AssayyA dot Com

Hits: 1213

De website voor elke healer die met de Meesters en engelen werkt.

Tussen 2002 en 2015 verschenen er op de vorige versie van deze site 369 schrijfseltjes. Dit aantal laat meteen een belletje rinkelen! Het kan geen toeval zijn dat dit de getallen zijn waarvan Nicola Tesla zei: ‘Kende je maar de schittering van de 3, 6 en 9, dan zou je de sleutel tot het Universum hebben’. In 2015 kreeg de site een nieuw gezicht, het werd tijd voor een andere aanpak. De pay-off bleef hetzelfde.

Het is nog steeds een site voor elke healer die met de Meesters en engelen werkt, ofschoon de inhoud van de artikelen niet louter spiritueel van aard is. Enkele decennia geleden was spiritualiteit nog iets voor zweverige mensen, maar sinds de dageraad van de 21e eeuw is het collectief ontwaken in een versnelling geraakt. Dat is te danken aan de hogere frequenties van het huidige bewustzijn en geavanceerde communicatie systemen.

We zien een inhoudelijke verschuiving in onze schrijfseltjes. Ze zijn meer geaard, ze reflecteren onze 3D werkelijkheid zuiverder dan ooit tevoren, dat maakt ze echter niet leuker of gemakkelijker om te lezen. Mijn ziel heeft de ZieleMatrix op Waarheid meegenomen naar deze incarnatie, en dat wordt op de site ook tot expressie gebracht. Spiritueel bewustzijn kent net zoveel wegen als er naar Rome leiden.

Laten we eens kijken naar de validiteit van onze pay-off. Deze term heb ik overgehouden uit de tijd dat ik met marketingcommunicatie de kost verdiende. Je zou het in onze taal, voor zover het Nederlands dat nog is, een slagzin kunnen noemen. De pay-off dient ter versterking en/of ondersteuning van een bedrijfsnaam, een logo of een website.

Afhankelijk van je perceptie is het begrip ‘healer’ nog steeds geldig. De schrijfseltjes zijn bedoeld om onze emotionele, mentale en spirituele balans te bevorderen. Ze zijn een vingerwijzing naar andere waarheden dan de mainstream media ons opdringen. Het healing effect is dat we een beter onderscheid maken tussen wat we moeten geloven en dat wat we willen geloven.

Lichtwezens die we het etiket Meesters of Engelen hebben gegeven, werken via ons bewustzijn. Zo bereiken ze dat elke healer een puzzelstukje aan het grotere plaatje kan toevoegen. Ieder op zijn/haar eigen wijze, en elk op zijn/haar eigen frequentie niveau. Daarmee maken we de Wet van Aantrekking manifest. Het uitgangspunt van deze wet is dat energie gelijke energie aantrekt. Je zou het de Wet van Resonantie kunnen noemen.

Door mijn opvoeding werd ik al vroeg bewust gemaakt door mijn vader. Een uitspraak die me altijd is bijgebleven is: ´ Wat je niet ziet heeft toch bestaansrecht’. Nu ik in zijn voetsporen ben getreden, begrijp ik hoe eenzaam hij zich gevoeld moet hebben in de jaren ’50 van de voorgaande eeuw. De verschrikking van WWII was nog niet verwerkt, en de opbouw in materiële zin was belangrijker dan spiritueel ontwaken.

Woestijn.
Mijn vader was een roepende in de woestijn. De woestijn die ons bewustzijn symboliseerde. Met de komst van glasvezelkabel is die woestijn steeds sneller en gemakkelijker vruchtbaar te maken. Zaken die tot nu toe verborgen waren, worden glashelder. Er zijn klokkenluiders opgestaan die hen nek wel durven uitsteken, net zoals Johannes de Doper dat ooit deed. De roep uit de woestijn wordt alsmaar luider, en de oren die kunnen luisteren nemen toe.

Wie zwijgt, stemt toe, en dat is precies wat de elite al te lang in het zadel hield. Het geluid van de stilte wordt doorbroken, het zal een tsunami worden van hogere waarheden. Deze golven van verandering zijn ook hard nodig. Ze zullen eerst de golfbrekers, de marionetten van de elite op de knieën brengen.

Vervolgens zullen ze het hele systeem van macht, onderdrukking, hebzucht en misbruik overspoelen en reinigen. Dat is geheel conform de belofte van het Aquarius Tijdperk. Die belofte werd symbolisch al lang voordat dit tijdperk beschreven in het verhaal van de wonderbaarlijke lunch aan het meer van Galilea. Met slechts twee vissen en vijf broden was de catering in staat 5000 mensen te voeden.

Na de lunch waren de vissen op en bleven er vijf manden brood over. De metafoor is duidelijk; het tijdperk Vissen, dat maar net begon zou voorbijgaan. Symbolisch gezien zou dat het einde betekenen van eindeloos lijden. De vijf broden staan voor de overvloed van de vijfde dimensie waar ons bewustzijn domicilie vindt. Op de vloer van het kerkje in Tabcha ligt nu nog een mozaïek dat die gebeurtenis uitbeeldt.

Revolutie.
De overvloed komt na de tsunami, als het bolwerk van de elite tot kruimels stof is geworden. Dat gaat niet vanzelf. De zittende macht die zich als god in Frankrijk gedroeg werd op 14 juli 1789 volkomen overrompeld door een aanvalsgolf die uit bittere armoede was ontstaan. De bestorming van de Bastille was het begin van de Franse Revolutie. De koning, zijn vrouw en leden van de hofhouding verloren de macht en hun hoofd.

Die revolutie was het resultaat van een periode van groeiende sociale tegenstellingen, economische crisis en onvrede onder de Franse bevolking. De ganse mensheid ervaart nu weer de groeiende sociale tegenstellingen, economische crisis en onvrede. Maar uit de comfortzone opstaan is nog een stap te ver. De bestorming van het Haagse Torentje met de geitenkop, het symbool van satanisme, laat op zich wachten.

Om de niet ontwaakte massa in beweging te brengen zijn er klokkenluiders en complot denkers nodig. De eerste groep wordt geaccepteerd en soms bewonderd, de tweede groep wordt verguisd, nog wel. De verschuiving van de inhoud van onze artikelen heeft hiermee te maken. De kentering is, wat mij betreft, in 2014 begonnen met de hereniging van twee zielen in het Anadolu Hastanesi van Antalya.

Die zielen waren na de moord op de man van de wonderbaarlijke lunch in Galilea als klokkenluiders door de Oriënt getrokken. Ze werden uiteraard beschimpt, en met stenen bekogeld. In het jaar 49 gingen ze wegens een meningsverschil met hartzeer uit elkaar in de haven van Antalya. In 2014 vonden ze elkaar weer op de intensive care van de cardiologie in het Anadolu Hastanesi van Antalya.

Revolutie is een ander woord voor ommekeer.

De website kreeg een nieuwe evolutie. Het gaat niet alleen meer om spiritueel bewustzijn, het gaat om een collectief ontwaken. Daar zijn klokkenluiders en complotdenkers voor nodig.

Hoewel het vijf voor twaalf is geweest, is het collectief ontwaken nog halverwege. We horen de wekker afgaan, en zetten het apparaat gewoon af. Ik moet ineens denken aan het boek van Hemingway: ‘Voor wie de klok luidt’.

De schrijfseltjes hebben een ander karakter gekregen. Ondanks dat ik enorme weerstand voel tegen politiek en economie, heb ik artikelen gepubliceerd om de misstanden op die terreinen aan de kaak te stellen. Dat is nodig om uit de comfortzone te komen. De MSM doet haar uiterste best om dat te voorkomen. Oeverloze discussies over trivialiteiten worden paginabreed uitgemeten, en iedere niet ontwaakte ziel stort zich in die valkuil.

Dit hoort nu eenmaal bij de verdeel en heers tactiek van de elite. Geef het volk brood en spelen, opdat het volk met volle mond niet kan protesteren tegen het vuile spel dat zich ontvouwt om de samenleving te ontwrichten. De artikelen die ik dit kwartaal schreef, zijn bedoeld om de vuile was van de firma List & Bedrog buiten te hangen.

Het is mijn manier om het onderscheidend vermogen in het collectieve bewustzijn naar een hogere frequentie te brengen. Het is een manier om met Ease & Grace buiten de kaders te denken. Vervang het woord kader voor quarantaine, matrix of maximum security gevangenis, en je begrijpt hoe je daaruit kunt komen. Gedachten zijn creaties, gedachten bepalen zodoende de omstandigheden waarin we verkeren.

Kader.
Een kader is een lijst om beeldmateriaal, of een raamwerk waarbinnen kwesties worden besproken. Een kader staat ook voor de leiding binnen een organisatie, of voor de hogere echelons in militaire kringen. Om buiten de kaders te denken, kunnen we het beste de leiding over onze gedachten nemen. Dat is een hele klus, aangezien de mensheid al eeuwenlang denkt en spreekt hoe de elite het dicteert.

Wanneer we buiten de kaders denken, zien we de ware betekenis van het woord Apocalyps. Het is niet het einde van de wereld, het betekent eigenlijk onthulling. Een woord dat nu veel wordt gebruikt is Disclosure. Disclosure of Openbaringen van verhulde zaken kunnen alleen maar gedaan worden door buiten de kaders te denken, te spreken of te schrijven.

In dat kader is AssayyA Dot Com nog steeds:
De website voor elke healer die met de Meesters en engelen werkt.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com