Aannames.

Hits: 1032

Vrijdag 10 november las ik een bericht over de 14-jarige jongen die verdacht wordt van het verkrachten en ombrengen van Romy (14) uit Hoevelaken. De zitting vond achter gesloten deuren plaats, omdat de verdachte minderjarig is. De jongen had al eerder bekend Romy te hebben gedood en misbruikt. Het lichaam van het 14-jarige meisje werd in juni gevonden in een sloot in Achterveld.

De officier van justitie is van mening dat de verdachte Romy heeft omgebracht om te voorkomen dat hij zou worden gepakt voor de verkrachting. De politie kwam de verdachte op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen snel op het spoor. Terwijl de naam van het slachtoffer wordt vermeld, blijft de media zwijgen over de naam van de verdachte. Dat is wat mij triggerde.

Het leven is een aaneenschakeling van aannames. Tegenwoordig laten terroristen hun ID kaart achter op de plaats van delict. Tegenwoordig zijn het altijd eenzame schutters die snel ontdekt, en nog sneller vermoord worden of zelfmoord plegen, zoals Dallas Texas 1963 en Las Vegas en Sutherland Springs, Texas 2017. De naam Texas stamt af van een Indiaans woord voor ‘vrienden’.

‘Zeg mij wie uw vrienden zijn, en ik zal zeggen wie u bent’ (Marcus). Het bericht dat ik vandaag las, suggereerde dat de verdachte Romy in het water heeft gegooid en haar telefoongegevens had gewist. Maar de app van Romy dat de verdachte mee wilde fietsen en dat ze hem eng vond was niet gewist. Nu hebben we alles in stelling gebracht om onze aanname te verduidelijken.

Ontvoering en Mind Control.
Er zijn slechts enkele alternatieve verklaringen voor ontvoeringen door buitenaardse wezens. De meest wijd verbreide is dat er helemaal geen sprake is van aliens, maar dat al die ervaringen complexe, door geheime diensten georkestreerde mind controle gebeurtenissen zijn.

Er zijn hardnekkige geruchten dat die ontvoeringen eigenlijk desinformatie is om iets te verhullen dat nog enger is dan aliens. Het gaat in feite over inbreuk op de vrije wil van de zielen die door de overheid zijn geselecteerd voor militaire experimenten die menselijke hersenen programmeren voor psychologische oorlogsvoering of geheime opdrachten van Slaper-agenten die geen idee hebben dat zij überhaupt een geheime missie uitvoeren.

Sirhan Sirhan die in 1968 senator Robert Kennedy vermoordde, is zo’n Slaper-agent die zich niet eens kan herinneren dat hij de moord pleegde. Ook dit past perfect in mijn aanname dat al dan niet fictieve gebeurtenissen gekopieerd en herhaald kunnen worden in een andere tijd/ ruimte. De moord op presidentskandidaat Robert Kennedy vond vier jaar na de release van de Manchurian Candidate plaats!

De Manchurian Candidate is een thriller uit 1962 van regisseur John Frankenheimer. Het is een film over een groep soldaten die in Korea vochten, en door hun Chinese ontvoerders gehersenspoeld worden. Een van de soldaten wordt geprogrammeerd bij thuiskomst de presidentskandidaat te vermoorden. Hij reageert alleen op post-hypnotische suggesties terwijl hij zijn rol speelt in een of andere duistere politieke intrige.

Er zijn twee boeken uitgebracht die het onderwerp vanuit ons huidige tijdsgewricht belichten, namelijk de resonantie tussen mind control en ontvoering door buitenaardse wezens. Een boek start met de beknopte verhalen van bekende ontvoeringszaken zoals die van Betty en Barney Hill in 1961. Exact een jaar geleden, op 11 november, publiceerde ik er een artikel over op onze site met de titel Samenhang. De adrenaline schiet nu door mijn lichaam!Het verhaal van Betty en Barney Hill werd een sjabloon voor de ontelbare ontvoeringen die daarna gepubliceerd werden.

Het voornoemde boek laat in de volgende hoofdstukken de alien factor achterwege en gaat dieper in op de drijfveer om de menselijke geest te beheersen; mind control. Schrijver en onderzoeker van dit fenomeen, Martin Cannon, heeft er een uitstekende wetenschappelijke en gedetailleerde aanname voor.

Volgens Cannon is een ontvoering door aliens veeleer een onbeschrijflijk verwarrende ervaring, of een matrix van ervaringen die ontelbare individuen met elkaar gemeen hebben over buitenaardse wezens die hen uit bed of uit hun auto hebben gehaald. De vermeende buitenaardse wezens onderwierpen ze aan verhoren, quasi-medische onderzoeken en vreemde instructies.

Halleluja of hallucinatie.
Die verhoren vonden bijna altijd plaats in buitenaardse ruimteschepen in een sfeer die deed denken aan de experimenten/martelingen van dr. Mengele in barak 10 van Auschwitz. De ontvoerde mensen verloren vaak alle herinneringen aan deze ervaringen, kwamen terug in hun bed of auto, zonder de ‘ontbrekende tijd’ te kunnen verklaren. Met hypnose kan die ontbrekende tijd terug in herinnering gebracht worden.

Het is verbijsterend dat deze mensen, ondanks levendige herinnering aan de pijn die hen werd aangedaan, beweren hun alien folteraars ‘lief te hebben’. De menselijke geest is ongelooflijk complex. Denk maar aan het Oostenrijkse kelder-drama dat in 2008 de kranten haalde. Josef Fritzl had zijn eigen dochter 24 jaar lang misbruikt en zeven kinderen bij haar verwekt. Als ze eindelijk vrij komt, zegt ze haar vader niet eens te haten.

Cannon gaat ervan uit dat de mensen daadwerkelijk ontvoerd werden, maar niet door buitenaardse wezens. Ze zijn tijdens de verhoren geprogrammeerd te geloven dat ze door aliens werden ontvoerd, ondervraagd en ‘medisch’ onderzocht. De ontvoerders zijn geen aliens, ze zijn de kankercellen in het politieke systeem van de elite. Het zijn agenten van de CIA, van DARPA en de Office of Naval Intelligence die mind control testen doen.

Al tientallen jaren experimenteren spy-chiatristen, een combinatie van spion en psychiater, op universiteitscampussen, in door de CIA gesponsorde instituten en in gevangenissen met het wissen van geheugen, hypnotische weerstand tegen foltering, waarheidsserums, post hypnotische suggestie, elektronische stimulatie van de hersenen, microgolfinductie van intracerebrale 'stemmen' en andere mensonterende technologieën.

De projecten werden uitgevoerd kregen vreemde namen als Artichoke, Bluebird, Pandora, MKDELTA, MKSEARCH en het beruchte MKULTRA. De eerste naam lijkt te verwijzen naar de artisjok, maar ik lees er de kunst (art) van verstikken (choke) in! De tweede naam verwijst naar een zangvogel, wat verwijst naar iemand een toontje lager laten zingen. Pandora verwijst naar de doos van Pandora waar allerlei verschrikkingen uit kwamen.

De afkortingen zijn codenamen voor geheime experimenten van de CIA met betrekking tot hersenspoeling en chemische verhoormethodes. Met hun geavanceerde experimenten creëerden de gewetenloze wetenschappers zogenaamde ‘Wavies’; mensen die ongewild slachtoffer zijn van niet-ioniserende straling of microgolven. Er traden veranderingen op in hun geest, in hun slaappatronen, ze hoorden intracerebrale stemmen en andere geluiden.

Uiteraard worden ze door het mensdom niet geloofd of worden ze voor gek verklaard. Er is echter genoeg literatuur over gedragseffecten van microgolven, extra-lage frequenties en ultrasoon geluid. Aangezien de muren van Jericho met ultrasone golven zijn verwoest, krijg je een idee wat dat met de menselijke geest kan doen.

Er is een MKULTRA rapport waarin melding wordt gemaakt van proefpersonen met intracerebrale implantaten die neusbloedingen veroorzaken, onverklaarbare littekens. Ze horen stemmen in hun hoofd, krijgen telepathische opdrachten via geheime elektronica in hun huizen. Ze vertonen persoonlijkheidsverschuivingen, en krijgen via de verborgen apparatuur trainingsfilms en manipulaties van religieuze afbeeldingen.

Psychotronische instructies.
In de Gelderlander van 8 juli 2017 lezen we dat de verdachte van de verkrachting en de moord op Romy Nieuwburg raakte na zijn daden geen moment in paniek raakte. Dat zou blijken uit een ‘nauwkeurige reconstructie’ van de sporen die hij naliet op de vrijdagmiddag van 2 juni. De jongen dronk op weg naar huis nog een glas limonade bij een boer. Daarna eet hij nog een ijsje bij café De Berken.

Het is denkbaar dat de verdachte een Patsy is om een nog afschuwelijker daad te verhullen. De datum van de misdaad resoneert met een satanisch ritueel. De aanbidding van Baäl ging zowel gepaard met wellustige vruchtbaarheidscultussen, als met het offeren van kinderen. Die praktijken kunnen onzichtbaar uitgevoerd worden door de elite, dank zij de experimenten die hierboven zijn beschreven.

Het is maar een aanname, het is geen ultieme waarheid.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com