Stimuli.

Hits: 1081

Stimuli, het meervoud van stimulus, zijn fysische of chemische prikkels waar een reactie op volgt. Wanneer ik in een reading zeg dat we het mentale veld gaan bekijken, ga ik niet in de gedachten van de ready graven. Er wordt gekeken naar de gedachtenpatronen die om de ready in orbit zijn. Dat is mogelijk als je beseft dat alle elektronische golven in en door de ether zweven. Het spectrum van onze hersenen loopt van 0-24 Hz.

Herz is een frequentie-eenheid, die genoemd is naar de natuurkundige Heinrich Hertz. Kort door de bocht genomen is het een aantal trillingen per seconde. Daarmee komen we aan de frequentie van hersengolven. In het dagelijkse leven, functioneren de hersengolven op een frequentie van 15-38 Hz. Dit noemen we het Bèta bewustzijn, daarmee zijn we actief met overleven en op de buitenwereld gericht.

Als je regelmatig deze site bezoekt, weet je hoe enthousiast ik ben over het Alfa bewustzijn.

Het is de frequentie waarop ik de readings doe, fysiek en mentaal ontspannen, emotioneel geheel neutraal en toch volledig bewust. De reading gebeurt met gesloten ogen want de Alfa golven nemen dan vanzelf toe als je de illusionaire wereld van vorm buitensluit. Dit is overigens via een EEG scan waar te nemen.

Op Alfa niveau zijn we toegankelijker voor buitenzintuiglijke waarnemingen. Daarmee komen we op de aanleiding tot dit schrijfseltje. Op zondag 5 november vertelde ik Nora na het avondeten dat het mogelijk moet zijn fictieve gebeurtenissen te kopiëren en te herhalen in welke tijd/ruimte dan ook. Deze gedachte kwam voort uit de theorie van Einstein die stelt dat alle gebeurtenissen in het verleden, heden en toekomst in één ruimtetijd liggen besloten.

Kopieer en plak.
Maandagmorgen werd ik getroffen door de foto van het kerkje van Sutherland Springs in Texas. Een man met een AR-15 geweer dat hem 850 dollar had gekost, liep zondagmorgen rond 11:30 uur de kerk in, schoot 26 mensen dood en verwondde er nog eens 20 voor hij zelf werd beschoten. Normaliter bevat het magazijn van de AR-15 30 kogels, maar er zijn magazijnen te koop voor 75 of 100 kogels.

Het was niet eens het nieuws van weer een eenzame schutter die mij trof. Het was de foto van het kerkje. Het was nagenoeg identiek aan de kerk waarin Galahad, de geheime agent uit Kingsman, een film van 2014, de controle verloor en alle kerkgangers vermoordde. Een fictieve gebeurtenis uit 2014 die gekopieerd en herhaald werd in 2017. In Texas is het zeven uur vroeger dan in Nederland, en ik gaf Nora mijn veronderstelling rond 19:00 uur!

Geliefden, terwijl ik mijn veronderstelling aan Nora vertelde, liep in Texas een man een kerk binnen en kopieerde een herhaalde een scene uit een film van 2014. Kunnen jullie je mijn verbijstering voorstellen? Ik heb de krant meegenomen naar mijn bureau en de film in het DVD station van de PC geplaatst. Daarna scrolde ik naar de vechtscene in de kerk en maakte een screenshot van het moment waarop Galahad de kerk verlaat.

Galahad wordt opgewacht en onder schot gehouden door zijn tegenstander. Galahad vraagt wat er met hem gebeurd is omdat hij alle zelfbeheersing verloor. De tegenstander zegt dan dat het een neurologische golf was die agressie stimuleert en alle remmingen uitschakelt. Dit werd simpel bereikt door het Wifi netwerk en alle mobieltjes van de kerkgangers. Vorig jaar op 11 november plaatste ik een artikel over de gevaren van Wifi op deze site!

Na de reading op 6 november liep ik met het screenshot uit de film en de krant van die morgen naar de timmermannen die buiten aan het werk waren. Nadat ik hun verteld had over het kopiëren en plakken van gebeurtenissen uit het verleden in het heden vroeg een van hen wat het ons wilde zeggen. Mijn antwoord was dat we herhalingen kunnen voorkomen zodra we beseffen dat het collectieve bewustzijn machtiger is dan de machthebbers.

De oudere timmerman begreep het helemaal, de jongere helemaal niet. De oudere was geïnteresseerd in complot theorieën terwijl de jongere alleen de mainstream media volgde. Dat is inherent aan de ervaringen die beide mannen hebben opgedaan en hun bewustzijns frequentie die daarmee resoneert. De oudere man laat zich niet meer opjagen, terwijl de jongere nog gretig op overleven is gefocust.

Gedachtenkracht.
Er staat geschreven dat een gemiddeld persoon tussen de 12.000 en 70.000 gedachten per dag heeft. Dit is voldoende om te suggereren dat je doel niet moet zijn om elke gedachte te controleren. Het zijn je dominante gedachten en overtuigingen die grotendeels je geestelijke houding bepalen te contoleren en ze bewust te maken. Als je dat doet zullen je willekeurige gedachten positiever worden en weloverwogen.

Door onze gedachten en emoties te beheersen, kunnen we positieven omstandigheden creëren. Dat is een lastig karwei omdat we dagelijks bestookt worden door vloedgolven stimuli. De meeste geest verdovende stimuli komen online via de ether binnen omdat ze veel subliminale boodschappen bevatten. Het leven is een reflectie van onze gedachten. Of je het nu realiseert of niet, je maakt je eigen werkelijkheid door je gedachtekracht.

Informatie uit de buitenwereld komt ons fysieke lichaam binnen via de zintuigen. Via 'zien, horen, ruiken, proeven en voelen' staan de hersenen doorlopend met de buitenwereld in contact. Ieder zintuig is uitgerust met zintuigcellen die alles wat ze waarnemen via de sensorische zenuwbanen doorsturen naar het centrale zenuwstelsel. De informatie uit die buitenwereld is er voornamelijk op uit angst te genereren.

Angst schept onbegrip en onbegrip creëert agressie. Dat is exact wat de tegenstander van Galahad zegt. Neurologische golven via Wifi en mobiele telefoons die agressie stimuleren en alle remmingen uitschakelt. Op dezelfde dag dat het nieuws wordt gedomineerd door de aanslag op de kerk in Texas, staat er in het katern economie een bericht over mensen die in de rij staan voor de lancering van de IPhone X.

Het zegt genoeg dat er op de foto’s bij dat artikel voornamelijk jonge mensen staan. De schutter die zondag in een kerk in Texas 26 mensen doodschoot, was pas 26 jaar! Op die leeftijd is elk mens op de buitenwereld gericht. De buitenwereld die stress en spanningen produceert, de bèta golven stimuleert en andere hersengolf frequenties remt. Het is denkbaar dat de schutter zo gestrest was dat hij de moordpartij uit de film kopieerde.

De schutter stond stijf van de bèta golven. Je kunt je voorstellen dat de 12.000 tot 70.000 gedachten, die elk mens dagelijks binnen krijgt, in zo’n staat van bewustzijn voortdurend op elkaar botsen. Helder denken is dan onmogelijk, laat staan naar de innerlijke wereld gaan om leiding te vragen. De linkerhersenhelft staat op tilt en sluit elk gevoel af. Wij hebben de stelling dat gevoel geen denkfouten maakt.

De jongere timmerman begon over de machthebbers en ik viel hem in de rede dat wij, de gewone mens de ware macht vertegenwoordigen als wij allemaal het Calimero syndroom uit ons bewustzijn verwijderen. Eendracht maakt macht, en enige wat ons weerhoudt is de verdeel en heers tactiek van de elite. Het is overigens opmerkelijk dat de mainstream marionetten geen aandacht geven aan de scheuren in dat bolwerk.

Nu de dossiers over de moord op JFK geopenbaard worden, al zijn het niet alle documenten die vrijgegeven worden, beginnen de klonen/dubbelgangers uit dat bolwerk van satanisme en pedofilie elkaar aan te vallen. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, en deze kat heeft verreikende klauwen. Wat wij dar tegenover kunnen stellen is in het oog van de storm blijven. Dat lukt aanzienlijk beter als je op Alfa niveau blijft.

Wat we daarmee bereiken, vooropgesteld dat we het collectief doen, is de manifestatie van de Hermetische Wet: ‘Zo binnen Zo buiten’. Aartsengel Michaël liet het ons lang geleden via een channel weten: ‘Beheers je gedachten en je emoties’. Blijkbaar zijn we dat een beetje vergeten.

Om toegang te krijgen tot ons grootste scheppingspotentieel is het belangrijk de aard van onze denkpatronen te beheersen en ons bewustzijn af te stemmen op de ene Bron van alle macht waarvan wij een onlosmakelijk aspect zijn. Het is helaas alleen wanneer we met de rug tegen de muur staan dat we ons tot ‘hierboven’ wenden. Mensen gaan dan pas bidden en vragen hun god een einde aan de ellende te maken.

Elke omstandigheid, zowel positief als negatief, is een creatie van ons denken, spreken en handelen. Het is gewoon een kwestie van oorzaak en gevolg. Het is ook, en dat kan niet genoeg gezegd worden, een kwestie van verantwoordelijkheid en verantwoording. Je weet toch dat als je met de wijsvinger beschuldigend naar iemand wijst, er drie vingers terug wijzen!

Wanneer je last hebt van de botsingen van alle stimuli die je dagelijks binnen krijgt, of liever gezegd, die je toelaat, vind dan de stille kracht van je hartchakra. Haal diep adem en zeg in die gewijde stilte tegen alle stimuli: ‘Niets is machtiger dan IK BEN!’ Wanneer de hele mensheid dit in harmonie doet, kan de elite zelf in quarantaine gaan.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com