Jong belegen

Hits: 1772

Voorwaar een goede titel voor een artikel over leeftijden. Ik heb er geen kaas van gegeten, maar op Internet vond ik de leeftijden van kaas. Jonge kaas is 4 weken. Jong belegen kaas is 8 tot 10 weken. Belegen kaas is 16 tot 18 weken. Extra belegen kaas is 7 tot 8 maanden. Oude kaas is 10 tot 12 maanden. Overjarige kaas is 12 maanden of meer.

Hoe oud werd men in de Oudheid?
Het is correcter te vragen hoe oud werd men vóór de Zonvloed, en hoe oud werd men na de Zondvloed? Omdat de meest bekende - en kennelijk geaccepteerde - informatie over de Zondvloed uit de Bijbel komt, gaan we eerst naar Bijbelse leeftijden kijken. We beginnen bij Adam en volgen zijn nageslacht met naam en leeftijd.

Adam werd 930 jaar, zijn zoon Seth werd 912 jaar. Seth kreeg Enos en die werd 905, terwijl zijn zoon Kenan 910 jaar werd. Kenan kreeg Mahalaleël die slechts 895 jaar werd, terwijl zijn zoon Jered de leeftijd van 962 bereikte. Daarna kwam Henoch die 365 werd en daarna wandelde met God… Henoch is in onze dagen bekend als Aartsengel Metatron!

Methusalem de zoon van Henoch is de beroemdste van de Ouden, want hij werd wel 969. Vandaar de uitdrukking zo oud als Methusalem. Methusalem kreeg Lamech die 777 jaar werd, terwijl diens zoon Noach, de befaamde Ark bouwer, 950 jaar werd.

Volgens de Schrift haalde de mens gedurende de 1500 jaar na de Schepping zulke hoge leeftijden dat ze of tijdgenoten waren van Adam of persoonlijk iemand kenden die Adam had gekend. De tien patriarchen (exclusief Henoch) die vóór de Zondvloed leefden bereikten een gemiddelde leeftijd van 912 jaar. Lamech stierf als jongste op zijn 777e levensjaar. Vergelijk dat eens met de gemiddelde leeftijd in Nederland.

Na de Zondvloed namen de leeftijd van de mens in rap tempo snel af. Shem, de zoon van Noach werd 600, maar tien generaties na hem zien we dat Abraham slechts 175 jaar haalde.

Sumerische Koningslijst.
Gelukkig hoeven we niet alleen op de Bijbel te vertrouwen als het gaat om de extreem hoge ouderdom voor de Zondvloed. Het bewijs dat de lange levenspanne van de mens in het boek Genesis onderschrijft vinden we in de Sumerische Koningslijst. Op deze lijst staan de regeringsperioden van de Sumerische koningen van vóór en na de Zondvloed vermeld.

Er zijn frappante overeenkomsten tussen de Sumerische Koningslijst en het boek Genesis, zoals de gebeurtenis die in het collectieve geheugen is opgeslagen als de Zondvloed en de numerieke parallellen tussen de Bijbelse patriarchen van vóór de Zondvloed en de antediluviaanse koningen van Sumerië. Ook de substantiële vermindering van de leeftijden van de mensen die na de Zondvloed leefden worden in beide documenten genoemd.

Antediluviaans is hetzelfde als van vóór de Zondvloed. Donovan zong in het prachtige lied Atlantis de koningen van weleer: “The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantian culture.The antedeluvian Kings colonised the world; All the Gods who play a part in the mythological dramas in all legends from all lands were from fair Atlantis.”

Er is echter ook een auteur op dit onderwerp die beweert dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat het Bijbelse verhaal afgeleid is van de Sumerische Koningslijst met het oog op de verschillen tussen beide verslagen. Hij gelooft namelijk dat de Genesis duidelijk superieur is in de numerieke exactheid, realisme, compleetheid en in zowel morele als spirituele kwaliteit.

Hij beweert dat de Sumerische Koningslijst waarschijnlijk samengesteld werd aan de hand van de Genesis. Want, zo stelt hij, het moge duidelijk zijn dat het boek Genesis alleen geraadpleegd en gekopieerd werd als de persoon die de Koningslijst schreef ervan overtuigd was dat de Genesis historisch gezien accurate en correcte informatie bevatte.

Geliefden, deze auteur heeft er geen kaas van gegeten. Kan ik deze botte opmerking verdedigen? Ja! Volgens het Oude Testament begon de Schepping in 4.000 BC, maar dat is de tijd waarin de eerste koningen door de Anunnaki werden aangesteld. Laten we even wat jaartallen noemen zoals die op Sumerische kleitabletten zijn gevonden.

450.000 jaar geleden.
Op Nibiru, een verafgelegen planeet van ons zonnestelsel dreigt het leven langzaam uit te sterven door het verslechteren van de planetaire atmosfeer. Onttroond door Anu vlucht de voormalige heerser Alalush in een ruimteschip en vind een schuilplaats op de Aarde. Hij ontdekt dat de Aarde rijk is aan goud dat geschikt is om Nibiru’s atmosfeer te herstellen

300.000 jaar geleden.
De Anunnaki die in de goudmijnen zwoegen slaan aan het muiten. Om hun het werk te besparen creëren Enki en Ninhursag met genetische manipulaties de eerste mensachtige arbeider/slaaf. De Adamah, zoals de arbeiderslaven werden genoemd, zijn in feite het resultaat van kunstmatige bevruchting van een eicel, net zoals dat in onze tijd met IVF of in-vitrofertilisatie technieken plaatsvindt! Enlil ziet het nut van arbeiderslaven in en rooft een aantal ‘Primitieve Werkers’ om het werk van de Anunnaki in de E.DIN in Mesopotamië over te nemen. Enki ziet kans ‘zijn’ schepping dusdanig te ‘veredelen’ dat deze daarna in staat is zich voort te planten. ‘Homo Sapiens’ begint zich voortvarend te vermenigvuldigen…

Let wel deze Hof van Eden was er dus 300.000 jaar geleden al, terwijl de Schepping in het Boek Genesis in circa 4.000 BC plaatsvond!

13.000 jaar geleden.
Enlil beseft dat de nadering van Nibiru in ons zonnestelsel een immense Tsunami zal veroorzaken. Hij ziet ineens de mogelijkheid waarnaar hij zocht en laat de Anunnaki zweren de dreigende catastrofe voor de mensheid geheim te houden. Enki breekt de eed en geeft Ziusudra (Noach) gedetailleerde instructies voor de bouw van een onzinkbaar schip, een duikboot (de Ark). De Zonvloed overspoelt de Aarde, terwijl de Anunnaki de totale vernietiging gadeslaan vanuit hun shuttles die in een baan om de Aarde vliegen.

In Babylonische en Assyrische teksten werd het vaartuig omschreven als een ‘Tzulili’.

Het moderne Hebreeuws kent een equivalent van dat woord: Tzolelet betekent onderzeeër! Het woord dat in de Hebreeuwse Genesis wordt gebruikt is: ‘Teba’ en dat betekent ‘aan alle zijden dicht’ net als een waterdichte doos. Teba stamt van het Akkadische ‘Tebitu’, wat vrachtschip kan betekenen. Net als een onderzeeër was de Teba in staat om met vracht en al onder of op het water te reizen.

Goed, deze jaartallen bewijzen dat de Eridu Genesis, het scheppingsverhaal volgens de Sumerische kleitabletten veel ouder is dan het boek Genesis. Daarmee zijn we weer terug bij het onderwerp; de extreem hoge leeftijd van de patriarchen van vóór de Zondvloed. Kunnen we een reden daarvoor aandragen?

Genesis 6:4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen waren ingegaan, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.

Jaargang.
Misschien is de jaargang of de omloop om de Zon van een planeet wel een reden. Onze Aarde draait in 365 dagen om de Zon, dat noemen we een jaar. Neptunus doet er 60.190 dagen of circa 165 jaar over! Nibiru heeft, in een onvoorstelbaar grote eclips, een jaargang die Sar wordt genoemd en gelijk staat aan 3.600 jaar op Aarde. Het is denkbaar dat de eerste mens die uit Anunnaki DNA is voortgekomen de hoge leeftijd bereikte die op Nibiru gewoon is. Na de Zondvloed nam die hoge leeftijd zienderogen af, omdat Nibiru zich weer van de Aarde af bewoog.

Vóór de Zondvloed waren er volbloed Anunnaki goden die over het land heersten. We zien dan ook regeerperiodes die uiteenlopen van 12 Sar (43.200 jaar) tot 5 Sar en 1 ner (18,600 jaar). Toen kwam de vloed, en daarna kwamen er lange regeerperioden van halfgoden die varieerden van 1200 jaar tot 40 jaar. Daarna kwamen mensenzonen aan het bewind, hun levensspanne en regeerperioden werden steeds korter.

Planeet X.
De ontdekking van een nieuwe planeet in ons zonnestelsel leidt tot uiteenlopende speculaties over Planeet X of Nibiru. Plotseling is er aandacht voor de doemdenkers die al decennialang zeggen dat Planeet X of Nibiru op ramkoers met de aarde ligt en dicht langs de aarde zal scheren. Volgens hen is de NASA al jaren op de hoogte van dit mysterie, maar houdt het ruimtevaartagentschap belangrijke informatie achter.

Op zichzelf serieus nemende websites lees ik dat alle verhalen over de planeet Nibiru, die bij de Sumeriërs al bekend zou zijn geweest onzin zijn. Niet gespeend van enig sarcasme schrijft de freelance wetenschapsjournalist: “Natuurlijk beweren de Nibiru-gelovigen dat het bestaan van hun mysterieuze planeet angstvallig geheim wordt gehouden door de NASA, de CIA of de geheime Wereldregering. Tegen bijgeloof is geen kruid gewassen.”

Ik heb geen kaas gegeten van bijgeloof. Ik vraag me alleen af waarom de nieuwe planeet - die 10 keer zo zwaar is als de Aarde - Planeet X wordt genoemd. De Sumeriërs noemden Nibiru de planeet van de Kruising. En, geliefden, voor mij is een X ook een kruising! Het mag misschien vreemd klinken, maar met bijna 68 jaar voel ik me nog jong belegen.

In Dienstbaarheid,

ArjunA