitgaan. In het geoefende scenario wordt gespeeld dat een enorme zonnevlam het grootste deel van het elektriciteitsnetwerk zal verwoesten.

Het is belangrijk te beseffen dat er slechts één entiteit bestaat, namelijk de ruimtetijd, die alle gebeurtenissen in het verleden, heden en toekomst in ons heelal bevat. Het zou wel eens het einde van de zich herhalende geschiedenis kunnen betekenen wanneer we dat concept integreren en er naar gaan leven! In het NU kunnen we balans brengen in heden, verleden en toekomst. Het ‘Paradijs’ geen locatie is maar een bewustzijnsfrequentie.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com